Kandidat i
Softwaredesign

Om Uddannelsen

Den 2-årige kandidatuddannelse i Softwaredesign er en uddannelse for dig, der ikke har en uddannelse inden for IT, men ønsker en solid IT-faglig baggrund, som du kan kombinere med din eksisterende bacheloruddannelse. Uanset hvilken uddannelsesbaggrund du har – om det er inden for humaniora, naturvidenskab eller samfundsvidenskab – får du her mulighed for at kombinere den med nye kompetencer og viden fra computervidenskaben.

Kandidatuddannelsen har fokus på erhvervslivets behov, og du kommer til at arbejde projektorienteret med design, udvikling og vedligeholdelse af software. Samtidig lærer du om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en udviklingsproces.

Du får indgående viden om softwaredesign, programmeringssprog, distribuerede systemer, algoritmer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation og ledelse. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen – analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Kandidatuddannelsen undervises på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

Hvem læser Softwaredesign?

Som studerende på kandidatuddannelsen i Softwaredesign har du en bachelor inden for det kunstneriske felt, humaniora, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Du har ikke en IT-relateret bachelor, men du søger derimod ind på Softwaredesign for at supplere din bacheloruddannelse med kompetencer inden for softwareudvikling, så du opnår unikke tværfaglige kompetencer.

Du er ambitiøs og nysgerrig for at lære og anvende tekniske færdigheder inden for design og programmering. En stor del af uddannelsen beror på en samlet gruppeindsats, så der er en del gruppearbejde i løbet af uddannelsen.

Softwaredesign

Studiets opbygning

Softwaredesign er en teknisk uddannelse, så du lærer at anvende matematiske modeller og logik inden for softwareområdet. Uddannelsen forbereder dig på at arbejde med udvikling af applikationssoftware for slutbrugere i både den offentlige sektor og i det private erhvervsliv. 

Kombinationen af den brede erfaring inden for softwareudvikling og den faglige ballast, du har med fra din bachelorgrad, giver dig god mulighed for at arbejde med projektmedlemmer uden teknisk baggrund såvel som specialiserede programmører.

Se studieordningen for Softwaredesign.Softwaredesign
1.semester Software Engineering 
7,5 ECTS
Discrete Mathematics
7,5 ECTS
Introductory Programming
15 ECTS
2.semester

Introduction to Database Design
7,5 ECTS 

Algorithms and Data Structures
7,5 ECTS
Valgfag
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
3.semester

Research Project 
7,5 ECTS

Valgfag
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
4.semester

Speciale
30 ECTS

 


Obligatoriske fag

De obligatoriske fag (45 ECTS) danner tilsammen et intensivt kursus i grundlæggende softwareudvikling, som klæder dig på til at dykke ned i mere avancerede emner allerede på dit 2. semester. De obligatoriske fag er:

 • Software Engineering and Software Qualities (7,5 ECTS) introducerer dig til professionel software engineering, hvilket gør dig i stand til at agere som projektmedarbejder og tage ledelsesansvar i mindre projekter. Der lægges særlig vægt på forskellige softwarekvaliteter, og hvordan man håndterer dem i udviklingsprocessen. Kurset behandler distribueret softwareudvikling eksplicit.
 • Discrete Mathematics (7,5 ECTS) giver dig forståelse for basal matematik inden for computervidenskab. I løbet af kurset lærer du de nødvendige terminologier og konceptuelle værktøjer, som du får brug for i efterfølgende kurser.
 • Introductory Programming (15 ECTS). I dette fag bliver du introduceret til programmering i Java og objekt-orienteret programmering generelt. Du skal implementere et mellemstort software-projekt og får derved praktisk erfaring med programmering. 
 • Introduction to Database Design (7,5 ECTS) introducerer dig for det basale inden for databaser: Hvordan man effektivt gemmer og henter store datasæt i computere.
 • Algorithms and Data Structures (7,5 ECTS) introducerer dig til effektiv programmering og datarepræsentation. På dette kursus lærer du at designe effektive og korrekte programmer samtidig med, at du lærer grundlæggende algoritme-værktøjer, som er uundværlige for enhver softwareudvikler.

Specialiseringer

En specialisering består af en samling af kurser, der tilsammen fylder 22,5 ECTS, og som giver dig mulighed for at udforske et emne mere i dybden. Dette er med til at forberede dig til at skrive dit speciale. I løbet af uddannelsen skal du fuldføre én specialisering. Du kan enten vælge en af de udbudte specialiseringer, som beskrevet nedenfor, eller du kan sammensætte din egen specialisering.

Valgfag og speciale

Både valgfagene og dit speciale giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan også vælge mellem en række kurser, der tilbydes på IT-Universitetet på kandidatniveau eller tage fag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Du kan skrive specialet i grupper eller individuelt.

I Kursusoversigten finder du beskrivelser af alle de kurser, der udbydes på IT-Universitetet i København.

 

Mere

Skjul

Specialiseringer

Udbudte specialiseringer

En specialisering består af en samling af kurser, der tilsammen fylder 22,5 ECTS, og som giver dig mulighed for at udforske et emne mere i dybden. Dette er med til at forberede dig til at skrive dit speciale. I løbet af uddannelsen skal du fuldføre én specialisering. Du kan enten vælge en af de udbudte specialiseringer, som beskrevet nedenfor, eller du kan sammensætte din egen specialisering.

Skræddersy din egen specialisering

Du har mulighed for at søge om at sammensætte din egen individuelle specialisering, der passer til dine egne mål og drømme. Her kombinerer du selv en samling af relevante kurser og/eller projekter, der tilsammen fylder 22,5 ECTS. Du kan eventuelt søge inspiration til specialiseringer på IT-Universitetets andre kandidatuddannelser. Du kan også læse din individuelle specialisering på et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

De udbudte specialiseringer på Softwaredesign er:

Denne specialisering er især relevant for dig, der har en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse som eksempelvis statskundskab eller økonomi.

Specialiseringen i Business Analytics giver dataanalytiske og computational kompetencer til dig, der har en baggrund inden for områder, hvor data og dataanalyse er vigtigt. Når du har gennemført specialiseringen, vil du på den ene side have computational kompetencer inden for din bachelorgrad, mens du på den anden side har specifik forståelse udover det, der er tilgængeligt for computer scientists. Specialiseringen giver dig mulighed for bl.a. at designe databasesystemer til at analysere big data og udføre data mining ved hjælp af klassifikations- og forudsigelsesalgoritmer.

Specialiseringen indeholder følgende fag:

 • Introduction to Artificial Intelligence (7,5 ECTS)
 • Big Data Management (technical) (7,5 ECTS)
 • Data Mining (7,5 ECTS)

Denne specialisering er især relevant for dig, der har en kunstnerisk eller humanistisk bacheloruddannelse.

Specialiseringen i Technical Interaction Design handler om interaktionsdesign fra et teknisk perspektiv, hvor du får mulighed for at kombinere din viden fra de obligatoriske fag inden for software med den faglige ballast, du har med fra din bachelorgrad. Når du har gennemført specialiseringen, vil du have unikke færdigheder i og perspektiver på moderne brugerorienteret softwareudvikling med både tekniske færdigheder og forståelse. Desuden vil du udvikle kommunikative evner og forståelse.

Specialiseringen indeholder følgende fag:

 • Mobile App Development (7,5 ECTS)
 • Applied Information Security (7,5 ECTS)
 • Technical Interaction Design (7,5 ECTS)

Denne specialisering er især relevant for dig, der har en naturvidenskabelig bacheloruddannelse.

Specialiseringen i Software Development & Technology fokuserer på at udvikle dine programmerings- og softwareudviklingskompetencer. Når du har gennemført specialiseringen, vil du have en unik kombination af analytiske færdigheder, der dannes i krydsfeltet af din eksisterende bacheloruddannelse inden for naturvidenskab og forståelsen for avancerede softwareudviklingsteknologier.

Specialiseringen indeholder følgende fag:

 • Functional Programming (7,5 ECTS)
 • Practical Concurrent and Parallel Programming (7,5 ECTS)
 • Applied Algorithms (7,5 ECTS)

Specialeportræt

Mia Pontoppidan.

»

Det var super spændende og motiverende at bruge teknologien til at løse et hverdagsproblem.

Mia Pontoppidan, Cand. IT i softwareudvikling (designsporet)

«

Karriereportræt

Mød nogen af dem, der har læst Softwaredesign og hør, hvad de laver i dag efter at have færdiggjort uddannelsen.

Anna Kato Ipsen

Anna blev fascineret af IT fordi det er kreativt og skabende. I dag er hun konsulent og bruger sine IT-kundskaber til at skabe de bedste digitale løsninger. 

Kristin Kaltenhäuser

Kristin kalder IT for værktøjet til at gøre sine drømme til virkelighed. Se hvorfor i denne video, hvor Kristin fortæller om sit arbejde med bl.a. Virtual Reality hos Ørsted. 

Tanja Danner

Efter at have læst dansk tog Tanja en kandidat fra ITU. Hør hende fortælle, hvordan hun bruger sin IT-uddannelse til at forbedre forholdene i vores samfund her. 

Mia Pontoppidan

Med en kandidat i Softwaredesign har Mia kunnet kombinere sine interesser med sit arbejde. Hør hende fortælle om, hvordan hun i dag er med til at skabe digitale løsninger i sit job som Technology Consulting Analyst hos Accenture. 

Undervisningen

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger og projektarbejde, hvor der stilles krav til selvstændighed, samarbejdsevne og projektledelse. Dine undervisere er blandt de bedste inden for faget.

Softwaredesign er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet, og uddannelsen er tilrettelagt, så du får mulighed for at samarbejde med private virksomheder. På den måde arbejder du altid med aktuelle udfordringer, og du får mulighed for at skabe kontakt til erhvervslivet allerede under studierne. 

Kandidatuddannelsen undervises på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

 

Adgangskrav

For at søge ind på Softwaredesign skal du have en universitets- eller en professionsbachelor. Din bachelor skal komme fra et ikke-softwareområde. Har du en anden uddannelse (f.eks. en international uddannelse), der kan sidestilles med en universitets- eller en professionsbachelor, vil IT-Universitetet (ITU) foretage en individuel vurdering af den pågældende uddannelse. En forudsætning for optagelse er et sprogkrav om engelsk på B-niveau med minimum 3 i snit.

Når du ansøger, skal din bacheloruddannelse opfylde følgende uddannelsesspecifikke adgangskrav:

 • Et maksimum på 30 ECTS inden for softwarekurser.

Hvis du har haft kurser, der har stort overlap med kurserne på Softwaredesign, erstattes disse kurser med valgfag, hvis du optages. Op til 15 ECTS af de obligatoriske kurser på første eller andet semester kan erstattes på denne måde.

For at søge ind skal du uploade følgende dokumentation:

 • En kopi af dit bachelorbevis (på engelsk eller et af de nordiske sprog), herunder en udskrift af kurser og karakterer eller en foreløbig karakterudskrift hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en dansk institution. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du også medsende dokumentation for forventet færdiggørelse.

 • Motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning må max. fylde en A4-side og skal være på engelsk. Læs vejledningen til at skrive den motiverede ansøgning. Den motiverede ansøgning skal uploades som PDF-fil.

 • Dokumentation for engelsk på B-niveau eller en sprogtest. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.

 • Hvis du har været indskrevet på en videregående uddannelse, men ikke afsluttet denne (i Danmark eller i udlandet), skal du uploade dokumentation for beståede eksamener fra uddannelsen. Dokumentationen skal være på engelsk eller et af de nordiske sprog.

Sørg for at have din dokumentation klar inden du starter din ansøgning. Du bør løbende gemme kladder undervejs i ansøgsningsportalen. Læs mere om hvordan du opfylder dokumentationskravene i afsnittet 'Dokumentation' nedenfor. 

Du kan kun søge ved at sende en digital ansøgning via ansøgningsportalen. Det er dit ansvar, at du gennemfører ansøgningsproceduren korrekt og indsender din ansøgning inden ansøgningsfristen.Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse ansøgningsvejledningen, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen. 

Ansøgningsportalen åbnes medio januar 2020.

SØG IND HERLoginvejledning

Når du møder systemet for første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i Loginvejledning, tips og hjælp inden du starter din ansøgning.

Bekræftelse på modtagelse af din ansøgning

Du modtager en email, som orienterer, at der ligger en kvitteringsbesked i ansøgningsportalen på rettidig ansøgning. Behandlingen af ansøgninger kan ikke fremskyndes ved personlig henvendelse.

ITU gennemgår din ansøgning ud fra en helhedsvurdering, der baseres på:

Karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse (vægt 50%)

Hvor det er muligt, beregner ITU karaktergennemsnittet for din adgangsgivende uddannelse som et vægtet gennemsnit, hvor den enkelte karakter indgår med den vægt, som studieaktiviteten har i forhold til det samlede uddannelsesforløb. Det gælder også, hvis din adgangsgivende uddannelse er en kombination af flere uddannelser.

Hvis du ikke har bestået den adgangsgivende uddannelse på ansøgningstidspunktet, men forventes at bestå denne inden studiestart, laver vi et vægtet gennemsnit af de karakterer, du har opnået på ansøgningstidspunktet.

Hvis det ikke er muligt at udregne et karaktergennemsnit for din adgangsgivende uddannelse, tæller karaktergennemsnittet ikke med i vurderingen. Hvis din adgangsgivende uddannelse er udstedt af et udenlandsk universitet og indeholder karakterer, omregner ITU karaktergennemsnittet på basis af de enkelte landes karakterskalaer.

Din baggrund i øvrigt og motiverede ansøgning (vægt 50%)

Heri indgår:

 • Din motivation for at vælge den søgte uddannelse. Motivation dækker bl.a. over din selvstændige motivation for dit valg. Desuden sammenhængen mellem den søgte uddannelse og din adgangsgivende uddannelse samt sammenhængen til dine overordnede/personlige mål.

 • Din mulighed for at gennemføre den søgte uddannelse med et godt resultat. Dit tidligere studieforløb lægges til grund for denne vurdering, men du er velkommen til at uddybe i din motiverede ansøgning. Studieforløb kan bl.a. dække over den anvendte studietid i forhold til normering, egnethed til at deltage i projektarbejde og faglig relevans. Husk at gøre opmærksom på det, hvis der er særlige forhold, der har påvirket dit hidtidige studieforløb (fx barsel, langvarig sygdom, opstart af egen virksomhed eller lignende).

 • Vi lægger kraftigt positivt vægt på gode redegørelser for, hvordan ansøgerens eksisterende bachelor styrkes af vores Softwaredesign-kandidatuddannelse.

 • Generelt indtryk af dig som ansøger. Det vil sige områder der ikke er dækket af ovenstående, bl.a. din ansøgnings generelle opbygning og seriøsitet, f.eks. bilag og
  sprogbrug. 

 • Ansøgeren giver klart udtryk for hans/hendes mål og motivation – dette kommer til udtryk gennem dybden i motivationen, refleksioner og en karriereplan, der passer med uddannelsen. Vi prioriterer ansøgere eller studerende, som efter vores mening, vil have en vigtig rolle i samfundet (inden for hvilken Softwaredesign uddanner)

 • Ansøgerens evne til at kommunikere klart (helst på engelsk).

 • Ansøgerens forståelse af uddannelsens mål og indhold, hvor der tages hensyn til personlige mål.

 • Vi tager hensyn til eventuelle forklaringer på uregelmæssigheder i ansøgerens dokumenter, især lang studietid.

  1. marts kl. 23:59

  Du kan søge fra medio januar. Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni, og der er studiestart sidst i august.
  Bemærk: ​Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelserne. 

Dokumentation for engelsk på B-niveau

Du skal dokumentere, at du har engelskkundskaber svarende til mindst engelsk på gymnasialt B-niveau med minimum 3 i snit fra Danmark på én af følgende måder:

 • Du har bestået engelsk på B-niveau i løbet af gymnasial eksamen fra Danmark (eller gennem supplering).
 • Du har taget en relevant engelsktest med en vis score. Testresultatet må højst være 2 år gammelt. 
  Krav til engelsktest: 
  TOEFL papirbaseret testresultat: mindst 560 
  TOEFL IBT testresultat: mindst 88
  IELTS (academic) testresultat: mindst 6.5 
  Cambridge Certificate of Proficiency in English: bestået 
  Cambridge Certificate of Advanced English: bestået
 • Du har taget en gymnasial eksamen eller en bacheloruddannelse gennemført på engelsk i Danmark, et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz, USA, Canada, Sydafrika, Storbritanien, Australien eller New Zealand.
 • Du har en adgangsgivende bacheloruddannelse fra et dansk universitet (ikke professionshøjskole)

Det er muligt at søge, før du har gennemført en evt. sprogtest/supplering. I stedet må du uploade dokumentation for, at du er indkaldt til en sprogtest/optaget på supplering. Du skal senest en måned før studiestart uploade resultatet af test/supplering i ansøgningsportalen. Hvis dit resultat ikke opfylder adgangskravene, vil din optagelse blive annulleret. Ansøgere, der ikke er EU/EØS statsborgere og som skal betale undervisningsafgift, skal dog senest 3 uger efter ansøgningsfristen uploade resultat af sprogtest/supplering.

Universitetskoden for TOEFL er 9015. Du skal bruge denne kode, når du tilmelder dig en TOEFL test. Der er ingen kode for IELTS.

Kopi af eksamensbevis inkl. karakterudskrift for adgangsgivende uddannelse

Er din adgangsgivende uddannelse en kombination af flere uddannelser, skal vi have bevis og karakterudskrift for alle de uddannelser, der indgår. Ved en kombinationsuddannelse forstås eksempelvis en multimediedesigner- eller datamatikeruddannelse med en overbygning fra en bacheloruddannelse.

Dokumentation for beståede uddannelseselementer på kandidatniveau

Hvis du tidligere har været indskrevet på en eller flere videregående uddannelser på kandidatniveau uden at afslutte dem, har du pligt til at uploade dokumentation for de uddannelseselementer, som du har bestået på disse uddannelser. Denne dokumentation vil blive anvendt mhp. vurdering af evt. startmerit.

Har du tidligere bestået en dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau?

Hvis du tidligere har bestået en dansk fuldtidskandidatuddannelse eller en anden dansk fuldtidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny fuldtidskandidatuddannelse.

Der er mulighed for at søge om dispensation for denne regel, hvis:

 • Der er gået minimum 6 år fra din tidligere gennemførte uddannelse er bestået til studiestart på den nye uddannelse
 • Vi vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet
 • Vi vurderer, at din tidligere gennemførte uddannelse er ændret markant eller ikke eksisterer længere 

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet

Hvis din adgangsgivende uddannelse endnu ikke er afsluttet, skal du uploade en opdateret karakterudskrift. Hvis du mangler mere end 60 ECTS for at afslutte uddannelsen, skal du desuden redegøre for, hvordan du forventer at bestå uddannelsen inden studiestart på ITU. Hvis du afslutter din adgangsgivende uddannelse fra en udenlandsk institution, og der ikke fremgår ECTS på udskriften, skal din institution desuden bekræfte forventet afslutningstidspunkt.

Kun for ikke-EU/EØS statsborgere med fast opholdstilladelse i DK

IkkeEU/EØS statsborgere, som er bosiddende i Danmark, skal indsende dokumentation på fast opholdstilladelse/opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, såfremt de ønsker fritagelse for at betale undervisningsgebyr på kandidatuddannelsen. 

Udenlandsk adgangsgivende grundlag

Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er skandinaviske eller engelsksprogede, skal være oversat til dansk eller engelsk af uddannelsesinstitutionen, en autoriseret translatør eller en offentlig myndighed. Du skal fremvise dit originale eksamensbevis ved studiestart, såfremt du optages.

Yderligere information?

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte Student Affairs and Programmes.

Det er også altid en god idé at kontakte Studie- og Karrierevejledningen, hvis du har spørgsmål, som du ikke har fået besvaret eller er i tvivl om noget, inden du ansøger.

Karrieremuligheder

Kompetenceområderne i Softwaredesign samt uddannelsens globale perspektiv ruster dig til en karriere i både danske og globale sammenhænge, hvor du bl.a. kan få job som eksempelvis:

 • Systemudvikler
 • Programmør
 • Softwarearkitekt
 • Database Manager
 • Quality Engineer
 • Projektleder
 • Systemkonsulent

Er du interesseret i at læse en PhD på IT-Universitetet, kan du læse mere om forskningsområderne her.

#lifeatitu

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.


Email: studievejledningen@itu.dk