BuILD lab giver de studerende en enestående mulighed

ITU's Business Innovation Lab (BuILD) har arrangeret et Scrum Master Certification Course for kandidatstuderende på ITU, i samarbejde med Implement Consulting Group. Kurset har givet de studerende konkrete kompetencer, som de uden tvivl vil få gavn af i deres fremtidige arbejdsliv.

Institut for Business ITSamarbejderstudieliv

»

BuILD lab er et lab for de studerende, og det er enormt vigtigt, at de studerende er i fokus.

Khara Lewin, Lab Manager i BuILD
«
"BuILD lab er et lab for de studerende, og det er enormt vigtigt, at de studerende er i fokus. Dette kursus vil introducere dem til en metode, som stort set samtlige studerende fra ITU vil støde på, på et tidspunkt i deres arbejdsliv," siger Khara Lewin, som er Lab Manager, og som har været med til at organisere projektet.

Scrum er en metode som fokuserer på projekter på en ny måde, og som ofte bruges i softwareudvikling. I modsætning til tidligere tilgange, tager Scrum udgangspunkt i fleksibilitet, og det faktum, at processen omkring softwareudvikling sjældent forløber, som man kunne have planlagt det på forhånd. I stedet for at have en fast tidsplan for hele projektet fra starten, laver man planer for mindre "sprints". Hvert sprint består af en række på-forhånd-definerede opgaver, og kan opgaverne ikke fuldføres i det givne sprint, føres de tilbage i den "backlog" man tog dem fra, så de i stedet kan genprioriteres og ordnes i et fremtidigt sprint.

Der bygges med Lego

"Regeringen har endnu engang besluttet, at det er nødvendigt med en udflytning af arbejdspladser til Udkantsdanmark. Ministeriet for Regional Lighed har udvalgt en lille by, og nu har en række hold fra IT-Universitetet i København fået til opgave at skabe den infrastruktur, der er nødvendig, for at gøre den store tilflytning af nye beboere mulig."

Man lærer ved at gøre - det lod til at være et grundlæggende princip bag kurset - og ovenstående er en kort beskrivelse af den case, som de studerende blev præsenteret for i deres Scrum Teams.

Ved sessionen d. 16. april er projektet godt i gang i Implement Consulting Groups lokaler i Hellerup: der bygges huse, veje og telefonmaster i Lego, som alle lever op til de kriterier, der definerer et færdigt produkt. F.eks. skal der bruges mindst 2 og maksimalt 3 forskellige farver til hvert del-produkt. Pludselig bryder instruktørerne, som agerer stakeholders, ind: Ministeriet for Regional Lighed har pludselig besluttet, at der skal afholdes en fantastisk åbningsceremoni umiddelbart efter, at de første arbejdspladser er flyttet. Med andre ord: opgaven haster, og SKAL løses i dagens første sprint.

Hvert hold stimler nu sammen, for at planlægge sprintet og lave en rollefordeling. Der udpeges en product owner, som f.eks. har ansvar for leverancen til kunden. Og der udpeges in Scrum Master, som f.eks. skal sikre fremdriften, og at den nye metode følges. Og så går byggeriet af en scene til åbningsceremonien i gang.

Win-win situation

Normalt løber et kursus over tre fulde dage, og koster flere tusind kroner per deltager, men her tilbydes det gratis til de studerende. Samarbejdet mellem BuILD og Implement Consulting Group har derfor givet de studerende en enestående mulighed for at tilegne sig nogle essentielle kompetencer, som de næppe selv ville have haft råd til. Men det er ikke kun de studerende, der får noget ud af samarbejdet.

»

Det er en win-win situation. De studerende får en meget realistisk oplevelse, og tilegner sig evnerne til at arbejde efter den agile Scrum-metode - og måske ender de, efter de dimitterer, med at få en karriere i Implement.

Bernt Römer, Implement Consulting Group
«
"Det er en win-win situation. De studerende får en meget realistisk oplevelse, og tilegner sig evnerne til at arbejde efter den agile Scrum-metode - og måske ender de, efter de dimitterer, med at få en karriere i Implement eller et andet sted hvor de kan bruge deres nye agile Scrum evner," siger Bernt Römer, som er en af instruktørerne.

Faktisk er kurset bland andet arrangeret på opfordring af to tidligere DIM-studerende, som nu arbejder for konsulentfirmaet.

Samarbejde skaber værdi for de studerende

Tilbage i Hellerup bygges der ikke kun med Lego. Ud over den store case, består kurset også af mindre øvelser, som skal fremhæve enkeltstående principper i Scrum-metoden. F.eks. deles de studerende op i hold, som skal stå i en rundkreds og kaste bolde til hinanden efter nogle specifikke regler (bolden må f.eks. ikke kastes direkte til en nabo). Det gælder ikke bare om at få så mange bolde kastet rundt på holdet som muligt - det gælder også om at få holdet til at planlægge, hvordan de mest effektivt lever op til reglerne; forudse, hvor effektive de egentlig kan være; og overveje, hvornår en fremgangsmåde har nået effektivitetsloftet, og derfor skal gentænkes. Og som en af de studerende bemærker, så handler det i høj grad også om samarbejde.

Projektet passer i det hele taget perfekt in i BuILD labs formål, hvor samarbejde også er et nøgleord.

»

BuILD's mission er at bringe studerende og forskere sammen med erhvervslivet, og en del af dette er at hjælpe de studerende med at få adgang til de evner og kompetencer, som de mener vil gøre dem til gode jobkandidater i fremtiden.

Khara Lewin, Lab Manager i BuILD
«
"BuILD's mission er at bringe studerende og forskere sammen med erhvervslivet, og en del af dette er at hjælpe de studerende med at få adgang til de evner og kompetencer, som de mener vil gøre dem til gode jobkandidater i fremtiden. Så for os er det vigtigste at disse samarbejder går begge veje, og skaber værdi ikke kun for de firmaer, der er involveret, men også, og først og fremmest, for vores studerende," siger Khara Lewin.

 

Projektet var et pilotprojekt, der strakte sig over 6-7 uger. Det var et enestående tilbud til de studerende, men hvis efterspørgslen er der, håber BuILD at kunne tilbyde et lignende kursus i fremtiden. Læs mere om BuILD her.