Forskere vil afdække dansk blockchain-potentiale

Forskere fra IT-Universitetet vil skabe overblik over danske virksomheders blockchain-satsninger for at analysere og afdække mulighederne ved teknologien. Industriens Fond har bevilliget 1,3 millioner kroner til projektet, og analysen er klar i marts 2019.

Institut for Business ITForskningblockchainforretningRoman Beckdigitalisering

Forhåbningerne til blockchain-teknologien er store, og flere danske virksomheder eksperimenterer allerede med blockchain-baserede systemer til blandt andet pengeoverførsel. Men ifølge ITU-professor Roman Beck, som leder European Blockchain Center, mangler der i øjeblikket et samlet overblik over udviklingen, som kan hjælpe både politikere og erhvervsfolk med at øjne mulighederne. 

”Mange tror på, at blockchain vil få en kæmpe betydning for vores økonomi og samfund, men vi har endnu ikke pålidelige data om, hvor udviklingen vil starte, hvordan den vil udfolde sig og i hvilke brancher, den vil få størst effekt,” siger han.

Ifølge Roman Beck mangler der i øjeblikket pålidelige data om den danske blockchain-industri.
I samarbejde med Danmarks Statistik og det tyske forskningsinstitut Fraunhofer sætter forskere på IT-Universitetet derfor nu gang i en omfattende analyse af de danske blockchain-initiativer.

Vigtigt beslutningsgrundlag

Forskerne vil kortlægge og analysere nuværende og kommende blockchain-projekter i danske virksomheder. På baggrund af de indsamlede data vil de præsentere anbefalinger til både industrien og politiske aktører. 

Ifølge Roman Beck er et sådant beslutningsgrundlag vigtigt for, at Danmark kan fastholde sin internationale førerposition på blockchain-feltet.

»

Der er mange initiativer i gang, men der er også stor usikkerhed om, hvad der skal gøres, hvilke projekter, man skal prioritere, og hvad konkurrenterne gør.

Roman Beck, professor på ITU
«
”Der er mange initiativer i gang, men der er også stor usikkerhed om, hvad der skal gøres, hvilke projekter, man skal prioritere, og hvad konkurrenterne gør. Med denne analyse får politikerne et grundlag for at beslutte, hvilke områder der skal støttes, hvis ønsket er at have et stabilt og voksende blockchain-cluster i Danmark. Samtidig får industrien et overblik over, hvor moden eller umoden udviklingen er, og en fornemmelse af, hvordan vi ligger internationalt. Analysen vil altså hjælpe os med at forstå, hvad der skal til for at fastholde vores nuværende førerposition,” siger han.

Viden til gavn for erhvervsliv

Industriens Fond, som har muliggjort projektet med en bevilling på 1,3 millioner kroner, håber, at projektet kan skabe ny viden om det økonomiske potentiale i blockchain-teknologien til gavn for både erhvervslivet og beslutningstagere.

”Blockchain er på alles læber, men der er stadig stor usikkerhed om, hvordan teknologien får betydning for virksomhederne og hvilke indsatser, der først skal prioriteres for at høste potentialet på et tidligt stadie i teknologiens udvikling”, siger Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond.

Analysen vil være tilgængelig digitalt i slutningen af marts 2019.


Mere information

Roman Beck, professor, email romb@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk