Nyt projekt skal styrke it-sikkerheden i danske virksomheders online-produkter

Flere og flere produkter kan kobles på internettet, hvilket øger risikoen for cyberangreb. Med en bevilling på 12,4 mio. kr. fra Industriens Fond er IT-Universitetet blevet partnere i projektet, CIDI, som skal hjælpe danske virksomheder med at gøre IOT-produkter sikre.

Carsten SchürmannInstitut for DatalogiSamarbejderForskningit-sikkerhed

IT-Universitetet er en del af projektet, CIDI, hvor 20 danske virksomheder bliver klædt på til at udnytte it-sikkerhed som konkurrenceparameter. Deres erfaringer skal efterfølgende udbredes til virksomheder i hele landet, så flere danske online-produkters kvalitet kan bevares.

Projektet, som er forankret på Alexandra Instituttet, er blevet en realitet med en bevilling på 12,4 mio. kr. fra Industriens Fond, som ønsker at styrke sikkerheden i danske IoT-produkter.

Selv en babyalarm kan hackes

I det samme sekund et produkt kobles på nettet, giver det mulighed for nye services, nye samarbejder og nye markeder. Men produktet udsættes også for helt nye trusler. Hackere sidder nu i hele verden og vil forsøge at få adgang til det digitale produkt og bruge det til kriminelle formål. Det kan være til industrispionage, det kan være for at overtage styringen med produktet, eller for at bruge det til at få adgang til følsomme data.

I de seneste år er der sket en stærk stigning i cyberangreb, hvor for eksempel babyalarmer, videokameraer og airconditionanlæg, der er koblet på nettet, udnyttes af hackere til uheldige formål. Men sådan behøver det ikke at gå.

- Hvis truslen mod det digitale produkt er tænkt ind fra start, og der er klare krav til, hvordan man modvirker dem, så er det nemmere at undgå wild west-tilstande for produkter koblet på nettet. Netop det arbejde er omdrejningspunktet i det nye projekt, der med 20 danske virksomheder i spidsen målrettet fokuserer på udfordringerne og de mulige løsninger, siger Tim Sloth Jørgensen, der er chef for Industriens Fonds samlede indsats inden for cybersikkerhed.

It-sikkerhed skal tænkes ind i produktudviklingen

I det nye projekt er Industriens Fond gået sammen med Alexandra Instituttet, FORCE Technology, DTU Compute og IT-Universitetet. Målet er at stille de danske virksomheder bedre i den internationale konkurrence ved at kunne levere mere sikre løsninger og produkter. En af forudsætningerne for, at det mål kan opfyldes, er ifølge lektor Carsten Schürmann, at sikkerheden i de produkter, der kobles på nettet, skal tænkes ind i allerede i produktudviklingsfasen:

- Når man i klassisk produktudvikling tænker: Hvordan sikrer vi os mod hærværk og dårlig kvalitet?, så skal man gøre det samme, når ens produkter bliver digitale. Altså: Hvordan sikrer vi os mod hackere og misbrug af oplysninger? forklarer Carsten Schürmann, som leder IT-Universitetets bidrag til CIDI.

For at illustrere sin pointe forklarer Carsten Schürmann, at man tidligere kunne udvikle og producere en sikker gynge med udgangspunkt i erfaring, design, knowhow og brugerinddragelse. Man kunne sikre produktet mod frost og forhindre kvælningsfare. Når et produkt får netadgang giver det potentielt adgang for millioner af aktører med onde hensigter. Og de behøver ikke længere være i nærheden af det fysiske produkt, og derfor har virksomheden ikke længere fysisk kontrol over de omgivelser, det indgår i.

- Konsekvensen er, at du ikke ved, hvem der får fat i gyngen, eller om de gør. Udfordringen er yderligere, at folk med onde hensigter kan sidde på den anden side af jorden og skrue den fra hinanden, pille ved den eller ødelægge den, uden at du opdager det. Og så er det godt at have tænkt de mulige scenarier ind fra start og dermed lukke de huller, siger Carsten Schürman fra IT-Universitetet.

Kunne CIDI styrke it-sikkerheden i din virksomhed? Tilmeld dig et gratis forløb sammen med 19 andre virksomheder. 


For yderligere information
Carsten Schürmann, lektor, IT-Universitetet, 26393606, carsten@itu.dk
Gert Læssøe Mikkelsen, Head of Security Lab, Alexandra Instituttet, 24 26 99 11, gert.l.mikkelsen@alexandra.dk
Ole Østrup, Formidlingschef, Industriens Fond, 23 80 06 60, oos@industriensfond.dk