Prestigefyldt pris til ITU-forsker

Marco Carbone, lektor ved Institut for Datalogi på IT-Universitetet i København, har vundet ’Most Influential Paper’-prisen ved verdens førende konference for teori om programmeringssprog.

Institut for DatalogiForskningMarco Carbonepriserprogrammeringssprog

Marco Carbone vandt sammen med Kohei Honda og Nobuko Yoshida prisen ’Most Influential POPL Paper’ for artiklen ’Multiparty asynchronous session types’ ved Symposium on Principles of Programming Languages (POPL), som er ACM SIGPLANs flagskibskonference for teori om programmeringssprog.

Prisen tildeles den artikel, som har haft størst indflydelse på feltet teori for programmeringssprog, siden den blev præsenteret ved samme konference 10 år forinden.

Dommerpanelet skriver følgende om den vindende artikel:  

”Sessionstyper er en typeteoretisk ramme for indkodning af kommunikationsstrukturer og verificering af protokoller i samtidige, beskedbaserede programmer. Tidligere kunne sessionstyper kun modellere binære protokoller, dvs. protokoller med to parter. Denne artikel generaliserer teorien til flere parter med asynkron kommunikation og forhindrer fastlåsning og kommunikationsfejl i mere sofistikerede kommunikationsprotokoller, der involverer et vilkårligt antal deltagerne. Den centrale idé var at introducere globale typer, der beskriver flerpartssamtaler fra et globalt perspektiv og giver en metode for at sikre, at protokollen overholdes. Dette arbejde har inspireret en lang række andre forskere i sessionstyper til at bygge videre på dets banebrydende fundament og har ført til mange anvendelser af flerpartssessionstyper i programmeringssprog og udviklingsværktøjer. Arbejdet har også påvirket andre forskningsområder, såsom softwarekontrakter, køretidsverifikation og hardwarespecifikation.”

Læs mere.

Mere information

Marco Carbone, lektor og linjeleder, telefon +45 7218 5067, email maca@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk