Adgangskrav

Fælles adgangskrav

For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelser skal du have en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-­bachelor­ud­dannelse. Har du en anden uddannelse (f.eks. en international uddannelse), der kan sidestilles med en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-bacheloruddannelse, vil IT-Universitetet foretage en individuel vurdering af den pågældende uddannelse.

Fælles forudsætning for optagelse på alle kandidatuddannelserne er et sprogkrav om engelsk på B-niveau med minimum 3 i snit.

Ansøgningsfrist

  • 1. marts 
  • Du kan søge fra medio januar. Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni, og der er studiestart sidst i august.

    ​Bemærk: ​Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne. 
Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Foruden de fælles adgangskrav, er der specifikke adgangskrav for hver uddannelse. Du kan læse mere om de uddannelsesspecifikke adgangskrav nedenfor.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Digital Innovation & Management.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Digital Design og Interaktive Teknologier.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Datalogi.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Softwaredesign.

Læs de uddannelsesspecifikke adgangskrav for MSc i Spil.

Ansøg som tidligere studerende

Hvis du tidligere har studeret på en videregående uddannelse og ønsker at søge om optagelse på en uddannelse igen, skal du afklare, hvorvidt du skal søge om genindskrivning, administrativ indskrivning på 2. studieår, eller om du skal søge optagelse på ny. Fold afsnittet ud og læs mere om hvordan du ansøger som tidligere studerende.


Genindskrivning

Hvis du har bestået minimum hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning på den samme uddannelse, du søger om optagelse på, skal du søge om genindskrivning. Du kan læse mere om, hvordan du søger om genindskrivning på ITU Student.

Ansøg på ny 

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på og selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du søge om optagelse på ny via ansøgningsportalen.

Ansøg på ny med dispensationsansøgning

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på, og er faldet for et studieaktivitetskrav og på den baggrund er blevet udmeldt af IT-Universitetet, skal du søge om optagelse på ny via optagelse.dk. Sammen med din ansøgning skal du vedlægge en dispensationsansøgning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen. Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. 

Bemærk: Du kan tidligst blive optaget på samme uddannelse 5 måneder efter, du har udmeldt dig. Dette betyder, at du senest skal være udmeldt 1. april for at kunne blive optaget på samme uddannelse med studiestart 1. september det pågældende år. Derudover skal du være opmærksom på, at dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg følger med over i din nye indskrivning, hvis du bliver optaget på uddannelsen igen.

 

Administrativ indskrivning

Hvis du er eller har været indskrevet på et andet universitetet end IT-Universitetet og ønsker at blive indskrevet på IT-Universitetet, kan du søge om administrativ indskrivning på 2. studieår. Det er en forudsætning, at du har bestået det, der svarer til minimum hele 1. studieår (60 ECTS) af uddannelsen på IT-Universitetet. 

Betingelser for administrativ indskrivning

Der gælder følgende betingelser for administrativ indskrivning:

- du skal som minimum have bestået hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning af uddannelsen

- du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen

- der skal være ledige pladser på uddannelsen

- du kan maksimalt få overført 60 ECTS til din indskrivning på ITU

Sådan søger du 

Send en mail til sap@itu.dk med en anmodning om at søge om administrativ indskrivning på 2. studieår. I mailen skal du angive hvilken uddannelse du søger om administrativ indskrivning på og desuden vedlægge følgende:

- dokumentation for at du opfylder adgangskravene til uddannelsen

- dokumentation for dine beståede eksaminer på den tidligere indskrivning, dvs. karakterudskrift med både stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen

- kursusbeskrivelser for de beståede kurser, herunder pdf-filer eller links

Frist og svar på ansøgning 

Ansøgningsfristen er 15. februar og du vil modtage et svar på din ansøgning inden for 4 uger. Der er studiestart mandag i uge 35. 

 

Mere

Skjul