Flere ledere vil have en it-efteruddannelse

It er rykket helt ind i kerneforretningen i mange virksomheder, og det smitter af på lysten til at efteruddanne sig til at kunne forbinde teknologi og forretning. I år har 18 procent flere søgt ind på IT-Universitetets Master i it-ledelse.

Institut for Business ITEfteruddannelseledelseforretningHanne Westh Nicolajsendigitalisering

I alt 79 personer har i år søgt om en plads på IT-Universitetets toårige efteruddannelse for ledere, Master i it-ledelse – en stigning på 18 procent i forhold til 2018.

Ifølge uddannelsesleder Hanne Westh Nicolajsen handler den stigende interesse i høj grad om, at it i flere og flere virksomheder er rykket ud af it-afdelingen og ind i kerneforretningen. Derfor oplever mange ledere et behov for at opgradere deres viden.    

»

At kunne bygge bro mellem it- og forretningskompetencer er det allervigtigste.

Hanne Westh Nicolajsen, uddannelsesleder
«
”At kunne bygge bro mellem it- og forretningskompetencer er det allervigtigste. It-ledelse er ikke bare noget, en it-leder udfører, men noget, som alle ledere i hele organisationen skal være med inde over. Det er rigtig vigtigt, at it-lederen er klædt godt på, men det er ligeså vigtigt, at forretningsledelsen er klædt på til at forstå de forandringer, teknologien muliggør,” siger hun.

Flere ansøgere til Master i it-ledelse.

Master i it-ledelse henvender sig både til it-chefer med og uden teknisk baggrund, til ledere med et forretningsfokus, og til topledelsen.

Nødvendigt med forståelse af teknologien

I disse år vælter det frem med nye teknologier, som spås at kunne revolutionere forretningen – fra blockchain til machine learning og robotteknologi.

Et vigtigt element på master-uddannelsen er derfor at opbygge en grundig forståelse for selve teknologierne for dermed bedre at kunne gennemskue potentialet.

”Der har for eksempel været en del hype om, at data bare kan fortælle os, hvad vi skal. Men sådan er det jo ikke. Vi mennesker er med til at bestemme, hvilke data vi vil have, hvordan vi forstår dem, og hvad vi skal bruge dem til. Det er vigtigt virkelig at kunne forstå mulighederne og begrænsningerne i de enkelte teknologier,” siger Hanne Westh Nicolajsen og tilføjer, at det ikke kun bør være it-chefens ansvar at forstå de tekniske muligheder.

Forretningsfolk har ofte mange ideer til, hvordan man kan bruge it, men hvis ikke de har forståelse for, hvad teknologierne kan og ikke kan, er det en umulig opgave for it-organisationen at realisere,” siger hun.

”Omvendt skal dem, der sidder i it-afdelingerne, også være bedre til at forstå de udfordringer, man sidder med i forretningen. Det er ikke kun it, der skal drive, hvad man gør, men heller ikke kun forretningen. Det skal være et mix, hvor organisationen tænker it strategisk i forhold til de udfordringer, der er.”

Eksperimenterende tilgang

På master-uddannelsen bliver de studerende præsenteret for både teori og konkrete eksempler fra virkelighedens verden på, hvordan virksomheder med succes implementerer ny teknologi.

En af de vigtigste læringer for virksomheder, der vil i gang med digitalisering, er at have en eksperimenterende tilgang, mener Hanne Westh Nicolajsen.

»

Hvis man skal lære at bruge teknologierne rigtigt, må man prøve sig lidt frem. Det med at lave kæmpe investeringer i ét projekt er måske ikke vejen frem.

Hanne Westh Nicolajsen, uddannelsesleder
«
”Hvis man skal lære at bruge teknologierne rigtigt, må man prøve sig lidt frem. Det med at lave kæmpe investeringer i ét projekt er måske ikke vejen frem. Det kan være en bedre idé at sætte en masse små projekter i søen. Selvom alle projekterne ikke bliver til noget lige nu og her, er de med til at opbygge de kompetencer og den forståelse, der skal til for at få succes på sigt,” siger hun.

Mere information

Hanne Westh Nicolajsen, lektor, telefon +45 7218 5073, email hwni@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk