Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Domænespecifikke sprog

Om kurset

Kurset giver dig et mindset til at arbejde med software på en abstrakt og semiautomatiseret måde. På kurset lærer du at bruge modelleringssprog og modeller som artefakter, der bliver designet, manipuleret, transformeret og oversat til kode på automatisteret vis.

Kurset vil fokusere på emner som:

 • Domænemodellering, feature modellering, metamodellering og design af domænespecifikke sprog
 • Konkret syntaks og redigeringsværktøjer til konkret syntaks
 • Modellering af arkitektur, arkitektur for produktlinjer, modellering af variabilitet i produktlinjer
 • Strukturelle begrænsninger
 • Modeltransformation og kodegenerering
 • Implementering af domænespecifikke sprog ved brug af generiske værktøjer

Al programmering foregår i Scala for at facilitere diskussion, vejledning og deling af læringsprocesser, men ideerne kan realiseres i mange programmeringssprog.

Efter kurset vil du blandt andet være i stand til at:

 • Skabe objektorienterede domænemodeller og metamodeller
 • Designe og implementere interne og eksterne domænespecifikke sprog
 • Udføre analyse af et domæne og udarbejde en metamodel udtrykt som et klassediagram
 • Anvende objektdiagrammer til at præsentere tidlige eksempler på modeller og bruge repræsentationer af abstrakt syntaks til at manipulere modellerne programmatisk

 • Designe og forbedre konkret syntaks til modelleringssprog
 • Implementere deklarative begrænsninger og typeregler for domænespecifikke sprog
 • Implementere deklarative og imperative transformationer af modeller, kodegeneratorer og oversættere i forskellige scenarier som fx fra tekst til modeller, fra modeller til tekst, inklusiv XML, database osv.
 • Implementere modelleringssprog effektivt ved brug af modeldrevede udviklingsværktøjer (Xtext framework)
 • Teste implementering af modelleringssprog
 • Karakterisere, klassificere og sammenligne programmerings- og modelleringssprog på baggrund af en række egenskaber

Læs mere om forudsætning for at tage kurset, kursets læringsmål m.m.

Undervisning
Undervisningen forløber som ugentlig tirsdag kl. 16-20 fra uge 35-50.

Undervisningen er en kombination af forskellige læringsaktiviteter, hvor deltagerne både bliver undervist ved forelæsning og laver øvelser og aktiviteter i grupper. Der skal også udarbejdes et projekt i løbet af kurset, som udgør 40 procent af arbejdsbyrden. Projektet skrives i gruppe af fire personer.

Eksamen

Eksaminationen er mundtlig og sker med baggrund i et projekt.

Kurset udbydes på masterniveau.

DIG

Kurset er for dig, der allerede er en sikker softwareudvikler, men som har brug for teknikkerne til at organisere store eksisterende mængder kode i biblioteker, frameworks og platforme.

Kurset forudsætter, at du er er velbevandret i paradigmer for programmeringssprog og koncepter, og at du er i stand til selv at arbejde med komplekse udviklingsprojekter. Derudover skal du kunne programmere i Scala og udvikle i Eclipse.

studerende

Underviser

Andrzej Wasowski

Andrzej Wasowski er lektor på IT-Universitetet og har tidligere været ansat på Aalborg Universitet. Han har også været gæsteprofessor på INRIA Rennes og University of Waterloo i Ontario.

Andrzej Wasowski interesserer sig for det semantiske fundament og værktøjer til understøttelse af modeldrevet udvikling - særlig inden for software product lines og component-based systems. Mange af disse projekter involvere kommercielle eller open source partnere inden for området af safety-critical embedded systems. 

Andrzej Wasowski har en ph.d fra IT-Universitetet (2005) og en MSC Eng fra Warsaw University of Technology i Polen (2000). Han har desuden modtaget Det Frie Forskningsråds Sapere Aude pris som forskningsleder (2012).

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

Top