VIDEO: Computerspil – samfundsproblem eller nyskabende kultur?

Computerspil er en fast del af mediebilledet, men vækker også bekymringer om afhængighed, vold og moral. Men hvad betyder spillene egentlig for vores kultur og samfund? Det gav fire computerspilforskere et bud på ved et åbent arrangement på ITU den 11. september.

Institut for Digital DesignEventsForskningcomputerspilEspen AarsethMiguel SicartRune Kristian Lundedal Nielsen

Foran et fyldt auditorium præsenterede fire forskere fra ITU’s Center for Computer Games Research forskellige vinkler på digitale spil og deres rolle i vores samfund.

Espen Aarseth, professor og leder af Center for Computer Games Research, fortalte om spillenes historie og hvordan spil ofte er på forkant med den teknologiske og kulturelle udvikling.

Rune Kristian Lundedal Nielsen, adjunkt, problematiserede WHO’s nye diagnose ’computerspilafhængighed’ og påpegede, at afhængighed ifølge forskningen ikke nødvendigvis er årsagen til, at nogle spiller for meget. Oplægget handlede også om, hvordan det kan være så som så med gennemsigtigheden, når det gælder computerspillenes forretningsmodeller og de såkaldte 'loot boxes'.

Ida Kathrine Hammeleff Jørgensen, ph.d.-studerende, gennemgik hvordan computerspil gennem årene har repræsenteret køn, og hvordan spil er blevet genstand for en højspændt kønspolitisk debat.

Lektor Miguel Sicart stod for aftenens sidste oplæg om computerspillenes rolle i forhold til det gode liv. Blandt andet pointerede han, at spil også handler om at skabe frihed, leg, rum og perspektiv i hverdagen.

Oplæggene blev fulgt op af spørgsmål fra publikum og debat styret af Thomas Vigild, leder af linjen for Spiludvikling på Vallekilde Højskole og mangeårig spilformidler.

Se hele arrangementet i videoen nedenfor (der er desværre enkelte udfald i videoen).