Metode: ti trin til personaer

Her får du en metode til at udvikle og lancere personas af høj kvalitet, så du kan begynde at skabe produkter, der taler direkte ind i brugernes behov. Metoden er udviklet af Lene Nielsen, som forsker og underviser i personaer.

Uddannelsedesign

Trin 1: Finde brugerne
Først skal du afdække, hvilke målgrupper der findes for dit produkt eller service. Det gør du ved at stille en række spørgsmål:

 • Hvem er brugerne?
 • Hvor mange er de?
 • Hvordan bruger de produktet?

Du kan bruge en kvantitativ metode til at indsamle data og afdække brugerne. Det vigtigste i denne fase er at få en god forståelse af målgruppen. Du kan også undersøge den viden, der i forvejen findes om målgruppen internt i virksomheden.

Trin 2: Udarbejde hypotese
Derefter skal du finde forskelle mellem brugerne. Det gør du ved at stille følgende spørgsmål:

 • Hvordan er brugerne forskellige?

Herefter arbejde du med datamaterialet og finder data for de forskellige grupper. Du navngiver grupperne med et passende navn, så du kan kende dem fra hinanden. Endelig laver du et udkast til en beskrivelse af de forskellige målgruppe. Det er din hypotese.

Trin 3: Verificere
Denne fase handler om at få bekræftet målgrupperne internt i virksomheden, så I har en fælles forståelse af, hvilke målgrupper I arbejder videre med. Det gør du ved at identificere de data, der karakteriserer fx personaer, situationer og scenarier:

 • Data til personaer
  • sympati/antipati
  • indre behov
  • værdier
 • Data til situationer
  • arbejds- og brugsområde
  • arbejds- og brugsbetingelser
 • Data til scenarier
  • arbejdsstrategier og mål
  • informationsstrategier og mål

Du kan bruge en kvalitativ metode til at indsamle data om de forskellige områder og dokumentere det i en rapport, hvis det er nødvendigt.

Formålet med trin tre er at forhindre, at du arbejder ud af en tangent, hvor resten af virksomheden ikke kan genkende målgruppen. Måske opdager du, at du mangler data til at understøtte en hypotese, eller måske stemmer noget data ikke overens med en intern fortælling om en målgruppe. Det er i bund og grund en forhandling, som gerne skulle ende med en fælles forståelse.

Trin 4: Finde mønstre
Fra den data du har nu, skal du så stille dig selv følgende spørgsmål: 

 • Er de første grupperinger rigtige?
 • Skal andre grupper inkluderes?
 • Er alle lige vigtige?

Du kan bruge metoden ”kategorisering” og beskrive kategorierne for at få et bedre overblik. Hvad gør folk forskellige? Hvordan kan man kategorisere det? Måske er det nogle specifikke begreber, der gør, at folk er forskellige.

»

Nu skal personaerne have liv i forhold til organisationen. Find 10-20 kernesituationer, hvor du fortæller, hvordan en persona interagerer med dit produkt og hvor henne. Hvad vil de opnå? Det er der, designprocessen starter.

«

Trin 5: Beskrive personaer
Nu er du klar til at beskrive dine personaer. Det gør du ved at svare på følgende spørgsmål i forhold til hver persona:

 • Hvem (navn, alder, billede, beskæftigelse, baggrund)?
 • Hvad er personaens holdning til det produkt/service, du arbejder med?
 • Hvad er personaens strategier til det produkt/service, du arbejder med?
 • Andre relevante informationer?

Du bruger en fortælleteknik til at beskrive personaerne, så de får liv og ikke kun bliver en opremsning af personlighedstræk. Når du er færdig, skulle du gerne have et antal personabeskrivelser med foto.

Trin 6: Definere situationer
Nu skal personaerne have liv i forhold til organisationen. Find 10-20 kernesituationer, hvor du fortæller, hvordan en persona interagerer med dit produkt og hvor henne. Hvad vil de opnå? Det er der, designprocessen starter. Det udløser designidéer, og det giver dig en forståelse for behovet for den enkelte persona. Stil dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvad er behovet for denne persona?
 • I hvilke situationer bruges produktet?

Du kan se efter situationer og behov i de data, du allerede har. Som et resultat ender du med et katalog over situationer og behov – og måske også ideer til nye produkter og design.

Trin 7: Validere og godkende
Nu skal personaerne valideres og bekræftes, så de får større gennemslagskraft. Det er meget sjældent, at personaer ikke bliver godkendt i denne fase. Men der kan være småting, der skal justeres, så organisationen kan genkende personaerne som målgrupper. Fx ”vores brugere drikker ikke rødvin, de går på ølbar”. Find ud af, om der findes personer, som ligner personaerne.

Du kan også indhente kommentarer fra eksperter til dine personasbeskrivelser. 

Trin 8: Udbrede viden
Nu skal resten af organisationen lære dine personaer at kende. Det er vigtigt, at alle der arbejder med målgrupperne har et godt kendskab til personaerne og bruger dem som et redskab i deres produktudvikling og kommunikation. Personaerne bliver nemlig først værdifulde, når resten af organisationen begynder at tænke på dem i udviklingsprocesserne. Hvad gør personaerne, hvor kommer de fra, hvor de går de bagefter, hvad er svært og nemt? Spørg dig selv:

 • Hvordan kan vi dele personaerne med hele virksomheden?

Der er mange måder at dele personaer på: plakater, møder, e-mails, kampagner, events. Det kommer an på, hvad der passer til jeres organisation.

Trin 9: Udarbejde scenarier
Ved at udarbejde scenarier kan du blive klogere på, hvad der sker, når en persona bruger dit produkt, service eller design. Prøv at stille dig selv dette spørgsmål på en række områder og med forskellige personaer som udgangspunkt:

 • Hvad sker der, når personaen bruger produktet i en given situation og med et givent mål?

Du bruger de forskellige personaer, situationer og en fortællende stil til at beskrive scenarierne. Informationerne fra scenarierne kan munde ud i mange forskellige resultater: scenarier, use cases, kravsspecifikationer m.m.

Trin 10: Løbende opdatering
Personaer skal være up to date med virkeligheden og skal opdateres, hvis der er nye situationer, målgrupper, produkter eller informationer. Spørg dig selv:

 • Vil nye informationer ændre på personasbeskrivelserne?

Det kan fx være ny viden fra marketing, brugervenlighedstests, fokusgrupper m.m. Det er en god ide at udnævne en person som ansvarlig for justeringer på det dokument, der samler alle data og alle personasbeskrivelser.

Sådan. Nu er det op til dig.

Interesseret i mere?
Læs om værdien af personas i denne artikel: Når personaer bliver magiske.