Stort rejselegat sender ITU-forsker til Washington

Cathrine Seidelin forsker i, hvordan mindre virksomheder uden store it-afdelinger kan blive bedre til at udnytte mulighederne ved big data. Torsdag modtager hun et EliteForsk rejsestipendium på 200.000 kroner, der skal bruges til et ophold ved University of Washington.

Institut for DatalogiForskningSamarbejderbig dataforretning

Big data-bølgen er over os, og virksomhederne eksperimenterer i stor stil med udvikle produkter og services ved hjælp af data. Små og mellemstore virksomheder har dog ofte ikke it-kompetencerne til at kaste sig ud i big data-projekter.

I et erhvervsph.d.-projekt, som hun udfører i samarbejde med Industriens Uddannelser, arbejder Cathrine Seidelin derfor på at gøre det mere overkommeligt at afdække teknologiens potentiale.

Hun er en af de 20 talentfulde yngre forskere, der torsdag den 28. februar modtager EliteForsks rejselegat på 200.000 kroner. Legaterne overrækkes af H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers ved en ceremoni i Operaen i København.

Brugerne i fokus

For Cathrine Seidelin åbner legatet døren for et tre måneder langt ophold ved University of Washington i efteråret. Her skal hun arbejde med forskere ved afdelingen Human Centered Design and Engineering, som er specialiserede i brugercentreret udvikling.

”De laver en masse spændende ting i forhold til, hvordan man kan designe brugercentrerede løsninger til globale såvel som lokale udfordringer. De tilgår udfordringer ved at skræddersy teknologier til menneskelige behov og interesser – og ikke omvendt,” siger Cathrine Seidelin, der med en baggrund inden for digitalt design netop i høj grad fokuserer på brugerperspektivet.

”Mange designdiscipliner har efterhånden fokus på at lave brugercentrerede løsninger. Det kan medføre, at man ignorerer it- og dataaspektet, indtil man har et konkret koncept, som man gerne vil udvikle. Først derefter skal man have it-folk ind over, for så at overveje, hvordan løsningen rent faktisk kan udvikles,” siger hun og fortæller videre:

»

[Jeg håber], at vi kan skabe ”data-bevidste” designprocesser, der gør det muligt for virksomheder at forholde sig til både tekniske og sociale aspekter, når de vil forbedre de services, de leverer.

Cathrine Seidelin, erhvervsph.d.
«
”Jeg undersøger, hvordan små og mellemstore virksomheder kan blive skarpe på, hvilke data de har, hvordan de får fat i de her data, og hvilke datakilder kan de potentielt bruge til at forbedre deres eksisterende, såvel som designe nye data-drevne services. På den måde håber jeg, at vi kan skabe ”data-bevidste” designprocesser, der gør det muligt for virksomheder at forholde sig til både tekniske og sociale aspekter, når de vil forbedre de services, de leverer,” siger hun.

Opskrift til virksomheder

Projektet skal udmunde i et sæt konkrete metoder udarbejdet med udgangspunkt i Industriens Uddannelser, men som også vil kunne tilpasses andre mindre organisationer.

Og det mener Cathrine Seidelin, at der er et stort behov for ude i de danske virksomheder.

”Små og mellemstore virksomheder udgør en væsentlig del af den danske økonomi, og derfor er det vigtigt at udvikle værktøjer, der kan understøtte at mindre organisationer kan udforske de innovative potentialer ved big data,” siger hun.

»

Min drøm er at udvikle en form for opskrift til virksomheder, der ligesom Industriens Uddannelser ikke har så mange it-ressourcer internt, så de kan give sig i kast med big data så det giver mening for dem og skaber værdi for deres forretning – og samfundet i det store hele.

Cathrine Seidelin, erhvervsph.d.
«
”Min drøm er at udvikle en form for opskrift til virksomheder, der ligesom Industriens Uddannelser ikke har så mange it-ressourcer internt, så de kan give sig i kast med big data så det giver mening for dem og skaber værdi for deres forretning – og samfundet i det store hele.” 

Anerkendelse af erhvervsph.d.

EliteForsks rejselegat årligt til 20 unge forskere, men legatet er kun få gange tidligere givet til erhvervsph.d’ere.

”Jeg har talt tre andre erhvervsph.d.’ere, der har modtaget legatet, så det er under to procent af alle de legater, der er blevet uddelt. Jeg synes, at det er en blåstempling af erhvervsph.d.-ordningen, som stadig i nogle kredse er ret ny. Det er også et skulderklap til Industriens Uddannelser, som har givet sig i kast med etablere projektet og samarbejdet med universitetet,” siger Cathrine Seidelin, som også på et mere personligt plan er stolt over anerkendelsen.

”Jeg har været med til at starte Women in Tech DK-netværket, og jeg er stolt af at kunne være en rollemodel for andre kvinder, der arbejder med it og teknologi. Hvis jeg kan, så kan mange andre altså også,” siger hun.

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk