Kan algoritmer diskriminere?

Algoritmer skal lige som mennesker lære – og de lærer af data. Men ofte rummer disse data indbyggede skævheder, som kan føre til diskrimination mod bestemte grupper, fortæller Barbara Plank, som forsker i sprogteknologi på IT-Universitetet.

Institut for DatalogiForskningalgoritmerdiversitetBarbara Plank

Se de andre videoer i 'Hej forsker'-serien.