Sociale medier i valgkampen: Nærværende demokrati eller politisk teater?

Fredag den 27. maj inviterer forskere fra IT-Universitetet til seminar om de sociale mediers rolle under folketingsvalgkampen i 2015.

Sander SchwartzEventsForskningdemokratisociale medier

Under valgkampen sidste år delte politikere og politiske partier billeder, infografikker og debatindlæg på de sociale medier som aldrig før. Med den største selvfølge brugte alle partier de sociale medier i deres kampagner, men hvilken rolle spillede de sociale medier egentlig under valget? Det kan man blive klogere på fredag den 27. maj, når forskningsgruppen DECIDIS præsenterer helt ny forskning om Folketingsvalget 2015 på ITU.

Kortere afstand til politikerne

De sociale medier skaber både muligheder og udfordringer for de politiske partier og demokratiet generelt, mener postdoc Sander Schwartz. Han lavede interviews med social media managers fra alle otte partier i Folketinget om deres strategier forud for valgkampen 2015 og igen efter valget. På seminaret vil han fremlægge sine analyser baseret på interviewene.

- Når en borger kan henvende sig direkte til en politiker eller et parti på Facebook, er der et stort pres for at reagere, fordi henvendelsen er offentlig. Hos partierne tager de ansvarlige for sociale medier besvarelsen af den slags henvendelser meget seriøst, og det er positivt i den forstand, at der aldrig har været kortere afstand mellem borgere og politikere. Det er både i partiernes og demokratiets interesse, siger Sander Schwartz.

Men den direkte adgang til politikerne er også ekstremt ressourcekrævende for dem, der skal besvare henvendelserne, og den offentlige dialog på de sociale medier kan blive en form for politisk teater, fortsætter han. 

- Der er en risiko for, at en tilsyneladende reel debat mellem en borger og en politiker i nogle tilfælde  er orkestreret af for eksempel et ungdomsparti eller en lobbyistorganisation. Presset fra offentligheden og bevidstheden om, at alle kan se dialogerne skaber et øget incitament for at udnytte det strategisk.

Nyt medieunivers
På seminaret vil Sander Schwartz både præsentere generelle tendenser om partiernes strategier på de sociale medier og fremhæve konkrete eksempler fra sine interviews med partierne – dog i anonymiseret form.

»

Facebook er et billigt værktøj til markedsføring og er derfor et rigtig godt sted at bruge sine penge, hvis ikke man oplever så stor interesse fra de store medier eller ikke har råd til store annoncer.

Sander Schwartz, postdoc.
«
Baseret på sine interviews mener Sander Schwartz ikke, at de sociale medier er på vej til at overtage de traditionelle mediers position. Derimod spiller de to sammen i et nyt, komplekst medieunivers.

- Nyhedscyklussen ændrer sig, og tingene går hurtigt - der er hele tiden behov for nye historier. Mange social media managers beskriver, at det er svært at bevare agendaen længere end få timer. Det er interessant, at mange social media managers har det som succeskriterie at få placeret en historie i et traditionelt medie. Det viser, at de gamle journalistiske medier har stadig en enorm troværdighed, siger han.  

Kan være genvej til omtale
For mindre partier, der ikke får så stor medieopmærksomhed, kan de sociale medier være en nyttig genvej til omtale.

- Partierne tilpasser i høj grad deres strategier på de sociale medier i forhold til ressourcer. Facebook er et billigt værktøj til markedsføring og er derfor et rigtig godt sted at bruge sine penge, hvis ikke man oplever så stor interesse fra de store medier eller ikke har råd til store annoncer. Derfor kan mindre partier i stedet vælge at fokusere på at blive rigtig gode på Facebook og skabe pressehistorier ad den vej.

Præsentationer livestreames
På seminaret kan man også blive klogere på politiske hashtags på Twitter, politikernes brug af Facebook-sider og politikernes færden på Instagram under valgkampen.

Præsentationerne og den efterfølgende debat livestreames kl. 13-16 på video.itu.dk og kan ses efterfølgende samme sted.

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk

Sander Schwartz, postdoc, email sans@itu.dk