Introduktion til programmering/kodning og it-tankegang

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" (it-tankegang). Kurset henvender sig til personer, som ikke tidligere har arbejdet med it-teknologi og programmering.

Konkret vil du på dette kursus lære at kode og programmere med udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer. Du vil først lære, hvordan man laver hjemmesider (HTML) med knapper og inputfelter (HTML Forms). Dernæst vil du lære, hvordan man koder i det mest udbredte programmeringssprog på internettet: JavaScript. JavaScript har den fordel, at det kan bruges på hjemmesider, uden at man behøver installere noget som helst.

Vi starter kodningen helt fra bunden; stille og roligt vil du lære at bruge flere og flere facetter af kodning/programmering, indtil du er i stand til at lave simple programmer. Herefter vil du lære at bruge databaser i sproget SQL. Til sidst kobler vi det hele sammen: hjemmesider + programmering + databaser, således at du vil være i stand til at lave Web Apps på internettet.

Efter kurset kan du:

 • lave hjemmesider i HTML med knapper og inputfelter (HTML Forms);
 • kode simple programmer i JavaScript;
 • tilgå informationer fra SQL databaser;
 • udvikle simple Web Apps ved at kombinere  hjemmesider (HTML), programmering (JavaScript) og databaser (SQL);
 • forklare kode samt relevante overvejelser for en it-professionel målgruppe;
 • forklare grundlæggende begreber i it-tankegang;
 • forklare principperne i dataformater, som benyttes i Web Apps (fx XML, JSON og REST); samt
 • anvende internetbaseret læring og dokumentation (fx w3schools).

Med kurset opnår du følgende kompetencer:

 • Programmere hjemmesider i HTML med knapper og input-felter
 • Programmere simple løsninger i JavaScript og SQL
 • Udvikle simple løsninger ved at kombinere hjemmesider (HTML), programmering (JavaScript) og databaser (SQL)
 • Benytte internetbaserere materialer (w3schools)

 

Rigtig gode evalueringer

Kurset har fået meget positive evalueringer, hvor deltagerne næsten udelukkende har bedømt kursets indhold til ’fremragende’. Kurset lever ’helt sikkert’ op til alle deltagernes forventninger, og alle deltagerne angiver, at de vil anbefale kurset til andre.

Tidligere deltagere har blandt andet fremhævet følgende gode ting ved kurset:

 • Meget god og jordnær formidling af stoffet
 • God balance mellem det praktiske og teoretiske
 • God introduktion til kodning. Let forståeligt!
 • Grundige forklaringer og gode opgaver
 • Hands-on øvelser frem for kun gennemgang

 

Undervisningen

Kursusplan

Hjemmesider:

 • HTML (til hjemmesider)
 • CSS Stylesheets (til layout af hjemmesider)
 • HTML Forms (til bruger-input)
 • Input validering (til verificering af input)

Programmering (JavaScript):

 • Konstanter & operationer
 • Variabler & tildeling
 • Kontrolstrukturer: if/while/for
 • Funktioner (inkl parametre & returværdi)
 • Datastrukturer: arrays & objekter
 • Objekt-orienteringDatabaser (SQL):

 • Entiteter & relationer
 • Forespørgsler (queries)
 • Sammenkøring (join)

Web Apps (HTML+JavaScript+SQL):

 • Kommunikation mellem Web Services
 • Protokoller & Sikkerhed
 • Hjemmesider + programmering + databaser

DIG

Kurset henvender sig til alle med en humanistisk, merkantil, juridisk, samfundsfaglig eller naturvidenskabelig baggrund, som er interesseret i at få grundlæggende færdigheder i programmering/kodning. Det forventes ikke, at man tidligere har arbejdet med programmering eller softwareudvikling.

Claus Brabrand

Claus Brabrand 

Claus Brabrand er lektor (Associate Professor) ved IT Universitetet i København samt leder af forskningsgruppen SQUARE (Software Quality Research Group) og har en Ph.D. (fra Aarhus Universitet, 2003) i design, analyse, implementering af programmeringssprog til internettet.

Undervisning
Claus har næsten 15 års erfaring med undervisning i programmering på forskellige universiteter i Danmark med et specielt fokus på undervisning af studerende der ikke nødvendigvis kan programmere i forvejen. Senest har Claus organiseret og undervist på nye specielle forløb målrettet gymnasiepiger uden programmeringserfaring; de såkaldte IT-Camps, der har været en del omtalt i medierne.

Forskning
Claus er ekspert på programmering på internettet; han har publiceret på adskillige internationale konferencer samt i internationale tidsskrifter. Derudover har han arbejdet med netop disse emner hos både IBM Research i New York, det franske forskningscenter INRIA, det danske forskningscenter BRICS i Aarhus samt mere end ti år på IT Universitetet i København.

Undervisning i undervisning
Claus Brabrand er forfatter og instruktør til den internationalt anerkendte og prisbelønnede kortfilm om undervisning og læring: "Teaching Teaching & Understanding Understanding". Filmen benyttes i hele verden til at undervise undervisere i at undervise. Endeligt har Claus publiceret adskillige artikler om undervisning samt indtil flere gange været inviteret som keynote speaker på internationale konferencer om forskning i undervisning og udvikling af undervisning. Udover at være ekspert i universitetsdidaktik og ofte undervise universitetslærere ved IT-Universitetet og ved andre universiteter modtog Claus i 2019 prisen ”Excellence in Teaching” som årets underviser på IT-Universitetet. Claus modtog prisen for sin stærke dedikation til studerendes indlæring og for fremragende undervisning i mere end et årti på IT-universitetet. Prisen blev desuden givet til Claus specifikt for hans evne til at undervise programmering til studerende, der ikke tidligere har programmeret.

Med en stigende digitaliseringen af samfundet er det afgørende, at fagligheden fra økonomer, jurister, skolelærere, biologer, humanister og sagsbehandlere inddrages i udviklingen af it. Kun derved kan man sikre, at løsningerne passer til og værdi for medarbejdere og brugere, og kun derved kan man for alvor skabe innovation. Til gengæld kræver det, at de faglige medarbejdere har en forståelse for it, teknologi og programmering.

- Du kan sagtens være en rigtig god økonom uden at vide, hvordan du kan tænke teknologi ind i dit daglige arbejde. Eller du kan være sagsbehandler i en kommune, hvor arbejdsgangene skal digitaliseres uden at vide, hvordan du kan involveres. Mange steder sidder faglige personer i periferien af udviklingsprocesserne, hvilket betyder, at man ikke får udviklet systemer, der passer til medarbejdere og brugere, men også at man går glip af helt nye måder at anvende teknologi på, som kun faglige personer kan se, siger Claus Brabrand, der er forsker og lektor på IT-Universitetet og underviser på kurset.

Læs hele artiklen her

Praktisk info

Kurset forløber over følgende datoer. Kurset er UDSOLGT.

Mandag d. 9. november
Mandag d. 23. november
Mandag d. 30. november
Mandag d. 7. december
Mandag d. 14. december 

I tidsrummet kl. 10:00 - 16:00 alle dage. 

Deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på kurset. Kurset koster 20.000 kroner. Undervisningen vil være på dansk med nogle materialer på engelsk. Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Adgangskrav og tilmelding

Alle deltagere skal selv medbringe en computer, som de kan betjene på brugerniveau (stifinder, tekstredigering og en browser). Denne computer behøver ikke at være særlig ny, kraftig eller af en bestemt type (Windows, Mac og Linux er alle ok). Kurset udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Kurset er desværre udsolgt. Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig mailinglisten her og få besked, når vi offentligør nye datoer.

... at du også kan tage kurset Kodning og it-tankegang 2 - udvikling af webtjenester?

Kurset er en naturlig opfølgning til introduktionskurset.

 

 

 

Læs om 'Kodning og it-tankegang 2' her