Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Hvem kan blive gæstestuderende

Du kan blive gæstestuderende på IT-Universitetet, hvis du er indskrevet på en professions-bacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller på en kandidatuddannelse på et dansk universitet. Din faglige baggrund kan spænde over alt fra psykologi over humaniora til statskundskab og datalogi. 

Der er et begrænset antal pladser, og de fordeles efter først-til-mølle princippet, når der foreligger en gyldig ansøgning. Hvis du er indskrevet på en fuldtidsuddannelse på et udenlandsk universitet (gælder også universiteter inden for EU/EØS), kan du søge enten som et udvekslingsophold eller søge om optagelse på et enkeltfag, som du selv betaler for.

Ansøgningsfrist (løbende)

  • Ansøg fra 15. november (forårssemesteret) 
  • Ansøg fra 15. maj (efterårssemesteret) 

 

Ansøg hurtigst muligt efter ansøgningsportalen åbner. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet, når der foreligger en komplet ansøgning. En komplet ansøgning består af dokumentation for adgangskravene samt en forhåndsgodkendelse. Ansøg senest en uge før kursusstart. Der er semesterstart hhv. i uge 5 (forårssemesteret) og i uge 35 (efterårssemesteret).

Har du brug for hjælp?

Du er meget velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen for hjælp og yderligere information.

 

Gæstestuderende på bachelorniveau

For at ansøge som gæstestuderende skal du have en gymnasial uddannelse.

Forår 2019 - Kurser på Bachelor i Softwareudvikling:

Specifikke adgangskrav: matematik på A-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, dansk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået).

Forår 2019 - Kurser på Bachelor i Digital Design og Interaktive Teknologier:

Specifikke adgangskrav: matematik på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, dansk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået).

Forår 2019 - Kurser på Bachelor i Global Business Informatics:

Specifikke adgangskrav: matematik på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit.

Forår 2019 - Kurser på Bachelor i Data Science:

Specifikke adgangskrav: matematik på A-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit.

Forudsætninger for optagelse

Udover at imødekomme de specifikke adgangskrav skal du desuden have en forhåndsgodkendelse fra dit eget studienævn til at meritoverføre kurserne til din bacheloruddannelse. Henvend dig i god tid til dit studienævn, da der kan være lang ekspeditionstid.

Der kan desuden være specifikke forudsætninger for optagelse på nogle kurser. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen i kursusoversigten. Kursusudbuddet for forårssemesteret offentliggøres omkring 1. november og kursusudbuddet for efterårssemesteret offentliggøres omkring 1. maj.


Efterår 2018 - Kurser på Bachelor i Softwareudvikling:

Specifikke adgangskrav: matematik på A-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, dansk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået).

Efterår 2018 - Kurser på Bachelor i Digital Design og Interaktive Teknologier:

Specifikke adgangskrav: matematik på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, dansk på A-niveau (ingen karakterkrav, dog bestået).

 


Efterår 2018 - Kurser på Bachelor i Global Business Informatics:

Specifikke adgangskrav: matematik på B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit.

Efterår 2018 - Kurser på Bachelor i Data Science:

Specifikke adgangskrav: matematik på A-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit, engelsk på minimum B-niveau med 6,0 i karaktergennemsnit.

Mere

Skjul

Gæstestuderende på kandidatniveau

Forudsætninger for optagelse

En forudsætning for at søge optagelse er en bestået bacheloruddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau samt en forhåndsgodkendelse fra dit eget studienævn til at meritoverføre kurserne til din kandidatuddannelse. Henvend dig i god tid til dit studienævn, da der kan være lang ekspeditionstid.

Bemærk! Der kan desuden være specifikke forudsætninger for optagelse på nogle kurser. Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen i kursusoversigten.

Se liste over kurser, som blev udbudt i foråret 2018 her.

Kurser på kandidatniveau for gæstestuderende

Lige nu 49 enkeltfagskurser.

Advanced Programming

Kurset giver en introduktion til moderne programmeringsteknikker, herunder egenskabsbaseret softwaretest, rekursion, programmering med monader og datastrømme, strikt (call-by-value) og doven (call-by-name, call-by-need) evaluering, immuterbare datastrukturer, og "linser" til datasynkronisering. Vi præsenterer det meste i Scala, men inddrager Haskell og andre programmeringssprog fra tid til anden. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development og som valgfag på Master i Software Engineering. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen.

KandidatniveauTilmeld
Advanced Topics in Game Studies

Kurset bygger på indføringskurs i spilvidenskab (ex. Games & Culture) og følger to sammenvævede tråde: spilanalyse og teoretiske emner inden for spilforskning. Kurset fokuserer både på en teoretisk og en praktisk tilgang, herunder hands-on spil-sessioner, hvor teorien anvendes i analyse af specifikke spil. Målet er, at den studerende skal skrive en eksamensopgave med omfang og kvalitet som en videnskabelig artikel. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Algorithm Design

Kurset introducerer teknikker til at løse komplekse programmeringsopgaver, som opstår i moderne it-systemer. Kursets fokus er på design og analyse af algoritmer. Kursets lektioner indeholder følgende: formulering af algiritmeproblem, grådige algoritmer, graf-algoritmer, del og hersk, dynamisk programmering, netværksstrømme, reduktioner. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Applied Algorithms

Kurset introducerer den studerende for nogle af de klassiske eksempler på bredt anvendte algoritmer og bruger disse til at vise, hvordan man implementerer skalerbare algoritmer på korrekt og ydedygtig vis. Kurset har fokus på implementeringen, dens korrekthed, den eksperimentelle analyse og forbindelsen til performancemodeller. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

KandidatniveauTilmeld
Automated Software Analysis

På kurset lærer, hvordan man automatisk analysere data, og hvordan kode analysatorer fungerer, som fx ”Coverity” og Facebooks værktøj ”Infer”, som bruges til at analyse kode. Kurset er delt i fire områder. Først studerer vi den ”operationelle semantik”, som vi har brug for som fundament for at forstå, hvad et program gør. For det andet vil vi se på, hvordan man automatisk kan opdage fejl i programmer. Konkret vil vi studere analyse af dataflow, som er baseret på operationel semantik og i stand til automatisk at spore, hvordan data strømmer igennem et program. For det tredje vil vi dække værktøjer til programanalyse designet til automatisk at finde fejl i programmer. Vi vil bruge disse værktøjer på ikke-trivielle programmer til at sikre deres korrekthed og gå i dybden med præcis, hvordan værktøjerne får deres resultater. Endelig skal de studerende lave et projekt i mindre grupper inden for et af de tre ovenstående områder. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Big Data Management - Technical

Kurset adresserer de tekniske aspekter, der opstår i forbindelse med indsamling, styring, behandling og analyse af store datamængder og introducerer moderne tilgange til at organisere og skabe mening ud af store, hurtigt voksende og forskellige datasæt. Kurset dækker principperne for big data analysis og illustrerer en praktisk tilgang til modellering og styring af big data. Studerende vil blive introduceret til tekniske færdigheder, som er nødvendige for at vurdere aktuelle tilgange til behandling og analyse af store datamængder samt kritiske teoretiske værktøjer til identifikation og diskussion af potentielle faldgruber, forhindringer og muligheder, som arbejder med data analyse kan medføre. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Digital Change Management

Kurset giver den studerende et overblik over forskellige tilgange, som kan bruges til forandringer i organisationer med it. Tilgange såsom ledelsesdrevet, Lean, målingsdrevet og produktionsfokuseret forandring vil blive dækket, såvel som mere kritiske og refleksive tilgange som medarbejderdrevet forandring, relationel koordinering og socialisering som forandring. Derudover vil kurset dække valgfri eller frivillig forandring og mekanismer, som påvirker spredning og ibrugtagning af it. Studerende vil lære at vælge en god strategi til forandring i organisation, som tager højde for uforudsete elementer. Studerende vil også lære, hvordan man anvender en valgt tilgang til organisatorisk forandring til at lave en plan for en organisatorisk forandring med it. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Discrete Mathematics

Kurset er en introduktion til diskret matematik som fundament for at arbejde inden for områderne: datalogi, informationsteknologi, og softwareudvikling. Kurset fokuserer på terminologi og konceptuelle redskaber til senere kurser og sigter mod at give en grundlæggende forståelse af de matematiske grundlag for datalogi. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Game Programming

På kurset lærer deltagerne det grundlæggende i spilprogrammering ved hjælp af både 2D og 3D grafik. De lærer at lave de forskellige komponenter som spil består af, herunder at integrere fysik og arbejde med diskrete tidsskridt. Efter kurset er deltagerne bekendt med komponentarkitekturer og andre spilprogrammeringsmønstre. Deltagerne opretter et komplet spileksamen-projekt og dokumenterer dette i en skriftlig rapport. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Games & Culture

Kurset giver et overblik over de grundlæggende begreber, teorier og tilgang til spil og leg, så deltagerne får de nødvendige værktøjer til at analysere spil fra forskellige vinkler - lige fra klassiske legeteorier og semiotik til transmedia. Det beskæftiger sig med spil fra et kulturelt perspektiv, der skaber et fælles grundlag for kommunikation om spil blandt studerende med forskellige baggrunde. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Global It

Kurset fokuserer på interaktion, kultur og sociale forandringsprocesser fra et globalt, digitalt perspektiv – både i teori og i praksis. Kurset introducerer til globaliseringsteori og teorier om forholdet mellem det globale og det lokale med udgangspunkt i et Digital Design og Kommunikation perspektiv; det handler blandt andet om, hvordan it befordrer såvel globalt udblik som lokal forankring. I løbet af kurset arbejder de studerende i grupper med forskellige cases og opgaver, der giver dem mulighed for at anvende teori i praksis. Det vil sige, at grupperne skal arbejde med cases, hvor de kan analysere konkrete problemstillinger og/eller designe en digital løsning, som befordrer global interaktion. Arbejdet med cases tager udgangspunkt i de specialiseringer, som de studerende følger. Kurset er på dansk og er et obligatorisk kursus på kandidatuddannelsen: Digital Design og Interaktive Teknologier.

KandidatniveauTilmeld
How to make (almost) anything

Kurset giver en praktisk introduktion til de værktøjer, der er nødvendige for at designe og udvikle fysiske genstande. Kurset giver et overblik over de vigtigste produktionsmetoder såsom 3D-print, NC-fræsning, laserskæring eller støbning. Derudover vil vi forklare, hvordan man designer enkle elektriske kredsløb til håndtering af sensorer og aktuatorer samt design af printplader. Disse teknikker vil give de studerende evnerne til at designe fysiske prototyper på egen hånd. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Innovation & entrepreneurship – lokal forankring, global forretning

Kurset bruger design thinking kombineret med business thinking og strategisk ledelse af innovation som udgangspunkt for at arbejde med innovation og iværksætteri i praksis. Deltagerne skal arbejde med lokale virksomheder på Bornholm eller udvikle deeres egen virksomhed med basis i mulighederne på Bornholm. Man arbejder i grupper hvor teorier og metoder kobles med de medvirkende virksomheders udfordringer. Kurset varer tre uger, hvoraf den første uge foregår i København og de to sidste uger fra den 12. til den 24. august inkl. weekend foregår på Bornholm. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Innovation & Management.

KandidatniveauTilmeld
Introduction to Database Design, MSc

Kurset giver en introduktion til relationelle databaser og en introduktion til dataanalyse – begge dele fra et praktisk og teoretisk perspektiv. Størstedelen af kurset handler om relationelle databaser, herunder teori og praksis for forespørgsler og modellering af databaser. I slutningen af kurset vil vi også fokusere på teknikker til OLAP. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Mobile og distribuerede systemer MSc

På dette kursus vil vi studere nogle af de grundlæggende teknikker, der bruges i udvikling - både fra et teoretisk og et praktisk perspektiv. Frem for at studere specifikke leverandørers anvendte værktøjer fokuseres der på de teorier, der uundgåeligt danner fundamentet for alle leverandørers løsninger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Making Games

På dette kursus lærer vi de grundlæggende teknikker, der bruges i udvikling af distribuerede systemer. Vi kigger på emner som netværk, netværkssikkerhed, fejlhåndtering, tid, synkronisering af tid, global tilstand, synkronisering af global tilstand, transaktioner og commit-protokoller, arkitektur-mønstre, P2P-protokoller m.m. Kurset behandler både teori og praksis: vi belyser så vidt muligt teoretiske konstruktioner ved at implementere dem i praksis. For at sikre, at kurset er bredt anvendeligt, studerer vi ikke specifikke leverandørers værktøjer og biblioteker, men i stedet de teorier og metoder, der indgår i alle leverandørers løsninger. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Modern Artificial Intelligence

Kurset handler om at forstå, designe, implementere og bruge teknikker til moderne kunstig intelligens (AI) og computerintelligens (CI) til at generere intelligent adfærd i spil. Desuden har kurset fokus på state-of-the-art AI algoritmer til at forbedre spiloplevelsen. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Natural Language Processing and Deep Learning

The course gives an introduction to the major core topics in Natural Language Processing: language modelling, POS tagging and syntactic parsing. Further the course introduces basic Neural Networks for Natural Language Processing, and a corresponding Python-based framework. Final the course gives a project-based introduction to current Deep-Learning-based Natural Language Processing research. The course is taught in English and is offered at the master's program: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Play Lab

Bemærk: Dette er ikke et kursus i spildesign. PlayLab er et studiebaseret kursus, der fokuserer på at udforske designrummet for nye teknologier ud fra et perspektiv af spil. Ved at kombinere teori fra spildesign, interaktionsdesign, teknologifilosofi og medieteknologi, udforsker PlayLab både den viden, der kræves for at skabe nye koncepter for avancerede kommercielle teknologier og foreslår nye metoder og paradigmer til udvikling af indhold til disse platforme. Kurset introducere til metoden for kritisk teknisk praksis samt relevant teori for udforskning af spildesign som en metode til at skabe interaktive oplevelser med nye og nye teknologier. Derudover er PlayLab også et praktisk kursus, hvor de studerende udvikler prototyper. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Practical Concurrent and Parallel Programming

På dette kursus lærer du at skrive korrekt og effektiv concurrent og parallel software, primært i Java, på standard multicore hardware med delt hukommelse, såsom laptops, desktops og servere. Kurset dækker basale mekanismer såsom tråde, låse og delt hukommelse såvel som mere avancerede mekanismer som parallelle strømme (Java 8 streams), transaktional hukommelse (STM), message passing og låsfrie datastrukturer implementeret ved brug af atomiske compare-and-swap instruktioner. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Programming for Designers

Kurset er henvendt til et mere generelt publikum og kræver ingen forudgående erfaring med programmering. Groft sagt dækker kurset grundlæggende syntaks og programstruktur, objektbaseret programmering, hændelsesdrevet programmering, applikationseksempler, interaktivitet og grafik. Kursets formål er at rykke ved deltagernes forståelse af ​​digitale medier, så de bliver i stand til at deltage og bidrage på måder, de ikke tidligere kunne. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Games.

KandidatniveauTilmeld
Project: Service Design

KandidatniveauTilmeld
Research Topics in Interaction Design

KandidatniveauTilmeld
Scalability of Web Systems

Kursus fokuserer på de underliggende principper, der gør det muligt at skalere en webservice til store belastninger på en håndterlig og sikker måde. Specifikke emner omfatter: server side programmering i Go; implementering og vedligeholdelse af en webservice i et virtuelt miljø (cloud); arkitektur af database-baserede webtjenester; latens, konsistens, tilgængelighed og sikkerhed i skalering. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development

KandidatniveauTilmeld
Security 1

Kurset giver en solid introduktion til både teori og praksis i it-sikkerhed: (1) sikkerhedsmål og angribermodeller; (2) kryptografiske værktøjer; (3) væsentlige sikkerhedsprotokoller og internetstandarder (PKI, TLS); (4) praktiske teknikker til at både beskytte og forcere it-systemer, inklusive pen-test; og (5) efterforskningsteknikker. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

KandidatniveauTilmeld
Security 2

På kurset lærer du at designe systemer og protokoller til it-sikkerhed. Du vil lære om, at sikkerhedsegenskaber ikke er sammensatte, og at sikkerheden er ikke absolut, dvs. et "sikkert" system efterlader antagelser, især om fx tillid. Specifikt dækker kurset det praktiske design, analyse og implementering af sikkerhedsprotokoller ved hjælp af: 1) teknikker til design af sikkerhedsprotokol såsom mixnets, blockchain, zero knowledge proofs; 2) værktøjsbaseret praktisk verifikation, fx ved anvendelse af Proverif; 3) formelle teknikker i beregningsmæssige og symbolske modeller; 4) sikkerhedspolitikker og egenskaber, herunder fortrolighed, privatlivets fred, integritet, verificerbarhed; 5) casestudie af større moderne protokoller som TLS, Signal osv. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Social Media Usage

KandidatniveauTilmeld
Software Architecture, MSc

Målet med kurset er at lære deltagerne at designe, implementere og udvikle softwaresystemer på en struktureret og systematisk måde, som understøtter og fremmer hele organisationens udvikling. Det kræver både en teknisk værktøjskasse med koncepter, principper, metoder og best practices inden for softwarearkitektur, men også en god forståelse for den bredere kontekst af softwaresystemet, som rummer forretning og organisatorisk udvikling. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling Development.

KandidatniveauTilmeld
Software Engineering and Software Qualities

KandidatniveauTilmeld
Transmedial Storytelling

Computeren krydser grænser mellem tidligere adskilte områder for kommunikation eller medier. Dette er eksemplificeret med grænser mellem traditionelle medier, men også grænser mellem mennesker og teknologi og mellem privat og offentligt. Dette gør det nemt at bruge digitale medier til at skabe nye forbindelse og ny mening i medierede rum. For at demonstrere hvor transmedial storytelling er ved at blive en ny standard for kommunikation, vil kurset fokusere på tre aspekter af computeren for transmediel teknologi: transmedielle historier, transmediel teknologi og målrettet transmediel kommunikation. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Interaktive Teknologier.

KandidatniveauTilmeld
User-centered Communication Design

KandidatniveauTilmeld
User Experience

Kurset introducerer til teorier, principper og metoder vedrørende brugeroplevelse. Kurset fokuserer på udviklingen af funktionelle UX-designprototyper, der kombinerer flere mobile enheder og grænseflader fra flad UI til dialog og stemmebaserede designmønstre. Kurset bruger lean metoder baseret på behovsdrevet design, hierarkisk kortlægning af user story, multidevice designmønstre og system design med mikrointeraktioner samt hurtig prototyping, der kombinerer både industriverificerede og nye værktøjer og metoder. Kurset giver et fundament for og praktisk erfaring med at designe UX prototype produkter. Det teoretiske og praktiske indhold vil være baseret på virkelige cases, og baseret resultaterne skriver de studerende rapporter i grupper. Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digital Design og Interaktive Teknologier.

KandidatniveauTilmeld

Dokumentation

Når du søger optagelse på et kursus som gæstestuderende på IT-Universitetet, skal du desuden indsende følgende dokumentation:

  • For bachelorstuderende: Kopi af dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse samt dokumentation for eventuel suppleringsfag.
  • For kandidatstuderende: Kopi af dit eksamensbevis fra din bacheloruddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau. 
  • For både bachelor- og kandidatstuderende: Kopi af forhåndsgodkendelse fra dit studienævn på, at du får merit for de kurser, som du søger optagelse på. Kontakt dit studienævn snarest, da nogle studienævn har temmelig lang ekspeditionstid. Det skal fremgå af forhåndsgodkendelsen, hvilken uddannelse du er indskrevet på.

Har du et udenlandsk adgangsgivende grundlag, så omregner vi dit eksamensbevis for at dokumentere, at det er i overensstemmelse med adgangskravene. Det gøres i overenstemmelse med eksamenshåndbogen. Du bliver muligvis kontaktet for at sende yderligere dokumentation. 

Ansøg om at blive gæstestuderende

Inden du søger

Husk at tjekke, at du har, hvad du skal bruge for at udfylde ansøgningen:

  • Find det ønskede kursus og tjek om du opfylder eventuelle adgangskrav
  • Få forhåndsgodkendelse ved eget studienævn
  • Læs loginvejledningen (se nedenfor)

Du søger om at læse som gæstestuderende gennem ansøgningsportalen. Det er en god ide at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen, men det er også muligt at gemme ansøgningen og vende tilbage til den senere.

Login

Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen 

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår ansøgningsprocessen trin-for-trin.

Kvittering

Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en advisering på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. Derefter logger du på ansøgningsportalen for at se kvitteringen i dine beskeder.

Om optagelse

Vi behandler ansøgninger løbende og giver besked om optagelse i ansøgningsportalen. Når der er besked til dig, vil du modtage en adviserende e-mail om dette på den e-mailadresse, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. For at læse beskeden skal du logge ind på ansøgningsportalen. Det er også gennem ansøgningsportalen, vi i nogle tilfælde anmoder om yderligere dokumentation. Det er dit eget ansvar at tjekke portalen for beskeder.

Ansøgere optages på ledige pladser efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at vi først kan optage dig, når vi har en komplet ansøgning med al dokumentation for de gældende adgangskrav.

Prioritering

Hvis du ønsker at søge om optagelse på mere end ét kursus, skal du sende en ansøgning pr. kursus, og du vil blive bedt om at prioritere de søgte kurser. Ved oprettelsen af ansøgning nr. 2 vil du blive bedt om at angive, hvor mange kurser du ønsker at øge i alt, og hvordan du prioriterer dem.

Annullering af ansøgning

Hvis du ønsker at annullere din ansøgning, så orienter os hurtigst muligt. Hvis din ansøgning ikke er færdigbehandlet, så bedes du annullere den i systemet. Hvis din ansøgning er færdigbehandlet og du har fået svar om optagelse, så bedes du annullere din optagelse ved at sende en mail til sap@itu.dk.

Søg

Du søger om optagelse som gæstestuderende. I ansøgningssystemet hedder det enkeltfag som gæstestuderende. Denne information vil allerede være udfyldt, hvis du benytter linket forneden. Det eneste, du skal vælge, er 'type' du søger: bachelor- eller kandidatniveau.

SØG IND SOM GÆSTESTUDERENDE