Lige mange kvinder og mænd på ITU’s software-kandidat

For første gang er der lige mange kvinder og mænd blandt de nye studerende på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Software Design. Vigtigt at kvinderne er med til at sætte præg på den digitale udvikling, siger institutleder Peter Sestoft.

Institut for DatalogiUddannelsediversitetPeter Sestoft

Når de studerende på kandidatuddannelsen Software Design møder op til studiestart i denne uge, vil der være omtrent lige mange mænd og kvinder til stede i auditoriet.

Af de 142 studerende, der er optaget på uddannelsen, er 73 kvinder, svarende til 51 procent af årgangen. I 2018 var 44 procent af de optagne kvinder.

”Det er meget glædeligt at mange kvinder, såvel som mænd, ser muligheder i at kombinere en ikke-it baggrund med softwareudvikling. Det er vigtigt, at kvinder i lige så høj grad som mændene sætter deres præg på den digitale udvikling. ITU gør et stort arbejde for at tiltrække flere kvinder til de tekniske uddannelser, og det er fantastisk, at det i år har resulteret i en ligelig kønsfordeling på Software Design,” siger Peter Sestoft, institutleder på Datalogi.

Software Design henvender sig til studerende med en ikke-it bachelorgrad, som ønsker at kombinere deres faglighed med datalogiske færdigheder som softwareudvikling, dataanalyse og udvikling af algoritmer.

Kombination med it giver eftertragtet profil

Årets nyoptagne studerende kommer fra en bred vifte af humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige bacheloruddannelser samt professionsbachelorer– blandt andet jura, historie, ingeniørvidenskab og læreruddannelsen.

En kombineret faglighed med softwareudvikling og et ikke-it fag giver de studerende mulighed for at skabe en unik profil, som er i høj kurs blandt arbejdsgiverne, fortæller Peter Sestoft.

”For eksempel vil en sygeplejerske have gode forudsætninger for at skabe innovative it-løsninger til sundhedsvæsenet, mens en bachelor i dansk er godt rustet til at udvikle sprogteknologiske løsninger til for eksempel stemmestyrede assistenter,” siger han.

På uddannelsen kan de studerende specialisere sig i business analytics, brugerorienteret softwareudvikling eller software development & technology.

Mere information

Peter Sestoft, professor og leder af Institut for Datalogi, telefon +45 7218 5083, email sestoft@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk