Lokale datacentre kan blive bæredygtige alternativer til tech-giganterne

I dag opbevares en stor del af vores data i kæmpemæssige datacentre ejet af techgiganter som Amazon og Google. Lokale datacentre kan i fremtiden udgøre et bedre og mere bæredygtigt alternativ, mener ITU-professor Philippe Bonnet, som eksperimenterer med lokale datacentre på Orkneyøerne i Skotland.

Institut for DatalogiForskningdatalagringgrøn itPhilippe Bonnet

Hver gang vi tjekker Instagram, streamer film eller uploader et billede til skyen, bliver data sendt via et datacenter – ofte ejet af en stor international tech-virksomhed. Så længe internetforbindelsen er god og datamængderne små, fungerer det typisk upåklageligt.

Der er dog to væsentlige ulemper ved at opbevare data i de store datacentre, mener Philippe Bonnet, professor i datasystemer på ITU.

”Dels koster det enorme mængder strøm at transportere data over store afstande. Og dels kan der være tale om private eller sensitive data, som man ikke nødvendigvis ønsker skal komme i hænderne på en stor tech-virksomhed,” siger han.

Ifølge Philippe Bonnet kan mindre, decentrale datacentre i fremtiden blive et meningsfuldt alternativ, der adresserer udfordringerne med både bæredygtighed og privacy – ikke mindst i de tilfælde, hvor data produceres og forbruges samme sted.

Lokale datacentre på Orkneyøerne

I et netop afsluttet forskningsprojekt har han udviklet konceptet for sådanne lokale datacentre på Orkneyøerne nord for det skotske fastland. Øernes isolerede beliggenhed kombineret med en stor produktion af bæredygtig energi fra vind og bølger gør dem til et oplagt sted at eksperimentere med en ny type datacentre.

”Energisystemet på Orkneyøerne producerer store mængder data, som også bruges lokalt. Det giver ikke mening at gemme og behandle disse data i Dublin eller andre steder. Hvis vi i stedet opbevarer data i lokale datacentre, bliver behandlingstiden kortere og energiforbruget mindre, fordi data ikke skal sendes frem og tilbage. Så også miljømæssigt er det en mere bæredygtig løsning,” siger han.

De små datacentre kan desuden kobles direkte på de lokale bæredygtige energikilder og dermed spare endnu mere strøm.

ITU-studerende arbejder i øjeblikket med at implementere decentrale datacentre på Orkneyøerne.
Den decentrale datainfrastruktur på Orkneyøerne er endnu ikke implementeret, men flere grupper ITU-studerende eksperimenterer i øjeblikket med forskellige tekniske løsninger i samarbejde med lokale energivirksomheder.

Ejerskab i egen it-infrastruktur

Ifølge Philippe Bonnet giver decentral dataopbevaring ikke kun mening i fjerne øsamfund som Orkneyøerne. Han mener, at spørgsmålet om, hvordan data opbevares, er helt centralt, når vi skal tage stilling til, hvilken type samfund, vi ønsker at skabe.

»

Lige nu er vi en situation, hvor vi lader internationale teknologivirksomheder opbevare, og derfor høste værdi af, mange værdifulde og samfundskritiske data – for eksempel om vores veje, energiforsyning og skoler.

Philippe Bonnet, professor på ITU
«
”Datacentrene er grundstenene i den digitale økonomi. Lige nu er vi en situation, hvor vi lader internationale teknologivirksomheder opbevare, og derfor høste værdi af, mange værdifulde og samfundskritiske data – for eksempel om vores veje, energiforsyning og skoler. Det kan være, at det giver god økonomisk mening for globale ydelser, men ikke nødvendigvis for services hvor data produceres og bruges lokalt” siger han og tilføjer, at der på nuværende tidspunkt ikke findes gode alternativer til de store datacentre.

Derfor er der behov for mere forskning i alternative modeller som for eksempel lokale, decentrale datacentre, mener han.

”Hvis folk på Orkneyøerne – eller folk på Nørrebro for den sags skyld – selv kan tage ejerskab i deres egen it-infrastruktur, får vi en anden type samfund, end det vi får, hvis vi gør os afhængige af de store tech-virksomheder.”

Sværere at skalere

Ulempen ved små, decentrale datacentre er dog, at de kræver temmelig meget vedligeholdelse i forhold til deres størrelse, fortæller Philippe Bonnet.

”De store datacentre som dem, der bliver bygget i Danmark lige nu, er supereffektive og kræver kun ganske lidt mandskab at køre i forhold til mængden af data, de opbevarer. Decentraliserede datacentre har ikke samme muligheder for at skalere,” siger han.

»

Det er også en menneskelig udfordring, som kræver, at man får mennesker til at dele viden og erfaringer på tværs.

Philippe Bonnet, professor på ITU
«
At vedligeholde en sådan decentral infrastruktur er ikke kun et teknisk spørgsmål, tilføjer han.

”Det er også en menneskelig udfordring, som kræver, at man får mennesker til at dele viden og erfaringer på tværs. Og det er et åbent spørgsmål, hvordan man tackler den.”

Mere information

Philippe Bonnet, professor, email phbo@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk