Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Personas

Om kurset

Når du først forstår brugernes udfordringer, kan du designe produkter, apps, hjemmesider eller kommunikation til brugernes behov.

Kurset har fokus på personas fra problemafdækning over undersøgelsesdesign til analyse og beskrivelse af personas. Kurset lærer dig således at planlægge og udføre analyser, skabe personas med baggrund i analysen og ikke mindst at anvende personas i udviklingsprocessen.

Kurset giver indsigt i:

 • faserne i en dataindsamling og analyse
 • hvordan processen fra analyse til personas foregår
 • hvordan personas bruges i udviklingsprocesser

Efter kurset skal du som studerende kunne:

 • Udføre dataindsamling i praksis
 • Udføre en analyse af empirien
 • Udarbejde en sammenfatning og kommunikere dine resultater som personas
 • Udvælge og bruge relevante teorier og metoder
 • Præsentere, argumentere og begrunde dit valg og fravalg af teorier og metoder til analyse og personas
 • Reflektere over styrker og svagheder ved egne valg og brug af teori og metode
 • Diskutere og reflektere over de processer persona-beskrivelserne indgår i

På kurset arbejder vi med følgende læringsaktiviteter:

 • forelæsninger om metoder og praksisser
 • selvstændigt gruppearbejde med dataindsamling og dataanalyser udforming af personas og scenarier
 • Feedback på: metoder til dataindsamling og analyse, personas og scenarier
 • Diskussioner af: validitet, reliabilitet og generaliserbarhed samt vejledning i forbindelse med gruppearbejde

Undervisningen
Kurset består af fire kursusgange fordelt på følgende weekender. Alle dage 9-18.30:

- 7. og 8. april 2018
- 5. og 6. maj 2018

Kurset er planlagt sådan, så forelæsningerne veksler med øvelser og arbejde med de opgaver, der skal afleveres som en del af kurset. På kurset indgår oplæg, diskussion, øvelser samt et afsluttende gruppeprojekt på ca. 10-15 sider + personasbeskrivelser og korrigeret i forhold til antal deltagere i gruppen.

Eksamen

Eksaminationen sker med baggrund i et såkaldt mini-projekt (projektrapport uden produkt) på cirka 15 sider. Hvis det er en grupperapport, er der to ekstra sider pr. gruppemedlem. Det antal gælder for alle medlemmer i gruppen fx vil antallet af sider for en gruppe på fire personer være 15+8 sider. I opgaven beskriver og reflekterer I over dataindsamling og analyse, der fører til personabeskrivelser, samt hvordan disse kan anvendes. Den mundtlige eksamination varer 30 min. inkl. votering per eksaminand. Karaktererne gives ud fra 7-trin skalaen.

Læs mere om læringsmål, kursusaktiviteter m.m.

Kurset udbydes på masterniveau.

DIG

Kurset er for dig, der arbejder med kommunikation og brugerinteraktion, og som gerne vil lære mere om at analysere og arbejde ud fra brugervenligt design.

studerende

Underviser

Lene Nielsen

Lene Nielsen underviser på kurset og er ansat som lektor på IT-Universitet i København og leder af Center for personaforskning & anvendelse. Lene Nielsen er Danmarks førende specialist i personas. Hun har skrevet en række artikler om, hvordan man bruger personas og udgivet to bøger om at bruge personas: 

Hun har en ph.d. i personas og scenarier og har flere års erfaring med at samarbejde med industrien og det offentlige om udvikling og anvendelse af personas.

Nogle elsker at hade disse semi-fiktive karakterer. Andre elsker at bruge dem målrettet i deres designprocesser. Her forklarer forsker Lene Nielsen, hvordan du får mest værdi ud af personaer. Du får også en guide til, hvordan du selv kan udarbejde personaer. 

- Personaer er ikke i sig selv værdifulde. Det er først, når de bliver aktive personer med holdninger, handlinger og personlighed i forhold til dine produkter og design, at de får reel værdi, fortæller Lene Nielsen, som har arbejdet med og forsket i personaer i snart 20 år.

Men før personaerne kan bruges aktivt i en udviklingsprocesser, skal de accepteres af organisationen. Lene Nielsen tror på, at succesfulde personaer som det vigtigste har til formål at vække empati for...

Læs hele artiklen her

Billede af Lene Nielsen, som underviser og forsker i personaer

Her får du en metode til at udvikle og lancere personas af høj kvalitet, så du kan begynde at skabe produkter, der taler direkte ind i brugernes behov. Metoden er udviklet af Lene Nielsen, som forsker og underviser i personaer.

Trin 1: Finde brugerne
Først skal du afdække, hvilke målgrupper der findes for dit produkt eller service. Det gør du ved at stille en række spørgsmål:
- Hvem er brugerne?
- Hvor mange er de?
- Hvordan bruger de produktet?

Du kan bruge en kvantitativ metode til at indsamle data og afdække brugerne. Det vigtigste i denne fase er at få en god forståelse af målgruppen. Du kan også undersøge den viden...

Læs hele artiklen her

Billede af persona

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk

Top