Introduktion til programmering, kodning og IT-tankegang

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" (it-tankegang).


Kurset henvender sig til personer, som ikke tidligere har arbejdet med it-teknologi og programmering.

Konkret vil du på dette kursus lære at kode og programmere med udgangspunkt i, hvordan internettet fungerer.

Du vil først lære, hvordan man laver hjemmesider (HTML) med knapper og inputfelter (HTML Forms). Dernæst vil du lære, hvordan man koder i det mest udbredte programmeringssprog på internettet: JavaScript. JavaScript har den fordel, at det kan bruges på hjemmesider, uden at man behøver installere noget som helst.

 

Det var et fremragende kursus og jeg ville ønske, at det havde været længere. Der var så mange spændende emner, som man kunne dykke ned i. Jeg vil anbefale det til så mange jeg kan. Og der er mange mennesker, uanset stilling, der kunne drage fordel af dette kursus.

Anders Peter Schultz, Statens Naturhistoriske Museum


Vi starter kodningen helt fra bunden; stille og roligt vil du lære at bruge flere og flere facetter af kodning/programmering, indtil du er i stand til at lave simple programmer. Herefter vil du lære at bruge databaser i sproget SQL. Til sidst kobler vi det hele sammen: hjemmesider + programmering + databaser, således at du forstår hvordan Web Apps på internettet virker.

Efter kurset kan du:

 • lave hjemmesider i HTML med knapper og inputfelter (HTML Forms);
 • kode simple programmer i JavaScript;
 • tilgå informationer fra SQL databaser;
 • udvikle simple Web Apps ved at kombinere  hjemmesider (HTML), programmering (JavaScript) og databaser (SQL);
 • forklare kode samt relevante overvejelser for en it-professionel målgruppe;
 • forklare grundlæggende begreber i it-tankegang;
 • forklare principperne i dataformater, som benyttes i Web Apps (fx XML, JSON og REST); samt
 • anvende internetbaseret læring og dokumentation (fx w3schools).
 

Om kurset:

Kursusplan

Hjemmesider:

 • HTML (til hjemmesider)
 • CSS Stylesheets (til layout af hjemmesider)
 • HTML Forms (til bruger-input)
 • Input validering (til verificering af input)

Programmering (JavaScript):

 • Konstanter & operationer
 • Variabler & tildeling
 • Kontrolstrukturer: if/while/for
 • Funktioner (inkl parametre & returværdi)
 • Datastrukturer: arrays & objekter
 • Objekt-orientering

Databaser (SQL):

 • Entiteter & relationer
 • Forespørgsler (queries)
 • Sammenkøring (join)

Web Apps (HTML+JavaScript+SQL):

 • Kommunikation mellem Web Services
 • Protokoller & Sikkerhed
 • Hjemmesider + programmering + databaser
Kurset henvender sig til alle med en humanistisk, merkantil, juridisk, samfundsfaglig eller naturvidenskabelig baggrund, som er interesseret i at få grundlæggende færdigheder i programmering/kodning. Det forventes ikke, at man tidligere har arbejdet med programmering eller softwareudvikling.

Tid og sted
Se datoer for næste kursusforløb i faktaboksen øverst på siden. Kurset afholdes på IT-Universitetet, Rued Langgardsvej 7.

Adgangskrav
Der er ingen adgangskrav.

Detaljer
Kurset foregår på dansk. Kurset udløser ikke ECTS-point og knytter sig ikke til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført. Alle deltagere skal selv medbringe en computer. Denne computer behøver ikke at være særlig ny, kraftig eller af en bestemt type (Windows, Mac og Linux er alle ok).

Deltagerbetaling
Kurset koster 20.000 kr. inkl. forplejning. Prisen er eksklusiv moms. Du kan søge om gratis deltagelse på kurset via finanskompetencepuljen.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Begrænset antal pladser
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.


Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 pr. semester afhængig af fonden. Fondene nævnt nedenfor har meget forskellige rammer, ansøgningsdeadlines, særpuljer og ansøgningsprocedurer. Derfor anbefaler vi, at du i meget god tid kontakter fondene for specifik vejledning.
 
Hos nogle fonde er det i praksis din leder, der indsender din ansøgning i fondenes digitale ansøgningssystem. Vi anbefaler, at du og din leder forbereder jer grundigt inden, da der er meget stor søgning på fondsmidlerne. Tildeles der efter ”først til mølle” kan selv de største puljer være tildelt allerede en 20-30 minutter efter ansøgningsportalen er åbnet.

Følgende legater er der bl.a. mulighed for at søge. Bemærk, at de opdateres løbende.

På en række af kurserne under ITU Professional Courses kan du desuden søge om gratis deltagelse via finanskompetencepulje.dk. Bemærk, du skal være ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbunde.

Kontakt Underviser

Har du spørgsmål vedrørende kursusindholdet er du velkommen til at kontakte kursusleder:

Claus Brabrand

Professor

E: brabrand@itu.dk


Kontakt ITU Professional Courses

Har du praktiske spørgsmål vedrørende tilmelding, kursusafholdelse, interesseliste og lignende så kontakt os på:

itupc@itu.dk
 
For yderligere kontaktmuligheder klik her.Underviser: Claus Brabrand

CV

 • Professor ved IT-Universitetet
 • Gæsteprofessor ved Universidade Federal de Pernambuco
 • Professor ved Aarhus Universitetet
 • Forskningsassistent ved INRIA, Frankrig
 • Forskningsmedarbejder ved IBM Research, New York

Kontakt Claus Brabrand på brabrand@itu.dk.


Claus Brabrand er professor ved IT-Universitetet i København samt leder af forskningscentret Center for Computing Education Research (CCER). Han har en ph.d. fra Aarhus Universitet 2003 i design, analyse og implementering af programmeringssprog til internettet.

Claus er desuden vinder af Uddannelses- og Forskningsministeriets undervisningspris 2020, der hædrer inspirerende og engagerede undervisere på de videregående uddannelser. Læs meget mere om baggrunden for tildelingen af undervisningsprisen til Claus Brabrand her.

Undervisning
Claus har mere end 15 års erfaring med undervisning i programmering på forskellige universiteter i Danmark med et specielt fokus på undervisning af studerende, der ikke nødvendigvis kan programmere i forvejen. Senest har Claus organiseret og undervist på nye specielle forløb målrettet kvindelige gymnasieelever uden programmeringserfaring; de såkaldte IT-Camps, der også har været omtalt i medierne.

Undervisning i undervisning

Claus Brabrand er forfatter og instruktør til den internationalt anerkendte og prisbelønnede kortfilm om undervisning og læring: "Teaching Teaching & Understanding Understanding". Filmen benyttes i hele verden til at undervise undervisere i at undervise. Endeligt har Claus publiceret adskillige artikler om undervisning samt indtil flere gange været inviteret som keynote speaker på internationale konferencer om forskning i undervisning og udvikling af undervisning.

Udover at være ekspert i universitetsdidaktik og ofte undervise universitetslærere ved IT-Universitetet og ved andre universiteter modtog Claus i 2019 prisen ”Excellence in Teaching” som årets underviser på IT-Universitetet. Claus modtog prisen for sin stærke dedikation til studerendes indlæring og for fremragende undervisning i mere end et årti på IT-universitetet. Prisen blev desuden givet til Claus specifikt for hans evne til at undervise programmering til studerende, der ikke tidligere har programmeret.

Forskning
Claus er ekspert i programmering på internettet; han har publiceret på adskillige internationale konferencer samt i internationale tidsskrifter. Derudover har han arbejdet med netop disse emner hos både IBM Research i New York, det franske forskningscenter INRIA, det danske forskningscenter BRICS i Aarhus samt mere end ti år på IT Universitetet i København.

Claus Brabrand er kursusansvarlig og underviser størstedelen af kurset Introduktion til programmering, kodning og it-tankegang. Dele af undervisningen bliver varetaget af erfarne undervisningsassistenter.

Modtager af Undervisningsprisen

Lektor Claus Braband modtog 30. september 2020 sammen med seks andre undervisere på de videregående uddannelser Undervisningsprisen. Prisen blev overrakt af H.K.H Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Uddannelses- og Forskningsministeriets nystiftede pris er på 500.000 DKK og skal hædre inspirerende og engagerede undervisere på de videregående uddannelser og anerkende den store betydning, som fremragende undervisere har.

Læs mere om undervisningsprisen og begrundelsen for kåringen af Claus Brabrand som én af landets to dygtigste universitetsundervisere her.

Foto: Søren Kjeldgaard.

Undervisningsprisen Claus Brabrand 2020 - foto Soeren Kjeldgaard
Mere

Skjul

HVAD SIGER DELTAGERNE?

Testimonial 2

For bedre at kunne bygge bro mellem it og business havde jeg brug for et indblik i de bagvedliggende ’hard skills’ og logikker. Jeg skulle ikke selv være udvikler, men jeg ville forstå tankegangen bag. Det smukke ved det her kursus var, at det var simpelt, hands on og en rigtig god vekselvirkning mellem teori og praksis. 

Tidligere deltager og Agile Coach hos Danske Bank


Jeg deltog i kurset for at holde mig opdateret ift. mit bestyrelsesarbejde, lære lidt programmering (som jo også er et sprog), forstå digitaliseringens muligheder og begrænsninger bedre – og for ikke altid at skulle svare “spørg far!” Super undervisning med Claus Brabrand som fuldt levede op til mine høje forventninger.

Susanne Juhl, professionelt bestyrelsesmedlem


Fremragende evalueringer

Kurset har fået meget positive evalueringer, hvor deltagerne næsten udelukkende har bedømt kursets indhold til 'fremragende'. Tidligere deltagere har blandt andet fremhævet følgende gode ting ved kurset:

“Claus kom godt rundt om relevante emner og formåede at gøre det sindssygt spændende – faktisk så spændende, at man efterlader kurset med tørst efter mere viden om området.”

"God balance mellem det praktiske og teoretiske"


"God introduktion til kodning. Let forståeligt!"


"Meget god og jordnær formidling af stoffet"


"Kurset bærer 
præg af at begge undervisere brænder for deres fag, har en stor faglig viden som formidles på et "bruger venligt" niveau."

Testimonial billede

Med en stigende digitaliseringen af samfundet er det afgørende, at fagligheden fra økonomer, jurister, skolelærere, biologer, humanister og sagsbehandlere inddrages i udviklingen af it. Kun derved kan man sikre, at løsningerne passer til og værdi for medarbejdere og brugere, og kun derved kan man for alvor skabe innovation. Til gengæld kræver det, at de faglige medarbejdere har en forståelse for it, teknologi og programmering.

- Du kan sagtens være en rigtig god økonom uden at vide, hvordan du kan tænke teknologi ind i dit daglige arbejde. Eller du kan være sagsbehandler i en kommune, hvor arbejdsgangene skal digitaliseres uden at vide, hvordan du kan involveres. Mange steder sidder faglige personer i periferien af udviklingsprocesserne, hvilket betyder, at man ikke får udviklet systemer, der passer til medarbejdere og brugere, men også at man går glip af helt nye måder at anvende teknologi på, som kun faglige personer kan se, siger Claus Brabrand, der er forsker og lektor på IT-Universitetet og underviser på kurset.

Læs hele artiklen her