Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Mobile App Development

Kurset foregår på engelsk

Om kurset

Dette kursus giver en grundlæggende introduktion til Java-udvikling af apps til Android-platformen.

Følgende emner vil blive introduceret:

 • De fire grundlæggende Android-komponenter (aktiviteter, tjenester, indholdsudbydere og broadcast-modtagere) og hensigter
 • Design af brugergrænseflader ved hjælp af layouter og ressourcer
 • Arbejde med filer og databaser på en mobil enhed
 • Android livscyklusser og trådmodel
 • Brug af indbygget kamera, sensorer og biblioteker / opgaver fx kalender og kontakter
 • Mobil / server kommunikation inklusive RESTful API'er og JSON
 • Android-biblioteker til oprettelse af lokationsbevidste apps.

Desuden vil Androids trådmodel blive introduceret og relateret til threading og concurrency generelt.

Efter kurset skal den studerende kunne:

 • designe en brugervenlig, sikker og effektiv app
 • implementere en ikke-triviel Android app
 • beskrive og analysere arkitekturen og work flow i en Android app
 • designe og implementer Android brugergrænseflader ved brug af aktiviteter, views og scrollbare lister
 • designe og implementere responsive, multitrådede Android-apps med asynkrone opgaver og services
 • designe og implementere et lokationsbevidst app
 • designe og implementer en app ved hjælp af de indbyggede sensorer og kameraer
 • planlægge og udføre implementeringen af en Android-app ved hjælp af Android Studio
 • benytte almindelige concurrency konsepter såsom processer, synkronisering og låsning

Aktiviteter
Der vil blive stillet ugentlige obligatoriske opgaver, som deltagerne på kurset skal løse på egen hånd. Opgaverne bliver bedømt bestået/ikke-bestået. Deltagerne vil modtage feedback om deres løsninger på obligatoriske opgaver. Deltagerne skal have bestået mindst 10 obligatoriske opgaver for at gå til eksamen. I nogle uger skal de deltagerne mundtligt fremlægge/forklare deres opgave (i lighed med fremlæggelsen til eksamen).

Vær opmærksom på: deltagere vil modtage karakteren NA (not approved) ved ordinær eksamen, hvis de ikke har 10 godkendte obligatoriske opgaver, og den deltageren vil i så fald bruge et eksamensforsøg.

Deltagere på kurser skal installere den anvendte software på egen computer – flere detaljer om dette inden semesterstart.

Undervisning
Undervisningen foregår som ugentlig undervisning om tirsdagen kl. 10-14 med opstart i uge 5

Eksamen
Eksamen er en mundtlig eksamen uden forberedelse. Der er afsat 30 minutter per studerende inklusiv votering og feedback.

Kurset udbydes både på bachelor- og kandidatniveau. Læs også om læringsmål, læringsaktiviteter og fagligt indhold på bachelorkurset her. Læs også om læringsmål, læringsaktiviteter og fagligt indhold på kandidatkurset her.


Underviser

Jørgen Staunstrup.

Jørgen Staunstrup er en anerkendt forsker inden for datalogien. Han er ph.d. fra University of Southern California i 1978 og har siden haft ansættelser ved blandt andet Aarhus Universitet og DTU. Siden 2003 har han været tilknyttet IT-Universitetet, først som ekstern lektor og forskningsleder, og fra 2006-2015 som prorektor. Han er i dag leder af ITU Professional Courses og underviser som ekstern lektor på ITU.

Gennem sin karriere har han været stærkt engageret inden for startup-verdenen og er i dag bestyrelsesmedlem hos ITU Business Development, som understøtter iværksætteri blandt forskere og studerende på IT-Universitetet.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til to uger før kursusstart. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

 
Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study StartEr du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk