ITU har danmarksrekord i at tiltrække eftertragtede EU-midler

IT-Universitetet har stor succes med at tiltrække de eftertragtede forskningsmidler fra EU’s Horizon 2020-pulje. Det skyldes blandt andet et klart fokus på forskningens anvendelsespotentiale, mener prorektor Jens Christian Godskesen.

ForskningJens Christian GodskesenOm ITUbevillinger

ITU har danmarksrekord i at hjemtage forskningsmidler fra EU’s forskningsprogram Horizon 2020, viser en opgørelse udarbejdet af Forskerforum. Opgørelsen viser, at ITU’s forskere siden programmets start i 2014 har hjemtaget knap 5 millioner euro til 5 forskningsprojekter, hvilket svarer til et gennemsnit på knap 60.000 euro per forskningsårsværk. Det gennemsnit er mere end dobbelt så højt som på DTU og Københavns Universitet, som placerer sig næst- og tredjehøjest i statistikken.

GIFT project.
GIFT-projektet om digitale museumsoplevelser er et af de ITU-forskningsprojekter, der fik EU-støtte sidste år. På billedet ses Martin Pichlmair, Anders Sundnes Løvlie (projekleder) og Miguel Sicart fra GIFT.
Prorektor Jens Christian Godskesen peger på universitetets grundige interne kvalitetssikringsprocesser, der giver forskerne støtte og feedback på deres ansøgninger, som en af årsagerne til de gode resultater. Men også ITU’s klare fokus på anvendelsesorienteret forskning spiller ind, mener han.

”I mange programmer – især Challenges-søjlen – er man er interesseret i, hvordan forskning kan anvendes. Vi har mange forskere, der motiveres af, at andre kan bruge deres forskning. Det ligger ligesom i vores dna, da vi blev født, at vores mission var at skabe værdi gennem informationsteknologi. Når vi ansætter forskere, kigger vi meget på, at deres forskning kan bruges. Det er ikke nok, at de bliver citeret. Der er nogle, der skal synes, det er spændende og skabe forandringer. Og det passer rigtig fint i Challenges,” udtaler han til Forskerforum.

Se artiklen i onlineudgaven af Forskerforum (side 20-21).

Mere information

Jens Christian Godskesen, prorektor, telefon +45 7218 5276, email jcg@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk