Adgangskrav til bacheloruddannelserne

Adgangsgivende eksamen

Fælles forudsætning for optagelse på bacheloruddannelserne er, at du har en bestået en gymnasial uddannelse eller en tilsvarende adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen. Følgende adgangsgivende eksaminer giver adgang til IT-Universitetets bacheloruddannelser:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Hf med overbygning (hvis du har påbegyndt en hf før 1. august 2017, kan du søge ind uden den udvidede hf eller uden overbygning)
 • Hf-enkeltfag med overbygning (hvis du har afsluttet en fuld hf via enkeltfag inden 20. september 2019, kan du søge ind uden overbygning)
 • Eux (hvis du har påbegyndt din eux 1. del før 1. august 2017, kan du søge ind med den uden overbygning)

Udenlandske eksaminer:

 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).
 • Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen

Læs om betinget optag, faglig supplering og sprogtest i engelsk, hvis du folder nedenstående afsnit ud. Specifikke adgangskrav

Digital Design og Interaktive Teknologier

 • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav 
 • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)
 • Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)

  Data Science

  • Matematik på A-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset.
  • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)

   Bemærk: du skal ikke have erfaring med programmering.

  Global Business Informatics

  • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav 
  • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)
  • Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)

  Softwareudvikling

  • Dansk på A-niveau, bestået uden karakterkrav
  • Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset (eller bestået A-niveau)
  • Matematik på A-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i eksamensbeviset

  Bemærk: du skal ikke have erfaring med programmering.


  Faglig supplering

  Hvis du ikke opfylder et eller flere specifikke adgangskrav, kan du opnå det krævede niveau eller fagkaraktergennemsnit ved at tage et suppleringskursus. Du bedes angive hvilket fag og hvilket niveau, du supplerer i, på din ansøgning. Når du har gennemført suppleringen, er det dit ansvar at anskaffe dokumentation for den gennemførte supplering hos udbyderen af suppleringskurset. Hvis der er tale om et GSK-kursus eller et HF-enkeltfag skal du indlæse det via Eksamensdatabasen til din ansøgning på Optagelse.dk. Hvis der er tale om en anden form for supplering, skal du uploade dokumentationen som et bilag til din ansøgning.

  Hvis du ikke kan nå at afslutte din supplering inden den 5. juli, skal du uploade dokumentation for, at du er tilmeldt sommersupplering. Det skal fremgå af dokumentationen, i hvilket fag, niveau og periode du supplerer. Du kan finde mere information omkring gymnasial supplering på UddannelsesGuiden.

  Betinget optag

  Betinget optag betyder, at du bliver optaget under forudsætning af, at du kan dokumentere, at du gennem faglig supplering vil opfylde optagelseskravene. Den endelige optagelse finder sted, når du har bestået suppleringen med det krævede niveau og gennemsnit og indsendt dokumentation senest den 10. september. For at få betinget optag skal du:

  • Uploade dokumentation for at du er tilmeldt sommersuppleringskursus/engelsktest til din ansøgning på Optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00

  Bemærk, at dine muligheder for at komme ind på en lavere prioriteret uddannelse bortfalder, hvis du får tilbudt betinget optagelse.

  Betinget optag er ikke en mulighed for ansøgere, der skal betale undervisningsgebyr.
  Særligt vedrørende sprogtest

  Hvis du ikke opfylder det specifikke adgangskrav i engelsk B med et faggennemsnit på 6,0, har du mulighed for at tage en engelsktest.

  Følgende giver dispensation for engelsk B med et faggennemsnit på 6,0:

  • TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 600
  • TOEFL IBT testresultat: mindst 100
  • TOEFL IBT Special Home Edition testresultat: mindst 100 (kun for 2020-optagelsen)
  • IELTS (academic) testresultat: mindst 7.0
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået
  • Cambridge Certificate of Advanced English: 167

  Testresultatet må højst være 2 år gammelt pr. 5. juli det pågældende ansøgningsår. 

  Når du tilmelder dig en TOEFL-test, skal du samtidig bede testinstitutionen om at sende dit testresultat til IT-Universitetet, så vi har mulighed for at foretage et validitetstjek af dit resultat. IT-Universitetets institutionsnummer for TOEFL er 9015. Der er ingen kode for IELTS eller Cambridge.

     Mere

  Skjul

  Kvote 1

  Ansøgningsfrist

  5. juli kl. 12.00

  Du søger om optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Fra den 1. februar kan du søge om optagelse her: optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning den 28. juli på den mailadresse, du har angivet i ansøgningen. Der er studiestart med introdage i uge 34 og undervisningen starter i uge 35. 

  Når du søger om optagelse gennem kvote 1, bliver du udelukkende vurderet på din kvotient fra din adgangsgivende eksamen.

  Vejledende kvotienter fra 2019

  Ved optagelsen 2019 blev ansøgere med nedenstående kvotienter tilbudt optagelse i kvote 1. Bemærk at kvotienterne kan ændre sig fra år til år. 

  • Digital Design og Interaktive Teknologier: 9,5
  • Data Science: 8,0
  • Global Business Informatics: 9,0
  • Softwareudvikling: 8,6

  Læs om indsendelse af dokumentation og obligatorisk startmerithvis du folder nedenstående afsnit ud. 

  Hurtigstartsbonus

  Hurtigstartsbonus er afskaffet ved optagelsen 2020 og dermed justeres eksamensresultatet ikke med 1,08. 

  Dokumentation

  Du skal vedlægge følgende dokumentation sammen med din ansøgning:

  • Bevis for adgangsgivende eksamen
  • Evt. bevis for supplering
  • Evt. dokumentation for tilmelding til supplering
  • Evt. dokumentation for tilmelding til sommersupplering
  • Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser uden at afslutte dem, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge en karakterudskrift samt kursusbeskrivelser for eventuelle beståede eksaminer med henblik på vurdering af startmerit
  • Hvis du tidligere har afsluttet en kandidatuddannelse, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge dokumentation jf. kandidatreglen.   Indsendelse af dokumentation

  Du skal indsende din ansøgning, så den er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. Du skal vedlægge dit eksamensbevis samt relevant dokumentation. Ved faglig supplering skal dokumentationen også være modtaget senest 5. juli. Dette gælder dokumentation for bestået forårssupplering eller dokumentation for endelig tilmelding til sommersupplering. Bemærk, du kan supplere i ét fag ved sommersupplering. Læs mere i afsnittet om betinget optag. Du kan læse mere om de generelle optagelsesregler i kvote 1 i UddannelsesGuiden.

  Obligatorisk startmeritvurdering 

  Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser uden at afslutte dem, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge en karakterudskrift samt kursusbeskrivelser for eventuelle beståede eksamener med henblik på vurdering af startmerit. Bemærk, at startmeritvurderingen er obligatorisk og en eventuel meritoverførsel af tidligere studieaktiviteter kan ikke fravælges.

   

  Til dig, der allerede har dit eksamensbevis

  Undgå kø på Optagelse.dk og søg ind allerede fra den 1. februar.

  Til årets studenter

  Undgå kø på Optagelse.dk og søg lige så snart du har dit eksamensbevis i hånden. Har du allerede søgt, skal du huske at tilknytte dit eksamensbevis og eventuelle bevis for supplering til din(e) ansøgning(er) på Optagelse.dk. Se hvordan du gør her.  Mere

  Skjul

  Kvote 2

  Ansøgningsfrist

  22. marts kl. 12.00

  Du søger om optagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Fra den 1. februar kan du søge om optagelse gennem optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning den 28. juli på den mailadresse, du har angivet i ansøgningen. Der er studiestart med introdage i uge 34 og undervisningen starter i uge 35. 

  Ansøgning til kvote 2

  Hvis du opfylder de specifikke adgangskrav, men har et lavt eksamensgennemsnit kan det være en god idé at søge om optagelse til kvote 2-fristen og blive vurderet efter kvote 2-kriterierne. Det kræver, at du vedlægger en motiveret ansøgning.

  Du skal søge til kvote 2-fristen:

  • Hvis du har et udenlandsk adgangsgivende grundlag (fold afsnittet ud og se mere)
  • Hvis du søger om dispensation, fordi du ikke har en adgangsgivende eksamen (du skal kunne dokumentere, at du på anden vis opfylder adgangsbetingelserne)
  • Hvis du søger om dispensation, fordi du ikke opfylder de specifikke adgangskrav (du skal kunne dokumentere, at du på anden vis opfylder adgangsbetingelserne)
  • Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger om optagelse på, men er faldet for et studieaktivitetskrav og er blevet udmeldt på den baggrund, skal du søge om dispensation for for at din ansøgning om optagelse bliver taget i betragtning 
  • Hvis du har bestået en dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse (kandidatreglen). Du skal søge om dispensation for kandidatreglen for at blive taget i betragtning. Læs mere under afsnittet 'Dispensation' nedenfor
    
  Læs om motiveret ansøgning, udenlandsk adgangsgivende eksamen og dansk på A-niveauhvis du folder nedenstående afsnit ud. 


  Kvote 2-kriterier

  I vurderingen indgår ansøgerens karakterer i dansk (gælder ikke ansøgere til Data Science og Global Business Informatics), engelsk og matematik fra den gymnasiale eksamen samt en motiveret ansøgning. 
  På baggrund af gennemsnittet af de nævnte karakterer og den motiverede ansøgning laver IT-Universitetet en vurdering af ansøgerens studieegnethed og muligheder for at gennemføre uddannelsen med et godt resultat.

  Husk, at du kun bliver vurderet efter kvote 2 kriterierne, hvis du vedlægger en motiveret ansøgning. Hvis du søger om optagelse i kvote 2, vil din ansøgning automatisk blive vurderet i kvote 1 også, hvis din adgangsgivende eksamen er adgangsgivende til kvote 1.

  Dokumentation

  Du skal vedlægge følgende dokumentation sammen med din ansøgning:

  • Motiveret ansøgning 
  • Bevis for adgangsgivende eksamen
  • Evt. bevis for supplering
  • Evt. dokumentation for tilmelding til supplering
  • Evt. dokumentation for tilmelding til sommersupplering
  • Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser uden at afslutte dem, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge en karakterudskrift samt kursusbeskrivelser for eventuelle beståede eksaminer med henblik på vurdering af startmerit
  • Hvis du tidligere har afsluttet en kandidatuddannelse, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge dokumentation jf. kandidatreglen.
  • Evt. dispensationsansøgning (hvis du ønsker at søge om dispensation)

  Motiveret ansøgning

  Hvis du ønsker at blive vurderet efter kvote 2-kriterierne, skal du vedlægge en motiveret ansøgning. 

  I ansøgningen skal du gøre rede for, hvorfor du søger om optagelse på bacheloruddannelsen, og for hvordan dit uddannelsesønske hænger sammen med dine erfaringer og kvalifikationer. Vi vil gerne høre om, hvorfor du ønsker at læse den uddannelse, du søger, om din egen vurdering af din studieegnethed - og måske om dine ønsker til fremtidig beskæftigelse.

  Den motiverede ansøgning må max fylde én A4-side og skal vedlægges ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal skrives på et af de nordiske sprog, hvis du søger om optagelse på Softwareudvikling eller Digital Design og Interaktive Teknologier og på engelsk, hvis du søger om optagelse på Global Business Informatics eller Data Science.

  Indsendelse af dokumentation

  Du skal indsende din ansøgning, så den er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. Du skal vedlægge dit eksamensbevis samt relevant dokumentation. Hvis du afslutter din eksamen efter 22. marts, skal du indsende dit bevis senest 5. juli. Ved faglig supplering skal dokumentationen også være modtaget senest 5. juli. Dette gælder dokumentation for bestået forårssupplering eller dokumentation for endelig tilmelding til sommersupplering. Bemærk, du kan supplere i ét fag ved sommersupplering. Læs mere i afsnittet om betinget optag.

  Obligatorisk startmeritvurdering

  Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser uden at afslutte dem, har du pligt til at oplyse om det og vedlægge en karakterudskrift samt kursusbeskrivelser for eventuelle beståede eksamener på disse uddannelser med henblik på vurdering af startmerit. Bemærk, at startmeritvurderingen er obligatorisk og en eventuel meritoverførsel af tidligere studieaktiviteter kan ikke fravælges.

  Udenlandsk adgangsgivende grundlag

  Ansøgningsfrist

  22. marts kl. 12.00

  Hvis det adgangsgivende eksamensbevis ikke er på engelsk eller et af de nordiske sprog, påhviler det ansøgeren at få det oversat af en officiel instans. Læs mere om reglerne for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag.

  Hvis dit udenlandske eksamensbevis mangler angivelse af timetal i matematik og engelsk, skal du vedlægge en udfyldt verification form med underskrift og stempel fra din uddannelsesinstitution. 

  International Baccalaureate (IB)

  Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB), er ansøgningsfristen 22. marts kl. 12.00, selvom den er gennemført i Danmark, og uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller 2. Hvis du afslutter din IB samme år, som du søger om optagelse på en bacheloruddannelse på IT-Universitetet, skal du give din IB-koordinator besked på og tilladelse til at tilmelde dig IBNETs ’result service’. Du skal give tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj, og husk at få en kvittering fra din IB-koordinator, så du kan dokumentere tilmeldingen. Ved tilmeldingen anvendes IT-Universitetets institutionskode, som er 003934.

  Kravet om dansk på A-niveau

  Kravet om dansk på A-niveau kan for ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag erstattes af studieprøven i dansk. 

  Studieprøven i dansk

  Udenlandske ansøgere skal bestå studieprøven i dansk inden den 5. juli for at få dispensation for kravet om dansk på A-niveau. Der er følgende krav til studieprøven i dansk som andetsprog:

  • Prøverne i skriftlig fremstilling, læseforståelse og mundtlig kommunikation skal bestås med minimum karakteren 02 efter 7-trins-skalaen eller 6 efter 13-skalaen

  Studieprøven i dansk kræves ikke i følgende tilfælde:  

  • Hvis du er fra et af de øvrige nordiske lande og dansk, svensk eller norsk indgår i din adgangsgivende eksamen
  • Hvis du søger om optagelse på baggrund af en International Baccalaureate (IB) og som minimum har bestået faget "Danish A1, Standard Level" eller "Danish B Higher Level". Faget "Danish B Standard Level" opfylder ikke kravet om dansk på A-niveau
  • Hvis du kan dokumentere at have kompetencer, der kan stå i stedet for prøven. Der kan f.eks. gives dispensation for kravet om studieprøven i dansk, hvis du tidligere har gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse på dansk
  • Specifikt for Global Business Informatics: hvis du har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk, eller har et afgangsbevis fra Danes World Wide


  Mere

  Skjul

  Dispensation

  Ansøgningsfrist

  22. marts kl. 12.00

  Du skal vedlægge en dispensationsansøgning:

  • Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men kan dokumentere, at du på anden vis opfylder adgangskravene
  • Hvis du har en Adgangseksamen til Ingeniøruddannelserne og søger om optagelse på Softwareudvikling eller Data Science
  • Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, men kan dokumentere, at du på anden vis opfylder dem 
  • Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, du søger om optagelse på, men er faldet for et studieaktivitetskrav og på den baggrund blevet udmeldt af IT-Universitetet
  • Hvis du ønsker at søge om dispensation, fordi du har bestået en kandidatuddannelse jf. kandidatreglen 

  Dispensationsansøgninger begrundet i forhold, der er opstået efter 22. marts, skal fremsendes til IT-Universitetet hurtigst muligt, da der er sagsbehandlingstid. Du skal dokumentere, at forholdene er opstået efter fristen for at kunne søge om dispensation efter 22. marts. Dispensationsansøgninger skal være modtaget senest 5. juli kl. 12.00.

  Du vil modtage svar på din dispensationsansøgning senest 15. juni, hvis du har søgt om dispensation senest 22. marts kl. 12.00. 

  Læs hvordan du søger om dispensation ved at folde nedenstående afsnit ud. 


  Kandidatreglen  

  Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse (uddannelsesloftet) er blevet afskaffet og erstattet af kandidatreglen med virkning pr. 1. marts 2020. 

  Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse, kan du blive optaget på en ny videregående uddannelse, såfremt der er ledige pladser på uddannelsen. Bemærk, som udgangspunkt er der ikke ledige pladser på IT-Universitetet.

  Universitetet kan dispensere for kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold, som betyder, at du ikke længere kan anvende den gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

  Adgangseksamen til Ingeniøruddannelserne

  Har du bestået adgangseksamen til Ingeniøruddannelserne, skal du søge om dispensation for adgangskravet om en adgangsgivende gymnasial uddannelse, hvis du ønsker at søge om optagelse på Data Science eller Softwareudvikling. Du skal dog stadig opfylde de specifikke adgangskrav. Selvom du får dispensation, vil din ansøgning udelukkende blive vurderet i kvote 2.


  Dispensationsansøgning 

  Søger du om dispensation, skal du huske at vedlægge en dispensationsansøgning og dokumentation for det forhold, du søger dispensation for. En dispensationsansøgning skal indeholde en redegørelse for, hvad du søger dispensation for og med hvilken begrundelse. Derudover skal du vedlægge relevante bilag, hvilket er afhængigt af, hvad du søger dispensation fra og med hvilken begrundelse. Du kan kun få dispensation for adgangskravene, hvis du kan redegøre for samt dokumentere, at du på anden vis opfylder dem.

  Hvis IT-Universitetet imødekommer din dispensationsansøgning, vil din ansøgning bliver vurderet på lige fod med andre ansøgere, som opfylder adgangskravene. Imødekommelsen af dispensationsansøgningen vil gælde det pågældende ansøgningsår.

  Du skal udfylde denne blanket og uploade den til din ansøgning på Optagelse.dk sammen med dokumentation, hvis du ønsker at søge om dispensation.
  Mere

  Skjul

  Ansøg som tidligere studerende

   

  Genindskrivning 

  Hvis du har bestået minimum hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning på den samme uddannelse, du søger om optagelse på, skal du søge om genindskrivning. Fristen for genindskrivning er 15. marts. Bemærk, det er ikke muligt at blive genindskrevet på dimensionerede uddannelser (DDIT). Du kan læse mere om, hvordan du søger om genindskrivning på ITU Student.

  Genoptagelse   

  Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på, og selv har meldt dig ud af uddannelsen og ikke er faldet for en studieaktivitetsregel, skal du søge om optagelse igen via optagelse.dk.

  5 måneders pause   

  Du kan tidligst blive optaget på samme uddannelse 5 måneder efter, du har udmeldt dig. Dette betyder, at du senest skal være udmeldt 1. april for at kunne blive optaget på samme uddannelse med studiestart 1. september det pågældende år. Derudover skal du være opmærksom på, at dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg følger med over i din nye indskrivning, hvis du bliver optaget på uddannelsen igen.  Genoptagelse med dispensationsansøgning  

  Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på, og er faldet for et studieaktivitetskrav og på den baggrund er blevet udmeldt af IT-Universitetet, skal du søge om optagelse på ny via optagelse.dk. Sammen med din ansøgning skal du vedlægge en dispensationsansøgning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen. Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. Læs mere under afsnittet om dispensation.

  Overflytning

  Hvis du er eller har været indskrevet på et andet universitetet end IT-Universitetet og ønsker at blive indskrevet på IT-Universitetet, kan du søge om overflyning på 2. eller 3. studieår. Det er en forudsætning, at du har bestået det, der svarer til minimum hele 1. studieår (60 ECTS) af uddannelsen på IT-Universitetet. Bemærk, det er ikke muligt at blive overflyttet til en dimensioneret uddannelse (DDIT).

  Læs om hvordan du søger om overflytning, hvis du folder nedenstående afsnit ud. 

  Betingelser for overflytning

  Der gælder følgende betingelser for overflytning:

  - du skal som minimum have bestået hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning af uddannelsen

  - du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen

  - der skal være ledige pladser på uddannelsen 

  - du kan maksimalt få overført 120 ECTS til din indskrivning på ITU

  Frist og svar på ansøgning 

  Ansøgningsfristen er 15. marts og du vil modtage et svar på din ansøgning inden for 4 uger. Der er studiestart mandag i uge 35. 

   

   

   

   

   

   

   

  Ansøgningsfristen er 15. marts og du vil modtage et svar på din ansøgning inden for 4 uger. Der er studiestart mandag i uge 35.   Sådan søger du 

  Send en mail til sap@itu.dk med en anmodning om at søge om overflytning på henholdsvis 2. eller 3. studieår. I mailen skal du angive hvilken uddannelse du søger om overflytning til og desuden vedlægge følgende:

  - dokumentation for at du opfylder adgangskravene til uddannelsen, dvs. dokumentation for gymnasial eksamen og evt. suppleringskurser

  - dokumentation for dine beståede eksaminer på den tidligere indskrivning, dvs. karakterudskrift med både stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen

  - kursusbeskrivelser for de beståede kurser, enten pdf-filer eller links

   

   

   

  Mere

  Skjul

  Ansøg via optagelse.dk

  Når du ansøger  

  • Al dokumentation skal uploades til din ansøgning på Optagelse.dk. IT-Universitetet accepterer ikke dokumentation pr. mail eller pr. post
  • Når du har oprettet og udfyldt din ansøgning og vedhæftet de relevante bilag, skal du huske at godkende og underskrive din ansøgning med NemID for at IT-Universitetet modtager din ansøgning
  • Hvis du søger om optagelse uden et dansk CPR-nummer og NemID, skal du printe, underskrive og scanne en underskriftside for hver uddannelse, du søger om optagelse på. Du skal sende underskriftsiden til IT-Universitetet pr. mail til sap@itu.dk inden for ansøgningsfristen. IT-Universitetet kan ikke tilgå din ansøgning, før vi modtager underskriftsiden fra dig

  Efter du har ansøgt   

  • Når du har godkendt og underskrevet din ansøgning på Optagelse.dk, modtager du en kvittering pr. mail fra Optagelse.dk. Husk at tjekke at oplysningerne er korrekte på denne kvittering 
  • Du modtager en særskilt bekræftelse på modtagelsen af din ansøgning fra IT-Universitetet pr. mail
  • Al kommunikation i forbindelse med behandlingen af din ansøgning vil foregå via mail til den mailadresse, du har angivet i ansøgningen
  • Hvis du på et tidspunkt i forbindelse med ansøgningsprocessen ikke er tilgængelig, kan du give tilladelse til, at en anden person handler på dine vegne. Dette giver du tilladelse til ved at udfylde en fuldmagtserklæring og uploade den til din ansøgning 

  Hvis du bliver tilbudt optagelse   

  • Hvis du bliver tilbudt optagelse på IT-Universitetet, skal du pr. mail til sap@itu.dk bekræfte studiepladsen senest den 31. juli. Hvis du ikke bekræfter pladsen inden for fristen, vil du miste den tilbudte plads

  Undervisningsgebyr

   

  Hvem skal betale undervisningsgebyr?

  Ikke-EU og ikke-EEA borgere skal betale undervisningsgebyr for deres uddannelse, når de læser i Danmark.

  Hvad koster en uddannelse?

  Man betaler gebyret halvårligt op til hvert semester (50.000 DKK pr. betaling pr. 1. januar 2020). Vær opmærksom på at priserne kan ændre sig. Information omkring gebyret opdateres hver januar.

  Garanti for betaling

  Udlændingestyrelsen kræver af studerende, der IKKE kommer fra EU/EEA lande, at de skal kunne bevise, at de er selvforsørgende førend der udstedes en opholdstilladelse. Find flere informationer om opholdstilladelse.

   

  Fritagelse fra at betale undervisningsgebyr 

  Du kan blive fritaget fra at skulle betale undervisningsgebyr, hvis du har en af følgende opholdstilladelser i Danmark:

  • Permanent opholdstilladelse
  • Midlertidig opholdstilladelse m.m.f. varigt ophold
  • Opholdstilladelse som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v.
  • Opholdstilladelse som konventionsflygtning (inkl. borgere med familiemæssig tilknytning til denne)
  • Opholdstilladelse som udlændinge med beskyttelsesstatus (inkl. borgere med familiemæssig tilknytning til denne)
  • Opholdstilladelse som udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus (inkl. borgere med familiemæssig tilknytning til denne)
  • Opholdskort for familiemedlem til en unionsborger

  Vær opmærksom på at dit studievisum ikke fritager dig fra at skulle betale undervisningsgebyr.