IT-Universitetet fylder 20 år

Fredag den 30. august er det præcis tyve år siden, at de første 147 studerende mødte ind til studiestart på IT-Universitetet. Siden har universitetet gennemgået en eksplosiv vækst, og det er i dag en af Danmarks største leverandører af stærkt efterspurgte it-kandidater – med planer om at vokse mere i de kommende år.

Om ITUEventsForskningUddannelseMartin Zachariasen

I 1999 stod Danmark på tærsklen af digitaliseringen. Internettet bredte sig som en steppebrand, og virksomheder såvel som offentlige organisationer skreg på flere it-kyndige højtuddannede. Der var behov for at gøre noget ekstraordinært for at styrke it-forskningen.

Løsningen blev etableringen af et helt nyt universitet – IT-Universitetet i København, eller IT-højskolen, som det hed i de første år af sin levetid. Et lille hold medarbejdere fik bare fem måneder til at rekruttere forskere, tiltrække studerende, designe universitetets fire første kandidatuddannelser og sørge for, at lokaler stod klar til de første 147 studerende den 30. august 1999. Det lykkedes, om end de studerende selv måtte samle deres stole, før undervisningen kunne gå i gang.

Margrethe Vestager og Mads Tofte

Mads Tofte, daværende ITU-rektor, byder undervisningsminister Margrethe Vestager velkommen til åbningsceremonien 30. august 1999.

Mere vækst i kikkerten

I løbet af sine 20 år har ITU oplevet stor vækst og optager i dag omkring 900 studerende om året på sine bachelor-, kandidat- og efteruddannelser. Dermed er universitetet en af Danmarks største leverandører af højt eftertragtede it-specialister til erhvervslivet.

Ifølge rektor Martin Zachariasen udfylder ITU en helt speciel rolle i det danske uddannelseslandskab.

”IT-Universitetet har fået en særlig samfundsopgave, nemlig at understøtte digitaliseringen af det danske samfund. Vores kandidater og forskere er en vigtig drivkraft i forhold til at skabe gode digitale løsninger til glæde for både de danske virksomheder og almindelige borgere,” siger han.

I takt med at digitaliseringen breder sig til alle hjørner af samfundet, stiger behovet for it-kandidater fortsat, og Martin Zachariasen har derfor ambitioner om at universitetet skal vokse yderligere i de kommende år.

”Allerede i dag oplever virksomheder og organisationer betydelig mangel på it-arbejdskraft, og efterspørgslen bliver kun større i fremtiden, hvor mennesker og computere kommer til at arbejde endnu tættere sammen. Hovedopgaven for ITU i de kommende år bliver at uddanne endnu flere dygtige it-kandidater, så vi kan møde samfundets behov,” siger rektoren.

Teknologien står ikke alene

Siden begyndelsen har det været et grundprincip på ITU, at teknologi ikke er et isoleret fænomen, men altid fungerer i samspil med omverdenen.

»

ITU har altid stået for en moderne fortolkning af it, hvor vi ser it som et samspil mellem teknologi, mennesker, samfund og organisationer.

Martin Zachariasen, rektor
«
”ITU har altid stået for en moderne fortolkning af it, hvor vi ser it som et samspil mellem teknologi, mennesker, samfund og organisationer. For eksempel bør vi i forhold til kunstig intelligens ikke kun se på, hvad der kan lade sig gøre rent teknisk, men også på etikken forbundet med brug af teknologien. Der er en risiko for, at kunstig intelligens gentager og forstærker uheldige fordomme og mønstre, eller bliver brugt til at træffe vigtige beslutninger, vi efterfølgende ikke kan gennemskue,” siger Martin Zachariasen.

En app eller et it-system er altså ikke et neutralt værktøj, men har konsekvenser for måden, vi forstår verden på, pointerer han. Det betyder, at it-udviklere i større og større grad påvirker menneskers daglige liv.

»

En af vores vigtigste opgaver er at gøre fremtidens it-specialister bevidste om det store ansvar, de har, når de udvikler de it-løsninger, vi kommer til at bruge i fremtiden, for eksempel i sundhedssystemet.

Martin Zachariasen, rektor
«
”En af vores vigtigste opgaver er at gøre fremtidens it-specialister bevidste om det store ansvar, de har, når de udvikler de it-løsninger, vi kommer til at bruge i fremtiden, for eksempel i sundhedssystemet. Derfor er alle vores studieretninger indrettet sådan, at de studerende får indblik i de samfundsmæssige og menneskelige sider af teknologien,” siger han.

20 års jubilæet fejres med en reception for ansatte og studerende fredag den 30. august.

WEBDOK: Læs om grundlæggelsen af IT-Universitetet, fortalt af universitetets rektor fra 1999-2018, Mads Tofte.

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk