Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder at bruge cookies, når du klikker dig videre til næste side. Du kan sige Nej tak til statistik ved at klikke her. Vi bruger en cookie, så systemet kan huske, at du har svaret "Nej tak".

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Læs mere om IT-Universitetets brug af cookies.

Acceptér cookies

ITU

Security

Om kurset

Kurset har fokus på anvendte aspekter af informationssikkerhed. Vi behandle fem store emner:

 • Sikkerhed i operativsystemer (hærdning, sårbarhedsscanning, adgangskontrol, logning)
 • Sikkerhed i applikationer med vægt på webapplikationer (webserver setup, fælles web exploits, autentificering, sessionshåndtering, kodesikkerhed)
 • Risikoanalyse og risikostyring
 • Computer Forensics
 • Anvendt kryptografi inden for it-sikkerhed

Vi vil både analyserer eksisterende systemer og designe/implementere nye.

Efter kurset vil den studerende kunne:

 • identificere, opliste og diskutere vigtige principper for it-sikkerhed
 • anvende og relatere disse principper til sikring af netværksbaserede serverinstallationer
 • beskrive og forklare intrusion detection
 • identificere, liste og forklare de fælles sikkerhedsmæssige faldgruber af webapplikationer
 • identificere, beskrive og forklare basale teknikker til Computer Forensics
 • identificere og beskrive den korrekte anvendelse af kryptografi i sikkerhed
 • analysere sikkerhedsrisici i et it-system og reflektere over mulige forbedringer af systemet

Undervisning
Undervisningen består af både forelæsninger og opgaveløsning. Forelæsningerne er fordelt på 15 uger på mandage kl. 14-16 med opstart i uge 5. Om mandagen vil der være opgaveløsning i umiddelbar forlængelse fra forelæsningen fra kl. 16-18. Øvrige opgaver er fordelt over ugens øvrige dage. Se det fulde skema her.

Hver undervisningsgang består af forelæsninger, øvelser, opgaver i laboratorie og projektarbejde. Forelæsningerne vil introducere koncepter og bane vejen for øvelserne. Du skal forvente at løse opgaverne alene. I laboratorierne vil vi udføre eksperimenter for bedre at forstå motivation for og metoder til at sikre implementering og konfiguration af it-systemer og for at vurdere effektivitet og virkningerne af sikkerhedsforanstaltningerne. Forsøgene vil være baseret på omfattende scripts og virtuelle maskiner med eksempler på applikationer samt spørgsmål og svar. Alle opgaver og projektarbejdet skal udføres uafhængigt af undervisningen. Der er ingen øvelsestimer. Undervisningsassistenter vil være tilgængelige for spørgsmål og hjælp, ligesom vi også forventer at bruge LearnIt-fora til spørgsmål og svar.

Projekt og skriftlig eksamen
Deltagerne skal skrive et projekt i grupper af fem-seks personer.

 • Baseret på et sæt af funktionelle krav skal du designe og implementere et prototypisk it-system.
 • Du skal gennemføre en sikkerhedsanalyse og udtænke passende sikkerhedsforanstaltninger for dette system.
 • Du skal derefter bytte systemer med en anden gruppe og foretage en sikkerhedsgennemgang af en anden gruppe system.

Kursets eksamen er skriftlig og forløber over fire timer med adgang til internet samt trykte og skriftlige hjælpemidler.

Læs også om læringsmål, læringsaktiviteter og fagligt indhold på kursusbasen her.

DIG

Kurset henvender sig til personer, som ønsker en større indsigt i og forståelse for, hvordan man kan arbejde med it-sikkerhed.

Forudsætninger
Deltagere på kurset skal have implementeret programmeringsprojekt af en vis størrelse og være i stand til at designe, implementere og teste programmer i Java eller C# eller andre mainstream sprog. Derudover skal man kende til de basale algoritmer og datastrukturer (fx lister, queues, dictionaries). Det er også en fordel at kende til basal databaseprogrammering (SQL), webprogrammering og Linux/Unix systemadministration.

studerende

Undervisere

Søren Debois

Søren Debois er lektor ved sektionen Theoretical Computer Science på IT-Universitetet. Han forsker i feltet Business Process Modelling og har blandt andet samarbejdet med Exformatics, BRF Kredit, DSB og Banedanmark. Læs mere om Søren Debois her.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til kursusstart, men vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 10.625 kr.
- Pris pr. kursus á 7,5 ECTS-point: 12.150 kr. (masterkursus med forplejning)
- Pris pr. kursus á 10 ECTS-point: 14.170 kr.
- Pris pr. kursus á 15 ECTS-point: 21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel re-eksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke gennemført det, skal du tilmelde dig kurset igen og betale for kurset igen. Du kan ikke deltage i undervisningen igen og modtage vejledning af dine (tidligere) undervisere uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for hvert semester. Du kan forvente en meget kort betalingsfrist, hvis du har søgt lige op til semesterstart.

Arbejdsgiver betaler
Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, kan fakturaen sendes direkte til arbejdsgiveren. Husk, at give besked om det på ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer.

Frameldelse
Framelding skal altid ske per e-mail og inden kursusstart med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende. Henvendelse om tilbagebetaling af deltagerbetaling efter kursusstart sendes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår- og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study Start. Er du optaget på et enkeltfag, vil du modtage et velkomstbrev med flere informationer cirka 14 dage før opstart. 

Vær opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursus gang.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk