Studiestart

Studiestart for bachelorstuderende efteråret 2019

Der er introdage på ITU for nye bachelorstuderende den 19.-23. august 2019. Derudover inviteres alle nye bachelorstuderende med på en rustur, som ligger den 31. august - 2. september 2019.

Introdagene giver dig et socialt, fagligt og praktisk indblik i livet som studerende på ITU. Til introdagene vil du som det første blive budt velkommen af Rektor Martin  Zachariasen samt møde dine nye medstuderende og dine Tutorer. I løbet af introdagene vil du arbejde med et fagligt introdagsprojekt, og der vil også være fokus på hyggeligt og afslappet samvær, hvor du har god mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende. Du vil også møde Studie- og Karrierevejledningen, studenterorganisationerne og andre fra ITU, der fortæller om dagligdagen på ITU og om regler, retningslinjer og muligheder. Du kan finde mere information om din studiestart og programmet for Bachelor-introdagene på ITU Student.

Studiestart for kandidatstuderende efteråret 2019

Der er introdage på ITU for nye kandidatstuderende den 22.-23. august 2019. Introdagene giver dig et socialt, fagligt og praktisk indblik i livet som studerende på ITU. Til introdagene vil du blive budt velkommen af Rektor Martin Zachariasen samt møde dine nye medstuderende, din linjeleder og dine Tutorer. I løbet af introdagene vil du arbejde med et fagligt introdagsprojekt, og der vil også være fokus på hyggeligt og afslappet samvær, hvor du har god mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende. Du vil også møde Studie- og Karrierevejledningen, studenterorganisationerne og andre fra ITU, der fortæller om dagligdagen på ITU og om regler, retningslinjer og muligheder. Du kan finde mere information om din studiestart og programmet for kandidat-introdagene på ITU Student.

Studiestart for gæstestuderende fra et dansk universitet efteråret 2019

Som gæstestuderende i efterårssemestret 2019 modtager du en velkomstmail med login-oplysninger og diverse praktiske informationer. Du kan også finde mere information om studiestart og diverse praktikaliteter på ITU Student.

Semestrets kurser starter i uge 5 og 35 for alle studerende.


Specialpædagogisk Støtte

Du kan søge om specialpædagogisk støtte (SPS) til at gennemføre dit studie, hvis du lider af en funktionsnedsættelse. Det kan fx være ordblindhed, syns- eller hørehandikap eller en psykisk funktionsnedsættelse som f.eks. Asperger eller autisme. Det fremgår ikke af eksamensbeviset, at du har modtaget SPS. Kontakt Studie- og Karrierevejleder Louise Klitgaard Torntoft på mail: ltje@itu.dk (eller tlf. 72 18 51 40) for at høre mere om, hvordan du kan søge.

Kontakt

Det er Studie- og Karrierevejledningen, der arrangerer introdagene. Du kan finde Studie- og Karrierevejledningen i kontor 3D05 og 3D07, ringe til os på 7218 5240 eller skrive en mail til studentadvisors@itu.dk. Mød os også på Facebook: facebook.com/studyandcareer

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller af anden administrativ karakter, kan du kontakte Student Affairs and Programmes på sap@itu.dk eller på telefonnummer 7218 5205 mellem kl. 10:00 og 12:00 eller ved personlig henvendelse mellem kl. 12:00 og 14:00. Der er åbent mandag – fredag.