IT-Universitetet opnår eftertragtet blåstempling

På et møde den 1. december har Akkrediteringsrådet givet IT-Universitetet en positiv institutionsakkreditering. Rektor Mads Tofte kalder afgørelsen en ’milepæl’ for universitetet.

Om ITUMads Tofte

”Det er en milepæl for IT-Universitetet nu at være et akkrediteret universitet efter de europæiske kvalitetsstandarder. Universitetet været igennem en særdeles grundig eksamination, og det, at vi er fundet værdige til at være et akkrediteret universitet, er noget, vi er rigtig stolte af,” siger rektor Mads Tofte, som var med til at etablere universitetet i 2003. 

”Det er et vigtigt kvalitetsstempel, der betyder, at man har orden i sine kvalitetsprocesser. Det vil sige, at man har systemer som sikrer, at institutionen opdager eventuelle svagheder i uddannelserne og gør noget ved dem. Det handler om at sikre de studerende den bedst mulige uddannelse,” fortsætter han.

Akkrediteringsrådet konstaterer, at IT-Universitetet har gjort store fremskridt på alle de områder, der var omtalt i den første akkrediteringsrunde i 2014, hvor universitetet fik en betinget positiv akkreditering.

I sin afgørelse skriver Akkrediteringsrådet, at ”der er god kvalitet i udmøntningen af kvalitetssikringsarbejdet. Det vil sige, at ITU’s indsats er velbeskrevet og bygger på en velfungerende og systematisk praksis.”

Den positive institutionsakkreditering gælder i seks år og betyder, at IT-Universitetet får betydeligt større frihed til selv at udvikle nye og eksisterende uddannelser.  

Læs hele afgørelsesbrevet fra Akkrediteringsrådet her.

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk