ITU bedst til at gøre forskning tilgængelig

Godt fire ud af fem videnskabelige artikler fra IT-Universitetet kan hentes kvit og frit via internettet. Dermed er ITU godt på vej til at indfri regeringens ambition om, at al dansk forskning skal være Open Access.

Om ITUForskningJens Christian Godskesen

83 procent af de videnskabelige artikler, forskerne på IT-Universitetet publicerede i 2015, ligger frit og gratis tilgængelige på internettet. Til sammenligning er gennemsnittet for alle otte danske universiteter kun 23 procent. Det viser en ny opgørelse fra Den Danske Forskningsdatabase.

Opgørelsen viser, at ITU er det danske universitet, der i langt højeste grad stiller videnskabelige artikler til rådighed for offentligheden. Det glæder ITU’s prorektor, Jens Christian Godskesen.

”Den viden, vi producerer på it-området kan være til nytte og gavn for både forskere, virksomheder, undervisere og almindelige borgere. Derfor har vi qua den politik for Open Access, ITU besluttede sidste år, fokus på, at vores forskere deler deres forskningsresultater, så de bliver nemt tilgængelige for andre.”

Det er regeringens mål, at alle videnskabelige artikler fra danske forskningsinstitutioner skal være frit tilgængelige senest i 2022.

Forskningsartikler fra ITU kan læses her.

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk