Studiestart for bachelorstuderende

Der er introdage på ITU for nye bachelorstuderende den 21.-25. august 2023. Derudover inviteres alle nye bachelorstuderende med til forskellige sociale aktiviteter i weekenden den 9. september 2023.

Introdagene giver dig et socialt, fagligt og praktisk indblik i livet som studerende på ITU. Til introdagene vil du som det første blive budt velkommen af dine Tutorer og møde dine nye medstuderende. Derudover vil du se en velkomsttale af Vicerektor Jens Christian Godskesen og møde din linjeleder. I løbet af introdagene vil du arbejde med et fagligt introdagsprojekt, og der vil også være fokus på hyggeligt og afslappet samvær, hvor du har god mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende. Du vil også møde Studie- og Karrierevejledningen, der fortæller om regler, retningslinjer og muligheder. Du finder mere information om studiestart i det velkomstbrev, som du  modtager, hvis du bliver optaget på en vores uddannelser.

Studiestart for kandidatstuderende

Der er introdage på ITU for nye kandidatstuderende den 24. og 25. august 2023. 

Din introdag giver dig et socialt, fagligt og praktisk indblik i livet som studerende på ITU. Til introdagene vil du som det første blive budt velkommen af dine tutorer og møde dine nye medstuderende.  Til I løbet af de 2 dage vil du arbejde med et fagligt baseret introprojekt, og der vil også være fokus på hyggeligt og afslappet samvær, hvor du har god mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende. Du finder mere information om studiestart i det velkomstbrev, som du  modtager, hvis du bliver optaget på en vores uddannelser.

Studiestart for gæstestuderende

Som gæstestuderende i efterårssemestret 2023 modtager du en velkomstmail med login-oplysninger og diverse praktiske informationer. Du kan også finde mere information om studiestart og diverse praktikaliteter på ITU Student.

Semestrets kurser starter i uge 5 og 35 for alle studerende.

Specialpædagogisk støtte

Du kan søge om specialpædagogisk støtte (SPS) til at gennemføre dit studie, hvis du har en funktionsnedsættelse. Det kan fx være ordblindhed, syns- eller hørehandikap eller en psykisk funktionsnedsættelse som fx asperger eller autisme. Det fremgår ikke af eksamensbeviset, at du har modtaget SPS. Kontakt vores SPS-vejleder i Studie- og Karrierevejledningen på mail: sps@itu.dk for at høre mere om, hvordan du kan søge.

Kontakt

Det er Studie- og Karrierevejledningen, der arrangerer introdagene. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål om studiestarten, og du kan også finde os på Facebook: facebook.com/studyandcareer

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller af anden administrativ karakter, kan du kontakte Student Affairs and Programmes på sap@itu.dk.