ITU-konference samler kvinder i data science

Tirsdag den 16. april mødes over 200 kvinder og mænd til den første danske udgave af konferencen Women in Data Science, der fokuserer på kvinders bidrag til data science-feltet. Formålet er at synliggøre kvindelige rollemodeller og skabe netværk blandt kvinder, der arbejder med data science.

Institut for DatalogiForskningEventsdiversitetdata scienceBarbara PlankNatalie Schluter

“Målet med konferencen er at bakke op om, inspirere og støtte kvinder inden for data science-feltet, både fra den akademiske verden og fra industrien,” fortæller ITU-lektor Natalie Schluter, som sammen med kollegaen Barbara Plank samt en gruppe kollegaer og frivillige står bag Women in Data Science Copenhagen.

Konceptet udspringer fra Stanford University, og konferencen afholdes årligt i en lang række lande verden over.

Natalie Schluter og Barbara Plank håber via konferencen at etablere et fællesskab, hvor kvindelige data scientists fra både forskningsverdenen og industrien kan støtte hinanden og udveksle erfaringer.

På konferencen kan yngre data scientists af begge køn for eksempel blive matchet med en mentor, som kan give gode råd på vej op ad karrierestigen.

”Vores håb er, at deltagerne skaber nye forbindelser og forstår, at hvis de oplever udfordringer i løbet af deres karriere, findes der folk, de kan tale med, som sandsynligvis har oplevet noget lignende,” siger Natalie Schluter.

Kvinder tager længere tid om at opnå mentorstatus

Natalie Schluter har i forskningsartiklen ’The Glass Ceiling in NLP’ undersøgt kønsskævheden inden for sprogteknologi (Natural Language Processing), som er en underdisciplin af data science.

”Mange har en forestilling om, at kønsulighed ikke er et problem inden for vores felt, fordi op mod en tredjedel er kvinder, hvilket er en relativt stor andel i forhold til andre dele af datalogifeltet,” siger hun.

”Min forskning påviser imidlertid, at det tager kvinder væsentligt længere tid end deres mandlige kollegaer at opnå mentorstatus inden for feltet, og at andelen af meget succesfulde kvinder i forhold til det totale antal kvinder er meget lavere end andelen af succesfulde mænd. Og faktisk er denne forskel stigende,” fortæller Natalie Schluter og påpeger, at kønsskævridningen er endnu større inden for andre områder, eksempelvis maskinlæring.

Faglige oplæg fra forskningsverdenen og industrien

Women in Data Science-konferencen på ITU er åben for alle, mænd såvel som kvinder, men kun kvindelige oplægsholdere er på programmet, da det er kvinders bidrag til feltet, der er i fokus. 

”Vi har samlet en række dygtige kvindelige forskere og industrifolk, der vil give inspirerende faglige oplæg om data science-forskning og applikationer i en lang række domæner, og som kan være rollemodeller for et mangfoldigt publikum af både kvinder og mænd. Vi vil vise publikum, at data science-feltet er bredt og åbner op for mange forskellige karriereveje,” siger Barbara Plank.

På programmet er blandt andre den franske algoritmeforsker Claire Mathieu, amerikanske Juliana Freire, professor i Data Science ved New York University, samt danske Anna Katrine Jørgensen, som leder et sprogteknologi-projekt hos Google.

Mere information

Barbara Plank, lektor, telefon +45 7218 5274, email bapl@itu.dk

Natalie Schluter, lektor, email nael@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk