Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Kandidat i
Digital Design og Interaktive Teknologier

Om uddannelsen

Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Digital Design og Interaktive Teknologier giver dig et indgående kendskab til, hvordan man designer digitale og interaktive teknologier i et brugerdrevet perspektiv. Du udvikler et teoretisk fundament og en række konkrete designfærdigheder ved at deltage i forskellige typer af designprocesser. Her kommer du til at arbejde både kvalitativt og datadrevet med design og konceptudvikling baseret på brugernes behov, teknologiske muligheder og forretningsmæssige værdier.

Kandidatuddannelsen giver dig en bred forståelse for digitale designprocesser fra de indledende undersøgelser af designdomænet til test og implementering. Du får dyb viden om datavisualisering, kontekst- og brugeranalyse samt en helt grundlæggende forståelse for den rolle digitale designs og services spiller i vores samfund og kultur i dag og i fremtiden. 

Du lærer at bygge fungerende prototyper af dine konceptideer, og du kommer til at arbejde med forskellige designorienterede programmeringsværktøjer inden for bl.a. mobil interaktion og ’pervasive computing’. Samtidig lærer du at præsentere og pitche værdien af dine ideer for fremtidige brugere, virksomheder, organisationer og andre interessenter.

Arbejdsmarkedet eftersøger medarbejdere med kompetencer til at designe digitale løsninger til forskellige målgrupper og platforme. På kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier får du redskaberne til at arbejde med design af digitale produkter, systemer og services både selvstændigt, i tværfaglige teams og under skiftende organisatoriske forhold.

Kandidatuddannelsen udbydes på dansk, men der kan indgå kurser i studieforløbet, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Hvem læser Digital Design og Interaktive Teknologier

Som studerende på kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier ønsker du at arbejde innovativt med design af digitale og interaktive teknologier. Du er ikke bange for at blive udfordret, når du skal lære de konkrete redskaber og praksisser inden for designprocesser og fremstilling af fysiske prototyper. Du er nysgerrig efter, hvad digitale designs og interaktive teknologier kan, og du er klar til at blive udfordret på din opfattelse af, hvad man kan gøre med dem.

Der er meget gruppearbejde og projektarbejde i løbet af uddannelsen, så du bør være motiveret for at samarbejde med andre studerende – især på tværs af discipliner, da I alle kommer med forskellige faglige baggrunde.

Digital Design og Interaktive Teknologier

Studiets opbygning

Kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier er fleksibelt opbygget. Den giver dig solide kompetencer inden for uddannelsens område, samtidig med at den giver dig muligheden for at specialisere dig inden for et område, du i høj grad selv definerer indholdet af. Det betyder, at du igennem studiet har stor frihed til at danne din egen unikke profil.

Se studieordningen for Digital Design og Interaktive Teknologier.

Studiestruktur for Digital Design og Interaktive Teknologier:
1. semester

Brugere i kontekst
7,5 ECTS

Prototyping af Interaktive Teknologier
7,5 ECTS

Avancerede Designprocesser
15 ECTS
2. semester Data Design
7,5 ECTS
Eksperimentielt Design i Praksis  
7,5 ECTS
Designdrevet Innovation
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
3. semester Cross-Disciplinary Team Work
7,5 ECTS
Ledelse af Kreative Projekter
7,5 ECTS
Specialisering
15 ECTS
4. semester Speciale
30 ECTS

Obligatoriske kurser 

I løbet af uddannelsen følger du en række obligatoriske kurser:

 • Brugere i kontekst (7,5 ECTS) giver dig teoretiske og analytiske værktøjer til at forstå, hvordan enkeltpersoner og grupper bruger digitale designs og tjenester i både individuelle, organisatoriske og sociale sammenhænge. Derudover får du praktiske metoder til at studere brugere i forskellige kontekster.
 • Prototyping af Interaktive Teknologier (7,5 ECTS) tilbyder hands-on introduktion til en række grundlæggende værktøjer, teknikker og retningslinjer for design, udvikling af prototyper og programmering af mobil interaktion, der indeholder digitale og interaktive teknologier. Det teoretiske omdrejningspunkt er brugervenlighed, brugeroplevelser og æstetik i interaktion.

De teoretiske såvel som tekniske færdigheder, som du arbejder med i fagene Users in Context og Prototyping Interactive Technologies, vil blive integreret i et designprojekt, der strækker sig over hele første semester.

 • Avancerede Designprocesser (7,5 ECTS) giver dig et forskningsbaseret og designteoretisk fundament for at kunne planlægge og gennemføre designprocesser inden for interaktionsdesign, brugeroplevelser og co-design i et brugercentreret perspektiv. I løbet af kurset fokuseres der på at udvikle dine designevner på højt niveau.
 • Data Design (7,5 ECTS). På dette kursus lærer du at visualisere og præsentere forskellige former for data samt at forstå datavisualiseringer og datadesign som en socio-teknisk proces med sociale, etiske og kulturelle konsekvenser.
 • Eksperimentelt Design i Praksis (7,5 ECTS) giver dig praktisk og teoretisk forståelse for og evne til at udvikle eksperimenterende designprojekter.
 • Designdrevet Innovation (7,5 ECTS) giver dig en række forskellige teorier og metoder til at arbejde med design-drevet innovation og design af produkter, services og systemer, der skaber værdi for en virksomhed eller en organisation.
 • Cross-Disciplinary Team Work (7,5 ECTS). På dette kursus arbejder du på et tværfagligt projekt med studerende fra de andre kandidatuddannelser på IT-Universitetet – det vil sige studerende fra kandidatuddannelsen i Datalogi, Spil og Digital Innovation & Management.
 • Ledelse af Kreative Projekter (7,5 ECTS) giver dig redskaber til at udføre, organisere og styre kreative projekter i en organisatorisk sammenhæng. Dette baseres på innovations- og ledelsesteori inden for den overordnede ramme, digitalisering.

Læs mere om kurserne her

Specialiseringer og speciale

Allerede på andet semester vælger du hvilket område, du vil specialisere dig i. Læs mere om specialiseringsmulighederne nedenfor.

Både specialiseringen og dit speciale giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan også vælge mellem en række kurser, der tilbydes på IT-Universitetet på kandidatniveau eller tage fag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Kandidatafhandlingen kan skrives i grupper eller individuelt.

I Kursusoversigten finder du beskrivelser af alle de kurser, der udbydes på IT-Universitetet i København.

Mere

Skjul

Specialiseringer

I løbet af kandidatuddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier får du mulighed for at specialisere dig inden for et emne, du gerne vil fordybe dig i. En specialisering består af en organiseret samling af kurser (22,5 ECTS), som bygger ovenpå hinanden, så du oplever en faglig progression inden for specialiseringen.

Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

Specialiseringen i Designing Interactions favner elementer fra både datalogi og design. Specialiseringen er relevant for mange forskellige brancher, da interaktionsdesign spiller en vigtig rolle, når de teknologiske byggeklodser skal designes til at blive brugt på en hensigtsmæssig måde, eller til at skabe værdi og differentiering for interaktive produkter. For interaktionsdesignere er dét at forstå og undersøge kontekster, hvor det specifikke produkt skal anvendes, et nøglekoncept, som danner grundlag for designaktiviteten.

Denne specialisering fokuserer på teorier, øvelser og metoder, du kan bruge til at forbedre din evne til kritisk at analysere, forstå og udvikle interaktive teknologier gennem hands-on eksperimenter. Dette sker bl.a. i nogle af IT-Universitetets forskellige labs (eksempelvis IxD Lab). Du vil her lære at demonstrere nøjagtige og robuste digitale og fysiske interaktive prototyper, der virker, og du vil udvikle dine tekniske færdigheder inden for programmering. Du lærer at innovere eksisterende interaktive produkter samt at tage en ledende rolle i at definere funktioner til forskellige produkter samt at lægge strategier for produktudvikling. 

Som tværfagligt felt handler servicedesign om at designe systemer og processer med henblik på at skabe helstøbte brugeroplevelser af serviceydelser. Specifikt handler det om at definere hvert berøringspunkt eller kontaktflade mellem bruger og serviceudbyder, samt at skabe en overordnet servicestrategi for en organisation. Modsat produkter bliver serviceydelser skabt i det øjeblik, de bliver brugt. Dette gør det svært for en designer at få det fulde billede af samspillet mellem bruger og serviceudbyder på forhånd. 

Specialiseringen i Service Design fokuserer på teoretiske, metodiske og praktiske aspekter af design af serviceydelser med digitale komponenter, såsom web, mobil, IoT og cloud-baserede platforme. Denne specialisering tager et makro-perspektiv og en holistisk tilgang til design, for at forene erhvervslivets behov, brugere og teknologi i arbejdet med at skabe innovative serviceydelser. I løbet af specialiseringen udvikler du færdigheder, som er nødvendige i digitaliseringen og serviceringen af organisationer og samfund. Færdigheder inden for Service Design er nødvendige for at kunne mestre ændringer i servicestrukturer, som er en del af processen med at indføre digitale infrastrukturer. 

På specialiseringen i User Cultures lærer du at analysere og evaluere den daglige brug af digitale produkter og tjenester. Det gør du med fokus på, hvordan man kan forbedre brugernes oplevelser med et produkt, hvordan man tidligt opdager nye brugsmåder og -mønstre, og hvordan man kan få nye brugere ved eksempelvis at redesigne en platform. Desuden vil du lære at reflektere kritisk over den organisatoriske, samfundsmæssige og kulturelle brug af netværkstjenester, og du vil lære at påvirke hvordan digitale tjenester bliver brugt i netværkssamfundet, og hvordan de kan (re)designes.

I løbet af specialiseringen lærer du at identificere, analysere, styre og styrke brugergrupper og brugerkulturer på tværs af platforme, og du vil lære at designe og udvikle relevante interaktionsmiljøer med fokus på brugerdeltagelse i bestemte kontekster.

Specialiseringen i UX Design (User Experience Design) giver dig teoretiske rammer, værktøj og teknikker til at designe innovative brugeroplevelser. Ud fra standard UX-teknikker, såsom hurtig prototyping, wireframing og iterative designprocesser samt gennem legende designs, historiebaserede tilgange og kulturelle undersøgelser, lærer du metoder til at udvikle og lave prototyper til nye brugeroplevelser.

I løbet af specialiseringen udvikler du færdigheder, der kombinerer forståelse for nye designområder inden for interaktive produkter med viden om forretningsmodeller til eksempelvis nye interaktive medier og kreative og kulturelle industrier. Kurserne på specialiseringen og undervisningen er projektorienteret.Projekteksempel: Wayfinding på Amager Hospital

Servicedesign handler om at udvikle brugervenlige designløsninger. Et hold studerende fra tredje semester fik mulighed for at afprøve teorierne i praksis i et projektsamarbejde med Amager Hospital og designvirksomheden Triagonal. Opgaven var at udvikle nye wayfinding-løsninger, der skulle gøre det lettere for hospitalets brugere at finde vej til den rette afdeling. Det kunne eksempelvis være i form af apps eller digitale informationsskærme.

De studerende kiggede dog på mere end bare skilte og skærme. For at opnå et helhedsperspektiv på brugernes behov lavede de studerende observationer på hospitalet og interviewede læger, sygeplejersker og portører. Som afslutning på projektet præsenterede de studerende deres løsninger for hospitalets personale, og feedbacken var klar: Der er brug for servicedesignere i sundhedsvæsenet.

Billede af studerende.

Specialeportræt

Cecilie Jo Nielsen.

»

Man taler ofte om, at telemedicin giver patienten empowerment, altså en følelse af kontrol over egen behandling, men vi havde en hypotese om, at det måske ikke er tilfældet for patienter med en livstruende sygdom som kræft.

Cecilie Jo Nielsen, Cand.IT i Digital Design og Kommunikation (uddannelsen hedder i dag Digital Design og Interaktive Teknologier)
«

Specialeportræt

»

Ideen var, at man skulle kunne gå på ’date’ med kunsten, så vi designede en prototype til en slags Tinder-app for kunstmuseer, hvor kunstværker i nærheden popper op på skærmen.

Marie Bryndum og Maria Muhandes, begge Cand.IT. i Digital Design og Kommunikation (uddannelsen hedder i dag Digital Design og Interaktive Teknologier)
«

Marie og Maria.

Udveksling

Du har mulighed for at læse en del af din uddannelse på et udenlandsk universitet. Tredje semester er velegnet til et udvekslingsophold. At studere i udlandet giver dig en mulighed for at specialisere din uddannelse og profil, og du kan samtidig få erfaring med at arbejde i en ny kultur i et nyt land. IT-Universitetet har udvekslingsaftaler rundt om i verden, blandt andet med:

Undervisningen

Undervisningen omfatter både forelæsninger, gruppeprojekter og øvelser. De studerende på Digital Design og Interaktive Teknologier kommer med forskellige faglige baggrunde; fra uddannelser inden for musik, kunst og design, over naturvidenskab og til samfundsvidenskabelige uddannelser i eksempelvis sociologi og statskundskab. Denne forskellighed skaber et kreativt fagligt miljø, hvor projekter gribes an fra mange forskellige perspektiver.

En del af undervisningen foregår i IT-Universitetets labs, hvor du eksempelvis har mulighed for at laserskære eller 3D-printe, så du kan fremstille prototyper på dine koncept- og produktideer.

IT-Universitetet samarbejder med erhvervslivet, og du får derfor mulighed for at samarbejde med virksomheder og organisationer i både den offentlige og private sektor. Det betyder, at du vil arbejde med aktuelle udfordringer, og du får mulighed for at skabe dig et netværk i erhvervslivet allerede i løbet af dine studier.

Karrieremuligheder

Som kandidat fra Digital Design og Interaktive Teknologier får du en kombination af teoretisk indsigt og praktiske færdigheder, og du er særligt kvalificeret til at arbejde som eksempelvis:

 • Interaktionsdesigner
 • User Experience Designer
 • Customer Experience Designer 
 • Interface Designer
 • Design Researcher 
 • Servicedesigner 

Du kan også arbejde med forskellige typer af digital konceptudvikling eller -formidling. Du har også mulighed for at arbejdere mere bredt inden for feltet med eksempelvis digital projektledelse eller forskellige typer af jobs, der har med digitalisering og digitaliseringsstrategier generelt at gøre.

Er du interesseret i at søge en Ph.d., så kan du læse mere om de forskellige forskningsområder her.

 


Meetingbox

Cand.it

#lifeatitu

Studievejledning

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.

Lokale 3D05 og 3D07
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5240

Email: studievejledningen@itu.dk