Social tegnsprogsordbog giver nye muligheder for døve studerende

Troels Madsen har udviklet den digitale tegnsprogsordborg Wign, hvor døve kan dele og efterlyse tegn for sjældne ord. Den er især brugbar på de videregående uddannelser, hvor mange fagbegreber ikke har officielle tegn.

Uddannelsesociale medierinnovationInstitut for Digital Designdigital inklusionstartups

Ubiquitous computing, co-design, didaktik og data. Som døv studerende på Digitale Medier og Design støder Troels Madsen ofte ind i tekniske og akademiske begreber, der ikke findes tegn for. I stedet må hans tolk møjsommeligt stave sig igennem ordene eller benytte selvopfundne tegn. Nu har Troels udviklet Wign (udtales som ’wine’), en social tegnbank hvor døve og tegnsprogstolke kan dele og efterlyse fagtermer eller andre ord, der ikke er alment kendte.

- Når der dukker fagbegreber op i undervisningen, findes der ikke nødvendigvis danske tegn for dem, og så må man finde på sine egne. Men når der findes andre døve derude, der har taget lignende fag, er der jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken om igen. Når man møder andre døve med samme uddannelse, bruger man ikke nødvendigvis de samme tegn, så en fælles ordbog vil også gøre det nemmere at tale med andre døve om sit fag, siger Troels.

Avocado på mange måder

Ordbogen er dog ikke forbeholdt akademiske termer – mange egennavne og nyere fænomener mangler også officielle tegn. Lige nu ligger der omkring 400 tegn på Wign, blandt andet 'Instagram', 'ingefær' og 'avokado'.

- Folk bruger alle mulige forskellige tegn for eksempelvis 'avokado'. På Wign vil man kunne se alle variationerne, og folk kan gå ind og rate de enkelte tegn og angive, hvilke tegn de bruger. På den måde vil man efterhånden kunne se, hvilket tegn, der er mest udbredt, og måske opnå en form for standardisering. 

Brugerne skal bidrage

Wign bygger videre på en idé, der opstod i en projektgruppe blandt døve studerende og en tolkeleverandør tilbage i 2010, men Troels står selv bag udviklingen og programmeringen af hjemmesiden. På studiet har han fået viden om brugervenlighed og projektstyring, der har hjulpet processen godt på vej.

Wign gik i luften den 1. april og havde allerede i sin første måned omkring 2.500 brugere. Brugerne lægger hele tiden nye tegn ind, og tegnbankens levedygtighed er da også i høj grad afhængig af, at de bidrager aktivt. Derfor undersøger Troels i sit bachelorprojekt, hvordan man bedst motiverer døve og tegnsprogstolke til at lægge nyt indhold ind på siden.

Forretningsmodeller på tegnebrættet

Med tiden håber han at tiltrække opmærksomhed fra investorer, der kan bidrage til videreudviklingen af Wign.

- Projektet er stadig i sin spæde start, men jeg er ved at undersøge mulighederne for finansiering af Wign, så det kan blive rigtig lækkert og godt. Jeg har forskellige forretningsmodeller på tegnebrættet. Man kunne også forestille sig at udvide konceptet, så folk i andre lande også kan få glæde af det.  

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk