ITU-projekt skal undersøge digital eksklusion af udsatte ældre

Hvad betyder det for udsatte ældre, at kontakten til det offentlige system i høj grad er blevet digitaliseret? Det skal to ITU-forskere undersøge i et nyt forskningsprojekt støttet af Fonden Ensomme Gamles Værn.

Institut for Digital DesignForskningældredigital inklusiondigitaliseringMorten Hjelholt

Det danske samfund har gennemgået en omfattende digitalisering henover de sidste 20 år. For mange er det en lettelse at kunne klare ærinder med det offentlige via nettet, men for udsatte grupper i samfundet kan forventningen om at kunne begå sig på de digitale kanaler være en belastning, der fører til yderligere marginalisering.

I et nyt toårigt forskningsprojekt vil lektor Morten Hjelholt og ph.d.-studerende Jannick Schou fra forskningslaboratoriet DID-LAB på IT-Universitetet undersøge, hvordan udsatte ældre borgere oplever digitaliseringen.

”Som samlet gruppe er ældre rigtig godt med i forhold til digitalisering, men der findes ensomme udsatte, som står udenfor samfundet. Det er mennesker, der på forskellig vis oplever ikke at kunne leve op til det tempo og de krav, som samfundet stiller,” siger Morten Hjelholt.

Digitalisering sætter udsatte under pres

I tæt samarbejde med Fonden Ensomme Gamles Værn, som støtter projektet med 800.000 kroner, vil forskerne lave kvalitative interviews med 30 udsatte ældre om deres erfaringer med digital kontakt til det offentlige.

»

For disse mennesker bliver den gennemgribende digitalisering af offentlige kernefunktioner, som eksempelvis post fra det offentlige, nye områder, hvor de bliver sat under pres.

Morten Hjelholt, lektor på ITU
«
”For disse mennesker bliver den gennemgribende digitalisering af offentlige kernefunktioner, som eksempelvis post fra det offentlige, nye områder, hvor de bliver sat under pres. I disse dagligdagssituationer bliver det tydeligt, hvem der kan følge med, og hvem der ikke kan. Sat lidt på spidsen: hvem der er ”duelige” samfundsborgere. Det kan medføre en følelse af at være koblet fra og ekskluderet. Det er denne type oplevelser, vi vil kigge nærmere på,” forklarer han videre.  

Forskerne vil desuden interviewe medarbejdere i syv danske kommuner om deres praksisser i mødet med denne gruppe borgere.

Udsatte grupper risikerer digital eksklusion  

Ifølge ITU-forskerne kommer projektet til at udfylde et hul i forskningen – der er nemlig ikke tidligere lavet tilsvarende undersøgelser i en dansk kontekst.

Den internationale forskning peger dog på, at ældre og udsatte grupper i særlig grad risikerer at blive ”digitalt ekskluderede” – et begreb, der kan dække over mange forskellige situationer, påpeger ph.d.-studerende Jannick Schou.

”Det kan være alt fra følelsen af utilstrækkelighed, når man skal bruge digitale teknologier, til ikke at have adgang til teknologierne eller kunne navigere rundt i de digitale systemer. I det offentlige system skelner man skarpt mellem digitale og ikke-digitale borgere, men i praksis står en del borgere angivet som digitalt inkluderede i statens systemer på trods af, at de ikke er i stand til at bruge systemerne,” siger han.

Ældres historier samles i en bog

Med forskningsprojektet vil forskerne derfor nuancere fortællingen om digitaliseringen af Danmark. Blandt andet ved at samle interviewpersonernes erfaringer og historier i en bog.

»

Der er en række vigtige fortællinger om ikke at føle sig som en del af fællesskabet og ikke at kunne leve op til tidens forventninger og krav. Det er historier om de menneskelige konsekvenser ved ikke at blive eller føle sig anerkendt som borger på lige fod med andre.

Jannick Schou, ph.d.-studerende på ITU
«
”Der er en række vigtige fortællinger om ikke at føle sig som en del af fællesskabet og ikke at kunne leve op til tidens forventninger og krav. Det er historier om de menneskelige konsekvenser ved ikke at blive eller føle sig anerkendt som borger på lige fod med andre. Det er den slags historier, vi gerne vil viderebringe. Udsatte grupper er ofte dem, der har allersværest ved at blive hørt i den offentlige debat, men det er i virkeligheden dem vi burde lytte til, når vi begynder at lave storstilede politiske og institutionelle forandringer,” siger Jannick Schou.

Forskningsprojektet skydes i gang med et seminar på IT-Universitetet i september, hvor fagfolk fra kommuner, interesseorganisationer og private virksomheder er velkomne til at deltage.

Projektet skal desuden udmunde i to arbejdsrapporter målrettet kommunale ledere, brancheorganisationer og beslutningstagere samt en afsluttende konference i 2020.

Mere information

Morten Hjelholt, lektor, telefon 7218 5020, email mohje@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk