ITU gearer op til at uddanne flere it-specialister

Bliver regeringens forslag om flere basismidler til IT-Universitetet en realitet, vil universitetet kunne uddanne flere af de it-specialister, erhvervslivet desperat efterlyser.

Om ITUUddannelse

Regeringen har i dag offentliggjort sit forslag til finanslov for 2019. Finanslovsforslaget rummer en forøgelse af basismidler til IT-Universitetet i København på 25 millioner kr. om året.

”Med denne forøgelse af basismidlerne vil IT-Universitetet fra 2019 kunne øge antallet af studiepladser på udvalgte uddannelser, til gavn for de virksomheder, som mangler it-specialister, og til gavn for de mange velkvalificerede ansøgere til selvsamme uddannelser. Vi er glade og taknemlige for, at Uddannelse- og Forskningsminister Tommy Ahlers har lyttet til problemstillingen og har fundet en god løsning,” udtaler rektor Mads Tofte.

Med midlerne bliver det muligt for IT-Universitetet at ansætte flere forskere, som så kan uddanne flere it-kandidater og bidrage med forskning inden for vigtige områder som data science og it-sikkerhed.

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk