Bachelor i
Data Science

Om uddannelsen

Data science handler om at grave ny viden frem ved at gå på detektivarbejde i store datamængder - også kendt som big data. Over hele verden indsamles der enorme mængder af data til blandt andet markedsundersøgelser, forebyggelse på sundhedsområdet, katastrofeforudsigelser og investeringsanalyser. Der er dog en udbredt mangel på fagfolk med de rette kompetencer til udlede viden fra disse data. Med en bachelor i Data Science får du kompetencer, som er stærkt efterspurgt på arbejdsmarkedet.

På uddannelsen opnår du omfattende analytiske og tekniske færdigheder, der dækker alle aspekter inden for håndtering og analyse af data. Du får en god forretningsforståelse og evnen til at oversætte komplicerede analyser. På studiet vil du derudover lære at arbejde i tværfaglige teams og lave projekter i tæt samarbejde med erhvervslivet.

I løbet af den treårige uddannelse vil du blive undervist i tekniske fag som matematik og statistik, programmering, machine learning, data management og algoritmeudvikling, samt modtage undervisning i datavisualisering, kommunikation og kritisk refleksion. Du vil gennem studiet opnå indsigt i både natur- og samfundsvidenskabelige metoder.

Dette sikrer, at du får den rette tværfaglige viden, du har brug for til at arbejde med data. Her er nogle eksempler på mulige studenterprojekter:

 • Twitter-analyse: Forudsigelse af valgresultater via Topic Modelling på sociale medier.
 • Facebook-analyse: Sporing af venner og fjender blandt millioner af brugere på sociale netværk.
 • Sproganalyse: Afsløring af modsigelser i live debatter.
 • Anbefalingssystemer: Personlige, automatiserede produktanbefalingssystemer til e-handel.
 • Marketingdesign: Automatiseret og præcise målgruppeanalyser for marketingskampagner med millioner af brugere.

Uddannelsen foregår på engelsk.

Med en bachelor i Data Science (det tekniske spor), har du direkte adgang til kandidatuddannelsen i Datalogi.

Med en bachelor i Data Science (det forretningsorienterede spor), har du direkte adgang til kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management.


IT kan forandre verden

Margrethe følger sit hjerte og vil bruge sin Data Science-uddannelse til at gøre en forskel i verden. 


Projektarbejdet på Data Science

Lisa og hendes medstuderende bruger matematik og programmering i praksis, så de kan analysere data fra virksomheder.

Anders fortæller om studielivet på Data Science

Hør Anders fortælle om det sociale liv på Data Science, og hvordan han mulighed for at kombinere teori og praksis på studiet. 

Hvad lærer du på Data Science?

Natalie Schluter er uddannelsesleder på Data Science. Hør hende fortælle om, hvad du lærer på Data Science, og hvordan uddannelsen kan bruges i den virkelige verden.


Hvem læser Data Science?

Studerende på Data Science skal have stærke matematiske færdigheder samt en interesse i at analysere problemer i erhvervslivet, samfundet eller inden for forskning.  

IT-Universitetet er i løbende i dialog og tæt samarbejde med relevante virksomheder og udbyder herigennem projekter til de studerende. I løbet af bachelorstudiet, udvikler du nye tekniske færdigheder inden for statistik og datalogi. Gruppearbejde er en stor del af uddannelsen, så du skal være motiveret for samarbejde med andre studerende.

»

Hvis du er interesseret i at bruge matematik til at opdage ting om verden, som du ellers ikke ville være i stand til, og du gerne vil arbejde med at skabe denne form for indsigt, så er Data Science noget for dig.

Rasmus Pagh, professor i algoritmik

«

Hvordan er det at læse Data Science?

Studiestart og faglige drømme

Mød Sally og Filip som begge læser en bachelor i Data Science - her fortæller de om, hvad de lærer, om hvordan det var at starte på studiet, og hvad de drømmer om at bruge deres uddannelse til.

Studiestruktur

Uddannelsen består af matematik og statistik, datalogi og samfundsvidenskab. Gennem projektarbejde med virksomheder bliver du øvet i at anvende disse færdigheder i realistiske situationer for at kunne formulere relevante mål og støtte datadrevne beslutningsprocesser. Efter det første år kan du vælge mellem to retninger:

 • Det tekniske spor
 • Det forretningsorienterede spor

Begge retninger vil give dig mulighed for at udvikle avancerede færdigheder inden for databehandling. Det tekniske spor giver yderligere færdigheder, der er nødvendige for at skabe systemer i stor skalaog det forretningsorienterede spor lærer dig mere om, hvordan du anvender dine tekniske evner i en forretningsmæssig kontekst.

Se studieordningen for Data Science.

Studiestruktur for Bachelor i Data Science
1semester Introduction to Data Science and Programming
(15 ECTS)
Linear Algebra and Optimisation
(7,5 ECTS)
Data Science in Research, Business and Society
(7,5 ECTS)
2semester First Year Project
(15 ECTS)
Algorithms and Data Structures
(7,5 ECTS)
Applied Statistics 
(7,5 ECTS)
3semester
Machine Learning
(15 ECTS)
Introduction to database Systems
(7,5 ECTS)
Network Analysis
(7,5 ECTS)
4semester
Second Year Project
(15 ECTS)
Data Visualisation and Data-Driven Decision-Making
(7,5 ECTS)
Large-Scale Data Analysis            
(7,5 ECTS)
5semester
Technical Communication
(7,5 ECTS)
Security and Privacy
(7,5 ECTS)
Software Develop-
ment and Software Engineering *
(7,5 ECTS)
Operating Systems and C *
(7,5 ECTS)
Business Foundations **
(7,5 ECTS)
Organisation and Process Theory **
(7,5 ECTS)
6semester
Bachelorprojekt
(15 ECTS)
Reflections on Data Science
(7,5 ECTS)
Valgfag
(7,5 ECTS)
Programming content
Mathematics content
Applications to real world problems
Social science content

* Det tekniske spor
** Det forretningsorienterede spor

Valgfag og bachelorprojekt 

Valgfagene og bachelorprojektet giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan vælge dine valgfag blandt en række bachelorkurser på IT-Universitet, eller du kan tage et valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Bachelorprojektet kan laves individuelt eller i grupper.

Du kan se alle kurser, der udbydes på IT-Universitetet i kursuskataloget.


Love og bekendtgørelser

Som bachelorstuderende på IT-Universitetet gælder følgende love og bekendtgørelser:

Lov om universiteter (universitetsloven)
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
Mere

Skjul

Aktiviteter for studerende på Data Science

Study Lab

Tre gange om ugen gennem det første semester afholdes ’Study Lab’. Her vil hjælpelærere, som er studerende på andre årgange, kunne hjælpe nye studerende, som ønsker sparring til de opgaver eller emner, de arbejder med. Der er mulighed for at få hjælp med svære emner samt diskutere begreber og metoder.

I Study Lab arrangeres desuden mindre kurser om forskellige relevante emner samt faglige foredrag med eksterne oplægsholdere.

Live Coding

Live Coding er et forum for 1. semester-studerende på Date Science. Her kan du få mere hands-on erfaring med programmering i form af live programmering.

Det foregår en gang om ugen fra semesterstart.

Udveksling

Du har mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet. Især femte semester er meget velegnet til et udvekslingsophold. Ved at læse i udlandet kan du specialisere dig og få erfaring med at studere og arbejde i et nyt miljø.

På bacheloruddannelsen i Data Science kan du blandt andet tage på udveksling på disse universiteter:


Fremtid

Videreuddannelse

Med en bachelor i Data Science vil du få den akademiske titel Bachelor of Science (BSc). Dette kvalificerer dig til at fortsætte studierne på en kandidatuddannelse på IT-Universitetet eller på et andet dansk eller udenlandsk universitet inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller teknologiske område.

Alt afhængigt af hvilket spor du har valgt, er du garanteret adgang til forskellige kandidatuddannelser på IT-Universitetet. Det tekniske spor garanterer dig adgang til kandidatuddannelsen i Datalogi. Hvis du har valgt det forretningsorienterede spor, er du garanteret adgang til kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management, hvor du kan specialisere dig inden for forretningsmæssige processer.

Uanset hvilket spor du har læst, er du også kvalificeret til at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Spil (det teknisk spor). Det giver dig mulighed for at specialisere dig yderligere inden for det tekniske felt.

Karriere

Når du har færdiggjort din bachelor i Data Science, kan du vælge at gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Data Science giver dig færdigheder og viden, som er særligt eftertragtet hos mange forskellige virksomheder i både den private og offentlige sektor.

Uanset hvilket spor du har valgt i din bacheloruddannelse, er du kvalificeret til at arbejde som data scientist i mange forskellige brancher. Opgaver kunne blandt andet være at udvikle systemer og analyser til salgsstrategier, analyse af sociale medienetværk til marketing, og kvantitative analyser for at strømline forretningsprocesser.

Jobtitler kunne være:

Data Scientist
Machine Learning Engineer
Business Intelligence analytiker
Data analytiker
Digital analytiker
 

 

Hvad kan man med data science?

Hvilken rolle spiller data?

Hvad er en data scientist? Hør indehaver af konsulentbureauet /Kl.7, Mikkel Holm Sørensen, fortælle om hvordan de arbejder med data, og hvad man kan med data nu og i fremtiden.

Hvordan arbejder man med store mængder data?

Hvad laver en data scientist? Hør afdelingsleder for Predictive Analytics i TDC Group, Jonas Munk, fortælle om hvordan TDC Group arbejder med data, og hvilke opgaver en data scientist arbejder med i virksomheden.

Hvordan kan data gøre os sundere?

Hvilken rolle spiller data i den offentlige sektor? Og hvad betyder det for den fremtidige folkesundhed? Hør direktør for Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen, fortælle om, hvad data er og hvordan de bruger det til at udvikle sundhedsinitiativer.

Data science i den finansielle sektor

Hør hvad Peter Sergio Larsen, chief technology specialist i Nordea leder efter, når der skal graves dybt i bankens data.

Hvad laver en data scientist i Psykiatrifonden?

Hvordan kan en NGO gøre brug af data? Og hvad betyder det for deres overordnede arbejde? Hør hvad fundraiser og data scientist Maria Tersing Kristensen i Psykiatrifonden bruger data til.

Undervisning

En stor del af uddannelsen består af praktisk projektarbejde, som giver dig mulighed for at udvikle færdigheder inden for realistiske og komplekse rammer. Undervisningen vil veksle mellem denne form for projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Data Science lægger stor vægt på samarbejde med virksomheder. Derfor er der rig mulighed for at lave projekter i samarbejde med eksterne parter, hvor deres data indgår, og du bidrager til at løse reelle problemstillinger.

Studerende i auditorie

Optagelsestal

 • Data Science optager i 2020 ca. 80 nye studerende
 • 80 % fordeles via kvote 1 og 20 % via fordeles via kvote 2.
 • Vejledende eksamensgennemsnit fra 2020 kvote 1: alle optaget
   

Student Life

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.


Email: studievejledningen@itu.dk