Nyt forskningscenter på IT-Universitetet skal bidrage til bedre offentlig it

I samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen etablerer IT-Universitetet i København et forskningscenter, som skal skabe mere viden om, hvordan offentlig it udvikles og drives bedst. Centeret er et led i regeringens nye strategi for it-styring i staten.

ForskningSamarbejderoffentlig itdigitalisering

Der er behov for mere akademisk viden om udvikling og styring af offentlig it, som kan sikre et bedre grundlag for fremtidige it-projekter og systemer. Derfor etablerer IT-Universitetet nu i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen et center for forskning i offentlig it.

”It er i dag en integreret del af kerneforretningen. At de offentlige myndigheder styrer deres it på en god og ansvarlig måde, er derfor helt centralt for, at vi kan udføre myndighedsopgaverne og tilbyde en effektiv og tidssvarende service til borgere og virksomheder. Vi har mange gode erfaringer at stå på, men vi mangler forskningsbaseret fakta og viden, der kan gøre os endnu bedre til at udvikle og drive offentlige it-systemer. Derfor ser jeg også frem til, at vi i samarbejde med ITU kan komme i dybden med et område, der er så vigtigt for kvaliteten af den offentlige service,” siger Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen. 

Mads Tofte, rektor på IT-Universitetet, mener særligt, at der er behov for mere forskningsbaseret viden om offentlige it-projekter.

»

Det er vigtigt at have et fagligt miljø, hvor man kan blive klogere på, hvad der virker og ikke virker, så vi undgår at begå de samme fejl igen og igen.

Mads Tofte, rektor på ITU
«
”Man kender rigtig mange forskellige årsager til, at it-projekter går galt. Som regel er der ikke en simpel forklaring på det. Så der er behov for at opbygge systematisk viden om hele det katalog af muligheder, der er, for at projekter kan gå galt. Det er vigtigt at have et fagligt miljø, hvor man kan blive klogere på, hvad der virker og ikke virker, så vi undgår at begå de samme fejl igen og igen,” siger han.

Skal levere konkrete anbefalinger

Med udgangspunkt i både vellykkede og fejlslagne gennemførte it-projekter og systemer skal centerets forskere undersøge, hvordan projekterne mest effektivt etableres, ledes, gennemføres og evalueres. Herudover skal centeret forske i projekternes overgang til drift samt offentlige institutioners styring af drift og vedligehold af eksisterende systemer.

Udover at bidrage til den akademiske viden på området skal forskningen også udmunde i konkrete anbefalinger, som it-fagfolk og projektledere kan anvende i praksis. Centeret får blandt andet til opgave at foreslå og bidrage til efteruddannelsestilbud rettet mod blandt andre offentlige ledere.

”Mange offentlige ledere får ledelsesansvar for it-projekter uden nødvendigvis at have uddannelse i at styre et it-projekt. De sidder måske i en styregruppe og ved ikke, hvad de skal spørge om, for man underviser ikke i det på jura, statskundskab og andre uddannelser, folk i disse stillinger typisk har læst. Hvis man aldrig har lært det, har man ikke en chance for at vide det. Derfor er der et behov for efteruddannelse,” siger Mads Tofte.

Forskningscenteret etableres som en del af regeringens strategi for it-styring i staten, som blev offentliggjort tirsdag.

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk