Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Hvem kan blive gæstestuderende

Du kan blive gæstestuderende på IT-Universitetet, hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse eller på en kandidatuddannelse på et dansk universitet. Din faglige baggrund kan spænde over alt fra psykologi over humaniora til statskundskab og datalogi. Fra efterårssemesteret kan du blive optaget som gæstestuderende, hvis du er indskrevet på en professionsbacheloruddannelse. 

Der er et begrænset antal pladser, og de fordeles efter først-til-mølle princippet, når der foreligger en gyldig ansøgning. Hvis du er indskrevet på en fuldtidsuddannelse på et udenlandsk universitet (gælder også universiteter inden for EU/EØS), kan du søge enten som et udvekslingsophold eller søge om optagelse på et enkeltfag, som du selv betaler for.

Ansøgningsfrist (løbende)

  • Ansøg fra medio november (forårssemesteret)
  • Ansøg fra medio maj (efterårssemesteret)

 

Ansøg hurtigst muligt efter ansøgningsportalen åbner. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet, når der foreligger en komplet ansøgning. En komplet ansøgning består af dokumentation for adgangskravene samt en forhåndsgodkendelse. Ansøg senest en uge før kursusstart. Der er semesterstart hhv. i uge 5 (forårssemesteret) og i uge 35 (efterårssemesteret).

Har du brug for hjælp?

Du er meget velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen for hjælp og yderligere information.

 

Gæstestuderende på bachelorniveau

For at ansøge som gæstestuderende skal du have en gymnasial uddannelse.

Efterår 2017 - Kurser på Bachelor i Softwareudvikling:

Specifikke adgangskrav: matematik på A-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, dansk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået).

Efterår 2017 - Kurser på Bachelor i Digitale medier og design:

Specifikke adgangskrav: matematik på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, dansk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået).

Efterår 2017 - Kurser på Bachelor i Global Business Informatics:

Specifikke adgangskrav: matematik på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit.

Forudsætninger for optagelse

Udover at imødekomme de specifikke adgangskrav skal du desuden have en forhåndsgodkendelse fra dit eget studienævn til at meritoverføre kurserne til din bacheloruddannelse. Henvend dig i god tid til dit studienævn, da der kan være lang ekspeditionstid.

Der kan desuden være specifikke forudsætninger for optagelse på nogle kurser. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen i kursusoversigten. Kursusudbuddet for forårssemesteret offentliggøres omkring 1. november og kursusudbuddet for efterårssemesteret offentliggøres omkring 1. maj.

Gæstestuderende på kandidatniveau

Forudsætninger for optagelse

En forudsætning for at søge optagelse er, at du får en forhåndsgodkendelse fra dit eget studienævn til at meritoverføre kurserne til din kandidatuddannelse. Henvend dig i god tid til dit studienævn, da der kan være lang ekspeditionstid.

Bemærk! Der kan desuden være specifikke forudsætninger for optagelse på nogle kurser. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen i kursusoversigten.

Kandidatniveaukurser for gæstestuderende

Lige nu 54 enkeltfagskurser.

Algorithm Design

Kurset introducerer studerende til teknikker til at løse komplekse programmeringsopgaver, som opstår inden for moderne it-systemer. Kurset har fokus på design af algoritmer og identifikation af beregningsmæssige svære problemer. Kurset omfatter både teoretiske opgaver, analyseopgaver og implementeringsopgaver. Temaer vil være: formulering af algoritmiske problemer, grådige algoritmer, grafalgoritmer, del-og-hersk, dynamisk programmering, strømningsnetværk og reduktion. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Applied Algorithms

Kurset introducerer den studerende for nogle af de klassiske eksempler på bredt anvendte algoritmer og bruger disse til at vise, hvordan man implementerer skalerbare algoritmer på korrekt og ydedygtig vis. Kurset har fokus på implementeringen, dens korrekthed, den eksperimentelle analyse og forbindelsen til performancemodeller. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Automated Software Analysis

På kurset lærer, hvordan man automatisk analysere data, og hvordan kode analysatorer fungerer, som fx ”Coverity” og Facebooks værktøj ”Infer”, som bruges til at analyse kode. Kurset er delt i fire områder. Først studerer vi den ”operationelle semantik”, som vi har brug for som fundament for at forstå, hvad et program gør. For det andet vil vi se på, hvordan man automatisk kan opdage fejl i programmer. Konkret vil vi studere analyse af dataflow, som er baseret på operationel semantik og i stand til automatisk at spore, hvordan data strømmer igennem et program. For det tredje vil vi dække værktøjer til programanalyse designet til automatisk at finde fejl i programmer. Vi vil bruge disse værktøjer på ikke-trivielle programmer til at sikre deres korrekthed og gå i dybden med præcis, hvordan værktøjerne får deres resultater. Endelig skal de studerende lave et projekt i mindre grupper inden for et af de tre ovenstående områder. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Big Data Management - Technical

Kurset adresserer de tekniske aspekter, der opstår i forbindelse med indsamling, styring, behandling og analyse af store datamængder og introducerer moderne tilgange til at organisere og skabe mening ud af store, hurtigt voksende og forskellige datasæt. Kurset dækker principperne for big data analysis og illustrerer en praktisk tilgang til modellering og styring af big data. Studerende vil blive introduceret til tekniske færdigheder, som er nødvendige for at vurdere aktuelle tilgange til behandling og analyse af store datamængder samt kritiske teoretiske værktøjer til identifikation og diskussion af potentielle faldgruber, forhindringer og muligheder, som arbejder med data analyse kan medføre. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Business and Management Foundations

Formålet med kurset er at introducere den studerende for centrale begreber for forståelse og udvikling af forretningsledelse og strategisk ledelse. Begreber vil blive præsenteret og diskuteret i forhold til vigtige organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Computer Games Culture

På dette kursus vil vi undersøge computerspil fra et kulturelt og sociologisk perspektiv. Ved hjælp af en række teoretiske og metodiske tilgange (hentet fra humaniora og samfundsvidenskab) vil vi drøfte en række emner i et forsøg på at forstå ikke kun de interne kræfter og sociale dynamikker i computerspil, men også deres placering i den bredere kultur. Potentielle emner kan være: teknologiske undersøgelser og værdier, spil som materielle og symbolske meningsgivende steder, avatarer som sociale artefakter, sociale processer og interaktion, krop og identiteter på spil, klasse, race og køn i repræsentation, debat af intellektuelle ejendomsrettigheder, ledelse og styring af samfund og co-creative aktiviteter. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Creative Digital Practice

KandidatniveauTilmeld
Critical Systems and Security Project

Det overordnede mål med dette projekt er, at den studerende skal anvende en eller flere af de teknikker og koncepter introduceret på kurset, ’Critical Systems Seminar’. Dette kan ske med en teoretisk eller praktisk tilgang til udvikling af software for kritiske systemer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Critical Systems and Security Seminar

Det overordnede formål med dette seminar er at introducere den studerende for kernekoncepter og teknikker som bruges i udviklingen af software for kritiske systemer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Data-Driven Design & Development

På kurset lærer deltagerne om spilarkitekturer til data-drevne spil, designimplikationer og hvordan man bruger data-drevne teknikker inden for forskellige områder af spiludvikling. Deltagerne lærer også at udvikle, bruge og analysere forskellige gameanalytics (kundemetrikker, community-metrikker, præstationsmålinger, gameplay-beregninger) og bruge dem til at afbalancere og optimere forskellige aspekter af spil og informere designprocessen. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Digital Change Management

Kurset giver den studerende et overblik over forskellige tilgange, som kan bruges til forandringer i organisationer med it. Tilgange såsom ledelsesdrevet, Lean, målingsdrevet og produktionsfokuseret forandring vil blive dækket, såvel som mere kritiske og refleksive tilgange som medarbejderdrevet forandring, relationel koordinering og socialisering som forandring. Derudover vil kurset dække valgfri eller frivillig forandring og mekanismer, som påvirker spredning og ibrugtagning af it. Studerende vil lære at vælge en god strategi til forandring i organisation, som tager højde for uforudsete elementer. Studerende vil også lære, hvordan man anvender en valgt tilgang til organisatorisk forandring til at lave en plan for en organisatorisk forandring med it. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Digital Democratic Citizenship in Research and Practice

KandidatniveauTilmeld
Domain Specific Languages, MSc

Kurset giver dig et mindset til at arbejde med software på en abstrakt og semiautomatiseret måde. På kurset lærer du at bruge modelleringssprog og modeller som artefakter, der bliver designet, manipuleret, transformeret og oversat til kode på automatisteret vis. Kurset vil fokusere på emner som domænemodellering, modellering af arkitektur, modeltransformation og kodegenerering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masterniveau. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til en masteruddannelse.

KandidatniveauTilmeld
Foundations in Development of IT

Kursets formål er at gøre den studerende i stand til at forstå og deltage i it-udviklingsprocesser. Udviklingen af it-systemer er en kompleks udviklingscyklus, som involverer forskellige indbyrdes forbudne faser og aktører, som fx it-ledere, softwareudviklere, designere, forrretningsanalytikere, brugere og projektledere osv. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Foundations of Computing - Discrete Mathematics MSc

Kurset er en introduktion til diskret matematik som fundament for at arbejde inden for områderne: datalogi, informationsteknologi, og softwareudvikling. Kurset fokuserer på terminologi og konceptuelle redskaber til senere kurser og sigter mod at give en grundlæggende forståelse af de matematiske grundlag for datalogi. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Game Programming

På kurset lærer deltagerne det grundlæggende i spilprogrammering ved hjælp af både 2D og 3D grafik. De lærer at lave de forskellige komponenter som spil består af, herunder at integrere fysik og arbejde med diskrete tidsskridt. Efter kurset er deltagerne bekendt med komponentarkitekturer og andre spilprogrammeringsmønstre. Deltagerne opretter et komplet spileksamen-projekt og dokumenterer dette i en skriftlig rapport. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Game Prototyping

Kurset lærer deltagerne at udforske design af spil ved at lave en række fokuserede prototyper. Deltagerne lærer således grundlæggende teori og praksis til prototyping, det grundlæggende i spildesign og interaktionsdesign og væsentlig brugeroplevelses- og evalueringsteknikker. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Games & Culture

Kurset giver et overblik over de grundlæggende begreber, teorier og tilgang til spil og leg, så deltagerne får de nødvendige værktøjer til at analysere spil fra forskellige vinkler - lige fra klassiske legeteorier og semiotik til transmedia. Det beskæftiger sig med spil fra et historisk perspektiv, der skaber et fælles grundlag for kommunikation om spil blandt studerende med forskellige baggrunde. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Global it

Kurset fokuserer på interaktion, kultur og sociale forandringsprocesser fra et globalt, digitalt perspektiv – både i teori og i praksis. Kurset introducerer til globaliseringsteori og teorier om forholdet mellem det globale og det lokale med udgangspunkt i et Digital Design og Kommunikation perspektiv; det handler blandt andet om, hvordan it befordrer såvel globalt udblik som lokal forankring. I løbet af kurset arbejder de studerende i grupper med forskellige cases og opgaver, der giver dem mulighed for at anvende teori i praksis. Det vil sige, at grupperne skal arbejde med cases, hvor de kan analysere konkrete problemstillinger og/eller designe en digital løsning, som befordrer global interaktion. Arbejdet med cases tager udgangspunkt i de specialiseringer, som de studerende følger. Kurset er på dansk og er et obligatorisk kursus på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

KandidatniveauTilmeld
Innovation & entrepreneurship – lokal forankring, global forretning

Kurset bruger design thinking kombineret med business thinking og strategisk ledelse af innovation som udgangspunkt for at arbejde med innovation og iværksætteri i praksis. Deltagerne skal arbejde med lokale virksomheder på Bornholm eller udvikle deeres egen virksomhed med basis i mulighederne på Bornholm. Man arbejder i grupper hvor teorier og metoder kobles med de medvirkende virksomheders udfordringer. Kurset varer tre uger, hvoraf den første uge foregår i København og de to sidste uger foregår på Bornholm. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Introduction to Database Design, MSc

Dette kursus giver en introduktion til relationsdatabaser og data analytics fra både et praktisk og teoretisk perspektiv. Hovedparten af kurset fokuserer på relationsdatabaser heriblandt teorier og praksisser indenfor modellering og quering af databaser. I slutningen af kurset berøres teknikker til analyse af data i en relationsdatabase. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauTilmeld
Introductory Programming

Kurset introducerer programmering i Java og objektorienteret programmering generelt. Kurset vil blandt andet introducere emner som: variable, typer og værdier; udtryk, udsagn, løkker og metoder; rekursion, arrays og strenge; klasser og objekter; klassehierarkier, nedarvning og interfaces; exceptions og brugergrænseflader. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauTilmeld
Mobile and Distributed Systems MSc

På dette kursus vil vi studere nogle af de grundlæggende teknikker, der bruges i udvikling - både fra et teoretisk og et praktisk perspektiv. Frem for at studere specifikke leverandørers anvendte værktøjer fokuseres der på de teorier, der uundgåeligt danner fundamentet for alle leverandørers løsninger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Modern AI for Games

Kurset handler om at forstå, designe, implementere og bruge teknikker til moderne kunstig intelligens (AI) og computerintelligens (CI) til at generere intelligent adfærd i spil. Desuden har kurset fokus på state-of-the-art AI algoritmer til at forbedre spiloplevelsen. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Play Design

Kursets formål er at udforske leg som en udtryksform og et kreativt framework udenfor spildomænet. Kurset undersøger leg som en kilde til inspiration og kreativitet i design af interaktive oplevelser. Gennem kurset vil de studerende lære forskellige teorier om leg, og hvordan de kan bruges til at design og forbedre service, produkter, omgivelser og digitale oplevelser. Kurset tager afsæt i både praktisk og teoretisk arbejde, og deltagerne skal udarbejde fire prototyper af legende oplevelser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Practical Concurrent and Parallel Programming

På dette kursus lærer du at skrive korrekt og effektiv concurrent og parallel software, primært i Java, på standard multicore hardware med delt hukommelse, såsom laptops, desktops og servere. Kurset dækker basale mekanismer såsom tråde, låse og delt hukommelse såvel som mere avancerede mekanismer som parallelle strømme (Java 8 streams), transaktionel hukommelse (STM), message passing og låsfrie datastrukturer implementeret ved brug af atomiske compare-and-swap instruktioner. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Programming for Designers

Kurset er henvendt til et mere generelt publikum og kræver ingen forudgående erfaring med programmering. Groft sagt dækker kurset grundlæggende syntaks og programstruktur, objektbaseret programmering, hændelsesdrevet programmering, applikationseksempler, interaktivitet og grafik. Kursets formål er at rykke ved deltagernes forståelse af ​​digitale medier, så de bliver i stand til at deltage og bidrage på måder, de ikke tidligere kunne. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Project: Service Design

KandidatniveauTilmeld
Reassembling Innovation

Reassembling innovation vil give dig en række teoretiske perspektiver og metodologiske værktøjer til at arbejde med en kritisk tilgang, forståelse og analyse af komplekse forviklinger mellem it, innovation og samfund. Sammen med den teoretiske udforskning vil der også blive lagt vægt på den organisatoriske strategi og design inden for åbne økosystemer. Kurset vil blandt andet gøre det muligt for deltagerne at reflektere over deres egen rolle som aktiv deltager i fremtidens teknologiske og samfundsmæssige udvikling samt at reflektere over politik og værdier indlejret i design og brug af teknologier. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Reassembling Innovation with Project

Reassembling innovation vil give dig en række teoretiske perspektiver og metodologiske værktøjer til at arbejde med en kritisk tilgang, forståelse og analyse af komplekse forviklinger mellem it, innovation og samfund. Sammen med den teoretiske udforskning vil der også blive lagt vægt på den organisatoriske strategi og design inden for åbne økosystemer. Kurset vil blandt andet gøre det muligt for deltagerne at reflektere over deres egen rolle som aktiv deltager i fremtidens teknologiske og samfundsmæssige udvikling samt at reflektere over politik og værdier indlejret i design og brug af teknologier. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Research Topics in Interaction Design

KandidatniveauTilmeld
Scalability of Web Systems

Kursus fokuserer på de underliggende principper, der gør det muligt at skalere en webservice til store belastninger på en håndterlig og sikker måde. Specifikke emner omfatter: server side programmering i Go; implementering og vedligeholdelse af en webservice i et virtuelt miljø (cloud); arkitektur af database-baserede webtjenester; latens, konsistens, tilgængelighed og sikkerhed i skalering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Social Media Usage

KandidatniveauTilmeld
Software Architecture, MSc

Kurset introducerer til grundlæggende softwarearkitektur. Du får viden om principper og guidelines for design af softwarearkitektur, arkitekturstil, mønstre og konstruktion. Du lærer at identificere og tilgå kvalitetsmæssige attributter på arkitekturniveau. Kurset lære dig metoder, teknikker og værktøjer til at beskrive softwarearkitektur ved brug af forskellige tilgange til dokumentation og forklare designrationaler samt argumentere for valg i processen. Du lærer at kvalitetssikre og evaluere arkitekturen i et softwaresystem. Kurset giver også tilgange og værktøjer til at designe og evaluere softwarearkitektur for state-of-the-art teknologier såsom cloud-computing, serviceorienteret arkitektur (SOA) og mobile computing. Endelig tager kurset et kig ud i fremtiden på udfordringer og kommende trends inden for disciplinen softwarearkitektur. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

KandidatniveauTilmeld
Transmedial Storytelling

Computeren krydser grænser mellem tidligere adskilte områder for kommunikation eller medier. Dette er eksemplificeret med grænser mellem traditionelle medier, men også grænser mellem mennesker og teknologi og mellem privat og offentligt. Dette gør det nemt at bruge digitale medier til at skabe nye forbindelse og ny mening i medierede rum. For at demonstrere hvor transmedial storytelling er ved at blive en ny standard for kommunikation, vil kurset fokusere på tre aspekter af computeren for transmediel teknologi: transmedielle historier, transmediel teknologi og målrettet transmediel kommunikation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

KandidatniveauTilmeld
User-centered Communication Design

KandidatniveauTilmeld
User Experience

Kurset introducerer de studerende til teori, metoder og praksis indenfor usability og user experience med udgangspunkt i de fagområder usability/UX traditionelt relaterer til: Human-Computer Interaktion, interaktionsdesign, psykologi, human factors, informationsarkitektur, målgruppeanalyse og etnografi. Dertil trækker kurset på emner fra områder som webdesign, softwareudvikling og projektledelse. Det er en fordel hvis du som kursist har erfaring med brugerdrevet design (User Centred Design). Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

KandidatniveauTilmeld
User Experience and Prototyping

Kurset omhandler, hvordan spiloplevelser skabes gennem iterativ prototyping med fokus på user experience og interaktionsdesign. Du vil lære metoder til at prototype, designe og teste user experience i spilprojekter og benytte metoderne i praksis i dit eget projekt. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld

Dokumentation

Når du søger optagelse på et kursus som gæstestuderende på IT-Universitetet, skal du desuden indsende følgende dokumentation:

  • For bachelorstuderende: Kopi af dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse samt dokumentation for eventuel suppleringsfag.
  • For kandidatstuderende: Kopi af dit eksamensbevis fra din bacheloruddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau. 
  • For både bachelor- og kandidatstuderende: Kopi af forhåndsgodkendelse fra dit studienævn på, at du får merit for de kurser, som du søger optagelse på. Kontakt dit studienævn snarest, da nogle studienævn har temmelig lang ekspeditionstid. Det skal fremgå af forhåndsgodkendelsen, hvilken uddannelse du er indskrevet på.

Har du et udenlandsk adgangsgivende grundlag, så omregner vi dit eksamensbevis for at dokumentere, at det er i overensstemmelse med adgangskravene. Det gøres i overenstemmelse med eksamenshåndbogen. Du bliver muligvis kontaktet for at sende yderligere dokumentation. 

Ansøg om at blive gæstestuderende

Inden du søger

Husk at tjekke, at du har, hvad du skal bruge for at udfylde ansøgningen:

  • Find det ønskede kursus og tjek om du opfylder eventuelle adgangskrav
  • Få forhåndsgodkendelse ved eget studienævn
  • Læs loginvejledningen (se nedenfor)

Du søger om at læse som gæstestuderende gennem ansøgningsportalen. Det er en god ide at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen, men det er også muligt at gemme ansøgningen og vende tilbage til den senere.

Login

Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen 

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin-for-trin.

Kvittering

Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en advisering på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. Derefter logger du på ansøgningsportalen for at se kvitteringen i dine beskeder.

Om optagelse

Vi behandler ansøgninger løbende og giver besked om optagelse i ansøgningsportalen. Når der er besked til dig, vil du modtage en adviserende e-mail om dette på den e-mailadresse, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. For at læse beskeden skal du logge ind på ansøgningsportalen. Det er også gennem ansøgningsportalen, vi i nogle tilfælde anmoder om yderligere dokumentation. Det er dit eget ansvar at tjekke portalen for beskeder.

Ansøgere optages på ledige pladser efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at vi først kan optage dig, når vi har en komplet ansøgning med al dokumentation for de gældende adgangskrav.

Prioritering

Hvis du ønsker at søge om optagelse på mere end ét kursus, skal du sende en ansøgning pr. kursus, og du vil blive bedt om at prioritere de søgte kurser. Ved oprettelsen af ansøgning nr. 2 vil du blive bedt om at angive, hvor mange kurser du ønsker at øge i alt, og hvordan du prioriterer dem.

Annullering af ansøgning

Hvis du ønsker at annullere din ansøgning, så orienter os hurtigst muligt. Hvis din ansøgning ikke er færdigbehandlet, så bedes du annullere den i systemet. Hvis din ansøgning er færdigbehandlet og du har fået svar om optagelse, så bedes du annullere din optagelse ved at sende en mail til sap@itu.dk.

Søg

Du søger om optagelse som gæstestuderende. I ansøgningssystemet hedder det enkeltfag som gæstestuderende. Denne information vil allerede være udfyldt, hvis du benytter linket forneden. Det eneste, du skal vælge, er 'type' du søger: bachelor- eller kandidatniveau.

SØG IND SOM GÆSTESTUDERENDE

Top