Google-støtte til udvikling af troværdighedsbarometer for videnskabsjournalistik

Videnskab.dk og IT-Universitetet har fået midler af Google til at udvikle et redskab, der skal gøre det lettere for både journalister og læsere at afkode troværdigheden af forskningsresultater.

Institut for Digital DesignSamarbejdermedierbevillingerAnders Sundnes Løvlie

Forskning om sundhed fylder godt i medierne, men det kan være svært at afkode, hvor meget man egentlig kan stole på historierne om nye behandlingsmetoder og sundhedsfif. Det er nemlig ikke al forskning, der videreformidles i medierne, der er lige solid og velafprøvet.

Forskere fra IT-Universitetet og journalister fra Videnskab.dk går nu sammen om at udvikle et troværdighedsbarometer, som skal give læsere et lettilgængeligt overblik over kvaliteten af den forskning, der omtales.

Googles Digital News Initiative støtter pilotprojektet med 50.000 euro – godt 370.000 kroner – til udvikling af en prototype, der ifølge planen skal testes på Videnskab.dk’s artikler om sundhedsforskning til foråret.

”Vi synes, der er et behov for, at kvaliteten af journalistikken om sundhedsvidenskab øges. Tit bliver forskningsresultater gjort til sensationer, som ikke matcher den videnskab, der ligger til grund, blandt andet fordi det kan være svært for forudsætningsløse læsere og journalister at afkode budskaber i videnskab eller pressemeddelelser fra universiteter,” siger Peter Hyldgård, udviklingschef på Videnskab.dk.

Videreudvikling af studenterprojekt

Pilotprojektet udspringer af et undervisningsprojekt med studerende på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation.

Troværdighedsbarometeret blev kåret til årets idé blandt projekterne på specialiseringen Communication Design.

»

Det er virkelig unikt, at et projekt fra undervisningen i den grad er lykkes med både at gribe fat i en problemstilling, som er meget vigtig for samfundet, og samtidig udvikle en løsning, som er interessant for så stor en aktør som Google.

Anders Sundnes Løvlie, lektor på ITU
«
”Det er virkelig unikt, at et projekt fra undervisningen i den grad er lykkes med både at gribe fat i en problemstilling, som er meget vigtig for samfundet, og samtidig udvikle en løsning, som er interessant for så stor en aktør som Google,” siger IT-Universitetets projektansvarlige Anders Sundnes Løvlie, som skal arbejde videre med idéen sammen med et team fra Videnskab.dk.

Også forskere fra blandt andet Københavns Universitet vil bidrage til udviklingen og testfasen.

Visualisering skal skabe overblik

Præcist hvordan troværdighedsbarometeret skal se ud, og hvilke kriterier, det skal måle på, ligger ikke fast, men det kunne for eksempel være:

  • Hvor mange mennesker, der er undersøgt
  • Hvordan undersøgelsen er lavet
  • Hvor forskningen er udgivet
  • Hvordan studiet er finansieret

Mange af disse data ligger tilgængelige forskellige steder på nettet.

Næste skridt bliver at udvikle en automatiseret metode til at indsamle data og finde en velegnet måde at repræsentere dataene visuelt, så læseren får et overskueligt overblik.

”Det er et svært kommunikations- og designmæssigt problem at løse, for det handler om at fremstille meget komplekse sammenhænge,” fortæller Anders Sundnes Løvlie.

»

Troværdighedsbarometeret drejer sig om at give læseren lidt mere information end bare et link.

Anders Sundnes Løvlie, lektor på ITU
«
”Nogle medier linker i dag til videnskabelige artikler som kilder, men de er som regel temmelig svære for den almene læser at orientere sig i. Troværdighedsbarometeret drejer sig om at give læseren lidt mere information end bare et link. Så vidt vi ved, har man ikke forsøgt sig med noget lignende andre steder,” siger han.

Bliver barometeret en succes, vil det med tiden blive bredt ud til øvrige artikler på Videnskab.dk og måske også andre danske og internationale nyhedsmedier. Målet er nemlig at designe et værktøj, som kan hjælpe journalister og læsere på tværs af landegrænser og platforme. 

Læs mere om troværdighedsbarometeret på Videnskab.dk

Mere information

Anders Sundnes Løvlie, adjunkt, telefon +45 7218 5373, email asun@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk