Digital deleplatform sætter ældres ressourcer i spil

Madlavning, syning og græsslåning. Mange ældre har ressourcer, som jævnaldrende kan nyde godt af. En ny digital deleplatform skal give de ældre et forum, hvor de kan bytte tjenester – til gavn for både livskvaliteten og samfundsøkonomien.

Lone MalmborgForskningældreInstitut for Digital Design

Selvom man har lagt arbejdslivet bag sig, kan man stadig have meget at give fra sig. Nogle er gode til at lave mad, andre er stadig ferme med en hækkesaks. En gruppe forskere fra IT-Universitetet er i gang med at udvikle en digital platform, der skal få ældre borgeres ressourcer i spil. Platformen hedder Give&Take, og den tilbyder ældre et forum, hvor de kan bytte tjenester. Projektet er ledet af lektor Lone Malmborg, som mener, at tjenesten både kan betyde større trivsel blandt de ældre og færre udgifter for det offentlige.

- I alle danske kommuner og i hele Vesteuropa er man rigtig udfordret af, hvad man skal gøre på ældreområdet. Vi tror på, at det her kan være et supplement til den service, man allerede giver, men også, at man kan støtte borgerne til at have behov for mindre service fra offentlige organisationer, siger hun.

En holdbar model

Give&Take-applikationen er under udvikling som en del af et 3-årigt EU-støttet forskningsprojekt. Projektet gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Kommune og en række andre partnere, og har netop fået topkarakterer af EU’s evaluatorer i en midtvejsevaluering.

- Håbet er, at vi får udviklet en holdbar model for, hvordan hvor ældre selv kan dele tjenester som supplement til de offentlige tjenester, siger Lone Malmborg.

Ideen er, at offentlige institutioner og andre organisationer skal kunne købe en licens til at implementere Give&Take-platformen til deres specifikke formål. Lige nu bliver platformen testet i Wien og på Frederiksberg, blandt andet i boligforeningen Stjernen, hvor de ældre skal bruge appen til at dele tjenester med hinanden. Også Ældresagen afprøver tjenesten som redskab til at organisere deres korps af it-hjemmehjælpere.

Godt at blive udfordret

I august præsenterede Lone Malmborg Give&Take ved et arrangement for ældre borgere på Frederiksberg Rådhus. Her tog de ældre godt imod ideen.

- Mange mennesker sidder alene, og de kunne have gavn af alle mulige fællesskaber på kryds og tværs. Man har godt af at snakke med andre, blive udfordret og få andre meninger, så livet ikke kun er set fra ’mit synspunkt’, sagde en ældre kvindelig borger. 

Se en video fra arrangementet på Frederiksberg Rådhus øverst på siden.