Forskningsprojekt skal bidrage til et mere sikkert pensionssystem

Med regnekraft fra grafikprocessorer, som normalt bruges i spilcomputere, skal et nyt forskningsprojekt udvikle en avanceret beregningsplatform til pensionskasserne. Innovationsfonden skyder 9 mio. kroner i projektet, som er et samarbejde mellem IT-Universitetet, Københavns Universitet og softwarevirksomheden Edlund A/S.

Institut for DatalogiForskningSamarbejderbevillingerfintechPeter Sestoft

Det danske pensionssystem er kåret til verdens bedste, men forandringer i EU-lovgivningen og nye typer pensionsprodukter udfordrer i disse år pensionskassernes risikovurderinger og forretning.

Nu skal et nyt forskningsprojekt udvikle et avanceret softwareværktøj til pensions- og livsforsikringsbranchen, som kan sikre mere pålidelige og effektive beregninger.

ITU-professor Peter Sestoft skal sikre hurtigere beregningsmetoder ved hjælp af grafikprocessorer.
”Det er ekstremt vigtigt for pensionskasserne at have et estimat af deres cash flow – altså hvornår de har penge i overskud, som skal investeres, og hvornår pengene skal udbetales til medlemmerne. Lige så vigtigt er det, at Finanstilsynet er i stand til at vurdere, om pensionskasserne regner rigtigt. Dette projekt handler netop om at lave korrekte og samtidig meget fleksible beregningsmodeller for pensionsprodukter,” siger IT-Universitetets projektdeltager, professor Peter Sestoft.

Regnekraft fra grafikprocessorer

Udfordringen ved at lave gode beregningsmodeller ligger blandt andet i, at nye EU-regler stiller andre krav til beregningsmetoderne. Desuden er der kommet nye former for pensionsprodukter på markedet, som kræver andre typer modelleringer.

Disse faktorer, kombineret med de langsigtede horisonter – gerne 70 år fra indtræden på arbejdsmarkedet til den sidste pensionsudbetaling – skaber behov for en enorm regnekraft.

”Grafikprocessorer er en slags små supercomputere, som egentlig er beregnet til at få grafikken i computerspil til at glide, men de kan også bruges til andre typer beregninger. Vi vil bruge dem til at lave hurtigere beregninger,” forklarer Peter Sestoft.

Mulig fintech-eksport

Et andet mål med projektet er at skabe en beregningsplatform, der også kan benyttes i andre lande med lignende pensionssystemer, for eksempel Sverige og Norge.

”Vi laver et domænespecifikt programmeringssprog til at udtrykke pensions- og livsforsikringskontrakter. Derved kan vi lave en model, der er generel, og som ikke bare kan bruges til danske produkter, men også kan eksporteres til andre nordeuropæiske lande,” siger Peter Sestoft.

Projektet går under titlen ’Projection of Balances and Benefits in Life Insurance’ (ProBaBli) og bygger videre på Actulus-projektet fra 2011-15, som udmundede i en cloud-baseret løsning til regnskab, risiko og solvens.

Mere information

Peter Sestoft, professor og leder af Institut for Datalogi, telefon +45 7218 5083, email sestoft@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk