Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Kandidat i
Digital Innovation & Management

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management vil du tilegne dig viden, færdigheder og værktøjer til at forstå og håndtere komplekse og turbulente digitale forandrings- og innovationsprocesser i forskellige typer af organisationer.

Digitale teknologier udvikler sig konstant og påvirker dermed organisationer, mennesker og samfund på nye og uforudsete måder. Det skaber udfordringer, som kræver evnen til dels at træffe kompetente beslutninger og dels foretage løbende justeringer af strategiske, organisatoriske og praktiske tilltag indenfor ledelse og organisation. Grundlaget for at kunne træffe de rette beslutninger er en dyb forståelse af mennesker, teknologi og digital forandring. 


Du bliver indført i en tværfaglig tilgang til kvalitative og kvantitative metoder og rammer for forståelse af management og udvikling af IT. Du lærer om management og innovation som både teoretiske og praktiske udfordringer og tilegner dig samfundsvidenskabelige færdigheder for at forstå såvel kvalitative som kvantitative aspekter af teknologi. På uddannelsen vil du blive introduceret til en række digitale værktøjer, som kan bruges til analytiske og organisatoriske formål.

Undervisningssproget er engelsk.

Studiets opbygning

Samfundet står i dag over store udfordringer på områder som energi, sundhed, klima og økonomi, og det bliver stadig mere klart, at IT-management, organisation, og innovation samt de komplekse relationer mellem mennesker og teknologi må nytænkes. Derfor giver uddannelsen dig en tværfaglig tilgang til aktuelle problemer, plads til at afprøve nye måder for at knytte informationsteknologi og mennesker sammen på samt kombinerer en række kompetencer fra forskellige fagområder, som fx etnografi, business, informations studier, IT-management, ledelse, innovation og IT i samfundsmæssig kontekst. 

Digital Innovation & Management er fleksibelt opbygget. Den giver dig solide kompetencer inden for uddannelsens område, samtidig med at den giver dig muligheden for at specialisere dig inden for et område, som du igen i høj grad selv definerer indholdet af. Det betyder, at du - med udgangspunkt i den faglighed, du har fra din bacheloruddannelse - igennem studiet har stor frihed til at danne din egen unikke profil.

Studiestart efterår
1. semester Navigating Complexity: Mapping, Visualization & Decision-making
15 ECTS
Foundations in Development of IT
7,5 ECTS * 
Business & Management Foundations
7,5 ECTS *
2. semester

Digital Governance, Management and Accountability
7,5 ECTS **

Digital Change Management 
eller
Valgfrit kursus
7,5 ECTS ***

Valgfrit kursus
7,5 ECTS

Specialiseringsmodul
7,5 ECTS
3. semester

Reassembling Innovation 
7,5 ECTS ** 
Digital Change Management
eller
Valgfrit kursus
7,5 ECTS ***

Specialiseringsmodul
15 ECTS 

4. semester

Speciale
30 ECTS

* For studerende, der er bachelorer i Global Business Informatics, eller kommer med tilsvarende faglige forudsætninger er disse fag ikke obligatoriske, men kan erstattes af valgfrie kurser, eller projekt.
** Dette obligatoriske modul kan suppleres med en udbudt studieaktivitet (undervisning, vejledning, projekt m.m.) på 7,5 ECTS inden for samme faglige felt. Den supplerende studieaktivitet erstatter i så fald et valgfrit kursus.
*** Det er obligatorisk at tage faget Digital Change Management (udbydes i både foråret og i efteråret).

Specialiseringer

På uddannelsen skal du vælge mellem to specialiseringer. Hver specialisering består af et forårsmodul og et efterårsmodul. Du skal vælge en af følgende specialiseringer:

 • Process Innovation and New Business Models
 • Big Data

Obligatoriske fag

Uddannelsen består af 6 obligatoriske fag:

 • Navigating Complexity: Mapping, Visualization and Decision-making
 • Foundations in Development of IT
 • Business & Management Foundations
 • Digital Governance, Management and Accountability
 • Reassembling Innovation
 • Digital Change Management  

Valgfrie Kurser

Derudover har du gode mulighed for at skabe din egen profil gennem valgfrie kurser. Du kan vælge mellem alle IT-Universitetets udbudte kurser på kandidatniveau, samt tage valgfrie kurser på et andet universitet. Se alle udbudte kurser på ITU i kursusoversigten.

Speciale

Studiet afsluttes med et speciale.

Læs mere om de obligatoriske fag

 • Navigating Complexity: Mapping, Visualization and Decision-making (15 ECTS) will equip you with a set of analytical and practical tools to analyse and visualise complex knowledge fields. You will be able to manage and act constructively in complex and challenging situations and work with how decision-making can be informed.

 • Foundations in Development of IT (7.5 ECTS) will enable you to understand and participate in IT development cycles. The course will equip you with a fundamental understanding of important aspects in the design and development of IT systems.

 • Business & Management Foundations (7.5 ECTS) will provide you with different perspectives and tools for business and strategic management, including knowledge of how to do business models, and new and classic strategic management theories related to organizations in different situations and development stages.

 • Digital Governance, Management and Accountability (7.5 ECTS) will enable you to identify, manage, understand and act in relation to IT infrastructures put in place to meet demands for transparency and controllability. The course provides students with tools for analysing techno-managerial practices and the infrastructures and constraints that make such practices accountable. The course traces, for instance, historical, political, ethical or cultural relations in which accountabilities are embedded.

 • Reassembling Innovation  (7.5 ECTS) will provide you with a range of theoretical perspectives and methodological tools to critically approach, understand and analyse complex entanglements between IT, innovation and society. Along with the theoretical exploration, emphasis will also be given on the organizational strategy and design within open ecosystems. In this emerging era of decentralization and networked collaboration, reassembling the pieces of innovation is an imperative for all types of organizations (private, public, NGOs and social enterprises). The course will, among other things, enable you to reflect upon your own role as active participant in future technological and societal developments, as well as to reflect on the politics and values embedded in the design and use of technologies.
 • Digital Change Management (7.5 ECTS) gives you tools to analyse and understand challenges of change management related to digitalisation.  

 

Mere

Skjul

Specialiseringer

Specialiseringsudbud

En specialisering er en organiseret samling af kurser, der giver dig mulighed for at arbejde med avancerede emner inden for et specifikt område, og forbereder dig til at skrive dit speciale. I løbet af uddannelsen skal du vælge en specialisering, og udbuddet er i år:

 • Process Innovation and New Business Models
 • Big Data

Skræddersy din egen specialisering

Du har mulighed for at søge om at sammensætte din egen individuelle specialisering, og kan eventuelt søge inspiration i specialiseringer på de andre kandidatuddannelser. En individuel specialisering kan også tages på et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

Specialisering: Process Innovation and New Business Models

Digital innovations rapidly transform the fundamental nature of many organizations. This specialization focuses on the role of digital technologies in enabling incremental and radical innovations in organizations, both at the business model level and at the level of individual processes/services.  The courses and projects are designed to equip students with the knowledge and skills to support, design, manage, and reflect on digital innovation initiatives in complex organizational settings.

Spring Semester:

Digital Business Models 

The emergence and evolution of new digital technologies creates new opportunities for organizations to profit and make value of digitization. This course focuses on capturing and understanding the new business models that emerge and how organizations implement these models in ways that create value for all stakeholders.

The course covers economic, social, and cultural elements of business models and investigates how different business models create, deliver, and capture value in different ways.

Case studies are an essential part of the course and may include business models like: open innovation, digital platforms and ecosystems, sharing and owning economy, social entrepreneurship and crowdfunding. 

 

Autumn Semester:

Process Innovation

Organizations constantly need to respond to changing requirements and new opportunities in order to stay competitive. This course focuses on process innovation as a way to redesign organizational work processes and reconfigure internal and external resources to sense and respond to new opportunities and challenges.

The course will cover:

 • The fundamentals of process-oriented management (e.g., lifecycle and maturity models) 
 • Theories, frameworks, and methods for both continuous and radical process innovation (e.g., ambidextrous organizational design)
 • How digital technologies (e.g., Internet of Things, blockchain, artificial intelligence) can support continuous and radical process innovation

The specialization also comprises a specialization project in the autumn semester, in which you can draw on the contents of both courses, digital business models and process innovation.

 

 

Specialisering: Big Data

Big data offers opportunities and risks, requiring deep technical knowledge as well as critical skills to analyse the quality and impact of any approach or solution. Making sense of data is a key interdisciplinary challenge for many organizations, institutions and governments so that they can understand and adapt quickly to changing conditions. A hospital could incorporate GPS data about the actual location of its ambulances and helicopters with data about the mission these vehicles are involved in, as well as the emergency calls and current status in various emergency rooms in order to take decisions in real-time when faced with an emergency call (also in the face of large-scale disasters). Step counters and mobile phones can be connected with Amazon Echo voice-activated assistant to help manage family life while potentially allowing a range of vendors to ensure in-store availability of groceries and other staples the family might need when they need it. While both these scenarios evoke a future of efficiency and convenience, they also raise issues about privacy and the influence such data services might have on work practices and everyday lives.

Extracting value from big data depends in part on solving engineering challenges and hiring data scientists, but the key lies in interdisciplinary and critical analyses of big data processes and solutions. The courses in this specialization offer an opportunity for students to engage with technical challenges, organizational processes and societal concerns around big data. Most importantly, students will learn how to translate critical and theoretical tools they have gained throughout the program into practice and application.  

Spring Semester:

Big Data Processes

Business, governmental and non-governmental organisations increasingly rely on big data to shape data-driven processes. Such big data processes, based on the discovery of meaningful patterns in data, can be used to analy- se complex phenomena or to build predictive models. In this class, we will review the technological trends that underlie the advent of big data more generally. We will discuss the potentials of big data processes and their limitations from technical, ethical and organizational points of view, especially in the cases where personal data is involved. Students will learn basic hands-on analytics approaches using Tableau Public. 

Autumn Semester:

Critical Big Data Management

There is no longer one approach that can fit all data management problems. For each problem, IT specialists have to decide on appropriate models and systems to handle the relevant data. In this course, we will address the critical issues that emerge in the course of collection, management, processing and analytics of large-scale data. We will discuss modern approaches to organizing and making sense of large data sets. We will cover the principles of big data analysis, and illustrate a group-based hands-on approach to big data modeling and management while addressing the increasingly important societal issues these principles and approaches address and problematize. Students will be introduced to basic quantitative methods and technical skills to be able to assess current approaches to big data management and analytics as well as critical theoretical tools for identification and discussion of potential pitfalls, obstacles and opportunities that working with data and analytics may bring up.

This course is run in parallel with a Technical Big Data Management course on the Software Development Masters program and students are expected to work in cross-program groups on the three projects that make up the core of the course. The goal is to create an experience where students must negotiate disparate backgrounds and technical expertise to achieve common goals. 

Karrieremuligheder

Som dimittend fra Digital Innovation & Management-uddannelsen vil du være godt rustet til at skabe solide relationer og værdi i krydsfeltet mellem IT og samfundet. Vores dimittender vil være nytænkende i digitaliseringsprocesser, herunder  vil de kunne agere som digitale brobyggere mellem teknologi og offentlige, private og uafhængige organisationer.

Du vil enten som konsulent eller medarbejder kunne medvirke til identificeringen af radikalt nye muligheder i organisationen, og skabe værdi ved at bygge bro mellem teknologien, samfundets aktuelle udfordringer og organisationernes forretningsmæssige mål. Du kan f.eks. få job som:

 • Organisational Consultant
 • Project and Team Manager 
 • Special Advisor
 • Business Analyst and Developer

Du har også muligheden for at søge en PhD på IT-Universitetet.

cand.it

cand.it

Undervisningen

Undervisningsformen på Digital Innovation & Management veksler mellem projektarbejde, hvor der stilles krav til selvstændighed, samarbejdsevne og projektledelse, og traditionel auditorieundervisning. Dine undervisere er de bedste inden for faget, og der bliver derfor også stillet krav til dine evner og dit engagement.

Digital Innovation & Management er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet, og uddannelsen er tilrettelagt, så du får mulighed for at samarbejde med offentlige og private virksomheder – på mindst to projekter i løbet af uddannelsen. På den måde arbejder du altid med aktuelle udfordringer, og du kan skabe kontakt til erhvervslivet allerede under studierne.

Undervisning og eksamen er på engelsk, da uddannelsen har et stærkt internationalt islæt.

#lifeatitu

Studievejledning

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.

Lokale 3D05 og 3D07
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5240

Email: studievejledningen@itu.dk

Top