VIDEO: Agil ophavsmand besøgte Danmark

Alistair Cockburn, medforfatter til det indflydelsesrige ’Manifesto for Agile Software Development’, holdt den 23. oktober oplæg om den agile metode for 450 danske it-folk.

Eventsdigitaliseringoffentlig it

Alistair Cockburn var inviteret til Danmark af Forskningscenter for Offentlig IT for at give en førstehåndsberetning om baggrunden for den agile tilgang til systemudvikling, om erfaringerne – gode og dårlige – med metoderne, og om fremtidige perspektiver for agil softwareudvikling.- Vi har inviteret en oplægsholder, som har et ideelt udgangspunkt for at give os det helt store internationale perspektiv på agile metoder. Uanset at der findes mange meninger og stærke holdninger til det agile, er der ingen tvivl om, at de agile metoder har et stærkt momentum, både internationalt og herhjemme, og interessen for information om emnet er stor hos myndigheder, leverandører, og i øvrigt, fortæller Jens Schmidt, leder af Forskningscenter for Offentlig IT, som er etableret i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og IT-Universitetet.

Den overvældende interesse for arrangementet illustrerer i sig selv, at agile metoder fylder meget på dagsordenen for både offentlige myndigheder, deres leverandører og i den private sektor.

Se eftermiddagens forskellige indslag nedenfor:

Velkomst
Jens Schmidt, leder af Forskningscenter for Offentlig IT

Agil systemudvikling i forskningen og uddannelserne på ITU
Mads Tofte, rektor, IT-Universitetet

Agil udvikling i staten
Anne Marie Jess Hansen, medlem af statens It-råd, tidligere vicedirektør i ATP

Agile Software Development: Background, Experiences and Perspectives (foregår på engelsk)
Dr. Alistair Cockburn

Spørgsmål og diskussion