Unge søger mod digitale uddannelser

Den 5. juli klokken 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse. IT-Universitetet i København har i år modtaget i alt 1577 ansøgninger, heraf er 661 1. prioritetsansøgere. Rektor Martin Zachariasen glæder sig over, at mange unge søger mod de it-uddannelser, samfundet efterspørger.

Om ITUUddannelseMartin Zachariasen

Softwareudvikling er årets topscorer blandt IT-Universitetets bacheloruddannelser med 302 1. prioritetsansøgere.

»

Samfundet har et kæmpe behov for højtuddannede med it-kompetencer, så vi glæder os over, at de unge søger mod it-uddannelserne. Det er enormt positivt, at de gerne vil være med til at påvirke den digitale udvikling.

Martin Zachariasen, rektor, ITU
«
”Samfundet har et kæmpe behov for højtuddannede med it-kompetencer, så vi glæder os over, at de unge søger mod it-uddannelserne. Det er enormt positivt, at de gerne vil være med til at påvirke den digitale udvikling,” siger Martin Zachariasen, rektor på IT-Universitetet.

Samtidig ærgrer han sig dog over udsigten til at måtte afvise mange ansøgere på en uddannelse som Softwareudvikling, der er stærkt efterspurgt blandt arbejdsgiverne.

”De danske virksomheder har svært ved at dækket behovet for softwareudviklere. Det betyder, at der er opgaver, de ikke kan løse, og i sidste ende, at Danmark går glip af vækst. På trods af det kommer vi desværre igen i år til at stå i en situation, hvor vi må afvise mange velkvalificerede ansøgere til netop denne uddannelse, fordi de økonomiske rammer ikke tillader os at oprette flere studiepladser,” siger han.

På Softwareudvikling kommer de 302 1.prioritetsansøgere til at kæmpe om ca. 150 studiepladser.

Også på uddannelsen Global Business Informatics, hvor de studerende lærer at kombinere forretning og it, bliver der stor konkurrence om pladserne. Her er der 121 1.prioritetsansøgere til ca. 60 studiepladser – og også denne profil er i høj kurs på arbejdsmarkedet.

Digital Design og Interaktive Teknologier er ligeledes populær med 148 1. prioritetetsansøgere til de ca. 60 studiepladser.

Nyt sprogkrav giver færre ansøgere

Samlet har 16 procent færre søgt en bacheloruddannelse på ITU som 1. prioritet i forhold til sidste år. En nedgang, der kan forklares med et nyt krav om dansk på A-niveau på to uddannelser, fortæller Martin Zachariasen.

”Vi har fået en bunden opgave fra ministeriet om ikke at øge optaget af internationale studerende. Derfor har vi indført et krav om dansk på A-niveau på de to engelsksprogede bacheloruddannelser, Data Science og Global Business Informatics. Det har naturligt nok givet udslag i færre ansøgere. Hvis vi udelukkende kigger på ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen, ligger vi faktisk på samme høje niveau som sidste år,” siger han.

IT-Universitetet regner med at tilbyde optagelse til ca. 400 studerende, og ansøgerne får besked om de er optaget fredag d. 26. juli kl. 00.00.

Ansøgere til ITU’s bacheloruddannelser 2019

 

Antal ansøgere

 

Total

1.prioritet

Uddannelse

 

 

Digital Design og Interaktive Teknologier

336

148

Softwareudvikling

552

302

Data Science

312

90

Global Business Informatics

377

121

I alt

1577

661

 

Bemærk at ansøgertallene er foreløbige pr. 5. juli 2019. Mindre ændringer kan forekomme.

Mere information

Camilla Rosengaard, kommunikationschef, telefon 4049 3601, email camr@itu.dk