Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. 

Hvis du helt ønsker at undgå cookies, skal du slå dem fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Du kan læse mere om, hvordan du slår cookies fra i din browser og om IT-Universitetets brug af cookies her.

 

Acceptér cookies

ITU

Security

Om kurset

Kurset har fokus på anvendte aspekter af informationssikkerhed. Vi behandle fem store emner:

 • Sikkerhed i operativsystemer (hærdning, sårbarhedsscanning, adgangskontrol, logning)
 • Sikkerhed i applikationer med vægt på webapplikationer (webserver setup, fælles web exploits, autentificering, sessionshåndtering, kodesikkerhed)
 • Risikoanalyse og risikostyring
 • Computer Forensics
 • Anvendt kryptografi inden for it-sikkerhed

Vi vil både analyserer eksisterende systemer og designe/implementere nye.

Efter kurset vil den studerende kunne:

 • identificere, opliste og diskutere vigtige principper for it-sikkerhed
 • anvende og relatere disse principper til sikring af netværksbaserede serverinstallationer
 • beskrive og forklare intrusion detection
 • identificere, liste og forklare de fælles sikkerhedsmæssige faldgruber af webapplikationer
 • identificere, beskrive og forklare basale teknikker til Computer Forensics
 • identificere og beskrive den korrekte anvendelse af kryptografi i sikkerhed
 • analysere sikkerhedsrisici i et it-system og reflektere over mulige forbedringer af systemet

Undervisning
Undervisningen består af både forelæsninger og opgaveløsning. Forelæsningerne er fordelt på 15 uger på mandage kl. 14-16 med opstart i uge 5. Om mandagen vil der være opgaveløsning i umiddelbar forlængelse fra forelæsningen fra kl. 16-18. Øvrige opgaver er fordelt over ugens øvrige dage. Se det fulde skema her.

Hver undervisningsgang består af forelæsninger, øvelser, opgaver i laboratorie og projektarbejde. Forelæsningerne vil introducere koncepter og bane vejen for øvelserne. Du skal forvente at løse opgaverne alene. I laboratorierne vil vi udføre eksperimenter for bedre at forstå motivation for og metoder til at sikre implementering og konfiguration af it-systemer og for at vurdere effektivitet og virkningerne af sikkerhedsforanstaltningerne. Forsøgene vil være baseret på omfattende scripts og virtuelle maskiner med eksempler på applikationer samt spørgsmål og svar. Alle opgaver og projektarbejdet skal udføres uafhængigt af undervisningen. Der er ingen øvelsestimer. Undervisningsassistenter vil være tilgængelige for spørgsmål og hjælp, ligesom vi også forventer at bruge LearnIt-fora til spørgsmål og svar.

Projekt og skriftlig eksamen
Deltagerne skal skrive et projekt i grupper af fem-seks personer.

 • Baseret på et sæt af funktionelle krav skal du designe og implementere et prototypisk it-system.
 • Du skal gennemføre en sikkerhedsanalyse og udtænke passende sikkerhedsforanstaltninger for dette system.
 • Du skal derefter bytte systemer med en anden gruppe og foretage en sikkerhedsgennemgang af en anden gruppe system.

Kursets eksamen er skriftlig og forløber over fire timer med adgang til internet samt trykte og skriftlige hjælpemidler.

Læs også om læringsmål, læringsaktiviteter og fagligt indhold på kursusbasen her.

DIG

Kurset henvender sig til personer, som ønsker en større indsigt i og forståelse for, hvordan man kan arbejde med it-sikkerhed.

Forudsætninger
Deltagere på kurset skal have implementeret programmeringsprojekt af en vis størrelse og være i stand til at designe, implementere og teste programmer i Java eller C# eller andre mainstream sprog. Derudover skal man kende til de basale algoritmer og datastrukturer (fx lister, queues, dictionaries). Det er også en fordel at kende til basal databaseprogrammering (SQL), webprogrammering og Linux/Unix systemadministration.

studerende

Undervisere

Søren Debois

Søren Debois er lektor ved sektionen Theoretical Computer Science på IT-Universitetet. Han forsker i feltet Business Process Modelling og har blandt andet samarbejdet med Exformatics, BRF Kredit, DSB og Banedanmark. Læs mere om Søren Debois her.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til to uger før kursusstart. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du skal ansøge om optagelse på enkeltfagskurser via ansøgningsportalen. Læs mere om, hvordan du søger her.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen. Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris pr. kursus á 7,5 ECTS        10.625 kr. 
Pris pr. kursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning)         12.150 kr.
Pris pr. kursus á 10 ECTS         14.170 kr.
Pris pr. kursus á 15 ECTS         21.250 kr.

Ovenstående priser er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?
Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg
Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

 Opkræves forud for hvert semester 
Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks. Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer. 

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding
Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse på efteruddannelse@itu.dk med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom dødsfald, sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende særlige omstændigheder. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte
Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. Kontakt www.svu.dk for uddybende information.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår og efterår.

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser kan have en senere opstart og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Du kan læse mere om studiestart for enkeltfagsstuderende på Study StartEr du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.


Studievejledning

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at sammensætte et efteruddannelsesforløb, der passer til dine særlige ønsker og behov. Du kan også få indblik i de forskellige uddannelsers faglige indhold og regler på området.

ITU Efteruddannelse
Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 København S

Tlf: +45 7218 5050

Email: efteruddannelse@itu.dk