Universiteter går sammen om at styrke efteruddannelse for softwareudviklere

Et nyt samarbejde mellem IT-Universitetet, CBS og Datalogisk Institut på Københavns Universitet giver studerende på efteruddannelsen Master i Software Engineering mulighed for at vælge valgfag på tværs af institutionerne.

SamarbejdersoftwareInstitut for DatalogiEfteruddannelse

Fra efterårssemesteret 2016 vil studerende på ITU’s Master i Software Engineering kunne krydre deres uddannelse med valgfag fra CBS og Datalogisk Institut på Københavns Universitetet. Denne mulighed er resultatet af et nyt samarbejde mellem de tre universiteter.

- Vi ser frem til samarbejdet med CBS og Københavns Universitet og tror på, at initiativet kan trække flere deltidsstuderende til softwareområdet i Østdanmark, fordi vi sammen kan dække flere fagligheder, siger Jens Christian Godskesen, institutleder på IT-Universitetet.

- Ideen er at gøre uddannelsen mere attraktiv for de studerende ved at tilbyde de studerende noget af den ekspertise, som KU og CBS ligger inde med, særligt inden for participatory design og krydsfeltet mellem softwareudvikling og marketing, fortæller Thomas Pederson, linjeleder på Master i Software Engineering.

I første omgang tilbyder Københavns Universitet og CBS hver to kurser. Det betyder, at de studerende på Master i Software Engineering fra efterårssemesteret 2016 kan tone deres uddannelse med følgende valgfag fra KU og CBS:

KU: IT Innovation and Change
KU: Computer Supported Cooperative Work
CBS: Social Media Management
CBS: The IT Manager as a Business Leader

Masteruddannelsen i Software Engineering er målrettet software- og systemudviklere med flere års erhvervserfaring, der ønsker en teoretisk overbygning på den praktiske erfaring. Læs mere om uddannelsen.

Mere information

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk