Adgangskrav

Fælles adgangskrav

For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelser skal du have en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-­bachelor­ud­dannelse. Har du en anden uddannelse (f.eks. en international uddannelse), der kan sidestilles med en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-bacheloruddannelse, vil IT-Universitetet foretage en individuel vurdering af den pågældende uddannelse.

Fælles forudsætning for optagelse på alle kandidatuddannelserne er et sprogkrav om engelsk på B-niveau med minimum 3,0 i gennemsnit.

Ansøgningsfrist

  • 1. marts 

Du kan søge fra medio januar. Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni, og der er studiestart mandag i uge 35. 

​Bemærk: ​Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne.Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Foruden de fælles adgangskrav, er der specifikke adgangskrav for hver uddannelse. Her kan du finde information om de uddannelsesspecifikke adgangskrav.

MSc i Digital Innovation & Management.

MSc i Digital Design og Interaktive Teknologier.

MSc i Datalogi.

MSc i Softwaredesign.

MSc i Spil.
Kandidatreglen

Kandidatreglen erstatter uddannelsesloftet

Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse (uddannelsesloftet) er blevet afskaffet og erstattet af kandidatreglen med virkning pr. 1. marts 2020. 

Kandidatreglen betyder, at hvis du allerede har gennemført en dansk eller udenlandsk kandidatuddannelse, kan du blive optaget på en ny videregående uddannelse, såfremt der er ledige pladser på uddannelsen.

Universitetet kan dispensere for kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold, som betyder, at du ikke længere kan anvende den gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.
Ansøg som tidligere studerende

Ansøg som tidligere studerende

Hvis du tidligere har studeret på en videregående uddannelse og ønsker at søge om optagelse på en uddannelse igen, skal du afklare, hvorvidt du skal søge om genindskrivning, administrativ indskrivning på 2. studieår, eller om du skal søge optagelse på ny. 

Genindskrivning

Hvis du har bestået minimum hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning på den samme uddannelse, du søger om optagelse på, skal du søge om genindskrivning. Bemærk, det er ikke muligt at blive genindskrevet på dimensionerede uddannelser (DDIT og Spil). Du kan læse mere om, hvordan du søger om genindskrivning på ITU Student.


Genoptagelse

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på og selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du søge om optagelse igen via ansøgningsportalen.

Fold afsnittet ud og læs mere om dispensationsansøgning, overflytning samt frister.

Genoptagelse med dispensationsansøgning

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår (60 ECTS) af den samme uddannelse, du søger om optagelse på, og er faldet for et studieaktivitetskrav og på den baggrund er blevet udmeldt af IT-Universitetet, skal du søge om optagelse igen via optagelse.dk. Sammen med din ansøgning skal du vedlægge en dispensationsansøgning for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen. Vi kan give dispensation, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. 

Bemærk: Du kan tidligst blive optaget på samme uddannelse 5 måneder efter, du har udmeldt dig. Dette betyder, at du senest skal være udmeldt 1. april for at kunne blive optaget på samme uddannelse med studiestart 1. september det pågældende år. Derudover skal du være opmærksom på, at dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg følger med over i din nye indskrivning, hvis du bliver optaget på uddannelsen igen.

Overflytning 

Hvis du er eller har været indskrevet på et andet universitetet end IT-Universitetet og ønsker at blive indskrevet på IT-Universitetet, kan du søge om overflytning til 2. studieår. Det er en forudsætning, at du har bestået kurser svarende til minimum hele 1. studieår (60 ECTS) af uddannelsen på IT-Universitetet. Bemærk, det er ikke muligt at blive overflyttet til en dimensioneret uddannelse (DDIT og Spil).

Betingelser for overflytning 

Der gælder følgende betingelser for overflytning:

- du skal som minimum have bestået hele 1. studieår (60 ECTS) på den nyeste studieordning af uddannelsen

- du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen

- der skal være ledige pladser på uddannelsen 

- du kan maksimalt få overført 60 ECTS til din indskrivning på ITU

Sådan søger du 

Send en mail til sap@itu.dk med en anmodning om at søge om overflytning til 2. studieår. I mailen skal du angive hvilken uddannelse du søger om overflytning til og desuden vedlægge følgende:

- dokumentation for at du opfylder adgangskravene til uddannelsen

- dokumentation for dine beståede eksaminer på den tidligere indskrivning, dvs. karakterudskrift med både stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen

- kursusbeskrivelser for de beståede kurser, enten pdf-filer eller links

Frist og svar på ansøgning 

Ansøgningsfristen er 15. februar og du vil modtage et svar på din ansøgning inden for 4 uger. Der er studiestart mandag i uge 35. 


Mere

Skjul