Acceptér cookies

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

Acceptér cookies

ITU

Adgangskrav

Fælles forudsætning for optagelse på bacheloruddannelserne er, at du har en bestået en gymnasial uddannelse eller en tilsvarende adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen.** 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Digital Design og Interaktive Teknologier

 • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav 
 • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.*
 • Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.*

Data Science

 • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav 
 • Matematik på A-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.
 • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.*

  Bemærk: du skal ikke have erfaring med programmering.

Global Business Informatics

 • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav 
 • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.*
 • Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.* 


Softwareudvikling

 • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav
 • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.* 
 • Matematik på A-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset

Bemærk: du skal ikke have erfaring med programmering.

*Hvis du ikke opfylder adgangskrav om B-niveau med mindst 6 i gennemsnit, men har bestået faget på A-niveau anses det for opfyldelse af adgangskravet. Hvis du ikke opfylder adgangskravet eller ikke har bestået faget, har du mulighed for at søge dispensation. Se mere om dispensation nedenfor.

**Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget. Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Har du en eksamen fra før gymnasiereformen 2004, udregnes dit gennemsnit på de specifikke adgangskrav af eksamenskaraktererne på eksamensbeviset. I tilfældet af at der kun er overførte årskarakterer i det pågældende fag, medtages de kun én gang, selvom de fremgår to gange af beviset.
Faglig supplering

Hvis du ikke opfylder et eller flere specifikke adgangskrav, kan du opnå det krævede niveau eller fagkaraktergennemsnit ved at tage et suppleringskursus. Du bedes angive hvilket fag og hvilket niveau, du supplerer i, på din ansøgning. Når du har gennemført suppleringen, er det dit ansvar at anskaffe dokumentation for den gennemførte supplering hos udbyderen af suppleringskurset samt at uploade dokumentationen som et bilag til din ansøgning.

Hvis du ikke kan nå at afslutte din supplering inden den 5. juli, skal du uploade dokumentation for, at du er tilmeldt sommersupplering.

Bemærk dog, at du ikke ved supplering kan forbedre gennemsnittet for din adgangsgivende eksamen.

Supplering foregår typisk gennem VUC. På www.gsdanmark.dk kan du finde information om udbud af kurser, kursusstart, steder, tilmelding og optagelse. Du kan finde mere information omkring gymnasial supplering på www.ug.dk.

Betinget optag

Betinget optag betyder, at du bliver optaget under forudsætning af, at du kan dokumentere, at du gennem faglig supplering vil opfylde optagelseskravene. Den endelige optagelse finder sted, når du har bestået suppleringen med det krævede niveau og gennemsnit og indsendt dokumentation herfor senest den 10. september.

For at få betinget optag skal du:

 • Indsende dokumentation for, at du er tilmeldt suppleringskursus, så IT-Universitetet modtager den senest den 5. juli kl. 12.00

Bemærk, at dine muligheder for at komme ind på en lavere prioriteret uddannelse bortfalder, hvis du får tilbudt betinget optagelse.

Særligt vedrørende sprogtest

Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i engelsk B med et faggennemsnit på 6,0, har du mulighed for at tage en engelsktest.

Følgende giver anerkendelse af engelsk B med et faggennemsnit på 6,0:

 • TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 600
 • TOEFL IBT testresultat: mindst 100
 • IELTS (academic) testresultat: mindst 7.0
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
 • Cambridge Certificate of Advanced English: 167

Testresultatet må højst være 2 år gammelt pr. 5. juli det pågældende ansøgningsår. 

Når du tilmelder dig en TOEFL-test, skal du samtidig bede testinstitutionen om at sende dit testresultat til IT-Universitetet, så vi har mulighed for at foretage et validitetstjek af dit resultat. IT-Universitetets institutionsnummer for TOEFL er 9015. Der er ingen kode for IELTS eller Cambridge.

Derudover kan du opfylde det specifikke adgangskrav i engelsk B med et faggennemsnit på 6,0, hvis:

 • du har gennemført en adgangsgivende gymnasial uddannelse på engelsk fra et EU/EØS-land, USA, Canada, Australien, New Zealand, Sydafrika eller Singapore
 • du har gennemført en adgangsgivende bachelor eller kandidatuddannelse på engelsk fra et EU/EØS-land, USA, Canada, Australien, New Zealand, Sydafrika eller Singapore
Mere

Skjul

Kvote 1

Ansøgningsfrist

5. juli kl. 12.00

Du søger om optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Fra den 1. februar kan du søge om optagelse her: optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning den 26. juli på den mailadresse, du har angivet i ansøgningen. Der er studiestart med introdage i uge 34 og undervisningen starter i uge 35. 

Når du søger om optagelse gennem kvote 1, bliver du udelukkende vurderet på din kvotient fra din adgangsgivende eksamen.

Vejledende kvotienter fra 2019

Ved optagelsen 2018 blev ansøgere med nedenstående kvotienter tilbudt optagelse i kvote 1. Bemærk at kvotienterne kan ændre sig fra år til år. 

 • Digital Design og Interaktive Teknologier: 9,5
 • Data Science: 8,0
 • Global Business Informatics: 9,0
 • Softwareudvikling: 8,6

 


Dokumentation

Du skal vedlægge følgende dokumentation sammen med din ansøgning:

 • Bevis for adgangsgivende eksamen
 • Evt. bevis for supplering
 • Evt. dokumentation for tilmelding til supplering
 • Evt. dokumentation for tilmelding til sommersupplering
 • Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser uden at afslutte dem, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge en karakterudskrift samt kursusbeskrivelser for eventuelle beståede eksamener på disse uddannelser med henblik på vurdering af startmerit
 • Hvis du tidligere har afsluttet en dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, som den uddannelse du søger om optagelse på, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge dokumentation 

Indsendelse af dokumentation

Du skal indsende din ansøgning, så den er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. Du skal vedlægge dit eksamensbevis samt relevant dokumentation.

Ved faglig supplering skal dokumentationen også være modtaget senest 5. juli, dog kan ét fag suppleres ved sommersupplering. Se mere om betinget optag. 

Du kan læse mere om de generelle optagelsesregler i kvote 1 i Uddannelsesguiden.

Til dig, der allerede har dit eksamensbevis

Undgå kø på optagelse.dk og søg ind allerede nu.

Til årets studenter

Undgå kø på optagelse.dk og søg lige så snart du har dit eksamensbevis i hånden. Har du allerede søgt, skal du huske at tilknytte dit eksamensbevis og eventuelle bevis for supplering til dine ansøgninger på optagelse.dk. Se hvordan du gør her.

Mere

Skjul

Kvote 2

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12.00

Du søger om optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Fra den 1. februar kan du søge om optagelse gennem optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning den 28. juli på den mailadresse, du har angivet i ansøgningen. Der er studiestart sidst i august.

Ansøgning til kvote 2

Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men har et lavt eksamensgennemsnit kan det være en god idé at søge om optagelse til kvote 2-fristen og blive vurderet efter kvote 2-kriterierne. Det kræver, at du vedlægger en motiveret ansøgning.

Du skal søge til kvote 2-fristen:

 • Hvis du har et udenlandsk adgangsgivende grundlag (fold afsnittet ud og se mere)
 • Hvis du søger om dispensation, fordi du ikke har en adgangsgivende eksamen (du skal kunne dokumentere, at du på anden vis opfylder adgangsbetingelserne)
 • Hvis du søger om dispensation, fordi du ikke opfylder de specifikke adgangskrav (du skal kunne dokumentere, at du på anden vis opfylder adgangsbetingelserne)
 • Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger om optagelse på, men er blevet udmeldt af IT-Universitetet, da du skal søge om dispensation for det krav, du er blevet udmeldt på baggrund af
 • Hvis du ønsker at søge om dispensation, fordi du har bestået en dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, som den uddannelse du søger om optagelse på
   

Kvote 2-kriterier

I vurderingen indgår ansøgerens karakterer i dansk (gælder ikke ansøgere til Data Science og Global Business Informatics), engelsk og matematik fra den gymnasiale eksamen samt en motiveret ansøgning. 
På baggrund af gennemsnittet af de nævnte karakterer og den motiverede ansøgning laver IT-Universitetet en vurdering af ansøgerens studieegnethed og muligheder for at gennemføre uddannelsen med et godt resultat.

Husk, at du kun bliver vurderet efter kvote 2 kriterierne, hvis du vedlægger en motiveret ansøgning. Hvis du søger om optagelse i kvote 2, vil din ansøgning automatisk blive vurderet i kvote 1 også, hvis din adgangsgivende eksamen er adgangsgivende til kvote 1.

Dokumentation

Du skal sende en motiveret ansøgning, eksamensbevis samt dokumentation for andre eventuelle beståede fag. Fold afsnittet ud og læs mere om dokumentation.


Dokumentation

Eksamensbevis

Du skal vedlægge bevis for din adgangsgivende eksamen.

Oversættelse af et udenlandsk eksamensbevis påhviler ansøgeren, såfremt det ikke er på engelsk eller et af de nordiske sprog. Læs mere om reglerne for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag.

Hvis dit udenlandske eksamensbevis mangler angivelse af timetal i matematik og engelsk, skal du vedlægge en udfyldt verification form med underskrift og stempel fra dit uddannelsesinstitution. 

Hvis du har bestået de specifikke adgangskrav, men det ikke fremgår af dit eksamensbevis, er du selv ansvarlig for at fremsende dokumentation herfor inden ansøgningsfristen.

Motiveret ansøgning 

Hvis du ønsker at blive vurderet efter kvote 2-kriterierne, skal du vedlægge en motiveret ansøgning.

I ansøgningen skal du gøre rede for, hvorfor du søger om optagelse på bacheloruddannelsen, og for hvordan dit uddannelsesønske hænger sammen med dine erfaringer og kvalifikationer. Vi vil gerne høre om, hvorfor du ønsker at læse den uddannelse, du søger, om din egen vurdering af din studieegnethed - og måske om dine ønsker til fremtidig beskæftigelse.

Den motiverede ansøgning må max fylde én A4-side og skal vedlægges ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal skrives på et af de nordiske sprog, hvis du søger om optagelse på Softwareudvikling eller Digital Design og Interaktive Teknologier og på engelsk, hvis du søger om optagelse på Global Business Informatics eller Data Science.

Tidligere indskrevet på en videregående uddannelse?

Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser uden at afslutte dem, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge en karakterudskrift samt kursusbeskrivelser for eventuelle beståede eksamener på disse uddannelser med henblik på vurdering af startmerit. Bemærk, at startmeritvurderingen er obligatorisk og en eventuel meritoverførsel af tidligere studieaktiviteter kan ikke fravælges.

Tidligere bestået en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau?

Hvis du tidligere har bestået en dansk bacheloruddannelse, dansk professionsbacheloruddannelse eller en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke optagelses på en ny heltidsbacheloruddannelse.

Der er mulighed for at søge om dispensation for denne regel, hvis:

 • Der er gået minimum 6 år fra din tidligere gennemførte uddannelse er bestået til studiestart på den nye uddannelse
 • Vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
 • Vi vurderer, at din tidligere gennemførte uddannelse er ændret markant eller ikke eksisterer længere

Indsendelse af dokumentation

Du skal indsende din ansøgning, så den er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. Du skal vedlægge dit eksamensbevis samt relevant dokumentation. Hvis du afslutter din eksamen efter 15. marts, skal du indsende dit bevis senest 5. juli.  

Dokumentation for faglig supplering skal være modtaget senest 5. juli, dog kan ét fag suppleres ved sommersupplering. 


Udenlandsk adgangsgivende grundlag

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12.00

Hvis det adgangsgivende eksamensbevis ikke er på engelsk eller et af de nordiske sprog, skal ansøger sørge for det oversættes af en officiel instans.

International Baccalaureate (IB)

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB), er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00, selvom den er gennemført i Danmark, og uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller 2. Hvis du afslutter din IB samme år, som du søger om optagelse på en bacheloruddannelse på IT-Universitetet, skal du give din IB-koordinator besked på og tilladelse til at tilmelde dig IBNETs ’result service’. Du skal give tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj, og husk at få en kvittering fra din IB-koordinator, så du kan dokumentere tilmeldingen. Ved tilmeldingen anvendes IT-Universitetets institutionskode, som er 003934.

Kravet om dansk på A-niveau

Kravet om dansk på A-niveau kan for ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag erstattes af studieprøven i dansk. 

Studieprøven i dansk

Udenlandske ansøgere skal bestå studieprøven i dansk inden den 5. juli. Der er følgende krav til studieprøven i dansk som andetsprog:

 • Prøven i skriftlig fremstilling skal bestås med minimum karakteren 7 efter 7-trins-skalaen eller 8 efter 13-skalaen
 • Prøverne i læseforståelse, lytteforståelse og mundtlig kommunikation skal hver bestås med minimum karakteren 02 efter 7-trins-skalaen eller 6 efter 13-skalaen

Studieprøven i dansk kræves ikke i følgende tilfælde:  

 • Hvis du er fra et af de øvrige nordiske lande og dansk, svensk eller norsk indgår i din adgangsgivende eksamen
 • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB) og som minimum har bestået faget "Danish B Higher Level" eller "Danish A1, Standard Level".
 • Hvis du kan dokumentere at have kompetencer, der kan stå i stedet for prøven. Der kan f.eks. gives dispensation for kravet om studieprøven i dansk, hvis du tidligere har gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse på dansk
Mere

Skjul

Dispensation

Ansøgningsfrist

15. marts kl. 12.00

Du skal vedlægge en dispensationsansøgning:

 • Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men kan dokumentere, at du på anden vis opfylder adgangskravene
 • Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, men kan dokumentere, at du på anden vis opfylder dem 
 • Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger om optagelse på, men er blevet udmeldt af IT-Universitetet
 • Hvis du ønsker at søge om dispensation, fordi du har bestået en dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, som den uddannelse du søger om optagelse på
 • Hvis du ønsker at søge om dispensation for 2-års fristen med henblik på justering af eksamensgennemsnit (hurtigstartsbonus)

Dispensationsansøgninger begrundet i forhold, der er opstået efter 15. marts, skal fremsendes til IT-Universitetet hurtigst muligt, da der er sagsbehandlingstid. Du skal dokumentere, at forholdene er opstået efter fristen for at kunne søge om dispensation efter 15. marts. Dispensationsansøgninger skal være modtaget senest 5. juli kl. 12.00.

Du vil modtage svar på din dispensationsansøgning senest 15. juni, hvis du har søgt om dispensation senest 15. marts kl. 12.00. 

Dispensationsansøgning

Søger du om dispensation, skal du huske at vedlægge en dispensationsansøgning og dokumentation for det forhold, du søger dispensation for. En dispensationsansøgning skal indeholde en redegørelse for, hvad du søger dispensation for og med hvilken begrundelse. Derudover skal du vedlægge relevante bilag, hvilket er afhængigt af, hvad du søger dispensation fra og med hvilken begrundelse. Du kan kun få dispensation for adgangskravene, hvis du kan redegøre for samt dokumentere, at du på anden vis opfylder dem.

Hvis IT-Universitetet imødekommer din dispensationsansøgning, vil din ansøgning bliver vurderet på lige fod med andre ansøgere, som opfylder adgangskravene. Imødekommelsen af dispensationsansøgningen vil gælde det pågældende ansøgningsår.

Du skal udfylde denne blanket og uploade den til din ansøgning på Optagelse.dk sammen med dokumentation, hvis du ønsker at søge om dispensation.

Specielt for ansøgere til Data Science og Softwareudvikling:

Har du bestået adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du søge om dispensation for adgangskravet om en adgangsgivende gymnasial uddannelse. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav. Selvom du får dispensation, vil din ansøgning udelukkende blive vurderet i kvote 2.

Ansøg som tidligere studerende

Hvis du tidligere har studeret på en videregående uddannelse og ønsker at søge om optagelse på en uddannelse igen, skal du afklare, hvorvidt du skal søge om genindskrivning, administrativ indskrivning på 2. eller 3. studieår, eller om du skal søge optagelse på ny.

Bemærk: Du kan tidligst blive optaget på samme uddannelse 5 måneder efter, du har udmeldt dig. Dette betyder, at du senest skal være udmeldt 1. april for at kunne blive optaget på samme uddannelse med studiestart 1. september det pågældende år. Derudover skal du være opmærksom på, at dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg følger med over i din nye indskrivning, hvis du bliver optaget på uddannelsen igen.

Genindskrivning 

Hvis du har bestået minimum hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning på den samme uddannelse, du søger om optagelse på, skal du søge om genindskrivning. Du kan læse mere om, hvordan du søger om genindskrivning på ITU Student.

Administrativ indskrivning 

Hvis du har bestået det, der svarer til minimum hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning på den uddannelse, du søger om optagelse på, men på en anden uddannelsesinstitution, skal du søge om direkte indskrivning på 2. eller 3. studieår. Det er en forudsætning, at der er ledige pladser på uddannelsen. Kontakt sap@itu.dk hvis du ønsker at søge om administrativ indskrivning.

 

 

 

 


Ansøgning via Optagelse.dk   

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på, og selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du søge om optagelse på ny via optagelse.dk.

Ansøgning via Optagelse.dk med dispensationsansøgning  

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på, og er faldet for et studieaktivitetskrav og på den baggrund er blevet udmeldt af IT-Universitetet, skal du søge om optagelse på ny via optagelse.dk. Sammen med din ansøgning skal du vedlægge en dispensationsansøgning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen. Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. Læs mere under afsnittet om dispensation.

 

Ansøg via optagelse.dk

Når du søger om optagelse på en bacheloruddannelse via Optagelse.dk, er der flere ting du skal være opmærksom på:

 • Al dokumentation skal uploades til din ansøgning på Optagelse.dk. IT-Universitetet accepterer ikke dokumentation pr. mail eller pr. post
 • Når du har oprettet og udfyldt din ansøgning og vedhæftet de relevante bilag, skal du huske at godkende og underskrive din ansøgning med NemID for at IT-Universitetet modtager din ansøgning
 • Når du har godkendt og underskrevet din ansøgning på Optagelse.dk, modtager du en kvittering pr. e-mail. Husk at tjekke at oplysningerne er korrekte på kvitteringen fra Optagelse.dk
 • Hvis du søger om optagelse uden et dansk CPR-nummer og NemID, skal du printe, underskrive og scanne en underskriftside for hver uddannelse, du søger om optagelse på. Du skal sende underskriftsiden til IT-Universitetet pr. e-mail til sap@itu.dk inden for ansøgningsfristen. IT-Universitetet kan ikke tilgå din ansøgning, før vi modtager underskriftsiden fra dig
 • Du vil ikke modtage en særskilt bekræftelse på modtagelsen af din ansøgning fra IT-Universitetet
 • Al kommunikation i forbindelse med behandlingen af din ansøgning til IT-Universitetet vil foregå via mail til den mailadresse du har angivet i ansøgningen
 • Hvis du på et tidspunkt i forbindelse med ansøgningsprocessen ikke er tilgængelig, kan du give tilladelse til, at en anden person handler på dine vegne. Dette giver du tilladelse til ved at udfylde en fuldmagtserklæring og uploade den til din ansøgning på Optagelse.dk
 • Hvis du bliver tilbudt optagelse på IT-Universitetet, skal du via e-mail bekræfte studiepladsen senest den 31. juli. Hvis du ikke bekræfter studiepladsen inden for fristen, vil du miste den tilbudte plads

Omregning af eksamensgennemsnit

Justering af eksamensgennemsnit

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, får justeret sit eksamensgennemsnit. Justeringen foretages ved at gange det opnåede eksamensgennemsnit med 1,08 (hurtigstartsbonus). Korrektion af gennemsnittet sker i 7-trins-karakterskalaen.

Den enkelte uddannelsesinstitution kan forlænge toårs-fristen, hvis du bliver forhindret pga.:

 • Værnepligtstjeneste (herunder tjeneste på værnepligtslignende forhold)
 • Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer
 • Adoption eller barsel
 • Længerevarende sygdom
 • Pasning af nærtstående som er handicappede, alvorligt syge eller døende
 • Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark

Fristen kan forlænges med det antal år, du har været forhindret i at påbegynde uddannelsen, dog maksimalt med 4 år. Forlængelse af fristen gives med hele ansøgningsår. Det påhviler ansøgeren over for IT-Universitetet at dokumentere, at betingelsen for fristforlængelsen er opfyldt.

Bemærk: Ansøgere med GIF-eksamen kan ikke få hurtigstartsbonus.

Eksamen efter 13-skalaen

Har du en eksamen med karakterer efter 13-skalaen, er det adgangsgivende gennemsnit 8,0 i de specifikke krav for engelsk og matematik. Den 19. februar 2014 blev en ny tabel for omregning af karakterer til 7-trinsskalaen offentliggjort. Læs mere om, hvordan du omregner dit eksamensgennemsnit til 7-trinsskalaen.

Undervisningsgebyr

Hvem skal betale undervisningsgebyr?

Ikke-EU og ikke-EEA borgere skal betale undervisningsgebyr for deres uddannelse, når de læser i Danmark.

Hvad koster en uddannelse?

Man betaler gebyret halvårligt op til hvert semester (50.000 DKK pr. betaling pr. 1. januar 2019). Vær opmærksom på at priserne kan ændre sig. Information omkring gebyret opdateres hver januar.

Garanti for betaling

Udlændingestyrelsen kræver af studerende, der IKKE kommer fra EU/EEA lande, at de skal kunne bevise, at de er selvforsørgende førend der udstedes en opholdstilladelse. Find flere informationer om opholdstilladelse.


Fritagelse fra at betale undervisningsgebyr

Du kan blive fritaget fra at skulle betale undervisningsgebyr, hvis du har en af følgende opholdstilladelser:

 • Permanent opholdstilladelse
 • Midlertidig opholdstilladelse m.m.f. varigt ophold
 • Opholdstilladelse som medfølgende barn
 • Opholdskort for familiemedlem til en unionsborger

Vær opmærksom på at dit studievisum ikke fritager dig fra at skulle betale undervisningsgebyr.