Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelsen ved IT-Universitetet består af fem uddannelser med fokus på hvert sit kerneområde indenfor it - spil, digital design, datalogi, software og business.