Kandidat i
Datalogi

Om Uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Datalogi er en uddannelse for dig, der har en it-relateret bachelor og ønsker at udvikle dine evner og viden inden for computervidenskab på et højt fagligt niveau baseret på international forskning.

Uddannelsen har fokus på erhvervslivets behov, og du kommer til at arbejde projektorienteret med udvikling og vedligeholdelse af software. Du lærer også om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en udviklingsproces. 

Når du læser Datalogi får du indgående viden om moderne programmeringssprog, databaser, distribuerede systemer, IT-sikkerhed, algoritmer og datastrukturer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation og ledelse. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen – analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Kandidatuddannelsen undervises på engelsk, så al undervisning, eksamener, opgaver mm vil være på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

Studielivet på Datalogi

Hvem læser Datalogi?

Som studerende på kandidatuddannelsen i Datalogi er du interesseret i at forstå og få adgang til den nyeste viden inden for computervidenskaben. Du er ikke bange for at blive udfordret, når du skal tillære dig nye faglige og tekniske kompetencer, og du er nysgerrig på områder, der relaterer sig til en softwareudviklings-proces – eksempelvis at arbejde i teams, planlægge, organisere, skabe og implementere komplekse softwarekoncepter, samt hvordan man samarbejder med personer med forskellige faglige baggrunde. 

Du har en bacheloruddannelse inden for computervidenskab eller lignende (eksempelvis inden for softwareudvikling eller computer engineering), og du ønsker at udvikle dine færdigheder mere dybtgående. Der er meget gruppearbejde i løbet af uddannelsen, så du bør være motiveret for at samarbejde med andre studerende.

Studiets opbygning

I løbet af kandidatuddannelsen forberedes du på at kunne arbejde inden for computervidenskaben eller i softwareindustrien eksempelvis med at udvikle ny software, nye teknologier og nye værktøjer.

Det forudsættes, at du har viden inden for computervidenskab fra din bacheloruddannelse.

Kombineret med dine erfaringer inden for programmering og softwareudvikling har du mulighed for at designe dit eget studieprogram, så det passer bedst til dig og dine kvalifikationer.

Se studieordningen for Datalogi.

 

 

Datalogi
1. semester Algorithm Design
7,5 ECTS
Practical Concurrent and Parallel Programming
7,5 ECTS 
Advanced Programming
7,5 ECTS 
Security 1
7,5 ECTS
2. semester Valgfag
7,5 ECTS
Valgfag 
7,5 ECTS
Valgfag
7,5 ECTS
Specialisering, fag 1
7,5 ECTS
3. semester Research Project
7,5 ECTS 
Cross Disciplinary Team Work
7,5 ECTS
Specialisering, fag 2 
15 ECTS 
4. semester Speciale
30 ECTS 

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag (30 ECTS) har til formål at give dig færdigheder i problemløsning og design af software ved hjælp af moderne metoder og teknologiske platforme. De obligatoriske fag er:

 • Algorithm Design (7,5 ECTS)
 • Practical Concurrent and Parallel Programming (7,5 ECTS)
 • Advanced Programming (7,5 ECTS)
 • Security 1 (7,5 ECTS)
 • Research Project (7,5 ECTS)
 • Cross Disciplinary Team Work (7,5 ECTS)
 

Specialiseringer og valgfrie kurser 

På uddannelsen tilbydes flere specialiseringer, og du skal vælge en specialisering i løbet af dit studie. En specialisering er en organiseret samling af kurser (22,5 ECTS), der giver dig mulighed for at arbejde med avancerede emner inden for et specifikt område, og forbereder dig til at skrive dit speciale.

Derudover har du god mulighed for at skabe din egen profil gennem valgfrie kurser. Du kan vælge mellem en række kurser, der tilbydes på IT-Universitetet på kandidatniveau eller tage valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Se kurser på IT-Universitetet i kursusoversigten.


Mere

Skjul

Specialiseringer

På uddannelsen tilbydes flere specialiseringer, og du skal vælge en specialisering i løbet af dit studie. En specialisering er en organiseret samling af kurser (22,5 ECTS), der giver dig mulighed for at arbejde med avancerede emner inden for et specifikt område, og forbereder dig til at skrive dit speciale. 

Du kan vælge at specialisere dig i:

Specialiseringen i Algorithms gør dig i stand til at formulere praktiske problemer i algoritmiske termer og at finde effektive og skalerbare computerløsninger.

Viden om algoritmer er typisk efterspurgt af store multinationale IT-virksomheder og af små innovative virksomheder, som udvikler ny teknologi.

Fag:

 1. Linear Algebra and Probability (7,5 ECTS): På kurset fokuseres på lineær algebra, sandsynlighed og statistik.
 2. Advanced Algorithms (15 ECTS): Du lærer metoder til avancerede algoritme-design med særlig vægt på systematiske og algebraiske tilgange samt parallelle algoritmer. Disse fremgangsmåder anvendes eksempelvis i mange avancerede algoritmer og datastrukturer til håndtering af store datasæt samt inden for maskinlæring og til at løse flaskehalse.

Specialiseringen i Data Science giver dig både en praktisk og teoretisk forståelse af den nyeste forskning indenfor Data Science og uddyber din matematiske viden inden for computermodellering. Du lærer at benytte avancerede metoder til analyse af store mængder data.

Fag

 1. Advanced Applied Statistics & Multivariate Calculus (7.5 ECTS): På dette kursus uddyber du din matematiske viden indenfor computermodellering i Data Science.
 2. Advanced Data Science (15 ECTS): Dette kursus fokuserer på avancerede emner indenfor blandt andet netværks analyse og natural language processing (f.eks. graph inference, structured prediction problems, advanced deep learning).

 Forudsætning: Du kan tage specialiseringen, hvis du har en bacheloruddannelse i Data Science fra ITU eller tilsvarende.

 

Specialiseringen i Data Systems giver dig en grundig forståelse for design, analyse, implementering og evaluering af computersystemer, herunder softwareinfrastruktur til at lagre og behandle data.

Fag:

 1. Computer Systems Performance (7,5 ECTS): Dette kursus dækker avancerede emner inden for moderne hardware og operativsystemer for at give dig en grundig forståelse af de potentielle årsager til problemer med ydeevne. Desuden lærer du instrumenteringsteknikker og benchmarking for at få værktøj til at evaluere systemets ydeevne i praksis.
 2. Advanced Data Systems (15 ECTS): Dette kursus giver dig en grundig forståelse af de principper, teknikker og algoritmer, der er involveret i opbygning, vedligeholdelse og forbedring af et datasystem. Kurset dækker problemer, der relaterer sig til styring af opbevaring og transaktioner samt behandling af forespørgsler. Du opbygger et open-source datasystem i forbindelse med dette kursus.

På specialiseringen i Security lærer du at analysere sikkerheden af et IT-system og at konstruere sikre IT-systemer, der er robuste over for forskellige typer angreb. 

Fag:

 1. Security 2 (7,5 ECTS): På dette kursus lærer du om anvendt informationssikkerhed, det vil sige de teknologier, der i øjeblikket definerer informationssikkerhed i branchen. Kurset omfatter både praktisk øvelser og grundlæggende læringsaktiviteter.
 2. Advanced Security (15 ECTS): Dette kursus omhandler avancerede emner inden for computersikkerhed samt væsentlige metoder til at opføre sikker software og systemer. På kurset arbejde du både med praktiske øvelser og grundlæggende læringsaktiviteter.

Specialiseringen i Machine Learning giver dig både en praktisk og teoretisk forståelse af Machine Learning. Du lærer at benytte metoder fra kunstig intelligens og Machine Learning på store datamængder.

Fag:

 1. Linear Algebra and Probability (7,5 ECTS): På kurset fokuseres på lineær algebra, sandsynlighed og statistik.
 2. Advanced Machine Learning (15 ECTS): I dette fag vil du lære at udlede, analysere og sammenligne de mest centrale maskinlæringsalgoritmer og anvende disse på rigtige datasæt. Du kommer til at anvende de teknikker, du lærer, på tværs af en række forskellige anvendelsesmuligheder, som eksempelvis mulige robotics, billedanalyse, finansiering, bioinformation og forretning.

Specialiseringen i Robotics giver dig en forståelse for software til robotter. Du lærer at konstruere software til styring af robotter samt mindre fysiske og mekaniske artefakter og sensorer.

Fag:

 1. How to make almost anything (7,5 ECTS): Kurset giver en praktisk introduktion til de værktøjer, der er nødvendige for at designe og udvikle fysiske genstande. Du får et overblik over de vigtigste produktionsmetoder som 3D-print, laser-cut eller støbning. Derudover lærer du at designe enkle elektriske kredsløb til håndtering af sensorer samt at designe printplader. Disse teknikker giver dig mulighed for du alene kan designe fysiske prototyper efter kursets afslutning.
 2. Advanced Robotics (15 ECTS): På dette kursus lærer du de dominerende paradigmer inden for kunstig intelligens, og du introduceres til en række avancerede emner inden for robotics, som er nyttige i forbindelse med service robotics, selvkørende biler, droner og andre robotteknikker.

På specialiseringen i Software Analysis lærer du bl.a. at anvende funktionsprogrammeringsteknikker og at arbejde med halvautomatisk maskinel bearbejdning af softwareartefakter.

Fag:

 1. Modelling Systems and Languages (7,5 ECTS): Dette kursus introducerer modelleringssprog og modeller som førsteklasses-artefakter, der er designet, manipuleret, transformeret og oversat til kode på en automatisk måde.
 2. Advanced Software Analysis (15 ECTS): På dette kursus arbejder du med avancerede teknikker til verifikation af software.

Specialiseringen i Software Engineering giver dig mulighed for at arbejde som softwareingeniør og, efter at have fået erhvervserfaring, at tage rollen som projektleder eller teknisk leder. På specialiseringen vil du ikke kun blive introduceret til nuværende metoder og praksis inden for software engineering, men også lære at relatere til fremtidig teknisk såvel som metodisk udvikling.

Fag:

 1. Software Architecture (7,5 ECTS): Design, udvikling og implementering af softwaresystemer kræver evaluering af flere, ofte modstridende, aspekter af et system. Formålet med dette kursus er at give dig viden om, hvordan du udvikler softwaresystemer på en struktureret og systematisk måde, der adresserer den nødvendige funktionalitet og understøtter de nødvendige systemkvaliteter. Dette kræver en teknisk værktøjskasse med koncepter, metoder og principper til at understøtte softwaredesignet, implementeringen og evalueringen såvel som en bredere forståelse af systemets sammenhæng og domæne.
 2. Advanced Software Engineering (15 ECTS): Formålet med dette kursus er at give dig en grundig forståelse af innovative processer, metoder og værktøjer inden for software engineering samt en introduktion til teoretiske begreber, der bruges inden for feltet. På denne måde giver kurset dig mulighed for at arbejde med fremtidig metodisk udvikling. Kurset kombinerer teoretiske refleksioner om software engineering og praktisk udvikling af værktøjer og infrastrukturer, som er nødvendig for eksempelvis kontinuerlig software engineering.

Specialeportræt

Daniel Varab.

»

Sprog handler i høj grad om fortolkning, og det er en af årsagerne til, at det er så svært at lære computere at forstå det.

Daniel Varab, Cand. IT. i Softwareudvikling (uddannelsen hedder i dag Datalogi)

«

Adgangskrav

For at søge ind på Datalogi skal du have en universitets- eller en professionsbachelor. Har du en anden uddannelse (f.eks. en international uddannelse), der kan sidestilles med en universitets- eller en professionsbachelor, vil ITU foretage en individuel vurdering af den pågældende uddannelse. I alle tilfælde kræves der en uddannelsesbaggrund, som relaterer sig til datalogi eller softwareudvikling og har en betydelig del programmering, foundations og software engineering. En forudsætning for optagelse er et sprogkrav om engelsk på B-niveau med minimum 3 i snit.

ITU har udarbejdet en liste over danske bacheloruddannelser, der opfylder de uddannelsesspecifikke adgangskrav til Datalogi. Hvis din bacheloruddannelse ikke er på denne liste, skal du i din ansøgning angive, hvordan du på anden vis opfylder adgangskravene. Læs mere om ansøgningsproceduren i 'Sådan søger du ind'.  

Bemærk venligst at listen kan blive ændret efter optaget i 2018, så hvis du vil søge i 2019 eller senere, skal du holde dig opdateret. ITU optager studerende med mange forskellige uddannelsesbaggrunde, heriblandt studerende med internationale bacheloruddannelser.

Hvis du har retskrav

Du har retskrav til Datalogi, hvis du har en bachelor i Softwareudvikling fra ITU eller en bachelor i Data Science (fra det tekniskorienterede spor) fra ITU. Hvis du har retskrav, skal du udelukkende oprette en ansøgning i ansøgningsportalen.

Hvis du ikke har retskrav

Du skal uploade følgende dokumentation:

 • En kopi af dit bachelorbevis (på engelske eller et af de nordiske sprog), herunder en udskrift af kurser og karakterer, eller en foreløbig karakterudskrift hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du også medsende dokumentation for forventet færdiggørelse.

 • Motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning skal være på engelsk og må max. fylde en A4-side. Læs vejledningen til at skrive den motiverede ansøgning. Dette er en vejledning, men ingen garanti for optagelse. Den motiverede ansøgning skal uploades som PDF-fil.

 • Du skal udfylde denne skabelon også selvom, at din bacheloruddannelse står på listen over danske bacheloruddannelser, der opfylder de uddannelsesspecifikke adgangskrav, dog ikke hvis du har retskrav. Skabelonen skal uploades som PDF-fil.

 • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.

 • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksamener fra uddannelsen. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.

Hvis din bacheloruddannelse ikke er på listen over danske bacheloruddannelser, der opfylder de uddannelsesspecifikke adgangskrav

I dette tilfælde skal du udfylde denne skabelon og dokumentere, hvordan du har erfaring med følgende områder: 

 • Object-Oriented Programming and Functional Programming (inner classes and inheritance, generics, algebraic data types, polymorphism, immutable data). This is usually taught in introductory courses on programming and functional programming.
 • Discrete mathematics (propositional and predicate logics, induction principles, basic counting, discrete probability, sets, functions, graphs, trees). This is usually taught in a Discrete Mathematics couses.
 • Algorithms and Complexity (big-O notation, basic analysis of algorithm correctness and complexity, hashing, basic data structures). This is usually taught in introductory courses on Algorithms and Data Structures.
 • Databases (relational databases, basic data analytics). This is usually taught in introductory courses on databases.
 • Software Engineering (requirements, testing, version control, development tools and processes, software architecture).
 • Basic Concurrent Programming (threads and locks). This is usually taught in medium-level courses on programming.
 • Foundations of Programming Languages (automata, grammars, regular expressions, parsing, compilers, basic machine architecture). This is usually taught in introductory courses on compilers.

Du skal kun angive ECTS-givende aktiviteter. Du skal uploade skabelonen sammen med den anden dokumentation

Sørg for at have din dokumentation klar inden du starter din ansøgning. Du bør gemme kladder undervejs i ansøgningsportalen. Læs mere om hvordan du opfylder dokumentationskravene i afsnittet 'Dokumentation' nedenfor. 

Du kan kun søge ved at sende en digital ansøgning via ansøgningsportalen. Det er dit ansvar, at du gennemfører ansøgningsproceduren korrekt og indsender din ansøgning inden ansøgningsfristen. Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse ansøgningsvejledningen, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. 

Ansøgningsportalen åbnes medio januar 2020.

SØG IND HERLoginvejledning

Når du møder systemet for første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i Loginvejledning, tips og hjælp inden du starter din ansøgning.

Bekræftelse på modtagelse af din ansøgning

Du modtager en email, som orienterer, at der ligger en kvitteringsbesked i ansøgningsportalen på rettidig ansøgning. Behandlingen af ansøgninger kan ikke fremskyndes ved personlig henvendelse.ITU gennemgår din ansøgning ud fra en helhedsvurdering, der baseres på:

Karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse (vægt 50%)

Hvor det er muligt, beregner ITU karaktergennemsnittet for din adgangsgivende uddannelse som et vægtet gennemsnit, hvor den enkelte karakter indgår med den vægt, som studieaktiviteten har i forhold til det samlede uddannelsesforløb. Det gælder også, hvis din adgangsgivende uddannelse er en kombination af flere uddannelser.

Hvis du ikke har bestået den adgangsgivende uddannelse på ansøgningstidspunktet, men forventes at bestå denne inden studiestart, laver vi et vægtet gennemsnit af de karakterer du har opnået på ansøgningstidspunktet. Hvis det ikke er muligt at udregne et karaktergennemsnit for din adgangsgivende uddannelse, tæller karaktergennemsnittet ikke med i vurderingen.

Hvis din adgangsgivende uddannelse er udstedt af et udenlandsk universitet og indeholder karakterer, omregner ITU karaktergennemsnittet på basis af de enkelte landes karakterskalaer.

Din baggrund i øvrigt og motiverede ansøgning (vægt 50%)

Heri indgår: 

 • Din motivation for at vælge den søgte uddannelse. Motivation dækker bl.a. over din selvstændige motivation for dit valg. Desuden sammenhængen mellem den søgte uddannelse og din adgangsgivende uddannelse samt sammenhængen til dine overordnede/personlige mål.

 • Din mulighed for at gennemføre den søgte uddannelse med et godt resultat. Dit tidligere studieforløb lægges til grund for denne vurdering, men du er velkommen til at uddybe i din motiverede ansøgning. Studieforløb kan bl.a. dække over den anvendte studietid i forhold til normering, egnethed til at deltage i projektarbejde og faglig relevans. Husk at gøre opmærksom på det, hvis der er særlige forhold, der har påvirket dit hidtidige studieforløb (fx barsel, langvarig sygdom, opstart af egen virksomhed eller lignende).

 • Generelt indtryk af dig som ansøger. Det vil sige områder der ikke er dækket af ovenstående, bl.a. din ansøgnings generelle opbygning og seriøsitet, f.eks. bilag og sprogbrug. Desuden kan din viden indenfor eksempelvis matematik, analyse, it-systemer (herunder bl.a. konstruktion og programmering), samfundsvidenskab/politik, forretning og design/æstetik indgå i den generelle vurdering. Dette gælder også evt. publikationer, patenter, software, kunst/design og anden dokumenteret, relevant produktion.

 • Ansøgeren giver klart udtryk for hans/hendes mål og motivation – dette kommer til udtryk gennem dybden i motivationen, refleksioner og en karriereplan, der passer med uddannelsen. Vi prioriterer elever, som efter vores mening, vil have en vigtig rolle i samfundet (inden for hvilken Datalogi uddanner)

 • Ansøgerens evne til at kommunikere klart (helst på engelsk).

 • Ansøgerens forståelse af uddannelsens mål og indhold, hvor der tages hensyn til personlige mål.

 • Vi tager hensyn til eventuelle forklaringer på uregelmæssigheder i ansøgerens dokumenter, især lang studietid.

  1. marts kl. 23:59

  Du kan søge fra medio januar. Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni, og der er studiestart sidst i august.
  Bemærk: ​Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne. 

Dokumentation for engelsk på B-niveau

Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau med minimum 3 i snit fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt. 
  Krav til engelsktest: 
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 560
  TOEFL IBT testresultat: mindst 88 
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået 
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Storbritanien, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet (ikke professionshøjskole)

Det er muligt at søge, før du har gennemført en evt. sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest 3 uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

Universitetskoden for TOEFL er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL test. Der er ingen kode for IELTS.

Kopi af eksamensbevis inkl. karakterudskrift for adgangsgivende uddannelse

Er din adgangsgivende uddannelse en kombination af flere uddannelser, skal vi have bevis og karakterudskrift for alle de uddannelser, der indgår. Ved en kombinationsuddannelse forstås eksempelvis en multimediedesigner- eller datamatikeruddannelse med en overbygning fra en bacheloruddannelse.

Dokumentation for beståede uddannelseselementer på kandidatniveau

Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser på kandidatniveau uden at afslutte dem, har du pligt til at uploade dokumentation for de uddannelseselementer, som du har bestået på disse uddannelser. Denne dokumentation vil blive anvendt mhp. vurdering af evt. startmerit.

Har du tidligere bestået en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau?

Hvis du tidligere har bestået en dansk fuldtidskandidatuddannelse eller en anden dansk fuldtidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny fuldtidskandidatuddannelse.

Der er mulighed for at søge om dispensation for denne regel, hvis:

 • Der er gået minimum 6 år fra din tidligere gennemførte uddannelse er bestået til studiestart på den nye uddannelse
 • Vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
 • Vi vurderer, at din tidligere gennemførte uddannelse er ændret markant eller ikke eksisterer længere 

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en opdateret karakterudskrift. Hvis du mangler mere end 60 ECTS for at afslutte uddannelsen, skal du desuden redegøre for, hvordan du forventer at bestå uddannelsen inden studiestart på ITU. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en udenlandsk institution, og der ikke fremgår ECTS på udskriften, skal din institution desuden bekræfte forventet afslutningstidspunkt.

Kun for ikke-EU/EØS statsborgere med fast opholdstilladelse i DK

IkkeEU/EØS statsborgere, som er bosiddende i Danmark, skal indsende dokumentation på fast opholdstilladelse/opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, såfremt de ønsker fritagelse for at betale undervisningsgebyr på kandidatuddannelsen. 

Udenlandsk adgangsgivende grundlag

Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er skandinaviske eller engelsksprogede, skal være oversat til dansk eller engelsk af uddannelsesinstitutionen, en autoriseret translatør eller en offentlig myndighed. Du skal fremvise dit originale eksamensbevis ved studiestart, såfremt du optages.

Yderligere information?

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte Student Affairs and Programmes.

Det er også altid en god idé at kontakte Studie- og Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål, som du ikke har fået besvaret eller er i tvivl om noget, inden du ansøger.

Undervisningen

Undervisningsformen på Datalogi veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde, og du kommer til at læse forskelligt forskningslitteratur. Gennem forskningsbaseret undervisning vil du blive præsenteret for moderne datalogisk forskning.

IT-Universitetet samarbejder med erhvervslivet, og du får derfor mulighed for at samarbejde med private virksomheder. Det betyder, at du vil arbejde med aktuelle udfordringer, og du får mulighed for at skabe dig et netværk i forskellige brancher allerede under studierne.

Karrieremuligheder

De kompetencer, du tilegner dig i løbet af kandidatuddannelsen i Datalogi, og uddannelsens globale perspektiv, forbereder dig til en karriere i Danmark og i udlandet. Alt efter hvad du har valgt at specialisere dig i, i løbet af studiet, vil du efter endt uddannelse kunne arbejde som eksempelvis:

 • Systemudvikler 
 • Programmør 
 • Softwarearkitekt
 • IT-ekspert
 • Database manager
 • Software engineer
 • Quality engineer
 • Projektleder
 • Systemkonsulent

Er du interesseret i at læse en PhD på IT-Universitetet, kan du læse mere om forskningsområderne her.

#lifeatitu

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.


Email: studievejledningen@itu.dk