Nyt projekt forbinder kinesiske og danske blockchain-iværksættere

IT-Universitetet er partnere i et nyt projekt, som skal styrke Danmarks internationale position inden for blockchain-innovation og bringe to af verdens førende blockchain-byer – København og Shanghai – endnu tættere på hinanden.

Roman BeckInstitut for Business ITIværksætteriSamarbejderblockchain

Det nye projekt Blockchain Business Bridge skal med en millionbevilling i ryggen styrke Danmarks blockchain-position ved at skabe et tæt samarbejde mellem blockchain-iværksættere i Danmark og Kina. Innovation Centre Denmark Shanghai leder Blockchain Business Bridge i samarbejde med Dansk Industri, Danish-Chinese Business Forum og European Blockchain Center ved IT-Universitetet i København. Projektet forventes gennemført fra maj 2019 til april 2021 og støttes med 3,5 mio. kroner fra Industriens Fond.

Leder af European Blockchain Center ved IT-Universitetet, professor Roman Beck ser Blockchain Business Bridge som en fantastisk mulighed for at åbne døren til det kinesiske marked for blockchain-iværksættere på IT-Universitetet:

"ITU's rolle som inkubator for blockchain-iværksættere kan være med til at kick-starte et samarbejde mellem Shanghai og København. Med European Blockchain Center på ITU er vi langt fremme i forhold til at støtte innovationen af blockchain-løsninger, fordi vores arbejde ikke kun omfatter forskning og uddannelse, men også støtte til iværksættere samt rådgivning i forhold til regulering og standardisering på europæisk og internationalt plan. Det er unikt i verden. I hvert fald har ingen andre universiteter et center, der dækker alle disse områder," siger han.

Et af projektets første aktiviteter bliver at kortlægge Shanghais blockchain-miljø og identificere overlap med dansk erhvervsliv, som kan benyttes i brobygningsarbejdet. Anden del af projektet bliver en studietur i 2020, der kickstarter et acceleratorprogram for danske og kinesiske blockchain-virksomheder. Endvidere etableres i efteråret 2020 en todelt tvillingeinkubator med afdelinger i både København og Shanghai, som fremadrettet skal støtte og udvikle nystartede blockchain-virksomheder i de to byer.

Mere information

Jari Kickbusch, Forskningskommunikatør, telefon 7218 5304, email jark@itu.dk