Bachelor i
Global Business Informatics

Om uddannelsen

I dag er viden om it-systemer en nødvendig forudsætning for at skabe bæredygtig forandring i verden, udvikle forretningsløsninger i erhvervslivet og effektivisere processer i offentlige organisationer. Hvis du brænder for at skabe nye muligheder i samfundet med digitale teknologier og få indflydelse på den kulturelle og organisatoriske udvikling, der bringer mennesker på tværs af landegrænser tættere på hinanden, så er den 3-årige bacheloruddannelse i Global Business Informatics noget for dig.

Global Business Informatics er et tværfagligt studie, hvor du lærer at se mulighederne i digitale teknologier, og hvordan de bruges i organisatoriske og samfundsmæssige rammer. Med en bachelor i GBI bliver du i stand til at arbejde med bæredygtig udvikling i private virksomheder, offentlige institutioner og NGO’er.

Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer beskæftiger sig med digitale processer på tværs af lande, professioner, køn og kulturelle baggrunde, og hvordan almindelige mennesker gør brug af digitale teknologier i deres daglige arbejde.

Undervisningen foregår på engelsk, og der bruges cases fra både danske og internationale organisationer som en del af pensum.

Med en bachelor i Global Business Informatics har du direkte adgang til kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management.

 

Mød en studerende på Global Business Informatics

Mød Dagmar som læser Global Business Informatics, og hør hende fortælle om hvorfor hun har valgt denne udannelse, og hvordan det er at læse på ITU.

Hvem læser Global Business Informatics?

Hvis du vil læse en bachelor i Global Business Informatics, skal du have forståelse for samfundsmæssige forhold samt gode sproglige evner, da uddannelsen foregår hovedsageligt på engelsk. Du kommer blandt andet til at arbejde med formidling og forretningsprocesser, og du skal derfor have lyst til at bruge dine analytiske evner.

IT-Universitetet er i løbende i dialog og tæt samarbejde med relevante virksomheder og udbyder herigennem projekter til de studerende. I løbet af bachelorstudiet udvikler du nye metoder og tekniske færdigheder sideløbende med, at du lærer de anvendte færdigheder inden for Global Business Informatics. Gruppearbejde er en stor del af uddannelsen, så du skal være motiveret for samarbejde med andre studerende.

»

Global Business Informatics handler i høj grad om tværfaglighed. Du lærer, hvordan virksomheder og organisationer kan arbejde bedre ved hjælp af it. Så hvis du har interesse for sociologi, teknik eller business, vil du føle dig hjemme. Mulighederne for at undersøge og samarbejde med organisationer, som en del af kurserne, er det bedste ved uddannelsen, fordi du rent faktisk lærer at anvende teorierne i praksis.

Pamina Samarasuriya, studerende på Global Business Informatics

«

Overvejer du at læse en bachelor i it?

Overvejer du at læse en bachelor efter sommerferien? Her kan du høre tre studerende herfra sætte ord på, hvad de godt kan lide ved at læse en bachelor i it og at læse på ITU.

Følg @ITUstudent på Instagram og mød flere ITU-studerende

Åbent Hus Præsentation 2022

Linjeleder på Global Business Informatics

Her kan du se oplægget af den fagansvarlige Linjeleder på Global Business Informatics fra vores Åbent Hus 2022. Han fortæller om uddannelsen, og hvad du lærer på den. 

Studerendes projektfremlæggelse

Mød to studerende fra Global Business Informatics og hør dem præsentere et eksempel på et projekt de har lavet på uddannelsen.

Ugeskema

Hvis du overvejer, hvordan din hverdag kan komme til at se ud, når man læser Global Business Informatics, så kan du se et eksempel på en almindelig uge her. Det er fra fjerde semester på uddannelsen:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.00 Lecture Lecture Part time Job
09.00 Lecture Lecture Preperation Part time Job
10.00 Exercises Exercises Preperation Part time Job Preperation
11.00 Lecture Lecture Exercises Exercises Preperation Part time Job Preperation
12.00 Exercises Lecture Lunch Lunch Student Ambassador Part time Job Preperation
13.00 Exercises Lecture Group Work Group Work Student Ambassador Part time Job Preperation
14.00 Group Work Exercises Preperation Preperation   Part time Job Break
15.00 Group Work Exercises Preperation Preperation   Part time Job Break
16.00   Preperation Part time Job Preperation Part time Job Part time Job Preperation
17.00   Preperation Part time Job Preperation Part time Job Part time Job Preperation
18.00   Preperation Part time Job   Part time Job Part time Job Preperation
19.00 Food Club Food Club Part time Job Food Club Part time Job   Food Club
20.00     Part time Job   Part time Job    

Studiets opbygning

Uddannelsen giver de studerende tværfaglige kompetencer, hvor du lærer at bruge både de teoretiske bidrag fra de forskellige fag og deres praktiske anvendelse. Undervisningen i teorier og metoder foregår i tæt samspil med deres praktiske anvendelse og spænder fra computer- og informationsvidenskab til samfundsvidenskab og humaniora.  

Det første år, it i social kontekst, beskæftiger sig med aktuelle teorier og perspektiver på hvordan man analyserer medier og teknologi som en integreret del af samfundet, arbejdslivet og social praksis såvel som en basal introduktion til it på et teknisk niveau, databaser og big data.

Det andet år, it i virksomheder, beskæftiger sig med basal forretningsterminologi, organisationsteori, virksomhedssystemer og information management, såvel som det allermest aktuelle indenfor anvendelse af procesperspektivering i udformningen af it og arbejdsprocesser i organisationer for at forbedre forretningsprocesser.

Det tredje år, it i den globale verden, går i dybden med globaliseringskonceptet og dynamikkerne forbundet med at få forskellige kulturer til at samarbejde i teknologisk formidlede kontekster, såvel som de ledelsesmæssige udfordringer forbundet med at styre it under disse vilkår.

Se studieordningen for Global Business Informatics

Kursus/Projekt Kursus Kursus
1. semester IT & the Social Context Society & Technology
(15 ECTS)
Introduction to Programming 
(7,5 ECTS)
Networked Media & Communication
(7,5 ECTS)
2. semester IT & Work Design
(15 ECTS)
Database Use & Design
(7,5 ECTS)
Global Project Management
(7,5 ECTS)
3. semester

IT & the Enterprise Enterprise Systems & Information Management
(15 ECTS)
Business Foundations
(7,5 ECTS)
Organisation & Process Theory
(7,5 ECTS)
4. semester
IT-enabled Process Improvement
(15 ECTS)
IT & Business Process Modelling
(7,5 ECTS)
Philosophy of Science & Technology
(7,5 ECTS)
5. semester
IT & the Global World IT, Globalization & Culture
(15 ECTS)
IT-enabled Supply Chain Management
(7,5 ECTS)
Valgfag             
(7,5 ECTS)
6. semester
Bachelorprojekt
(15 ECTS)
IT Governance & Quality Management
(7,5 ECTS)
Valgfag             
(7,5 ECTS)


Valgfag og bachelorprojekt 

Valgfagene og bachelorprojektet giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan vælge dine valgfag blandt en række bachelorkurser på IT-Universitet eller du kan tage et valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Bachelorprojektet kan laves individuelt eller i grupper.

Du kan se alle kurser, der udbydes på IT-Universitetet samt deres beskrivelser i kursuskataloget.


Love og bekendtgørelser

Som bachelorstuderende på IT-Universitetet gælder følgende love og bekendtgørelser:

Lov om universitete (universitetsloven)
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Mere

Skjul

Projektfilm

Virksomheder får hjælp med nye løsninger

Malte studerer en bachelor i Global Business Informatics på IT-Universitetet og er sammen med sin gruppe ved at udvikle en Business Intelligence-løsning for en virksomhed. Se med her, når Malte fortæller om projektet og dét at hjælpe en virksomhed med IT-løsninger. 

Hvordan hænger forretning, teknologi og LEGO sammen?

David har, som en del af sit bachelorprojekt i Global Business Informatics, lavet et samarbejde med LEGO, hvor han har undersøgt, hvad der motiverer softwareudviklere. Se med her, hvor han fortæller om projektet, og bliv klogere på, hvad man lærer, når man læser Global Business Informatics.

Tinder og privatliv

Emina studerer på bacheloruddannelsen i Global Business Informatics på IT-Universitetet og er ved at lave et projekt om, hvordan ’gamificeringen’ af Tinder har konsekvenser for folks privatliv. Se med i videoen, hvor Emina fortæller om projektet og lidt om studielivet på IT-Universitetet.

Følg Mathias fra Global Business Informatics på YouTube.

Mathias læser Global Business Informatics på 5. semester,  og han laver sammen med fem andre studerende videoer om IT og teknologi, og som GBI’er har Mathias naturligvis særligt interesse for businessaspektet af IT. Følg ham og resten af Tænk i Tech på youtube.dk/tænkitech.

Læs mere om Tænk I Tech

Samarbejde med Harvard University

I foråret 2014 opstod et online samarbejde mellem ITU’s Global Business Informatics studerende og studerende på Harvard University om vi hvordan vi bruger internettet. Studerende på kurserne Society and Technology på IT-Universitetet og Exploring Race and Community in the Digital World på Harvard University i USA mødtes online for at udveksle digitale autobiografier med beskrivelser af de studerendes første oplevelser med det store WWW og deres brug af det i dag.

Society and Technology ligger i første semester på første år af Global Business Informatics og behandler samfundets og teknologiens uadskillelighed. Underviseren er Assistant Professor Rachel Douglas-Jones, og hun mødte første gang sin amerikanske kollega Carla Denny Martin, underviser på African and African American Studies på Harvard, da de begge studerede på det amerikanske universitet i 2007.

“Idéen til det her samarbejde opstod, da Carla og jeg mødtes igen, da jeg besøgte Harvard i foråret 2014. Jeg vidste, hun underviste i faget Race and Technology, fordi vi allerede var blevet genforenet på Twitter, og vi indså, at vores studerende indimellem kæmpede med at sætte deres erfaringer i forhold til forskellige teknologier. Det gjaldt endda også teknologier, der definerede forskellige perioder af deres liv. Så vi tog det gode gamle pennevenkoncept frem og satte vores studerende i kontakt med hinanden, så de kunne dele deres digitale autobiografier,” forklarer Rachel Douglas-Jones.

Hvad er en digital borger?

I de digitale autobiografier reflekterede de studerende over deres teknologiske livsbane indtil videre med fokus på it. Formålet var at give dem mulighed for at få kendskab til de anderledes oplevelser deres jævnaldrende på et andet kontinent havde og dermed gøre dem bevidste om de særlige nationale, historiske og infrastrukturelle kendetegn, der var ved deres brug af de digitale teknologier, og hjælpe dem til at opdage, hvordan andres erfaringer afveg fra deres egne.

“Ambitionen var at se, hvordan denne refleksion kunne forme den måde, de studerende forholdt sig til teksterne, som kurset skred frem, og det var meget klart, da de indså, at deres perspektiv og erfaring ikke nødvendigvis deles af jævnaldrende over hele verden,” siger Rachel Douglas-Jones.

“Som lærer med international baggrund overraskede det mig, hvor stor en rolle de sociale medier har spillet for de danske studerende i deres barndom, og hvor centralt det at spille spil har været for både danskerne og amerikanerne. Det danske CPR-nummer og det amerikanske Social Security nummer førte til grundige diskussioner om statens rolle, privatliv på nettet, og de forskellige forventninger til, hvad det vil sige at være en digital borger. ”

Harward Campus

Et spørgsmål om tillid

Tre temaer var centrale i det internationale møde: En ny, amerikansk erkendelse af, at internettet er engelsk, og at det medfører nogle udfordringer for ikke-engelsktalende. Spil som introduktion til nettet, samt - nu hvor livet leves online - tillid. Det første gav amerikanerne stof til eftertanke. Det andet viste sig at være et fællestræk, der strakte sig på tværs af vand og land, mens det tredje afslørede store forskelle i forhold til både oplevelsen af sikkerhed online og tillid til regering og andre offentlige myndigheder.

“Det var interessant at se, at hvor det at spille både var noget socialt og en introduktion til internettet for begge grupper, kunne de danske og amerikanske studerende stort set ikke være mere forskellige, når det handler om tillid. NSA-skandalen spiller formentlig en stor rolle her, og de amerikanske studerende kunne ikke fatte, hvor meget information danskerne villigt overdrager myndighederne, og den store tillid de har til for eksempel NemIDs sikkerhed,” fortæller Rachel Douglas-Jones og anbefaler andre at søge lignende samarbejder.

“Et samarbejde som det her giver mulighed for at linke studerende på tværs af grænser og fordrer en givende diskussion af fælles emner, som de måske har helt anderledes udgangspunkter for og erfaringer med. Jeg oplevede, at de studerende var meget engagerede, når de fik kommentarer tilbage fra amerikanerne og havde mulighed for at stille spørgsmål til dem. Og så fik jeg det indtryk, at de havde stor fornøjelse af at opdage, hvor de var ens og diskutere forskelle som for eksempel CPR-nummeret, NemID og det at bruge flere sprog online.”

Læs den fulde artikel her.
Mere

Skjul

Udveksling

Du har også gode muligheder for at studere et semester i udlandet som en integreret del af din bacheloruddannelse i Global Business Informatics.

IT-Universitetet har udvekslingsaftaler med universiteter rundt omkring i verdenen. Til studerende på Global Business Informatics anbefaler vi:

 • Australien - Queensland University of Technology
 • Canada - Algoma University
 • Frankrig - University of Montpellier
 • Kina - City University of Hong Kong (Dep. Management Sciences)
 • New Zealand - Auckland University of Technology
 • New Zealand - Victoria University of Wellington
 • Portugal - University Nova Lisboa
 • Singapore - Singapore Management University
 • Spanien The Autonomous University of Madrid
 • Sydkorea - Hanyang University
 • Sydkorea - Inha University
 • Taiwan - National Taipei University of Technology (Taipei Tech)
 • USA - Boston University
 • USA - Syracuse University
 • Vietnam - FPT University

Undervisning

Undervisningsformen er for det meste uformel og dialogbaseret og er inspirereret af en elevfokuseret læringstilgang. Undervisningen kombinerer forelæsninger, gruppeøvelser og som noget enestående feltarbejde i virksomheder, hvor de studerende indgår i et tæt samarbejde med ansatte på mange niveauer. De studerende arbejder med mange forskellige virksomheder såsom FN, Dong Energy, SAP, Københavns Kommune, Taxa såvel som mindre virksomheder.

Global Business Informatics er udviklet i samarbejde med erhvervslivet og tilrettelagt så du får mulighed for at samarbejde med virksomheder og organisationer i dine forskellige projekter.

Globalt samarbejde er en vigtig del af uddannelsen i Global Business Informatics. Derfor foregår uddannelsen hovedsageligt på engelsk, og en række af underviserne har international baggrund. Projektarbejde er en væsentlig del af uddannelsen og gør dig i stand til at indgå i samarbejder - ikke kun med andre studerende, men også virksomheder og organisationer. På Global Business Informatics udvikler du dine engelskkundskaber og du bliver en del af et internationalt studiemiljø.Fremtid

Videreuddannelse

En bacheloruddannelse i Global Business Informatics giver dig den akademiske titel BSc (Bachelor of Science). Den giver dig mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse på IT-Universitetet eller et andet dansk eller udenlandsk universitet inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller teknisk-videnskabelige område.

Du er garanteret adgang til kandidatudannelsen i Digital Innovation & Management i 3 år efter du har afsluttet uddannelsen, hvis du har færdiggjort din bachelor efter 1. januar 2019 (retskrav).

Derudover er du kvalificeret til at søge ind på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier samt kandidatuddannelsen i Software Development (design).
Jobmuligheder

Kompetenceområderne i Global Business Informatics og uddannelsens globale perspektiv ruster dig til karrieremuligheder i både danske og globale/internationale sammenhænge.

Som projektkoordinator vil du kunne fungere som projektleder og koordinere projekter og opgaver af forskellig art. Du vil fungere som bindeleddet mellem alle projektets involverede parter og sikre den løbende kommunikation mellem alle niveauer i virksomheden og dens samarbejdspartnere – i indland såvel som udland.

En procesanalytiker observerer og dokumenterer arbejdsprocesser og kan herefter tilpasse it-systemer og organisation til hinanden.

Som kvalitetsmedarbejder kan du eksempelvis foretage kvalitetsmålinger af virksomhedens it-løsninger, fortolke dem og igangsætte forbedringsprojekter.  Du kan også udvikle kvalitetssystemer efter forskellige internationale standarder.

Som it-arkitekt kan du udvikle, implementere og evaluere de it-relaterede investeringer og tage beslutninger omkring it-infrastrukturen såvel som de nødvendige relaterede forretningsgange. 

Som Support Chain Manager kan du designe uddannelsesprogrammer til brugere, foretage analyser af anvendelsen af it-systemer, hjælpe brugere med anvendelsen af it-systemer og foreslå kvalificerede ændringer af systemer, så de bliver mere brugervenlige. 

Som forretningsudvikler bidrager du aktivt til at skabe forretningsmæssig og social værdi i og på tværs af komplekse organisatoriske og institutionelle økosystemer. Med en indsigt i organisationsteori og forretningsværktøjer, er du klædt på til at udarbejde strategier og skabe nytænkning.

Mere

Skjul

Her kan du møde Johanne som har en kandidat i Digital Innovation & Management. Det er den overbygning, du har direkte adgang til med en bachelor i Global Business Informatics. Johanna arbejder som konsolunt, og det er bare én af mange muligheder med denne uddannelse. Du kan læse mere om overbygningen og dens specialiseringsmuligheder under Kandidatuddannelser.

Iværksætteri

Optagelsestal

 • Global Business Informatics optager i 2022 ca. 60 nye studerende.  
 • 80 % fordeles via kvote 1 og 20 % fordeles via kvote 2.
 • Vejledende eksamensgennemsnit fra 2021 i kvote 1: 7,5 og i 2020 i kvote 1: 7,5

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.


Email: studievejledningen@itu.dk