Professor fra IT-Universitetet skal udforme internationale blockchain-standarder

Professor Roman Beck fra IT-Universitetet skal repræsentere Danmark, når fremtidens internationale blockchain-standarder skal udformes i ISO (International Organization for Standardization).

Institut for Business ITForskningRoman Beckblockchain

Internationale standarder indenfor alt fra papirstørrelser til fødevarecertificeringer er med til at sikre, at vi kan handle og interagere med hinanden på tværs af landegrænser og kulturer. Mange af de mest kendte standarder er blevet indført af ISO (International Organization for Standardization), som har hovedsæde i Geneve. I de kommende måneder vil en arbejdsgruppe påbegynde det indledende arbejde med standardiseringer af blockchain-baserede teknologier. ISO-arbejdsgruppen ”Governance of blockchain and distributed ledger technology systems” vil i løbet af første halvår af 2018 udarbejde en rapport med forslag til, hvordan man laver blockchain-standarder.

ISO har udpeget professor Roman Beck fra IT-Universitetet til at stå i spidsen for den internationale arbejdsgruppe. Roman Beck er stifter og leder af European Blockchain Center på IT-Universitetet og ser frem til at påbegynde arbejdet, som han mener kan få stor betydning i de kommende årtier:
”Virksomheder tøver fortsat med at investere i Blockchain og Distributed Ledger Technologies projekter, da der er ubesvarede lovgivningsmæssige spørgsmål samt mangel på standarder. Banker og producenter anmoder om pålidelige standarder for at sikre sig, at investeringer i dag vil blive til forretningsværdi i morgen, og så deres Blockchain / DLT-løsninger kan forbindes med andre,” siger Roman Beck.

Åben kamp
På trods af nødvendigheden for standarderne, forventer professoren, at det bliver svært at få repræsentanterne for de forskellige lande til at blive enige om, hvilke internationale standarder, som skal gælde. Modsat andre banebydende teknologier er blockchain-konceptet nemlig ikke udsprunget fra Silicon Valley eller i et land eller en virksomhed, som derefter har haft teten i videreudviklingen. Det skyldes, at blockchain-protokolen har været offentlig tilgængelig for alle med internetadgang siden 2008 (hvor den anonyme Satoshi Nakamoto lancerede Bitcoin) og selvom både virksomheder og nationer har allerede investeret massivt i blockchain, er der blevet udviklet uden international konsensus. Ifølge Roman Beck er kampen om at blive blockchain-smeltedigel derfor stadig åben, og det er en fordel for Danmark og danske virksomheder:
”Danmark er et lille land, men hører digitalt til de store. Danskerne, politikerne og virksomhederne har et digitalt mindset og er innovative. Derfor, tror jeg, at vi kan hamle op med lande som Kina, Rusland og USA, hvis vi vil det! Man kunne sagtens forestille sig, at Danmark vil blive stedet, hvor man vil udvikle og afprøve nogle af de her teknologier, og det kan blive en kæmpe fordel for Danmark,” slutter Roman Beck

Læs mere om ISO-arbejdsgruppen

Læs mere om European Blockchain Center

Mere information

Jari Kickbusch, Forskningskommunikatør, telefon 7218 5304, email jark@itu.dk