Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Hvem kan blive gæstestuderende

Du kan blive gæstestuderende på IT-Universitetet, hvis du er indskrevet på en professions-bacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller på en kandidatuddannelse på et dansk universitet. Din faglige baggrund kan spænde over alt fra psykologi over humaniora til statskundskab og datalogi. 

Der er et begrænset antal pladser, og de fordeles efter først-til-mølle princippet, når der foreligger en gyldig ansøgning. Hvis du er indskrevet på en fuldtidsuddannelse på et udenlandsk universitet (gælder også universiteter inden for EU/EØS), kan du søge enten som et udvekslingsophold eller søge om optagelse på et enkeltfag, som du selv betaler for.

Ansøgningsfrist (løbende)

  • Ansøg fra 15. november (forårssemesteret) 
  • Ansøg fra 15. maj (efterårssemesteret) 

 

Ansøg hurtigst muligt efter ansøgningsportalen åbner. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet, når der foreligger en komplet ansøgning. En komplet ansøgning består af dokumentation for adgangskravene samt en forhåndsgodkendelse. Ansøg senest en uge før kursusstart. Der er semesterstart hhv. i uge 5 (forårssemesteret) og i uge 35 (efterårssemesteret).

Har du brug for hjælp?

Du er meget velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen for hjælp og yderligere information.

 

Gæstestuderende på bachelorniveau

For at ansøge som gæstestuderende skal du have en gymnasial uddannelse.

Forår 2018 - Kurser på Bachelor i Softwareudvikling:

Specifikke adgangskrav: matematik på A-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, dansk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået).

Forår 2018 - Kurser på Bachelor i Digital Design og Interaktive Teknologier:

Specifikke adgangskrav: matematik på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, dansk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået).

 

Forår 2018 - Kurser på Bachelor i Global Business Informatics:

Specifikke adgangskrav: matematik på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit.

Forår 2018 - Kurser på Bachelor i Data Science:

Specifikke adgangskrav: matematik på A-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit.

Forudsætninger for optagelse

Udover at imødekomme de specifikke adgangskrav skal du desuden have en forhåndsgodkendelse fra dit eget studienævn til at meritoverføre kurserne til din bacheloruddannelse. Henvend dig i god tid til dit studienævn, da der kan være lang ekspeditionstid.

Der kan desuden være specifikke forudsætninger for optagelse på nogle kurser. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen i kursusoversigten. Kursusudbuddet for forårssemesteret offentliggøres omkring 1. november og kursusudbuddet for efterårssemesteret offentliggøres omkring 1. maj.

Gæstestuderende på kandidatniveau

Forudsætninger for optagelse

En forudsætning for at søge optagelse er, at du får en forhåndsgodkendelse fra dit eget studienævn til at meritoverføre kurserne til din kandidatuddannelse. Henvend dig i god tid til dit studienævn, da der kan være lang ekspeditionstid.

Bemærk! Der kan desuden være specifikke forudsætninger for optagelse på nogle kurser. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen i kursusoversigten.

Kurser på kandidatniveau for gæstestuderende

Lige nu 55 enkeltfagskurser.

Advanced Programming

Kurset giver en introduktion til moderne programmeringsteknikker, herunder egenskabsbaseret softwaretest, rekursion, programmering med monader og datastrømme, strikt (call-by-value) og doven (call-by-name, call-by-need) evaluering, immuterbare datastrukturer, og "linser" til datasynkronisering. Vi præsenterer det meste i Scala, men inddrager Haskell og andre programmeringssprog fra tid til anden. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development og som valgfag på Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

KandidatniveauTilmeld
Advanced Software Engineering

Kurset hæver sig over specifikke måder at udvikle software på og giver deltagerne redskaberne til at evaluere og sammenligne forskellige metoder samt tilgange til at udvikle software. Udover at diskutere traditionel og agil softwareudvikling vil kurset også fokusere på nye temaer som Continuous Software Engineering, DevOps udvikling og End User Development. Deltagernes erfaring bliver brugt til at udfordre forskningsresultater og diskutere muligheder. Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

KandidatniveauTilmeld
Algorithm Design Project

Kurset introducerer teknikker til at løse komplekse programmeringsopgaver, som opstår i moderne it-systemer. Kursets fokus er på design og analyse af algoritmer. Kurset omhandler følgende emner: approximation algorithms, randomiserede algoritmer, algoritmer for datastrømme, algoritmer for store mængder data og frameworks for parallel/distribueret computation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Big Data Processes

Big Data processer kan bruges til at forstå komplekse fænomener eller bygge forudsigelsesmodeller. På kurset undersøges teknologiske trends, der ligger bag Big Data. Vi diskuterer potentialer i Big Data processer og deres begrænsninger fra tekniske, etiske og organisatoriske perspektiver - særligt i de tilfælde hvor personlige data er involveret. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Business Process Modelling and Analysis

Det ultimative mål for Business Process Management (BPM) og Case Management (CM) systemer er at muliggøre Real-Time Enterprise, hvor forretningsprocesser og sagsgange monitoreres og understøttes af it-systemer på alle tidspunkter og leverer relevante informationer, der understøtter validering og gennemførelse af processer udført af både mennesker og automatiserede it-services. Kurset vil gøre de studerende i stand til at anvende state-of-the-art værktøjer og notationer (BPMN og DMN fra OMG.org og DCR grafer) til at samarbejde om at beskrive og analysere forretningsprocesser. Derudover vil kurset beskrive teknologien og metoderne, der ligger til grund for BPM- og CM-systemer og analyse af forretningsprocesser og dermed sætte deltageren i stand til at deltage i udvikling af sådanne systemer. Kurset er på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Communication Design: Applied Methods and Techniques

På kurset lærer du at skabe kreative innovative kommunikationsdesigns til en række digitale platforme. Kurset fokuserer både på NABC-metoden og design thinking. De studerende vil også blive introduceret til en række forskellige metoder, der bruges til at skabe og præsentere det udviklede kommunikationsdesign. Kurset bruger undervisningsmetoden problembaseret læring og tilsigter at klæde deltagerne på til at arbejde med digital innovation i medieindustrien. Undervisningen er bygget op om hands-on projekter. Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauTilmeld
Data Mining

Kurset giver en introduktion til feltet for data-mining. Du lærer at analysere og løse problemer relateret til data-mining gennem praktiske øvelser, som involverer både brug af frit en tilgængelig data-mining pakke og implementering af algoritmer. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauTilmeld
Database Tuning

Kurset lærer dig at forstå inderside af data management systemer. Du bliver både i stand til at vælge et passende data management system og forbedre ydeevnen af relationelle databaser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Database Tuning Project

Kurset er bygget op om et projekt og er ikke baseret på lektioner og øvelser. I stedet får de studerende mulighed for at bruge koncepter og teknikker lært på kurset: Database Tuning. Kurset giver de studerende en unik mulighed for at få hands-on erfaring med databasesystemer til en given applikation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Designing Interactive Artifacts

På kurset vil de studerende beskæftige sig med basale elementer af interaktionsdesign – kode, elektronik og materialer – med henblik på at give liv til interaktive prototyper og sketches. Med afsæt i særlige teknologier og materialer vil vi afdække forskellige aktuelle teamer inden for interaktionsdesign. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauTilmeld
Digital Business Models

Udvikling af nye digitale teknologier giver organisationer nye forretningsmuligheder og muligheder for at skabe værdi med digitalisering. Kurset har fokus på at opfange og forstå de nye forretningsmodeller, som opstår og forstå, hvordan organisationer iværksætte disse forretningsmodeller på en måde, som skaber værdi for alle stakeholders. Kurset dækker de økonomiske, sociale og kulturelle elementer af forretningsmodeller og undersøger, hvordan forskellige forretningsmodeller skaber, levere, og opfanger værdi på forskellige måder. Casestudier er en væsentlig del af kurset og inkluderer blandt andet forretningsmodeller som: åben innovation, digitale platforme og økosystemer, dele- og ejeøkonomi, socialt entreprenørskab og crowdfunding. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Digital Change Management

Kurset giver den studerende et overblik over forskellige tilgange, som kan bruges til forandringer i organisationer med it. Tilgange såsom ledelsesdrevet, Lean, målingsdrevet og produktionsfokuseret forandring vil blive dækket, såvel som mere kritiske og refleksive tilgange som medarbejderdrevet forandring, relationel koordinering og socialisering som forandring. Derudover vil kurset dække valgfri eller frivillig forandring og mekanismer, som påvirker spredning og ibrugtagning af it. Studerende vil lære at vælge en god strategi til forandring i organisation, som tager højde for uforudsete elementer. Studerende vil også lære, hvordan man anvender en valgt tilgang til organisatorisk forandring til at lave en plan for en organisatorisk forandring med it. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Digital Innovation

På kurset vil du blive præsenteret for forskellige perspektiver, teorier og metoder i forhold til innovation og forretningsmodeller i en digital kontekst. Teorier og metoder omkring udviklingen af forretningsmodeller og involvering af relevante interessenter i afgrænsnings- og designprocessen vil udruste dig med kompetencer i forhold til at identificere innovationsmuligheder, lave interessent- og konkurrenceanalyser, udvikle forretningsmodeller, planlægge og udføre bruger/ekspert-centreret designaktiviteter.

KandidatniveauTilmeld
Enterprise Architecture

På dette kursus lærer du om de væsentligste aspekter af enterprisearkitektur (forretnings- og it-arkitektur) fra strategi til den praktiske udførelse. Kurset følger Carnegie Mellon University's Enterprise Architecture Knowledge and Skills Areas (levels 1.0 and 2.0). Kurset foregår på engelsk og udbydes på masteruddannelsen: Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

KandidatniveauTilmeld
Foundations of Computing - Algorithms and Data Structures

Kurset giver en introduktion til datastrukturer, algoritmer og kompleksitet for uerfarne programmører. Du lærer om kompleksitetsanalyse, standardalgoritmer og -datastrukturer for bl.a. sortering, mængder, ordbøger og grafer, algoritmisk problemløsning og indkapsling af abstrakte datastrukturer. Samtidig vil kurset give dig grundlæggende algoritmiske værktøjer, som er uundværlige for enhver softwareudvikler. Kurset forløber som en række forelæsninger med tilhørende øvelser. Emnerne er blandt andet kompleksitet analyse, big-O, algoritmiske problemløsningsteknikker, herunder del-og-hersk, konkrete algoritmer og datastrukturer til search trees, sortering, hashing, grafer, korteste stier. Forelæsningerne vil dække teori og øvelse vil træne praktiske udfordringer ved anvendelse af teorien. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Frameworks and Architectures for the Web

Kurset giver de studerende praktisk viden om webprogrammeringskoncepter og -teknikker og teknikker til design af brugergrænseflade i skabelsen af dynamiske websider. De studerende får mulighed for at forstå principperne bag klient og serverbaserede scripts såvel som konstruktioner af brugergrænseflader. Ved at bruge principperne udforsker vi almindelige frameworks og arkitekturer for internettet, såvel som objektorienterede features af webprogrammering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Game Project

På kurset lærer deltagerne det grundlæggende i spilprogrammering ved hjælp af både 2D og 3D grafik. De lærer at lave de forskellige komponenter som spil består af, herunder at integrere fysik og arbejde med diskrete tidsskridt. Efter kurset er deltagerne bekendt med komponentarkitekturer og andre spilprogrammeringsmønstre. Deltagerne opretter et komplet spileksamen-projekt og dokumenterer dette i en skriftlig rapport. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Game World Design

Kurset omfatter tre dimensioner: 1) konceptuelt design af verdener, herunder fremstilling af verdener, narrative fremstillinger og karakterlogik, 2) udvikling af visuelle elementer, herunder en visuel pitch for et digitalt spil og visuelt design af et koncept for en spilverden, og 3) produktion af prototyper af spilindhold (rekvisiter, arkitektur m.m.). Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauTilmeld
Graphics Programming

Kurset giver et solidt fundament inden for grafik programmering på implementeringsniveau. Det sker ved at de studerende skal implementere de vigtigste komponenter i en traditionel pipeline for projektions-baseret rendering i JavaScript, herunder: model og kamera transformationer; perspektiv projektion; programmering af skygger; Gouraud og Phong lys modeller; texture-mapping og bump-mapping. Desuden vil den studerende blive vejledt i at opnå specialiseret viden inden for grafik programmering efter eget valg som for eksempel: parametriserede overflader; fysisk simulation; partikel systemer; voxel rendering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Spil.

KandidatniveauTilmeld
Intelligent Systems Programming

Kurset introducerer til de vigtigste teknikker til problemløsning og understøttelse af beslutninger inden for AI og optimering. Du bliver kvalificeret til at arbejde med business intelligence og optimering på internationalt niveau og til at arbejde med ”intelligente” applikationer i udviklingsafdelinger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Introduction to Database Design, MSc

Dette kursus giver en introduktion til relationsdatabaser og data analytics fra både et praktisk og teoretisk perspektiv. Hovedparten af kurset fokuserer på relationsdatabaser heriblandt teorier og praksisser indenfor modellering og quering af databaser. I slutningen af kurset berøres teknikker til analyse af data i en relationsdatabase. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauTilmeld
Introduction to Image Analysis and Machine Learning, MSc

Computer vision/billedanalyse og machine learning har i de senere år spillet afgørende roller i udviklingen af ​​nye innovative applikationer baseret på billeder (fx forskellige tjenester, som Google, Facebook, Microsoft, snapchat osv). Kurset giver den grundlæggende viden og færdigheder, der kræves for at designe, bygge og udvikle mindre computer vision (CV) programmer. Studerende får en introduktion til computer vision, billedanalyse, lineær algebra og programmering. Desuden vil kurset præsentere de grundlæggende modeller, der bruges til CV og machine learning, samt teknikker til at gennemføre dem. I øvelser og obligatoriske opgaver vil du få hands-on erfaring med de teknikker, der er beskrevet under forelæsningerne. I øvelserne vil vi bruge billeder fra digitale kameraer og web-kameraer til at illustrere teorien. Kameraer vil være tilgængelig i løbet af kurset. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Introduktion til servicedesign

Kurset introducerer grundlæggende principper, metoder og værktøjer til servicedesign. Gennem forelæsninger, case studies og hands-on erfaring vil du lære at identificere muligheder for servicedesign, analysere og forbedre eksisterende services ecosystems. Også værktøjer relateret til usability, user experience og tilgængelighed vil blive inddraget. Kursets emner vil fx være: mapping og analyse af service ecology; touch point analyse og design; front- og back-stage processer; udvikling og fortolkning af service blueprints; service design metaforer og konceptuel analyse; user experience, usability og tilgængelighed for service design; måling og validering af service design. Kurset er på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Kommunikation.

KandidatniveauTilmeld
Mobile App Development

Kurset giver en introduktion til udvikling af Android-apps i Java. Efter kurset vil du blandt andet kunne planlægge og udvikle responsive, multitrådede Android-apps med backend-integration og location awareness. Kurset foregår på engelsk og udbydes på: Kandidat i Softwareudvikling.

KandidatniveauTilmeld
Pervasive Computing

Kurset studerer de konceptuelle, teoretiske og anvendelige aspekter af pervasive computing. De studerende lærer om design og brug af lokationsbaserede og kontekst-opmærksomme teknologier og applikationer, nye typer af brugergrænseflader for pervasive computing og sensorteknologi og sensor databearbejdning. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Play Design

Kursets formål er at udforske leg som en udtryksform og et kreativt framework udenfor spildomænet. Kurset undersøger leg som en kilde til inspiration og kreativitet i design af interaktive oplevelser. Gennem kurset vil de studerende lære forskellige teorier om leg, og hvordan de kan bruges til at design og forbedre service, produkter, omgivelser og digitale oplevelser. Kurset tager afsæt i både praktisk og teoretisk arbejde, og deltagerne skal udarbejde fire prototyper af legende oplevelser. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Programming Language Concepts and Implementation

På kurset lærer du om C# med fokus på generics og delegates. Vi studerer maskinmodellen og lærer, hvordan hukommelsen styres, og hvordan parametre sendes til metoder. Også principperne bag de virtuelle maskiner JVM og CLR, som bruges i implementeringen af C# og Java bliver undersøgt på kurset, og en stor del af kurset er dedikeret til oversættelse af kildekode til kode, der kan eksekveres på en virtuel maskine. Kurset foregår på engelsk og udbydes som valgfag på Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

KandidatniveauTilmeld
Programming Language Seminar

Kursets emne er programmeringssprogs grundlag og teknologier med særlig vægt på avancerede teknologier, som sandsynligvis vil påvirke software praksis i de kommende år. I vid udstrækning fokuserer kurset på verificering af programmer - ved hjælp af logik og matematik at kontrollere, at et program gør præcis, hvad der er designet til at gøre og intet andet. Ved at verificere programmer kan vi være sikre på, at alle fejl faktisk bliver opdaget. Vi vil overvejende bruge den interaktive Coq Proof Assitant, som giver brugerne mulighed for at skrive programmer, bevise egenskaber om disse programmer, og derefter udtrække programmerne som eksekverbar OCaml kode. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Security

Kurset har fokus på forskellige anvendte aspekter af informationssikkerhed med afsæt i fem større emner: sikkerhed i operativsystemer, sikkerhed i applikationer med vægt på webapplikationer, risikoanalyse og risikostyring, Computer Forensics, praktisk brug af kryptografi i it-sikkerhed. Udover kursets teoretiske oplæg vil vi analyserer eksisterende systemer og designe/implementere nye. Efter kurset vil du derfor kunne identificere og diskutere vigtige principper for it-sikkerhed og anvende og relatere disse principper til sikring af netværksbaserede serverinstallationer. Du vil kunne beskrive og forklare intrusion detection og identificere og forklare de fælles sikkerhedsmæssige faldgruber af webapplikationer. Du vil også kunne identificere, beskrive og forklare basale teknikker til computer forensics og analysere sikkerhedsrisici i et it-system samt reflektere over mulige forbedringer af systemet. Kurset foregår på engelsk og udbydes på bacheloruddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauTilmeld
Sociale medier: kulturer og netværk

Kurset er primært teoretisk og præsenterer en række indfaldsvinkler til analytisk anvendelse i eksamensopgaven. Kursets udvalg af tematikker inden for sociale og digitale netværk er blandt andet: digital kultur, teknologi og netværksorganisering; digitalitetens forskydninger i tid og rum; virtuelle fællesskaber og sociale netværkssider; digital kommunikation i strategisk perspektiv; analysemetoder og etik. Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

KandidatniveauTilmeld
Software Acquisition and Requirements

The goal of the course is to enable you to manage acquisition of an IT system from the first idea to the system is in operation (deployed). The system may be a COTS system (Commercial off the shelf, e.g. an ERP system), a system developed in-house, a product to be marketed, or a system developed by others, for instance through off-shore outsourcing. You learn methods that can be used in all kinds of processes, agile as well as traditional.

KandidatniveauTilmeld
Strategisk kommunikation

Dette kursus dækker en bred vifte af emner inden for strategisk kommunikation, og det med særligt fokus på dens udfoldelse i digitale sammenhænge. Kurset retter sig mod de særlige vilkår for strategisk kommunikation, som de digitale medier repræsenterer, og fokus er både teoretisk og praktisk. Formålet med kurset er dels at sætte den studerende i stand til at analysere og i nogen udstrækning planlægge målrettet strategisk kommunikation i en digital sammenhæng, dels at give et indblik i nogle af de særlige problemstillinger og muligheder, der knytter sig til netop denne type kommunikation.

KandidatniveauTilmeld
The Digital State

KandidatniveauTilmeld
Writing Innovation Studio

Tydelig, præcis og overbevisende argumentation, herunder viden om, hvordan man konstruerer og fortæller en troværdig historie, er afgørende både i erhvervslivet og den digitale verden. Gode narrativer kan ændre skæbnen for et produkt, et fællesskab eller en virksomhed. Kurset er praksisbaseret og giver de studerende værktøjer til at udvikle deres evne til at skrive. Kurset tilbyder et online studio, hvor de studerende kan udforske at skrive til offentligheden, erhvervslivet, ledelsen og akademiske specialister. De studerende vil få erfaring med kreative skriveteknikker og storytelling såvel som værktøjer til at arbejde med forskellige empirisk data. De lærer at omforme researchmateriale og ideer til overbevisende tekst i forskellige formater fra pressemeddelelser til podcasts og blogposts. Der lægges vægt på skriftlig kommunikation, men mundtlig og visuel kommunikation til også blive inkluderet. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld

Dokumentation

Når du søger optagelse på et kursus som gæstestuderende på IT-Universitetet, skal du desuden indsende følgende dokumentation:

  • For bachelorstuderende: Kopi af dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse samt dokumentation for eventuel suppleringsfag.
  • For kandidatstuderende: Kopi af dit eksamensbevis fra din bacheloruddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau. 
  • For både bachelor- og kandidatstuderende: Kopi af forhåndsgodkendelse fra dit studienævn på, at du får merit for de kurser, som du søger optagelse på. Kontakt dit studienævn snarest, da nogle studienævn har temmelig lang ekspeditionstid. Det skal fremgå af forhåndsgodkendelsen, hvilken uddannelse du er indskrevet på.

Har du et udenlandsk adgangsgivende grundlag, så omregner vi dit eksamensbevis for at dokumentere, at det er i overensstemmelse med adgangskravene. Det gøres i overenstemmelse med eksamenshåndbogen. Du bliver muligvis kontaktet for at sende yderligere dokumentation. 

Ansøg om at blive gæstestuderende

Inden du søger

Husk at tjekke, at du har, hvad du skal bruge for at udfylde ansøgningen:

  • Find det ønskede kursus og tjek om du opfylder eventuelle adgangskrav
  • Få forhåndsgodkendelse ved eget studienævn
  • Læs loginvejledningen (se nedenfor)

Du søger om at læse som gæstestuderende gennem ansøgningsportalen. Det er en god ide at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen, men det er også muligt at gemme ansøgningen og vende tilbage til den senere.

Login

Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen 

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin-for-trin.

Kvittering

Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en advisering på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. Derefter logger du på ansøgningsportalen for at se kvitteringen i dine beskeder.

Om optagelse

Vi behandler ansøgninger løbende og giver besked om optagelse i ansøgningsportalen. Når der er besked til dig, vil du modtage en adviserende e-mail om dette på den e-mailadresse, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. For at læse beskeden skal du logge ind på ansøgningsportalen. Det er også gennem ansøgningsportalen, vi i nogle tilfælde anmoder om yderligere dokumentation. Det er dit eget ansvar at tjekke portalen for beskeder.

Ansøgere optages på ledige pladser efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at vi først kan optage dig, når vi har en komplet ansøgning med al dokumentation for de gældende adgangskrav.

Prioritering

Hvis du ønsker at søge om optagelse på mere end ét kursus, skal du sende en ansøgning pr. kursus, og du vil blive bedt om at prioritere de søgte kurser. Ved oprettelsen af ansøgning nr. 2 vil du blive bedt om at angive, hvor mange kurser du ønsker at øge i alt, og hvordan du prioriterer dem.

Annullering af ansøgning

Hvis du ønsker at annullere din ansøgning, så orienter os hurtigst muligt. Hvis din ansøgning ikke er færdigbehandlet, så bedes du annullere den i systemet. Hvis din ansøgning er færdigbehandlet og du har fået svar om optagelse, så bedes du annullere din optagelse ved at sende en mail til sap@itu.dk.

Søg

Du søger om optagelse som gæstestuderende. I ansøgningssystemet hedder det enkeltfag som gæstestuderende. Denne information vil allerede være udfyldt, hvis du benytter linket forneden. Det eneste, du skal vælge, er 'type' du søger: bachelor- eller kandidatniveau.

SØG IND SOM GÆSTESTUDERENDE