Ny ITU-rektor: Fortsat vækst er hovedopgaven

IT-Universitetets nye rektor Martin Zachariasen er drevet af en nysgerrighed over at forstå teknologien og hvordan den påvirker samfundet. Han vil fortsætte universitetets vækst ved at uddanne flere it-specialister og tiltrække flere forskere – og så er det en mærkesag for ham at få flere kvinder ind i de tekniske it-fag.

Om ITUForskningUddannelseMartin Zachariasen

Han brænder for alt, hvad der har med computere at gøre, og har arbejdet med it-forskning og uddannelse i over tyve år. Først som professor og institutleder på Københavns Universitet, og siden som dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

Det var derfor et drømmejob, der åbnede sig for Martin Zachariasen, da ITU’s første rektor Mads Tofte meddelte, at han ville stoppe på posten ved udgangen af 2018 efter knap tyve års virke.

»

IT-Universitetet er inde i en rivende udvikling og udfylder en stadigt vigtigere rolle i Danmark. Det vil jeg gerne være en del af og tage ansvaret for.

Martin Zachariasen, rektor på ITU
«
”Jeg søgte jobbet som rektor, fordi IT-Universitetet er inde i en rivende udvikling og udfylder en stadigt vigtigere rolle i Danmark. Det vil jeg gerne være en del af og tage ansvaret for,” fortæller Martin Zachariasen.

Som ph.d. i datalogi begyndte hans karriere i den tekniske gren af it-forskningen, men med årene har han i stigende grad fattet interesse for teknologiens samspil med det omgivende samfund.

”Jeg har altid været meget nysgerrig efter at forstå, hvordan moderne teknologier virker, og er senere også begyndt at interessere mig for, hvordan teknologien påvirker samfundet – vores arbejdsliv såvel som vores privatliv. Og så er jeg selvfølgelig meget interesseret i, hvordan vi skal uddanne de unge, sådan at de kan forstå, udvikle og anvende nye teknologier,” siger han.

Bred tilgang til it

Martin Zachariasen mener, at ITU som specialiseret universitetet udfylder en helt særlig rolle i det danske samfund. Dels på grund af sin fokuserede mission om at gøre Danmark bedre til at skabe værdi med it, og dels på grund af universitetets brede fortolkning af it som et samspil mellem teknologi, mennesker og organisationer eller samfund.

VIDEO: TRE TING GØR IT-UNIVERSITETET TIL NOGET SÆRLIGT

”Allerede for tyve år siden så vi, at det var vigtigt at tage de tre aspekter med, når vi drøfter it,” siger rektoren, og nævner kunstig intelligens og dens stigende indflydelse på arbejdsmarkedet som et aktuelt eksempel på, at det er nødvendigt at inddrage mange, også ikke-tekniske, perspektiver på teknologien.

Derudover mener han, at ITU drager særlig fordel af at være et lille universitetet.

”Vi har et godt og helt særligt studiemiljø, og vi er hurtige til at tilpasse os, når vores aftagere efterspørger nye kompetencer. Det ser jeg som en stor styrke,” siger han.

Behov for flere kandidater

Netop opgaven med at uddanne it-specialister kommer til at fylde en del for den nye rektor i de kommende år. Virksomhederne efterspørger flere højtuddannede it-specialister, som kan bidrage til den digitale transformation, og samfundet har brug for mere viden om, hvordan de nye teknologier påvirker os.

Martin Zachariasen ser det som sin hovedopgave at fortsætte den vækst, ITU har gennemgået de seneste år.

»

Der er stadig et markant behov for at uddanne flere it-specialister i Danmark, og inden for de kommende år har vi en ambition om at uddanne mindst 100 kandidater yderligere om året, såfremt de økonomiske rammer er til stede.

Martin Zachariasen, rektor på ITU
«
”Der er stadig et markant behov for at uddanne flere it-specialister i Danmark, og inden for de kommende år har vi en ambition om at uddanne mindst 100 kandidater yderligere om året, såfremt de økonomiske rammer er til stede. Det er faktisk relativt mange, når man ser på den samlede produktion af it-kandidater i Danmark,” siger Martin Zachariasen.  

Konkurrence om forskere og midler

Helt konkret betyder ambitionen om vækst, at der skal ansættes flere forskere, der både kan løfte opgaven med at undervise og forske. 

En af de største udfordringer bliver i den forbindelse den intense konkurrence om at tiltrække de dygtige forskere og eksterne midler til forskning, mener han.

”Der er uddannet alt for få forskere inden for it, både i Danmark og globalt, så der er et stort efterslæb, og alle universiteterne, såvel som virksomhederne, kæmper om de bedste hoveder. Derudover er vi i konkurrence med andre universiteter om at skaffe eksterne midler til vores forskning. Vi håber på, at it-området fremover bliver opprioriteret yderligere, så der kommer flere penge til it-forskningen, både i Danmark, men også for eksempel i EU,” siger han.

Martin Zachariasen vurderer, at IT-Universitetet har et stærkt brand og derfor er godt stillet i denne konkurrence. Men universitetet bør arbejde endnu mere strategisk og satse på udvalgte forskningsområder som digitalisering, informationssikkerhed og data science, mener han.

»

Det er vigtigt, at vi vælger at fokusere på nogle områder, hvor vi gør os ekstra stærke, for at kunne tiltrække yderligere forskere.

Martin Zachariasen, rektor på ITU
«
”Det er vigtigt, at vi vælger at fokusere på nogle områder, hvor vi gør os ekstra stærke, for at kunne tiltrække yderligere forskere. Det er ikke en strategi, der har været så tydelig før, men den er nødvendig, hvis vi skal tiltrække topforskere fra hele verden.”

Flere kvinder på it-uddannelserne

En af Martin Zachariasens mærkesager som rektor bliver at få flere kvinder til at søge ind på de tekniske uddannelser. Dermed vil han fortsætte det arbejde, IT-Universitetet allerede gør for at tiltrække flere kvindelige ansøgere. Universitetet fik i 2018 midler fra Villum Fonden til at øge interessen for programmering blandt unge kvinder gennem forskellige tiltag for kvinder i gymnasiealderen.

”Det gør vi af to grunde – den ene er, at digitale teknologier bliver anvendt af alle i samfundet. Derfor er det væsentligt, at kvinder også er med til at præge den udvikling. For det andet har vi brug for at øge talentmassen og optage flere, og der bør vi selvfølgelig også inkludere kvinder,” siger han.

VIDEO: DERFOR SKAL VI HAVE FLERE KVINDER IND PÅ IT-UDDANNELSERNE

»

De kvinder, vi får ind på ITU, klarer sig mindst lige så godt som mændene. Men det, der måske mangler, er, at gøre kvinder opmærksomme på de muligheder, de får, ved at tage en it-uddannelse.

Martin Zachariasen, rektor på ITU
«
”Der er jo ingen forskel på mænds og kvinders talent for at arbejde med it. De kvinder, vi får ind på ITU, klarer sig mindst lige så godt som mændene. Men det, der måske mangler, er, at gøre kvinder opmærksomme på de muligheder, de får, ved at tage en it-uddannelse. Det gør vi for eksempel ved at tilbyde coding caféer og IT-Camps til kvindelige gymnasieelever,” siger Martin Zachariasen.

Disse tilbud tiltrækker fulde huse og har også vist sig at have en målbar effekt. Således er andelen af kvinder optaget på ITU’s bacheloruddannelsen steget fra 25 til 34 procent på bare to år.

Ny rektor, samme universitet

En af de første, mere lavpraktiske opgaver, Martin Zachariasen tager hul på er, at løse den pladsudfordring, de seneste års vækst har skabt.

”Vi er blevet flere, både medarbejdere og ikke mindst studerende, så vi er i gang med at forhandle om yderligere lejemål, så vi kan få plads til flere undervisningslokaler og kontorer,” siger han.

Men derudover skal ansatte og studerende på ITU ikke forvente, at deres nye rektor lægger op til de helt store forandringer lige med det samme.

”Jeg har ingen planer om at ændre grundlæggende i vores tilgang til undervisning og forskning. Så man kan sige, at universitetet har fået en ny rektor, men universitetet er det samme – i hvert fald på den korte bane. På den lange bane må vi se, hvad der sker,” siger han.


Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk