Bachelor i
Data Science

Om uddannelsen

Data science handler om at grave ny viden frem ved at gå på detektivarbejde i store datamængder – også kendt som big data. Over hele verden indsamles der enorme mængder af data til blandt andet markedsundersøgelser, forebyggelse på sundhedsområdet, katastrofeforudsigelser og investeringsanalyser. Der er dog en udbredt mangel på fagfolk med de rette kompetencer til at udlede viden fra disse data. Med en bachelor i Data Science får du kompetencer, som er stærkt efterspurgte på arbejdsmarkedet.

På uddannelsen opnår du omfattende analytiske og tekniske færdigheder, der dækker alle aspekter inden for håndtering og analyse af data. Du får en god forretningsforståelse og evnen til at oversætte komplicerede analyser. På studiet vil du derudover lære at arbejde i tværfaglige teams og lave projekter i tæt samarbejde med erhvervslivet.

I løbet af den treårige uddannelse vil du blive undervist i tekniske fag som matematik og statistik, programmering, machine learning, data management og algoritmeudvikling, og du vil følge kurser i datavisualisering, kommunikation og kritisk refleksion. Du vil gennem studiet opnå indsigt i både natur- og samfundsvidenskabelige metoder.Dette sikrer, at du får den rette tværfaglige viden, du har brug for til at arbejde med data. Her er nogle eksempler på mulige studenterprojekter:

 • Twitter-analyse: forudsigelse af valgresultater via Topic Modelling på sociale medier
 • Facebook-analyse: sporing af venner og fjender blandt millioner af brugere på sociale netværk
 • Sproganalyse: afsløring af modsigelser i live-debatter
 • Anbefalingssystemer: personlige, automatiserede produktanbefalingssystemer til e-handel
 • Marketingdesign: automatiserede og præcise målgruppeanalyser for marketingkampagner med millioner af brugere

Uddannelsen foregår på engelsk.

Med en bachelor i Data Science har du direkte adgang til kandidatuddannelsen i Data Science.


 

Mød nogle studerende på Data Science

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Passer uddannelsen til dig?

Studerende på Data Science skal have stærke matematiske færdigheder samt en interesse i at analysere problemer i erhvervslivet, samfundet eller inden for forskning.  

IT-Universitetet er løbende i dialog og tæt samarbejde med relevante virksomheder og udbyder herigennem projekter til de studerende. I løbet af bachelorstudiet udvikler du nye tekniske færdigheder inden for statistik og datalogi. Gruppearbejde er en stor del af uddannelsen, så du skal være motiveret for samarbejde med andre studerende.


  

Overvejer du at læse en bachelor i it?

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Studiets opbygning

Bacheloruddannelsen i Data Science er et treårigt fuldtidsstudium inddelt i seks semestre. Uddannelsen består af matematik og statistik, datalogi og samfundsvidenskab, og du kommer til både at følge kurser og deltage i projektarbejde. Gennem projektarbejde med virksomheder bliver du øvet i at anvende dine færdigheder i realistiske situationer, formulere relevante mål og støtte datadrevne beslutningsprocesser. Studiet afsluttes med et bachelorprojekt.
Studiestruktur for Bachelor i Data Science
1semester Introduction to Data Science and Programming
(15 ECTS)
Linear Algebra and Optimisation
(7,5 ECTS)
Foundations of Probability
(7,5 ECTS)
2semester Applied Statistics
(15 ECTS)
Algorithms and Data Structures
(7,5 ECTS)
Projects in Data Science
(7,5 ECTS)
3semester
Machine Learning
(15 ECTS)
Introduction to Database Systems
(7,5 ECTS)
Network Analysis
(7,5 ECTS)
4semester
Natural  Language Processing and Deep Learning
(15 ECTS)
Data Visualisation and Data-Driven Decision-making
(7,5 ECTS)
Large-Scale Data Analysis            
(7,5 ECTS)
5semester
Technical Communication
(7,5 ECTS)
Security and Privacy
(7,5 ECTS)
Software Development
and Software Engineering 
(7,5 ECTS)
Valgfag 
(7,5 ECTS)
6semester
Bachelorprojekt
(15 ECTS)
Reflections on Data Science
(7,5 ECTS)
Valgfag
(7,5 ECTS)
Programmeringsindhold
Matematisk indhold
Applikationer til problemer i den virkelige verden
Samfundsvidenskabeligt indhold
Valgfag og bachelorprojekt 

Valgfagene og bachelorprojektet giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan vælge dine valgfag blandt en række bachelorkurser på IT-Universitet, eller du kan tage et valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Bachelorprojektet kan laves individuelt eller i grupper.

Du kan se alle kurser, der udbydes på IT-Universitetet, i kursuskataloget.Love og bekendtgørelser

Som bachelorstuderende på IT-Universitetet gælder følgende love og bekendtgørelser:

Lov om universiteter (universitetsloven)
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
Mere

Skjul

Hvordan er det at læse en it-uddannelse?

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Undervisning

En stor del af uddannelsen består af praktisk projektarbejde, som giver dig mulighed for at udvikle færdigheder inden for realistiske og komplekse rammer. Undervisningen vil veksle mellem denne form for projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Data Science lægger stor vægt på samarbejde med virksomheder. Derfor er der rig mulighed for at lave projekter i samarbejde med eksterne parter, hvor deres data indgår, og du bidrager til at løse reelle problemstillinger.

Studerende i auditorie

Hør mere om Data Science

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.
Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Fremtid

Videreuddannelse

Med en bachelor i Data Science vil du få den akademiske titel Bachelor of Science (BSc). Dette kvalificerer dig til at fortsætte studierne på en kandidatuddannelse på IT-Universitetet eller på et andet dansk eller udenlandsk universitet inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller teknologiske område.

Du får direkte adgang til kandidatuddannelsen i Data Science i 3 år efter, du har afsluttet uddannelsen (retskrav).

Jobmuligheder

Når du har færdiggjort din bachelor i Data Science, kan du vælge at gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Data Science giver dig færdigheder og viden, som er særligt eftertragtet hos mange forskellige virksomheder i både den private og offentlige sektor.

Med en bachelor i Data Science er du kvalificeret til at arbejde som data scientist i mange forskellige brancher som. Du kan arbejde med alt fra undersøgende journalistik, hvor du bruger data til at finde historier, til modellering af finansielle markeder, detektion af økonomisk svindel, byplanlægning, retsmedicin, social medieanalyse, landbrug, detaljeret analyse af satellitbilleder og international udvikling. Dine muligheder er mange. Hvis du har lyst til at bruge data til at gøre verden til et bedre sted, så er en bachelor inden for data science det rigtige valg.

Karriereportrætter

Vi kan desværre ikke vise dig denne video uden brug af cookies. Du kan acceptere cookies i venstre hjørne af siden.

Aktiviteter for studerende på Data Science

Study Lab

Tre gange om ugen gennem det første semester afholdes ’Study Lab’. Her vil hjælpelærere, som er studerende på andre årgange, kunne hjælpe nye studerende, som ønsker sparring til de opgaver eller emner, de arbejder med. Der er mulighed for at få hjælp med svære emner og diskutere begreber og metoder.

I Study Lab arrangeres desuden mindre kurser om forskellige relevante emner og faglige foredrag med eksterne oplægsholdere.


Live Coding

Live Coding er et forum for 1. semester-studerende på Date Science. Her kan du få mere hands-on-erfaring med programmering i form af live-programmering.

Det foregår en gang om ugen fra semesterstart.


Udveksling

Du har mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet. Især femte semester er meget velegnet til et udvekslingsophold. Ved at læse i udlandet kan du specialisere dig og få erfaring med at studere og arbejde i et nyt miljø.

På bacheloruddannelsen i Data Science kan du blandt andet tage på udveksling på disse universiteter: • Australien – University of Technology Sydney
 • Kina – City University of Hong Kong
 • Holland – Maastricht University
 • New Zealand – Auckland University of Technology 
 • Spanien – Polytechnic University of Catalonia – Barcelona School of Informatics
 • Sydkorea – Dankook University
 • Tyskland – Technical University of Munich

Optagelsestal

 • Data Science optager i 2024 ca. 80 nye studerende.
 • 80 % fordeles via kvote 1, og 20 % via fordeles via kvote 2.
 • Vejledende eksamensgennemsnit fra 2023 i kvote 1: 6,8 og 2022 i kvote 1: 8,8.

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, og har du spørgsmål til uddannelsens indhold, studieliv eller andet, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.