Nyt millionstøttet projekt skal booste unge kvinders interesse for programmering

IT-Universitetet i København søsætter en treårig kommunikationsindsats, der skal øge antallet af kvindelige studerende på de tekniske it-uddannelser. VILLUM FONDEN støtter projektet med 2,8 mio. kroner.

Institut for DatalogiUddannelsediversitetbørn og unge

Digitaliseringen er blevet mainstream, men it-uddannelser som softwareudvikling og data science betragtes af mange stadig som nichefag primært forbeholdt mænd. Den forestilling vil IT-Universitetet nu lave om på med en ambitiøs kommunikationsindsats.

»

Det er utrolig vigtigt, at både mænd og kvinder er med til at præge den digitale udvikling, så fremtidens teknologier afspejler alles behov.

Mads Tofte, rektor på ITU
«
”Det er utrolig vigtigt, at både mænd og kvinder er med til at præge den digitale udvikling, så fremtidens teknologier afspejler alles behov. Samtidig er der i disse år en enorm efterspørgsel på it-specialister, som vi kun kan dække, hvis vi får hele talentmassen med. Derfor har vi gennem de sidste to år arbejdet målrettet med at gøde interessen for it blandt de unge kvinder, og vi har haft succes med at øge antallet af kvindelige ansøgere til vores uddannelse i softwareudvikling væsentligt. Vi er meget glade for bevillingen fra VILLUM FONDEN, som nu giver os mulighed for at give denne indsats et solidt løft,” siger Mads Tofte, rektor på IT-Universitetet.

Henover de næste tre år vil universitetet lancere en række nye aktiviteter, der skal give de unge kvinder en smagsprøve på programmering og de gode karrieremuligheder inden for it.

Universitetet vil blandt andet tilbyde coding caféer, arrangere tech-karrieredage og lancere en kampagne med kvindelige rollemodeller fra it-branchen. Desuden fortsætter ITU med at afholde it-camps i påske- og efterårsferierne. Målgruppen for initiativerne er unge kvinder, der går i gymnasiet eller holder sabbatår, og de første aktiviteter skydes i gang allerede i foråret.  

Programmering giver blod på tanden

Efter den første it-camp for gymnasiepiger søgte næsten en tredjedel af deltagerne ind på en uddannelse på IT-Universitetet, og fra 2016 til 2017 steg andelen af kvindelige optagne på universitetets bacheloruddannelse i softwareudvikling fra 12 til 22 procent.

Ifølge Camilla Rosengaard, kommunikationschef på IT-Universitetet, understreger både tallene og samtalerne med de unge kvinder, at muligheden for at prøve kræfter med programmering giver blod på tanden.

”Vi skal passe på, at vi ikke lader os begrænse af kulturelle forestillinger om, hvad mænd og kvinder interesserer sig for. Uddannelsessektoren har en særlig opgave med at kommunikere, så vi får vist både mandlige og kvindelige ansøgere, hvilke muligheder en it-uddannelse giver. Vores erfaringer viser, at når man laver en målrettet indsats for kvinderne, giver det gode resultater. Når kvinderne får hands-on erfaring med programmering, synes de, at det er både sjovt og kreativt, og rigtig mange får lyst til at arbejde videre med det,” siger hun. 

Andel kvindelige optagne på IT-Universitetets bacheloruddannelse i softwareudvikling

2013

2014

2015

2016

2017

7%

10%

10%

12%

22%

 

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk