Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Kandidat i
Digital Innovation & Management

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management giver dig viden, færdigheder og redskaber til at kunne beskæftige dig med de mange udfordringer og muligheder, der er forbundet med digital forandring og innovation.

I takt med at digitale teknologier udvikler sig og spredes, påvirker de organisationer, mennesker og samfund på hurtige og overraskende måder. At håndtere digitalisering kræver evnen til at træffe informerede og rettidige beslutninger in situ, og de hidtil klassiske opskrifter for ledelsen og organisationen virker ikke nødvendigvis i turbulente digitaliseringsprocesser. For at kunne træffe disse beslutninger er det nødvendigt at udvikle en dyb forståelse for det komplekse samspil, der er mellem mennesker, organisationsprocesser og digital teknologi. 

På Digital Innovation & Management undersøger du, hvordan it og data former samfund, organisationer og individuelle liv. Du vil samtidig undersøge, hvordan it kan bruges til at forfølge en række forskellige mål. På uddannelsen kombineres viden og kompetencer fra forskellige forskningsområder som eksempelvis kvalitative og etnografiske studier inden for it, forretning og ledelse samt organisations- og informations-studier, studier af informationssystemer samt innovationsstudier.

I dag står samfundet over for store udfordringer på mange områder, som eksempelvis energi, sundhedspleje og miljø. På uddannelsen arbejder du med digitalisering i forhold til organisationer og de mange nye udfordringer og muligheder, digitaliseringen skaber.

Kandidatuddannelsen har et bredt internationalt perspektiv og undervises på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

 

Hvem læser Digital Innovation & Management?

Som studerende på kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management er du interesseret i at forstå og ønsker at deltage i den rivende udvikling og innovation på it-området. Du er interesseret i digitalisering som et komplekst fænomen, der stiller krav til både teoretisk nytænkning, metodisk opfindsomhed og praktisk engagement på tværs af det tekniske og det organisatoriske område. 

Du vil gerne lære at agere både kritisk og konstruktivt i forhold til de mangeartede konsekvenser for mennesker, organisationer og samfund, som udvikling og anvendelse af it indebærer. Dette kan eksempelvis være at forholde sig velovervejet til forestillinger om de potentialer, der ligger i it eller at deltage i at lede og håndtere de muligheder og udfordringer, som it løbende skaber i praktisk og organisatorisk sammenhæng.

Der er meget gruppearbejde i løbet af uddannelsen, så du bør være motiveret for at samarbejde med dine medstuderende.

Studiets opbygning

Studiet er baseret på en åben forståelse af ledelse og innovation, og tager udgangspunkt i studier omhandlende brug af it, it-ledelse og den indvirkning it har på vores praksis samt undersøgelser af de værdier og forventninger, der præger digitaliseringen. Du vil tilegne dig færdigheder til at kunne udføre undersøgelser og evnen til at reflektere over den påvirkning data og databehandling har på samfundet. I løbet af uddannelsen vil du støde på forskellige digitale værktøjer, der bruges i analytiske, ledelsesmæssige og organisatoriske sammenhænge.

 

Kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management er fleksibelt opbygget, så du har stor frihed til at danne din egen unikke profil. Uddannelsen består af både obligatoriske fag, valgfag og en specialisering, som du selv vælger.

Studiestruktur for Digital Innovation & Management
1. semester

Navigating Complexity: Mapping, Visualisation & Decision-making
15 ECTS

Reassembling Innovation
7,5 ECTS

Computational Literacies
7,5 ECTS

2. semester

Processes Innovation
15 ECTS

Valgfag 
7,5 ECTS

Specialiseringsmodul del 1
7,5 ECTS
3. semester

Organisational Change
7,5 ECTS

Cross -Disciplinary Team Work
7,5 ECTS

Specialiseringsmodul del 2
15 ECTS (inkl. specialeforberedning 2.5 ECTS)

4. semester

Speciale
30 ECTS

 

Obligatoriske fag

 • Navigating Complexity: Mapping, Visualisation and Decision-making (15 ECTS) udstyrer dig med et sæt teoretiske og praktiske værktøjer til at analysere og visualisere store datamængder, som i dag spiller en centralt rolle inden for ledelse og innovation. Du vil lære om agile projektstyringsmetoder, om storyboards og storytelling som metoder til at fortolke data. Dette er alt sammen vigtigt, da data hver dag spiller en vigtigere rolle i beslutningsprocesser på alle niveauer i samfundet.
 • Reassembling Innovation (7,5 ECTS) giver dig en række teoretiske perspektiver og metodiske værktøjer til at kunne forstå, analysere og forholde dig kritisk til komplekse sammenhænge mellem it, innovation og samfund. Du vil lære om organisationsstrategi og design inden for åbne økosystemer. Desuden vil du lære at reflektere over din egen rolle som aktiv deltager i fremtidens teknologiske og samfundsmæssige udvikling samt reflektere over de politikker og værdier, der er indlejret i både design og anvendelse af teknologier.
 • Computational Literacies (7,5 ECTS). På kurset vil du lære at bruge grundlæggende koncepter og metoder inden for computervidenskab. Du vil udvikle evnen til at bruge computational thinking og metoder til at forstå og løse komplekse problemer samt designe socio-tekniske systemer. 
 • Process Innovation (15 ECTS) fokuserer på digital procesinnovation som en måde at udnytte potentialet i digitale teknologier til at kunne omorganisere organisatoriske arbejdsprocesser samt interne og eksterne ressourcer – dette for at kunne reagere på nye muligheder og udfordringer. Kurset dækker procesorienteret ledelse, teorier og metoder til både kontinuerlig og radikal procesinnovation samt emner, der relaterer sig til, hvordan digitale teknologier kan understøtte kontinuerlig og radikal procesinnovation.
 • Organisational Change (7,5 ECTS) fokuserer på digital forandringsledelse, hvor du lærer at analysere og fremstille konkrete organisatoriske forandringsproblemer, der relaterer sig til it. Det sker ved at anvende de koncepter, teorier og metoder, der undervises i på kurset. Du vil lære at udvælge og anvende en passende strategi for organisationsændringer trods de uforudsete situationer, en organisation kan komme ud for.
 • Cross-Disciplinary Team Work (7,5 ECTS). På dette kursus arbejder du på et tværfagligt projekt med studerende fra de andre kandidatuddannelser på IT-Universitetet – det vil sige studerende fra kandidatuddannelsen i Datalogi, Spil og Digital Design og Interaktive Teknologier.

Specialiseringer

En specialisering består af en samling af kurser, der tilsammen fylder 22,5 ECTS, og som giver dig mulighed for at udforske et emne mere i dybden. Dette er med til at forberede dig til at skrive din kandidatafhandling. I løbet af uddannelsen skal du fuldføre én specialisering. Du kan enten vælge en af de udbudte specialiseringer eller sammensætte din egen specialisering. Du kan læse mere om de udbudte specialiseringer nedenfor.

Valgfag og kandidatafhandling

Valgfagene og kandidatafhandlingen giver dig også mulighed for at forme din egen profil. Du kan vælge mellem en række kurser, der tilbydes på IT-Universitetet på kandidatniveau eller tage valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Kandidatafhandlingen kan skrives i grupper eller individuelt.

Se alle udbudte kurser på ITU i kursusoversigten.

 

Mere

Skjul

Specialiseringer

Specialiseringsudbud

En specialisering består af en samling af kurser, der tilsammen fylder 22,5 ECTS, og som giver dig mulighed for at udforske et emne mere i dybden. Dette er med til at forberede dig til at skrive din kandidatafhandling. I løbet af uddannelsen skal du fuldføre én specialisering. Du kan enten vælge en af de udbudte specialiseringer, som beskrevet nedenfor, eller du kan sammensætte din egen specialisering.

På nuværende tidspunkt udbydes specialiseringer i Big Data​, Digital Economics, Process Innovation and New Business Models, Public Digitalization og Service Design.

Skræddersy din egen specialisering

Du har mulighed for at søge om at sammensætte din egen individuelle specialisering, der passer til dine egne mål og drømme. Her kombinerer du selv en samling af relevante kurser og/eller projekter, der tilsammen fylder 22,5 ECTS. Du kan eventuelt søge inspiration til specialiseringer på IT-Universitetets andre kandidatuddannelser. Du kan også læse din individuelle specialisering på et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

Big Data skaber både muligheder og risici, og det kræver både dyb teknisk viden og et kritisk mindset at analysere kvaliteten og virkningen af disse data. At få mening ud af data er en vigtig tværfaglig udfordring for mange organisationer, virksomheder og statslige instanser, så de kan forstå og hurtigt reagere på forandringer. Eksempelvis kan et hospital koble GPS-data om ambulancernes og helikopternes placering med data omhandlende opgaven de er sendt ud til, nødopkaldene eller den aktuelle status hos forskellige skadestuer for på den måde at kunne træffe de bedste beslutninger, når de står i akutte situationer. Dette er et eksempel på, hvordan data kan være med til at øge effektiviteten, men det rejser også spørgsmål, der relaterer sig til privatliv og den indflydelse, datatjenester kan have på arbejdspraksis og hverdagsliv.

At få værdi og ny viden ud af store datamængder afhænger dels af at kunne løse tekniske udfordringer og af at ansætte data scientists, men det ligger også i tværfaglige og kritiske analyser af big data-processer og -løsninger. På denne specialisering får du mulighed for at kaste dig ud i tekniske udfordringer, organisatoriske processer og samfundsmæssige bekymringer forbundet med big data. Vigtigst af alt, så vil du lære at anvende de kritiske og teoretiske værktøjer, du har tilegnet dig gennem studiet, i praksis.

Fag: Big Data Processes (7,5 ECTS)

Både virksomheder, organisationer, stater og NGO’er er i stigende grad afhængige af big data til at forme data-drevne processer. Disse processer, der er baseret på at gå på opdagelse i store datamængder og herfra finde nye mønstre og ny viden, kan bruges til at analysere komplekse fænomener eller opbygge forudsigende modeller. På dette kursus vil du gennemgå de teknologiske tendenser, der ligger til grund for fremkomsten af big data. Du vil komme til at diskutere potentialer og begrænsninger ved big data ud fra tekniske, etiske og organisatoriske synspunkter, især i tilfælde hvor personlige oplysninger er involveret. Du vil lære grundlæggende analysemetoder ved hjælp af Tableau Public.

Fag: Critical Big Data Management (15 ECTS)

Der er ikke længere én tilgang, der passer til alle problemer omhandlende data management. For hvert problem skal it-specialister træffe beslutninger om modeller og systemer for at håndtere de relevante data. På dette kursus vil du lære om de problemer, der kan opstå ved indsamling, styring, behandling og analyse af store datamængder. Vi vil diskutere moderne tilgange til at organisere og forstå store datasæt. Vi vil dække principperne om dataanalyse og illustrere en gruppebaseret praktisk tilgang til datamodellering og -styring, samtidig med at vi tager fat på de samfundsmæssige problemer, som disse principper og tilgange adresserer og problematiserer. Du vil blive introduceret til grundlæggende kvantitative metoder og tilegne dig tekniske færdigheder til at kunne vurdere aktuelle tilgange til behandling og analyse af big data. Derudover vil du lære om kritiske teoretiske værktøjer til identifikation og diskussion af potentielle faldgruber, hindringer og muligheder, som arbejdet med data kan medføre.

Dette kursus kører sideløbende med et kursus i Technical Big Data Management på kandidatuddannelsen i Datalogi, og du forventes derfor at arbejde i grupper på tværs af uddannelserne på de tre projekter, der udgør kernen af kurset. Målet med dette er at skabe en oplevelse, hvor I skal diskutere med udgangspunkt i jeres forskellige faglige baggrunde, for at opnå fælles mål.

Digital innovation forvandler hurtigt mange organisationers grundlæggende karakterer. På denne specialisering fokuseres på den rolle, som digitale teknologier spiller for radikal innovation i organisationer – både når det sker i forretningsmodellen og når det sker hos organisationens individuelle processer og tjenester. I løbet af kurserne og projekterne på denne specialisering tilegner du dig viden om og færdigheder til at understøtte, designe, styre og reflektere over digitale innovationsinitiativer inden for komplekse organisatoriske rammer. 

Bemærk: specialiseringen nedlægges i 2019.

Fag: Digital Business Models (7,5 ECTS)

Fremkomsten og udviklingen af nye digitale teknologier giver nye muligheder for organisationer for at skabe værdi eller øge profit. På dette kursus fokuseres på at indfange de nye forretningsmodeller, der opstår, og forstå hvordan organisationer kan implementere disse modeller på måder, der skaber værdi for organisationens interessenter. Kurset dækker økonomiske, sociale og kulturelle elementer af forretningsmodeller, og du kommer til at undersøge, hvordan forskellige forretningsmodeller skaber værdi på forskellige måder.

Cases er en stor del af dette kursus. De forskellige cases kan bl.a. omfatte forretningsmodeller som åben innovation, digitale platforme og økosystemer, deleøkonomi, socialt iværksætteri og crowdfunding.

Fag: Process Innovation (15 ECTS)


På kurset fokuseres på digital procesinnovation som en måde at udnytte potentialet i digitale teknologier til at kunne omorganisere organisatoriske arbejdsprocesser samt interne og eksterne ressourcer – dette for at kunne reagere på nye muligheder og udfordringer. Kurset dækker procesorienteret ledelse, teorier og metoder til både kontinuerlig og radikal procesinnovation samt emner, der relaterer sig til, hvordan digitale teknologier kan understøtte kontinuerlig og radikal procesinnovation.

 

Verden, som vi kender den i dag, er præget af komplicerede og til tider komplekse digitale systemer, der omgiver os hvert eneste øjeblik. Vi er del af kommunikationsnetværk, computermedierede sociale netværk, integrerede fakturerings- og betalingssystem, transportsystemer og mange flere typer systemer og infrastrukturer, som forsøger at gøre vores moderne liv nemmere. De samme netværk af integrerede servicesystemer findes i kommercielle miljøer, hvor virksomheders systemer til bl.a. ressourceplanlægning, supply chain management og finansielle transaktioner skal arbejde sammen på en interaktiv og (semi-)automatiseret måde. Disse digitale serviceøkonomier er vokset over flere årtier, men er stadigvæk dynamiske og under konstant forandring. Modne systemer afvikles, nye systemer tilføjes, ældre systemer genoplives og nye funktioner tilføjes til de eksisterende systemer.

På specialiseringen i Digital Economics findes kurserne Service Economics og Blockchain Economics. Specialiseringen handler således om at forklare og udvikle værdiskabelsen og distributionen af varer og tjenester i eksisterende og fremtidige digitale økonomier.

Fag: Service Economics (7.5 ECTS)

Serviceøkonomier bliver mere komplekse, idet eksisterende servicesystemer i stigende grad er indbyrdes forbundet. Mens vi betaler via smartphones, ser tv på internettet og ringer til venner via voice-over-IP, så bruger virksomheder integrerede servicesystemer til business intelligence og organiserer komplicerede service-sourcing-netværk med deres leverandører. Derfor er forståelse for serviceøkonomier i stigende grad afgørende for at kunne forvalte de nye servicesystemer forsigtigt. Nye indbyrdes forbundet servicesystemer er blevet hastigt introduceret inden for det sidste årti, hvilket har afledt opmærksomheden fra at evaluere og vurdere effekten på stabiliteten af servicesystemerne.

Fag: Blockchain Economics (15 ECTS)

Blockchain-systemer er stadig i det spæde stadie, men har på trods af dette stor industriel og akademisk interesse. Start-ups og andre nye initiativer arbejder intensivt på blockchain-baserede innovation, hvilket gør teknologien lovende til brug i mange forskellige sektorer og brancher. Design og implementering af blockchain-baserede systemer kræver dog viden inden for forskellige områder samt overvejelser af både økonomiske og samfundsmæssige forhold. På dette kursus fokuseres på det teknologiske og økonomiske fundament for blockchain-økonomier samt på komplekse systemteorier, strategier og hvordan man styrer distribuerede systemer og netværkseffekter. Derudover vil vi diskutere økonomiske fordele ved nye typer delingsøkonomier og Internet of Things samt reflektere kritisk over digital determinisme samt juridiske konsekvenser.

De forandringer som følger af digitaliseringsprocesser i samfundet, er særligt synlige i den offentlige sektor. En vellykket digital fremtid, som det forestilles i diverse danske digitaliseringsstrategier, kræver fokus på, hvilke motiver, prioriteter, historikker og beslutninger der driver digitaliseringsstrategier.

Denne specialisering giver dig grundlæggende viden om historien, teorien, politikken, forventningerne, udfordringerne og de praktiske problemer, der er involveret i digitaliseringsinitiativer. I den første del af specialiseringen vil du udvikle kompetencer i kritiske tilgange til det politiske indhold og i hvordan stater håndterer information. Anden del af kurset involverer en praktisk projektopgave i lokalt regeringsregi og omhandler de forskellige processer, som er undervejs lige nu. Tilsammen giver de to dele af specialiseringen en grundlæggende og komparativ forståelse for den digitaliserede stat i Skandinavien, og forbereder dig på at arbejde i frontlinjen af den offentlige sektors digitale omstilling.

Fag: The Digital State (7,5 ECTS)

Kurset benytter etnografiske studier og teori fra antropologi, STS og organisationsstudier til at undersøge de nye ansvarsområder og forpligtelser hos statslige aktører, som implementerer it-systemer. Kurset undersøger, hvordan offentlige instanser forbruger og opbevarer data og går samtidig i dybden med politiske og etiske spørgsmål om infrastruktur og ansvar i offentlige digitaliseringsinitiativer. Kursets temaer vil bevæge sig fra tidligere eksempler op til i dag. Først undersøger vi, hvordan staten kan være tilstede i hverdagen og hvordan dette varierer fra land til land. Derefter undersøges motivationen bag digitaliseringsprojekter og vi overvejer ansvaret hos dem, der implementerer projekterne. Som et tredje tema undersøger vi teknologierne som involveres i digitaliseringsprojekter. For at karakterisere dette fra et dansk perspektiv må vi også involvere komparativt materiale fra andre lande, hvor digitaliseringsprojekter udspiller sig anderledes. Ved brug af internationale cases ser vi på forskellige prioriteter og problemstillinger der opstår omkring statsdigitalisering globalt. Kurset afrundes med fokus på den skandinaviske velfærdsstat.

Fag: Digitalization and Public Sector Transformations (15 ECTS)

Offentlige sektorer gennemgår i øjeblikket omfattende institutionelle ændringer: digitale teknologer forandrer både interne arbejdsgange og forbindelsen mellem velfærdsprofessionelle og borgere. Kurset giver teoretiske værktøjer og empirisk indsigt i, hvordan offentlige sektorer forandrer sig med særligt fokus på ledelse, institutionelle ændringer og velfærdsledelse. Kurset stiller skarpt på den offentlige sektor i Danmark og giver dig redskaber til at forstå og arbejde med digitaliseringsprocesser på tværs af forskellige offentlige institutioner. Kurset forbereder dig på at arbejde i frontlinjen af den offentlige sektors digitale omstilling.

For at give en solid basisforståelse for vor tids forandringer bevæger kurset sig fra at arbejde med problemstillinger med velfærdsstaten, som har undergået forandringer i historien, til et specifikt fokus på lokale institutioner og arbejdsgange. De både praktiske og teoretiske forelæsninger vil dække følgende temaer: 

 • Reformer i den offentlige sektor i et historisk og institutionelt perspektiv: Hvordan har den offentlige sektor ændret sig over tid? Og hvorfor?
 • Teorier om velfærdsledelse, meta-ledelse og ledelsesmæssige fiaskoer: Hvordan ledes den offentlige sektor? Og hvorfor fejler visse projekter?
 • Lokale regerings- og velfærdsprofessionelle: Hvordan fungerer offentlige institutioner? Og hvordan ændres mødet med velfærdsstaten gennem digitalisering?

I løbet af kurset vil du udarbejde dit eget projekt i lokale offentlige rammer. I projektet skal du undersøge implementeringen og/eller de forandringer, som digitalisering medfører og binde dit empiriske arbejde sammen med de teoretiske koncepter fra kurset.

Danmark er et af de førende lande inden for it-innovation og digitalisering af offentlige og private services. Den danske regering har eksempelvis gjort digital kommunikation med den offentlige sektor obligatorisk. Dette stiller store krav til måden digitale services designes på. Service Design er en tilgangsvinkel, der kan anvendes til både analyse og udvikling af digitale services. Service Design baserer sig på teorier, indsigter og teknikker fra designdisciplinen samt fra ledelse og forretningsadministration.

På specialiseringen i Service Design lærer du at forstå kompleksiteten af digitale service designprocesser, så du bedre kan styre disse processer. For at forberede dig på innovation i både nationale og internationale sammenhænge, omhandler specialiseringen i Service Design både private virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er. Du vil her komme til at undersøge forskellene såvel som lighederne, når du arbejder med Service Design, på tværs af forskellige typer af organisationer.

Fag: Introduction to Service Design (7,5 ECTS)

På kurset introduceres du til Service Design og dets grundlæggende principper, metoder og værktøjer. Kurset fokuserer især på design af services, som enten er fuldt digitale, eller hvor digitale komponenter spiller en væsentlig rolle. Undervisningen består af forelæsninger, casestudier og praktiske øvelser. På kurset vil du blandet andet lære at udvikle og evaluere services gennem metoder som service blueprint og co-design. 

Fag: Service Design - management and implementation (15 ECTS)

Kurset er anden del i specialiseringen i Service Design. Deltagelse forudsætter derfor, at introduktionskurset er gennemført. På kurset lærer du om drift og forbedring af eksisterende digitale services og betydningen af samarbejde med forskellige interessenter. Du lærer at identificere forskellige interessenter, der er involveret i en service (eksempelvis offentlige organisationer, private virksomheder og ikke-statslige organisationer) og deres motivationer og behov, samt udfordringer for implementering og drift af digitale services.

Kurset indeholder et projekt, hvor du skal kortlægge udfordringer omkring en digital service i en organisation eller privat virksomhed samt foreslå forbedringer til den pågældende service.

Specialeportræt

Tiemo Thiess.

»

På baggrund af mit speciale startede virksomheden faktisk et helt nyt projekt op for at igangsætte brugen af data-drevne leads.

Tiemo Thiess, Cand.IT. i Digital Innovation & Management
«

Specialeportræt

»

I et blockchain-system vil det blive registreret hver gang, der sker en proces med et produkt. For eksempel at olivenolien bliver tappet, certificeret og transporteret. Den information er synlig for alle i forsyningskæden, den er konstant opdateret, og den kan ikke manipuleres.

Kristoffer Just, Cand.IT. i Digital Innovation & Management
«

Kristoffer Just Petersen.

Udveksling

Du har mulighed for at læse en del af din uddannelse på et udenlandsk universitet. Tredje semester er velegnet til et udvekslingsophold. At studere i udlandet er samtidigt en mulighed for at specialisere din uddannelse og profil og få erfaring med at studere og bo i en ny kultur i et nyt land. IT-Universitetet har udvekslingsaftaler rundt om i verden. For studerende på Digital Innovation & Management anbefales følgende universiteter:

Undervisningen

Undervisningsformen på Digital Innovation & Management veksler mellem forelæsninger og projektarbejde, hvor der stilles krav til selvstændighed, samarbejdsevne og projektledelse. Dine undervisere er blandt de bedste inden for faget, og der bliver derfor også stillet krav til at du forbereder dig til undervisningen og deltager aktivt i timerne.

Projektarbejde er en vigtig del af Digital Innovation & Management. Det giver dig mulighed for at fordybe dig i specifikke områder, der interesserer dig eller din projektgruppe. Projektarbejdet giver dig også mulighed for at engagere dig mere i dybden med forskellige case-organisationer.

Digital Innovation & Management er tilrettelagt således at du, især på de store kurser på 15 ECTS, får mulighed for at samarbejde med offentlige organisationer og private virksomheder. På den måde kan du afprøve teorier fra studiet i praksis og arbejde med aktuelle industrielle- og samfundsmæssige udfordringer. Samtidig kan du også skabe kontakt til erhvervslivet allerede under studierne.

Kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management undervises på engelsk og kursusmaterialer vil være på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

Karrieremuligheder

Kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management giver dig et globalt perspektiv på it og forbereder dig til en international karriere i den private eller offentlige sektor.

Med en kandidat i Digital Innovation & Management kan du fungere som bindingsled mellem forretning og it, da du har evnen til at tale begge ’sprog’ og forstå begge verdner. Du kender både til det nyeste inden for it og til forretningsbehov hos forskellige typer organisationer. Derudover vil du vide, hvordan man faciliterer og træffer beslutninger, der er baseret på dataanalyse og -fortolkning. Du vil også kunne nedbryde kompleksiteten hos moderne organisationer, analysere problemer og komme med kvalificerede forslag til løsninger på sociale og tekniske udfordringer.

It er overalt. Du vil derfor være værdifuld for en bred vifte af arbejdsgivere i både den private og den offentlige sektor. Du bør være klar til at forme din karriere i et skiftende fagligt miljø. Jobtitlerne nedenfor er eksempler på stillingsbetegnelser, du kan være kvalificeret til at søge – nogle afhængigt af hvilket område, du har valgt at specialisere dig indenfor:

 • Konsulent
 • Business Analyst
 • Business Intelligence Specialist
 • Chief Information Officer
 • Enterprise Architect
 • Functional Manager (eksempelvis inden for finansiering eller marketing)
 • Innovation Manager
 • It-projektleder
 • Process Manager/Owner 
 • Product/Service Manager
 • R&D Manager
 • Solution Architect

Du har også muligheden for at søge en PhD på IT-Universitetet.

cand.it

cand.it

#lifeatitu

Studievejledning

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.

Lokale 3D05 og 3D07
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5240

Email: studievejledningen@itu.dk