Alle kan og bør lære teknologiens sprog

Med en stigende digitaliseringen af samfundet er det afgørende, at fagligheden fra økonomer, jurister, skolelærere, biologer, humanister og sagsbehandlere inddrages i udviklingen af it. Kun derved kan man sikre, at løsningerne passer til og værdi for medarbejdere og brugere, og kun derved kan man for alvor skabe innovation. Til gengæld kræver det, at de faglige medarbejdere har en forståelse for it, teknologi og programmering.

Claus BrabrandEfteruddannelseinnovationalgoritmerkunstig intelligens

»

Mange steder sidder faglige personer i periferien af udviklingsprocesserne, hvilket betyder, at man ikke får udviklet systemer, der passer til medarbejdere og brugere, men også at man går glip af helt nye måder at anvende teknologi på, som kun faglige personer kan se.

Claus Brabrand, forsker og lektor på IT-Universitetet
«
Teknologi kan skabe produktivitetsforøgelse, konkurrencefordele og give adgang til nye markeder, men overalt møder teknologien en faglighed, som den skal smelte sammen med. Det kan være udsendelse af breve i kommunen, der bliver digitaliseret. Det kan være forudsigelsesmodeller eller risici ved kreditvurderinger, der bliver beregnet ved brug af kunstig intelligens. Eller det kan være gennemlæsning af fortrolighedsaftaler, som håndteres langt hurtigere og mere præcist og diskret ved automatisering.

- Du kan sagtens være en rigtig god økonom uden at vide, hvordan du kan tænke teknologi ind i dit daglige arbejde. Eller du kan være sagsbehandler i en kommune, hvor arbejdsgangene skal digitaliseres uden at vide, hvordan du kan involveres. Mange steder sidder faglige personer i periferien af udviklingsprocesserne, hvilket betyder, at man ikke får udviklet systemer, der passer til medarbejdere og brugere, men også at man går glip af helt nye måder at anvende teknologi på, som kun faglige personer kan se, siger Claus Brabrand, der er forsker og lektor på IT-Universitetet og underviser på kurset: Introduktion til programmering/kodning og it-tankegang.

It + faglighed er mere end både it og faglighed hver for sig
Potentialet for udvikling med teknologi og digitalisering er således langt større, end det vi ser i dag, men for at indfri det potentiale, kræver det, at fagligheden kommer på banen. Det er dog ikke nok, at medarbejderen alene bidrager med sin faglighed. Det handler om at skabe synergi mellem it og faglighed. Medarbejdere skal have en it-tankegang, så de faglige perspektiver relateres til teknologien, og teknologien relateres til de faglige perspektiver.

»

At kunne teknologiens sprog og tilegne sig en it-tankegang åbner en ny måde at se muligheder på. Pludselig vil man som faglig person opdage et utal anvendelsesmuligheder for kunstig intelligens, maskinlæring og data, som man ikke kunne se tidligere.

Claus Brabrand, forsker og lektor på IT-Universitetet
«

- Som it-udvikler kan man ikke udvikle it til medarbejdere, hvis man kender til deres faglighed. Men omvendt er medarbejdere begrænset i forhold til at være innovativ med it, hvis ikke de har en it-tankegang. Det er netop kombinationen mellem faglighed og it-tankegang, som har et kæmpe potentiale til at skabe værdi i it-udvikling. Det kan både være, at man populært sagt ”sætter strøm til en arbejdsproces”, som en computer kan udføre hurtigere. Men det helt store potentiale ligger i at udvikle helt nye muligheder, som slet ikke er mulige uden it og teknologi, siger Claus Brabrand.

Det handler derfor om at understøtte synergien mellem faglighed og it, som tilsammen er meget mere end it og faglig hver for sig. Medarbejderne sidder med viden, som er essentiel for udviklingen af teknologi og it, og med it-tankegang vil medarbejderne kunne udforske helt nye muligheder for anvendelse af it og teknologi. Muligheder, som fx it-udvikleren aldrig selv var kommet på, og som medarbejdere alene med sin faglighed også havde overset.

- At kunne teknologiens sprog og tilegne sig en it-tankegang åbner en ny måde at se muligheder på. Pludselig vil man som faglig person opdage et utal anvendelsesmuligheder for kunstig intelligens, maskinlæring og data, som man ikke kunne se tidligere. Set i det lys er det imidlertid vigtigt at vide, hvad der er muligt, og hvad der er umuligt med it - både for bedre at kunne kommunikere med udviklere og it-folk, men også for at kunne udvikle ideer på et realistisk grundlag. Med en solid forståelse for it, får man en viden om, hvad der er nemt og svært at udvikle og kan derfor også identificere de løsninger, der er rentable, siger Claus Brabrand.

Man skal forstå teknologiens sprogstamme
Hvis man vil forstå teknologiens muligheder, er man derfor nødt til at lære dens sprog at kende. Når man kender sproget, får man adgang til en ny verden af begreber, termer, metoder og muligheder og dermed en helt anden platform at udvikle idéer på.

»

Set i det lys er det ikke så vigtigt, om man lige lærer HTML, SQL eller JavaScript - det vigtige er principperne bagved: it-tankegangen. Det er dem, der giver et nyt fundament for at udvikle digitale løsninger.

Claus Brabrand, forsker og lektor på IT-Universitetet
«

- Det svarer lidt til at lære et andet sprog, hvor man også får adgang til en ny verden i form af fx kultur, mennesker og forståelse, som man ikke havde, før man lærte sproget. Programmeringssprog er en central del af det tekniske sprog og giver en god indføring i ”sprogstammen” for den tekniske verden, siger Claus Brabrand.

Samtidig introducerer programmering netop denne it-tankegang og er på mange måder første skridt til at lære it-verdenen at kende. Når man først har lært ét sprog, er det nemt at lære flere og udvide sin horisont.

- Med programmering kan man pludselig nogle ting, som man ellers ikke vil kunne før. Man kan gøre ting hurtigere, men man kan også udvikle løsninger, der slet ikke findes i dag, fordi man får en helt ny verden at tænke i. I automatisering svarer programmering til at instruere en person, og når du først har instrueret, så kan du kopiere denne instruks, og computeren kan udføre den i al evighed uden sygedage, tillæg og ferier. På den måde svarer lidt til at have superkræfter, fordi man pludselig kan nogle ting bedre og langt hurtigere, end man kunne tidligere, siger Claus Brabrand og slutter:

- Set i det lys er det ikke så vigtigt, om man lige lærer HTML, SQL eller JavaScript - det vigtige er principperne bagved: it-tankegangen. Det er dem, der giver et nyt fundament for at udvikle digitale løsninger. Det er principperne, der gør, at man kan være en aktiv medspiller i den teknologiske udvikling i stedet for passivt at se til, at andre træffer beslutninger om uhensigtsmæssige systemer, der vælter ned over ens arbejdsplads og besværliggør ens arbejde.