It-sektoren går glip af kvindelige talenter – men udfordringen kan løses

Kvinderne misser chancen for at udvikle fremtidens teknologier, mens virksomhederne går glip af en væsentlig del af talentmassen, hvis ikke kønsbalancen rettes op på landets it-uddannelser og arbejdspladser. Men udfordringen kan løses. På konferencen ’Bridging the Gender Gap in IT’ den 29. maj er der bl.a. amerikansk inspiration at hente.

EventsdiversitetUddannelseInstitut for Datalogi

Jobmulighederne og fremtidsudsigterne er fortrinlige. Alligevel sætter kun få kvinder kryds ved it-fagene, når de skal vælge uddannelse. Det overordnede antal kvindelige studerende på de tekniske it-uddannelser er faldet siden 1970’erne, hvor omkring en fjerdedel på landets datalogistudier var kvinder.

IT-Universitetet ser små spæde tegn på, at den udvikling er ved at vende. I 2016 år søgte næsten dobbelt så mange kvinder ind på bacheloruddannelsen i softwareudvikling som året før, og kvote 2-tallene fra marts tyder på et rekordhøjt antal kvindelige ansøgere til uddannelsen i år.

Med konferencen Bridging the Gender Gap in IT den 29. maj vil ITU bane vej for, at langt flere kvinder fremover gør it til deres karrierevej. Det er nemlig helt afgørende at udligne den aktuelle kønsskævvridning, mener ITU’s rektor Mads Tofte.

”Digitaliseringen påvirker os alle, og derfor er det nødvendigt, at it-udviklerne kan sætte sig ind i hele målgruppens behov, når de udvikler fremtidens teknologier. Forskere har fundet, at kreativiteten og produktiviteten er større på arbejdspladser med en mere ligelig kønsfordeling. Endelig er det afgørende, at flere kvinder søger mod it-fagene, hvis vi skal have en chance for at dække arbejdsmarkedets enorme behov for it-specialister i de kommende år,” siger Mads Tofte.

»

Digitaliseringen påvirker os alle, og derfor er det nødvendigt, at it-udviklerne kan sætte sig ind i hele målgruppens behov, når de udvikler fremtidens teknologier.

Mads Tofte, rektor på ITU
«
”Formålet med konferencen er at skabe bevidsthed om de komplekse årsager til den skæve kønsfordeling og vise, at der faktisk findes mulige løsninger på problemet. Og så vil vi gerne aflive fordommen om, at mænd er bedst til det med it, så vi fremover kan få hele talentmassen på banen,” fortsætter han.  

Positive eksempler fra USA
Tendensen med at kvinder fravælger de tekniske it-fag gør sig gældende i hele Europa og Nordamerika, men flere nordamerikanske universiteter har de seneste år haft held med at vende udviklingen.

IT-Universitetet ser spæde tegn på, at kvinderne i stigende grad søger mod it-uddannelserne. I 2016 år søgte næsten dobbelt så mange kvinder ind på bacheloruddannelsen i softwareudvikling som året før.
På ITU-konferencen kan man møde Zachary Dodds fra Harvey Mudd College i Californien, som med en koncentreret indsats har opnået en lige fordeling af mænd og kvinder på datalogistudiet. Blandt andet har universitetet indført differentieret undervisning målrettet studerende både med og uden programmeringserfaring. Typisk har mandlige studerende nemlig mere erfaring med programmering en kvinderne ved studiestart.

Desuden kan man møde UCLA-forskeren Linda Sax, der står bag BRAID, et stort forskningsprojekt om mangfoldighed på it-uddannelser. På ITU-konferencen vil hun give eksempler på, hvordan 15 amerikanske universiteter arbejder på at tiltrække og fastholde kvinder og andre underrepræsenterede grupper på datalogistudierne.

Udover de amerikanske indspark giver blandt andre Ida Kragh-Vodstrup fra DI, Charlotte Mark fra Microsoft, og Eva Sophia Myers fra SDU deres bud på, hvad danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan gøre for at tackle kønsproblematikken.

Fordomme om it-nørder begrænser
Valeria Borsotti er medarrangør af konferencen og forsker til daglig i kønsmangfoldighed særligt på it-uddannelser. Hun mener, at kvindernes manglende interesse for bits og bytes blandt andet skyldes kulturelle forestillinger om asociale mandlige it-nørder.

»

Vi har en tendens til at associere it-kompetencer med mænd, og der er en udbredt forestilling om, at mænd er bedst egnede til at uddanne sig inden for it. Det påvirker ikke bare de unge kvinder, men også deres forældre og lærere, som vi ved har enorm indflydelse på unges uddannelsesvalg.

Valeria Borsotti, videnskabelig assistent på ITU
«
”Forskningen viser, at særligt i forhold til it-uddannelser spiller stereotype forestillinger en meget stor rolle. Vi har en tendens til at associere it-kompetencer med mænd, og der er en udbredt forestilling om, at mænd er bedst egnede til at uddanne sig inden for it. Det påvirker ikke bare de unge kvinder, men også deres forældre og lærere, som vi ved har enorm indflydelse på unges uddannelsesvalg. Så fordommene begrænser faktisk kvinderne i deres valg,” siger hun.

Kræver en klar strategi
Ifølge Valeria Borsotti er udfordringen dog ikke blot at tiltrække flere kvinder til uddannelser som softwareudvikling. Også virksomhederne har en opgave foran sig, som handler om at gøre sig attraktive over for kvinderne og fastholde de kvindelige it-folk, de allerede har.

”Virksomhederne kan starte med at indsamle relevante data om kønsfordelingen i deres organisation, holde øje med frafald, forfremmelser, lønninger, og sager om kønsdiskrimination, og bruge disse tal til at formulere en klar strategi med KPI’er og selvfølgelig huske at monitorere udviklingen. Det skal ses som ethvert andet forretningsprojekt,” siger hun.

I forbindelse med konferencen lancerer ITU desuden et netværk for it-virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner, der vil arbejde målrettet med at rette op på kønsbalancen.

Mere information

Valeria Borsotti, videnskabelig assistent, telefon +45 7218 5229, email vbor@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk