Kandidat i
Softwaredesign

Om Uddannelsen

Den 2-årige kandidatuddannelse i Softwaredesign er en uddannelse for dig, der ikke har en uddannelse inden for IT, men ønsker en solid IT-faglig baggrund, som du kan kombinere med din eksisterende bacheloruddannelse. Uanset hvilken uddannelsesbaggrund du har – om det er inden for humaniora, naturvidenskab eller samfundsvidenskab – får du her mulighed for at kombinere den med nye kompetencer og viden fra computervidenskaben.

Kandidatuddannelsen har fokus på erhvervslivets behov, og du kommer til at arbejde projektorienteret med design, udvikling og vedligeholdelse af software. Samtidig lærer du om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en udviklingsproces.

Du får indgående viden om softwaredesign, programmeringssprog, distribuerede systemer, algoritmer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation og ledelse. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen – analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Kandidatuddannelsen undervises på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

 

Hvem læser Softwaredesign?

Som studerende på kandidatuddannelsen i Softwaredesign har du en bachelor inden for det kunstneriske felt, humaniora, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Du har ikke en IT-relateret bachelor, men du søger derimod ind på Softwaredesign for at supplere din bacheloruddannelse med kompetencer inden for softwareudvikling, så du opnår unikke tværfaglige kompetencer.

Du er ambitiøs og nysgerrig for at lære og anvende tekniske færdigheder inden for design og programmering. En stor del af uddannelsen beror på en samlet gruppeindsats, så der er en del gruppearbejde i løbet af uddannelsen.

Mød en studerende på Softwaredesign

Bianca læser softwaredesign på ITU. Her fortæller hun, hvorfor hun valgte at søge ind og hvordan studielivet er på ITU.

Studiets opbygning

Softwaredesign er en teknisk uddannelse, så du lærer at anvende matematiske modeller og logik inden for softwareområdet. Uddannelsen forbereder dig på at arbejde med udvikling af applikationssoftware for slutbrugere i både den offentlige sektor og i det private erhvervsliv. 

Kombinationen af den brede erfaring inden for softwareudvikling og den faglige ballast, du har med fra din bachelorgrad, giver dig god mulighed for at arbejde med projektmedlemmer uden teknisk baggrund såvel som specialiserede programmører.

Se studieordningen for Softwaredesign.Studiestruktur for MSc i Softwaredesign
1.semester Software Engineering 
7,5 ECTS
Discrete Mathematics
7,5 ECTS
Introductory Programming
15 ECTS
2.semester

Introduction to Database Design
7,5 ECTS 

Algorithms and Data Structures
7,5 ECTS
Valgfag
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
3.semester

Research Project 
7,5 ECTS

Valgfag
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
Specialisering
7,5 ECTS
4.semester

Speciale
30 ECTS

 
Obligatoriske fag

De obligatoriske fag (45 ECTS) danner tilsammen et intensivt kursus i grundlæggende softwareudvikling, som klæder dig på til at dykke ned i mere avancerede emner allerede på dit 2. semester. De obligatoriske fag er:

 • Software Engineering and Software Qualities (7,5 ECTS) introducerer dig til professionel software engineering, hvilket gør dig i stand til at agere som projektmedarbejder og tage ledelsesansvar i mindre projekter. Der lægges særlig vægt på forskellige softwarekvaliteter, og hvordan man håndterer dem i udviklingsprocessen. Kurset behandler distribueret softwareudvikling eksplicit.
 • Discrete Mathematics (7,5 ECTS) giver dig forståelse for basal matematik inden for computervidenskab. I løbet af kurset lærer du de nødvendige terminologier og konceptuelle værktøjer, som du får brug for i efterfølgende kurser.
 • Introductory Programming (15 ECTS). I dette fag bliver du introduceret til programmering i Java og objekt-orienteret programmering generelt. Du skal implementere et mellemstort software-projekt og får derved praktisk erfaring med programmering. 
 • Introduction to Database Design (7,5 ECTS) introducerer dig for det basale inden for databaser: Hvordan man effektivt gemmer og henter store datasæt i computere.
 • Algorithms and Data Structures (7,5 ECTS) introducerer dig til effektiv programmering og datarepræsentation. På dette kursus lærer du at designe effektive og korrekte programmer samtidig med, at du lærer grundlæggende algoritme-værktøjer, som er uundværlige for enhver softwareudvikler.

Specialiseringer

En specialisering består af en samling af kurser, der tilsammen fylder 22,5 ECTS, og som giver dig mulighed for at udforske et emne mere i dybden. Dette er med til at forberede dig til at skrive dit speciale. I løbet af uddannelsen skal du fuldføre én specialisering. Du kan enten vælge en af de udbudte specialiseringer, som beskrevet nedenfor, eller du kan sammensætte din egen specialisering.

Valgfag og speciale

Både valgfagene og dit speciale giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan også vælge mellem en række kurser, der tilbydes på IT-Universitetet på kandidatniveau eller tage fag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Du kan skrive specialet i grupper eller individuelt.

I Kursusoversigten finder du beskrivelser af alle de kurser, der udbydes på IT-Universitetet i København.

 

Mere

Skjul

Specialiseringer

Udbudte specialiseringer

En specialisering består af en samling af kurser, der tilsammen fylder 22,5 ECTS, og som giver dig mulighed for at udforske et emne mere i dybden. Dette er med til at forberede dig til at skrive dit speciale. I løbet af uddannelsen skal du fuldføre én specialisering. Du kan enten vælge en af de udbudte specialiseringer, som beskrevet nedenfor, eller du kan sammensætte din egen specialisering.

Skræddersy din egen specialisering

Du har mulighed for at søge om at sammensætte din egen individuelle specialisering, der passer til dine egne mål og drømme. Her kombinerer du selv en samling af relevante kurser og/eller projekter, der tilsammen fylder 22,5 ECTS. Du kan eventuelt søge inspiration til specialiseringer på IT-Universitetets andre kandidatuddannelser. Du kan også læse din individuelle specialisering på et andet universitet i Danmark eller i udlandet.

De udbudte specialiseringer på Softwaredesign er:

Denne specialisering er især relevant for dig, der har en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse som eksempelvis statskundskab eller økonomi.

Specialiseringen i Business Analytics giver dataanalytiske og computational kompetencer til dig, der har en baggrund inden for områder, hvor data og dataanalyse er vigtigt. Når du har gennemført specialiseringen, vil du på den ene side have computational kompetencer inden for din bachelorgrad, mens du på den anden side har specifik forståelse udover det, der er tilgængeligt for computer scientists. Specialiseringen giver dig mulighed for bl.a. at designe databasesystemer til at analysere big data og udføre data mining ved hjælp af klassifikations- og forudsigelsesalgoritmer.

Specialiseringen indeholder følgende fag:

 • Introduction to Artificial Intelligence (7,5 ECTS)
 • Big Data Management (technical) (7,5 ECTS)
 • Data Mining (7,5 ECTS)

Denne specialisering er især relevant for dig, der har en kunstnerisk eller humanistisk bacheloruddannelse.

Specialiseringen i Technical Interaction Design handler om interaktionsdesign fra et teknisk perspektiv, hvor du får mulighed for at kombinere din viden fra de obligatoriske fag inden for software med den faglige ballast, du har med fra din bachelorgrad. Når du har gennemført specialiseringen, vil du have unikke færdigheder i og perspektiver på moderne brugerorienteret softwareudvikling med både tekniske færdigheder og forståelse. Desuden vil du udvikle kommunikative evner og forståelse.

Specialiseringen indeholder følgende fag:

 • Mobile App Development (7,5 ECTS)
 • Applied Information Security (7,5 ECTS)
 • Technical Interaction Design (7,5 ECTS)

Denne specialisering er især relevant for dig, der har en naturvidenskabelig bacheloruddannelse.

Specialiseringen i Software Development Technology fokuserer på at udvikle dine programmerings- og softwareudviklingskompetencer. Når du har gennemført specialiseringen, vil du have en unik kombination af analytiske færdigheder, der dannes i krydsfeltet af din eksisterende bacheloruddannelse inden for naturvidenskab og forståelsen for avancerede softwareudviklingsteknologier.

Specialiseringen indeholder følgende fag:

 • Functional Programming (7,5 ECTS)
 • Practical Concurrent and Parallel Programming (7,5 ECTS)
 • Applied Algorithms (7,5 ECTS)

Specialeportræt

Mia Pontoppidan.

»

Det var super spændende og motiverende at bruge teknologien til at løse et hverdagsproblem.

Mia Pontoppidan, Cand. IT i softwareudvikling (designsporet)

«

Karriereportræt

Mød nogen af dem, der har læst Softwaredesign og hør, hvad de laver i dag efter at have færdiggjort uddannelsen.

Anna Kato Ipsen

Anna blev fascineret af IT fordi det er kreativt og skabende. I dag er hun konsulent og bruger sine IT-kundskaber til at skabe de bedste digitale løsninger. 

Kristin Kaltenhäuser

Kristin kalder IT for værktøjet til at gøre sine drømme til virkelighed. Se hvorfor i denne video, hvor Kristin fortæller om sit arbejde med bl.a. Virtual Reality hos Ørsted. 

Tanja Danner

Efter at have læst dansk tog Tanja en kandidat fra ITU. Hør hende fortælle, hvordan hun bruger sin IT-uddannelse til at forbedre forholdene i vores samfund her. 

Mia Pontoppidan

Med en kandidat i Softwaredesign har Mia kunnet kombinere sine interesser med sit arbejde. Hør hende fortælle om, hvordan hun i dag er med til at skabe digitale løsninger i sit job som Technology Consulting Analyst hos Accenture. 

Undervisningen

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger og projektarbejde, hvor der stilles krav til selvstændighed, samarbejdsevne og projektledelse. Dine undervisere er blandt de bedste inden for faget.

Softwaredesign er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet, og uddannelsen er tilrettelagt, så du får mulighed for at samarbejde med private virksomheder. På den måde arbejder du altid med aktuelle udfordringer, og du får mulighed for at skabe kontakt til erhvervslivet allerede under studierne. 

Kandidatuddannelsen undervises på engelsk. Der vil blive brugt cases og eksempler fra både danske og internationale organisationer.

 

Karrieremuligheder

Kompetenceområderne i Softwaredesign samt uddannelsens globale perspektiv ruster dig til en karriere i både danske og globale sammenhænge, hvor du bl.a. kan få job som eksempelvis:

 • Systemudvikler
 • Programmør
 • Softwarearkitekt
 • Database Manager
 • Quality Engineer
 • Projektleder
 • Systemkonsulent

Er du interesseret i at læse en PhD på IT-Universitetet, kan du læse mere om forskningsområderne her.

#lifeatITU - Se billeder fra studielivet på ITU

Er du interesseret i at læse på en af IT-Universitetets uddannelser, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen.


Email: studievejledningen@itu.dk